سرنوشت محتوم مریم رجوی – مقاومت گروگانها در آلبانی

سرنوشت محتوم مریم رجوی – مقاومت گروگانها در آلبانی

مجاهدین خلق ایران یک فرقه تروریستی و دوستان ترامپی‌ آن 9عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم فوریه 2020:… سران جنايتكار و تروريست رجوى، به دستور مستقيم مريم رجوى و با نظاره شبانه روزى اين شخص يك وضعيت خفقان و فشار بر نيروها تحميل كرده است و به بهانه كار سياسى – تبليغى، روزانه افراد را تا مرز شانزده ساعت اجبارى پشت كامپيوتر مي نشاند و با سرگرم كردن آن ها مي خواهد موقتا بر درد بى درمان فرار و سرپيچى افراد مرهمى بنهد و در اين ميان نيز متخصصين كامپيوتر در فرقه برنامه هاى شيطان سازى و دروغ پراكنى براى رسانه هايى همچون اينترنشنال درست مي كنند ولى غافل از اين كه اشرف ٣ آن اشرف عراق نيست و مريم رجوى و سران فرقه دارند با اين كار آتش زير خاكستر درست مي كنند. نيروها، بسيار افسرده و از اين وضعيت به دافعه افتاده اند حتى ايدئولوژىک ترين افراد هم نسبت به اين وضعيت معترض هستند اما نمي توانند نارضايتى خودشان را ابراز كنند. وضعيت امنيتى و پليسى در اشرف ٣ به شدت سخت شده است و تقريبا فرار را براى نفرات غير ممكن ساخته است اما با اين حال، هستند كسانى كه از جان گذشته و با شجاعت در مقابل سران فرقه ايستاده اند و مريم رجوى دستور زندان و بازداشت آن ها را همچون کشور عراق، صادر كرده است. سرنوشت محتوم مریم رجوی – مقاومت گروگانها در آلبانی 

مجاهدین خلق ایران یک فرقه تروریستی و دوستان ترامپی‌ آن 9مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

سرنوشت محتوم مریم رجوی – مقاومت گروگانها در آلبانی 

سرنوشت فرقه رجوى به كجا ختم مي شود

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 18.02.2020

به قطع و يقين فرقه رجوى و در رأس آن مسعود و مريم رجوی خطرناك ترين، مزدورترين، فتنه انگيزترين  و شقاوت پيشه ترين عناصر حداقل يك قرن گذشته در اين جهان هستى هستند كه براى بقاء خود به هر دريوزگى، خودفروشى، جنايت  و دروغگويى دست مي زنند تا يك روز بر عمر ننگين خود بيفزايند.

در اين روزها و در اين وانفسا كه قدرت هاى سياسى و نظامى در چشم اندازى واضح در صدد تجديد نظر و تغيير رويه گذشته خود هستند و سرپيچى غرب در برابر اطاعت كوركورانه از آمريكا و رو به افول رفتن آمپرياليسم جهانى شاهد هستيم و نيز به سمتى مي رويم كه كشورهاى اروپايى مجبورند به واقعيت هاى جهانى و چند قطبى بودن آن تن در دهند و رويه گذشته خود در استفاده ابزارى از تروريسم در خاورميانه و ضديت كوركورانه با كشور مهمى مثل ايران، دست بردارند، طبيعتاً چشم انداز فرقه رجوى كه در اين مسير نقش شماره يك براى آمريكا و اسرائيل و اروپا براى مقابله با ايران بازى مي كرد و از هيچ رذالتى در حق مردم و كشور خود و مردم خاورميانه با توجه به تجربه مزدورى اش در عراق، دريغ نداشته، يك وضعيت هيستريك در سران اين فرقه بوجود آورده بطورى كه تمام عيار به ادعاهاى كذب اصول مجاهدين پشت پا زده و علناً در دشمنى با مردم و فشار و جنگ بر ايران، گوى سبقت را از تمامى دشمنان كوچك و بزرگ آن ربوده است.

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت

با توجه به تجربه ربع قرن در تشكيلات اين فرقه و با توجه به تجربه بعد از سرنگونى ديكتاتور عراق و اينكه فرقه رجوى بيشتر دارايى حاصل از مزدورى خود در پاى درست كردن برنامه هاى تبليغى و براى رسانه هاى شنيدارى و نوشتارى كه با حمايت و پيشنهاد سران رجوى در عراق، تأسيس مي شدند، انجام مي گرفت.

برنامه هاى آن ها عموما توسط فرقه درست مي شد و در اختيار آنان قرار مي گرفت. الان هم وقتى به برنامه هاى رسانه هاى فارسى زبان نگاه مي كنم تداعى همان برنامه هاى دروغ پراكنى گذشته مجاهدين در رسانه هاى بعثى در عراق بعد از سرنگونى صدام برايم بارز و برجسته مي شود و اين روزها يكى از اين رسانه ها، تلويزيون عربستانى اينترنشنال است كه تماما برنامه هاى دروغ پراكنى تهيه شده در كانون فرقه رجوى است پخش مي نمايد و انتظارى هم از اين رسانه نيست چرا كه خود با پول عربستان و مجرى تمام عيار وهابيت و در ضديت با مردم ايران شده است.

در يكى دو هفته گذشته، دو اتفاق افتاد كه بايد فرقه رجوى موضع گيرى مي داشت اما حتى در ظاهر هم مطلق واكنشى به آن نداشت.

يكى اعلام معامله قرن توسط دونالد ترامپ بود كه فرقه رجوى خفه خون گرفت و هيچ موضعى نگرفت با توجه به اينكه رجوى سنگ فلسطين را نيز به سينه مي زند و خود را حامى مردم فلسطين مي بيند و دوم اين كه دستگيرى چندين نفر از مزدوان و تروريست هاى الاحوازيه كه در كشور دانمارك و هلند براى عربستان جاسوسى مي كردند و ضد مردم خود دست به كشتار و خونريزى مي زدند، اين جماعت كه زمان صدام مقر آن ها در شهر الاعماره عراق بود و اين ديكتاتور از آن ها بر عليه مردم ايران مثل فرقه رجوى استفاده مي برد و همپيمان رجوى بودند، رسانه هاى رجوى چيزى ننوشته و اشاره اى به آن نداشتند اما مي شود اين را به خوبى ديد كه فرقه رجوى با توجه به وضعيت جهانى كه در بالا اشاره شد و على الخصوص وضعيت اروپا و كشيده شدن به سمت واقعيت هاى جهانى، اين فرقه قافيه را كاملاً باخته است و حتى جرأت حمايت از همپيمان خود را ندارد. به همين دليل، بدون هيچ تعقلى و بدون هيچ استراتژى به اصطلاح ترمز بريده و عنان از كف داده و از ترس آينده شلوار خود را خيس كرده است و تبليغات شيطان سازى اش نقش دروغ پراكنی هاى تاريخ را روسفيد كرده و از حد نهايى آن گذشته و اختراعى جديد در دروغگويى به ثبت رسانده است.

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

اما نكته آخر، در رابطه با وضعيت  كمپ اشرف ٣ در آلبانى است. سران جنايتكار و تروريست رجوى، به دستور مستقيم مريم رجوى و با نظاره شبانه روزى اين شخص يك وضعيت خفقان و فشار بر نيروها تحميل كرده است و به بهانه كار سياسى – تبليغى، روزانه افراد را تا مرز شانزده ساعت اجبارى پشت كامپيوتر مي نشاند و با سرگرم كردن آن ها مي خواهد موقتا بر درد بى درمان فرار و سرپيچى افراد مرهمى بنهد و در اين ميان نيز متخصصين كامپيوتر در فرقه برنامه هاى شيطان سازى و دروغ پراكنى براى رسانه هايى همچون اينترنشنال درست مي كنند ولى غافل از اين كه اشرف ٣ آن اشرف عراق نيست و مريم رجوى و سران فرقه دارند با اين كار آتش زير خاكستر درست مي كنند. نيروها، بسيار افسرده و از اين وضعيت به دافعه افتاده اند حتى ايدئولوژىک ترين افراد هم نسبت به اين وضعيت معترض هستند اما نمي توانند نارضايتى خودشان را ابراز كنند. وضعيت امنيتى و پليسى در اشرف ٣ به شدت سخت شده است و تقريبا فرار را براى نفرات غير ممكن ساخته است اما با اين حال، هستند كسانى كه از جان گذشته و با شجاعت در مقابل سران فرقه ايستاده اند و مريم رجوى دستور زندان و بازداشت آن ها را همچون کشور عراق، صادر كرده است.

مريم رجوى و سران تشكيلاتشان تلاش مضاعف دارند كه با اهرم جنگ طلبان آمريكا حمايت سياسى در درون آلبانى براى فرقه با پرداخت رشوه فراهم كنند اما اين ترفند هم مانند كف روى آب كنار زده خواهد شد و همچون  در كشور عراق كه به چنين ترفندهاى حمايتى پولى روى آورده و ادعاى حمايت هاى ميليونى داشتند، آخر الامر با لعن و تف و نفرين مردم عراق در بدرقه از اشرف به ليبرتى و در نهايت به آلبانى ختم شد و اين حمايت ها هم مطمئناً سرنوشتى چون حمايت هاى مردم عراق را خواهد داشت، البته اين بار چنان پتكى بر فرق اين زوج يعنى مسعود و مريم رجوى، توسط اربابان شان فرود آيد كه تاريخ سراغ نداشته باشد كه چطور اين هيولاى تروريسم مثل دست پرورده اش داعش، به يكباره فرو ريخت و رجوى بداند كه استفاده از اين دستمال براى اربابان ديگر منفعتى ندارد و به زودى اين دستمال خيس توسط آن ها چيلانده خواهد شد و به زباله دان ريخته خواهد شد.

„پایان“

سرنوشت محتوم مریم رجوی – مقاومت گروگانها در آلبانی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تناقض-عملكرد-هاى-رجوى/

تناقض عملكرد هاى رجوى

تناقض عملكرد هاى رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم ژانویه 2020:… خطابم به شخص مريم و مسعود رجوى است كه اين روزها خشتك خودشان را جِر داده اند و به بهانه ترور سرلشکر سلیمانی و ابو مهدی المهندس براى فريب افراد در اسارت خود باز هم وسيله مخ زدن و شستشوى مغزى فراهم كرده و سخت ترين شرايط ديكتاتوري در تشكيلات آلبانى بوجود آورده اند، بطوری که نشست های ایدئولوژیکی برای افراد در اشرف ۳ در کشور آلبانی برگذار کرده که مضمون و موضوع آن خواندن بدهکاری و کم کاری افراد نسبت به مسعود و مریم رجوی است که چرا مسئله سرنگونی را جدی نگرفته اند! الان باید همه با وجود از میان رفتن سلیمانی و ابومهدی المهندس تعهد بدهند که تا حال نسبت به بحث رهبری برای سرنگونی، بدهکار سازمان هستند و از این پس تا روز حرکت به سمت ایران با انرژی هزار برابر کار و فعالیت کنند تا از قافله عقب نمانند. تناقض عملكرد هاى رجوى 

تناقض عملكرد هاى رجوىرجوی در لیست بازیچه ها

تناقض عملكرد هاى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 27.01.2020

فرقه رجوى بخصوص شخص مسعود و مريم بعد از عمل جنايتكارانه و تروريستى و تجاوزگرانه آمريكا در خاك عراق چنان از باده ترامپيسم و پمپئوويسم سرمست شده اند كه انگار روزگار و لحظه سلطنتشون بر اريكه قدرت و نشستن بر تخت رهبرى و رياست جمهورى خودخوانده شان فرا رسيده است! انگار ترور كردن يك فرد راه به نابودى آخوندا ميبرد و اين جانيان آينده مردم و كشورم رقم خواهند زد!

خطابم به شخص مريم و مسعود رجوى است كه اين روزها خشتك خودشان را جِر داده اند و به بهانه ترور سرلشکر سلیمانی و ابو مهدی المهندس براى فريب افراد در اسارت خود باز هم وسيله مخ زدن و شستشوى مغزى فراهم كرده و سخت ترين شرايط ديكتاتوري در تشكيلات آلبانى بوجود آورده اند، بطوری که نشست های ایدئولوژیکی برای افراد در اشرف ۳ در کشور آلبانی برگذار کرده که مضمون و موضوع آن خواندن بدهکاری و کم کاری افراد نسبت به مسعود و مریم رجوی است که چرا مسئله سرنگونی را جدی نگرفته اند! الان باید همه با وجود از میان رفتن سلیمانی و ابومهدی المهندس تعهد بدهند که تا حال نسبت به بحث رهبری برای سرنگونی، بدهکار سازمان هستند و از این پس تا روز حرکت به سمت ایران با انرژی هزار برابر کار و فعالیت کنند تا از قافله عقب نمانند. این بحث تعهد تک تک افراد را میطلبد و رجوی جانی و ابوداعش و پدر خوانده تروریسم روی این مسئله با اهرم مریم رجوی که در البانی برای پیشبرد این خط مستقر شده است و مستقیما‌ نشستهای لایه ای را اداره می‌ کند، حساب باز کرده است.

اما باید به مسعود و مریم رجوی این مطرودین جانی و خائنین به ملت ایران یادآور شوم که شما به هر فریب و کلک روی بیاورید و به هر ترفندی دست بزنید بازنده میدان خواهی بود و دستان برای بدبخت‌های در اسارتتان رو خواهد شد و سرنگونی را نه در طرف دیگر بلکه در تشکیلاتتان بوقوع خواهد پیوست و شما هستيد که باید سرنگون شوید.

اقا و خانم رجوی! دیگر از حقوق بشر صحبت نکنید این کلمه مقدس را با اون دهن کثیفتان آلوده نفرمائید، شما مگر از انسانیت بویی برده اید!؟ غیر از کشتار و تروریسم و فتنه در میان مردم ایران و کشورهای همسایه، دست آورد دیگری داشته اید؟

چطور از آزادی و عدالت و آرای مردم حرف میزنید در صورتی که خودتان ضد انسانی ترین أفراد روی این کره زمین هستید!؟

اقا و خانم رجوی! حضور صد نفر در تجمعی که یک خواسته ای دارند و حتی در آن دست به جنایت زده میشود چه در ایران و یا عراق،  فریاد شما گوش فلک را کر می ‌کند و‌ روی آن تا می ‌توانید مانور می‌دهید اما حضور ملیونی مردم چه در ایران و چه در عراق که خواهان حق و عدالت هستند که اتفاقا ضد مسیر شیطانی شما میباشند اینقدر خفه خون میگیرید و دمی برنمیاورید!؟

اقا و خانم رجوی! آیا فقط صد نفری که می آیند توی خیابان و همانند داعش دست پرورده خودتان، دست به کشتار وغارت اموال مردم  میزنند اکثریت مردم هستند!؟

اقا و خانم رجوی! شما چگونه این تناقض به این بزرگی را توجیه میکنید!؟ چه منطقی برای توجیه آن دارید!؟ نکند که شما همانند ارباب گذشته تان دیکتاتور وحشی یعنی صدام حسین و ارباب فعلی تان ترامپ دیوانه، فقط با قدرت و زور میخواهید به اقناع برسید و خواست اکثریت مردم برایتان پشیزی ارزش نداشته و ندارد و فقط با ریا و فریب دم از حقوق انسان ها میزنید!؟

اقا و خانم رجوی! ماهیت شما برای من که بیش از ربع قرن اسیر دام شیطانی شما و ناظر جنایات شما بوده ام، کاملا واضح و روشن است. شما بویی از انسانیت نبرده اید جز کشتن انسانیت، شما جانیانی هستید که روی جنایتکارترین های تاریخ بشری را سفید کرده اید، شما فقط تشنه قدرت هستید و حاضرید برای به قدرت رسیدن خودتان حتی کل بشریت را قربانی این هدف شوم خود کنید اما بدانيد كه شما و زن عجوزه ات عددى نيستيد و نخواهيد بود كه تأثيرى روى كسى داشته باشيد جز مزدورى و خيانت. ارباب هايتان را بياد بياوريد از صدام گرفته كه چنان مغرور قدرت بود مثل آب خوردن ملت خود را سركوب ميكرد به كشورهاى همسايه حمله ميبرد و از قدرت خود باد به غبغب ميداد!، الان كجاست!؟ آن قدرت آمريكا كه اسمش روزى لرزه بر تن مخاطب ميانداخت و با قدرت خواسته اش را بر ديگران تحميل ميكرد كجا رفت!؟ ببينيد كه چگونه با موشك پايگاه هايش را به تله خاك تبديل ميكنند اما جرأت جواب دادن ندارد.

اقاى رجوى شما به چى خودتان مينازيد!؟ تا كى سر نفرات شيره ميماليد  و به زور در اسارت خود نگه ميداريد!؟ نكنه باز به سرت زده است و سرمست شده أيد كه انقلاب مريم را داريد خودش يك ناو هواپيمابر است  و ميتوانى با آن هنوز هم افراد در اسارتت را فريب دهيد؟

بايد به شما بگويم از زير زمين و لانه موش ات بيرون بيا كه دنيا تغيير كرده است و مستى دوران صدام را از سرت بيرون كن و واقعيتها را ببين كه هر چه ايام طى شود زمان تاوان دادنهايت نزديكتر ميشود و روزى ميرسد كه بدست حق و عدالت بيفتيد و آن روز دير نخواهد بود.

„پایان“

تناقض عملكرد هاى رجوى

لینک به منبع

***

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوىکارنامه تاریک فرقه تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۹۷

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده استمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

بررسی تحولات مجاهدین خلق خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت دارد

خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت داردمحدودیت مجاهدین در فرانسه بی پایه و اساس نیست – لوبلاگ 

همچنین: