سرنوشت مشترک باند رجوی و تروریست های داعش در عراق (علی ناظر: بوی کباب می آید اما خر داغ می کنند)

سرنوشت مشترک باند رجوی و تروریست های داعش در عراق (علی ناظر: بوی کباب می آید اما خر داغ می کنند)

محمد علوی، آریا ایران، پاریس، پانزدهم ژوئن 2014: …   در این باره حتی نزدیک ترین دوستان و هم پیمانان مجاهدین مواضع رجوی را مورد نکوهش قرار داده و این اقدام  را علیه خود او و لیبرتی نشین ها تحلیل نمودند. علی ناظر در این باره نوشته است؛ “آنچه در عراق روی می دهد را شاید بتوان با ضرب المثلی عامیانه بیان کرد “بوی کباب می آید، اما خر داغ می کنند”. باید بر این اشتهای کاذب فائق آمد.“ از این افراد باید پرسید …

کشتن مسعود دلیلی آن روی سکه «رأفت رهبری»

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

لینک به منبع

سرنوشت مشترک باند رجوی و تروریست های داعش در عراق

daesh_rajavi_terrorism-iraq-1

یک هفته از هجوم وحشیانه تروریست های داعش به شهرهای شمال بغداد می گذرد.موصل، تکریت، جلولا، سعدیه، کرکوک، سامرا، و تعدادی از شهرهای دیگر تحت حمله، تسخیر یا درگیری داعش با ارتش عراق، مردم و پیشمرگه های کرد عراق بوده است. دو شهر موصل و تکریت هنوز زیر سلطه نیروهای داعش می باشد.

فیلمی از آوارگی مردم شهرهای اشغالی توسط داعش


http://youtu.be/7BA4XditIp0

تنها در روزهای اول تا سوم درگیریها، بیش از پانصد هزار تن از اهالی شهرهای یاد شده از ترس تروریست ها، خانه و کاشانه خود را رها نموده و روانه کمپ های پناهندگی در منطقه کردستان عراق شدند. براساس اخبار و فیلم های منتشر شده در خبرگزاری های بین المللی، نیروهای داعش در هر شهری که استقرار یافته اند قوانین خود را به مورد اجرا گذاشته و چند هزار تن از اهالی، پلیس محلی و نیروهای ارتش عراق را در خیابان ها محاکمه صحرایی نموده و به وحشیانه ترین شکل اعدام نموده اند. آیا این صحنه ها فراموش شدنی است؟

با انتشار این اخبار، جهان یک صدا علیه داعش به صدا در آمد. همه محکوم کردند، جز باند رجوی!

daesh_rajavi

باند مفلوک و به گل نشسته رجوی در عراق، از همان ابتدا، حرکت تروریست ها را تبلیغ نموده و از تسخیر شهرها توسط نیروی تروریستی داعش حمایت نمود.آنها را “عشایر انقلابی” و “نیروهای مردمی” جازد تا بتواند خر مراد را با شنیع ترین حالت در انتقام از نوری المالکی به حرکت در آورد و افکار عمومی را تا سقوط بغداد مشوش و منحرف کند.

با نگاهی به رسانه ها، تلویزیون و سایت های مجاهدین به وضوح می توان دریافت که عمل مجاهدین در انحراف اخبار عمدی بوده و بر اساس حمایت از نیروهای داعش و بازماندگان صدام حسین صورت گرفته است. رجوی خیز برداشته است تا با هر وسیله ممکن از نوری المالکی انتقام بگیرد. اما آیا توهمات قاب چین شده فرصت حقیقت یابی را از او سلب نموده است؟

آیا رجوی درک نکرده است که با حمایت از داعش برای سقوط دولت نوری المالکی خود و گروه خرد پایش را در مهلکه بزرگتری قرار میدهد؟

آیا نمی فهمد همپیمانی مستقیم یا غیر مستقیم با گروه های ترویستی در عراق و تلاش برای سرنگونی دولت نوری المالکی او را در پیوندی استراتژیک و همردیف با جانی ترین گروه تروریستی جهان قرار می دهد؟

آیا رجوی می تواند در فردای شکست تروریست های داعش، نقطه مختصات خود و لیبرتی نشین ها را مشخص نماید؟

باند رجوی بیش از ده سال است که همپیمانی با بازماندگان بعثی را به اثبات رسانده است. اما ثبت همکاری او با نیروهای داعش و تبلیغ به نفع سلفی ها، تفاوت فاحشی خواهد داشت که او هنوز از آن غافل است!

در این باره حتی نزدیک ترین دوستان و هم پیمانان مجاهدین مواضع رجوی را مورد نکوهش قرار داده و این اقدام را علیه خود او و لیبرتی نشین ها تحلیل نمودند. علی ناظر در این باره نوشته است؛ “آنچه در عراق روی می دهد را شاید بتوان با ضرب المثلی عامیانه بیان کرد “بوی کباب می آید، اما خر داغ می کنند”. باید بر این اشتهای کاذب فائق آمد.

از این افراد باید پرسید، آیا رجوی تفاوت رایحه “کباب” و “خر داغ کردن” را نمی تواند تشخیص دهد؟

اگر پاسخ منفی باشد، بلای بزرگ و تسریع کننده ای را متوجه بازماندگانش در لیبرتی نموده است. تخم گذاری رجوی در سبد داعش و بازماندگان صدام حسین، گند ایدئولوژیک دیگری است که حتی اورسوراواز نشینان و ریاکاری در باره حقوق بشر و دموکراسی از نوع داعش را در برگرفته و آینده حضور آنان در اروپا را با چالش بود و نبود مواجه خواهد نمود. رجوی با حمایت از داعش، تمامیت باند خود را از عراق تا اورسوراواز در معرض آخرین پله و تلاشی کامل قرار داد. در این باره باید منتظر ماند و دید که عراقی ها چه دسته گلی به بازماندگان تروریست های ایرانی و داعش تقدیم نموده و با آنها چه خواهند کرد؟ تا نوبت به خوش نشینان اورسوراواز برسد!

رجوی با حمایت از تروریست های داعش، خطر بزرگ را تا پشت دیوارهای لیبرتی هدایت نمود. تافرصت باقی است، یقه خانم و آقای رجوی را گرفته و محکم بتکانیم. تا شاید فرجی حاصل شود و بسیاری از افراد فریب خورده و ناآگاه از دامگه حادثه نجات یابند.

شوخی نیست. رجوی سرنوشت ساکنان لیبرتی را با گروه ترویستی داعش و بازماندگان حزب بعث در عراق پیوند زد!

15 ژوئن ۲۰۱۴

محمد علوی

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمسعود رجوی جیش‌العدل را برادر خود خواند

فرقه رجوی و خط کار آینده

Maryam Rajavi terrorist syriaIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

همچنین:

مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط

ایرج شکری، وبلاگ درفش، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۴: … مسعود رجوی در رویاهای قدرت پرستانه خود و غرق در خود بزرگ بینی و به گزاف «تکیه بر جای بزرگان زدن» در اشرف مراسم رژه با لباس تشریفاتی نظامی راه انداخت و مجاهدین مظلوم را به چنان نمایش مسخره یی واداشت و در عین حال خشم دولت عراق را برانگیخت و اخطارهای دولت عراق را «خوابهای پنبه دانه یی» نامید و با ارزیابیهای ذهن گرایانه و غلط خود مصائب …

نقش منافقین (فرقه رجوی) در حوادث موصل؛ لزوم بازنگری دولت عراق در پرونده تروریست ها

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقیاسین الحسینی ، بنیاد هابیلیان، مشهد، سیزدهم ژوئن ۲۰۱۴: …  دوران مماشات با این گروه به پایان رسیده است و ادعاهای حقوق بشری آنان در سایه پشتیبانی منافقین از گروه داعش و اشغال موصل موضوعی موجه به شمار نمی رود. بی تردید هیچ کشوری در دنیا به گروه ها یا اشخاص حامی تروریسم نگاه حقوق بشری ندارد و آنها را هم عرض آن گروه های تروریستی به شمار می آورند. شاید فرصت پیش آمده در سایه

ننگ سر بریدن مردم در عراق و سوریه توسط مجاهدین خلق و داعش تا ابد بر پیشانی مریم و مسعود رجوی باقیست

داعش رجوی تروریست 2نادر نادری، وبلاگ آیندگان، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۴: …  همین جنایت ها را شما در جنگ خلیج فارس علیه مردم عراق کردید بخصوص در کردستان عراق با تانک خونه های مردم را در فاصله ۱۰۰ متری می زدید با تانک مردم را تعقیب می کردید و آنها را له می کردید یا دسته دسته مردم بدبخت را دستگیر می کردید تخویل استخبارات صدام می دادید و همانجا درجا مثل همین فیلم تیر باران می شدن اما متاسفانه و خوشبختانه برای شما امکانات …

رجوی های خون آشام چهره حقیقی خود را نشان می دهند

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقانجمن نجات، مرکز مازندران، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۴: … در حالی که تمام جهان یک صدا از تهاجم گروه تروریستی داعش به مردم استان نینوا و اشغال شهر موصل در عراق خبر می دهند، رجوی های پلید بدلیل کینه ای که از مردم و دولت عراق دارند ، در سایت های خود با شادمانی خبر از تصرف موصل توسط انقلابیون عراق !! داده  و نوشتند « انقلابیون عراق بخشهای وسیعی از موصل را تصرف کردند و