شکر خدا که شاهد سرنگونی رجوی و تاج و تختش بودم

شکر خدا که شاهد سرنگونی رجوی و تاج و تختش بودم

سید امیر موثقی آلمان - سرنگونی رجویسید امیر موثقی، صفحه فیسبوک، دوازدهم سپتامبر 2021:… رجوی. بیش از چهار ده فریاد سر نگونی سرنگونی سردار و من خود بیش از سه دهه شاهد نعره های این مردک خبیث بوده ام اما در نهایت خدا را شکر میکنم که شاهد سرنگونی خود این ملعون خبیس بودم و همان بهتر که این فرقه در تمامیت نابود شد و تاج و تخت آن در خاک عراق منهدم شد و من و ما اعضای سابق از این فرقه جهنمی توانستیم با جدایی و با روی پای خود ایستادن سربلند و سر فراز. در برابر خدا و مردم وطن خود سر تعظیم فرود بیاریم و از گذشته کثیف خود فاصله بگیریم. زنده باد آزادی لعنت بر رجوی و سلطه گران قرن. سرنگونی رجوی

پیام احمقانه مسعود رجوی و کمدی کلاسیک سرنگونی اش پیام احمقانه مسعود رجوی و کمدی کلاسیک سرنگونی اش 

شکر خدا که شاهد سرنگونی رجوی و تاج و تختش بودم

سید امیر موثقی آلمان - سرنگونی رجوی

آقای امیر موثقی- آلمان

شهریور ۱۳۸۰. تا شهریور ۱۴۰۰ درست بیست سال از جدایی اینجانب از فرقه تروریستی رجوی میگذرد. اگر بخواهم به عقب تر برگردم در واقع ۳۵ سال از جدایی من از این فرقه جنایت کار ‌ضد انسانی و ارتجاعی میگذرد یعنی درست از زمان ورودم به این تشکیلات. قرون وسطی

بله در شهر یور ۱۳۸۰ رودر روی رجوی خائن در اوج شرف و افتخار ایستادم و به بالا تا پائین تشکیلات ضدخلقی او تف کردم و تا پای جان ایستادم برای خارج شدن از این فرقه ضد خلقی و ضد میهنی. و بهای سنگین جدایی از این فرقه را با پوست و گوشت و استخوان بجان خریدم و تا مغز استخوان. رنج انرا به جان کشیدم آری من و امسال من جداشده بهای ازادی خود را پرداختیم از کتک خوردن تا تف کردن در جمع بالای هزار نفر و از زندانی شدن در کمپ اشرف و نهایتا فرستادن به زندان ابوغریب بغداد. آری دوستان عزیز از چاه باطل رجوی به هر قیمتی با چنگ و ناخان و دندان خودم را خلاص کردم و به دنیای آزاد و ازادی مطلق رسیدم. اما متاسفانه هنوز نتوانستم به ازادی صددرصد برسم چرا که در تبعید ودر خارج از خاک میهن و سرزمین مادری هستم و انشاالله که این مشکل هم با بر کناری نظام حاکم بر ایران اگر عمری باقی باشد حل خواهد شد

اما نکته ای که خواستم به آن یادآور باشم این بود که رجوی. بیش از چهار ده فریاد سرنگونی سرنگونی سردار و من خود بیش از سه دهه شاهد نعره های این مردک خبیث بوده ام اما در نهایت خدا را شکر میکنم که شاهد سرنگونی خود این ملعون خبیث بودم و همان بهتر که این فرقه در تمامیت نابود شد و تاج و تخت آن در خاک عراق منهدم شد و من و ما اعضای سابق از این فرقه جهنمی توانستیم با جدایی و با روی پای خود ایستادن سربلند و سر فراز. در برابر خدا و مردم وطن خود سر تعظیم فرود بیاریم و از گذشته کثیف خود فاصله بگیریم.

زنده باد آزادی

لعنت بر رجوی و سلطه گران قرن

پایدار باشید

لینک به منبع

شکر خدا که شاهد سرنگونی رجوی و تاج و تختش بودم

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مردم-خوزستان-مریم-رجوی-را-خائن-و-مزدور-م/

مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند

مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند - امیر مثقی سید امیر موثقی، صفحه فیسبوک، چهارم اوت 2021:… در این میان فرقه سود جو و فرصت طلب معلوم الحال رجوی از تریبون‌های سعودی و اسرائیل سر بیرون آورده و فریاد حمایت و دادخواهی از مردم بپاخواسته سر می‌دهد و این چنین وانمود می‌کند که نیروهایی فرقه و کانونهای شورشی و هزار اشرف. برای حمایت از مردم. مسلحانه وارد صحنه شده اند و به دفاع از حق و حقوق مردم پرداخته اند و جالب اینجاست که مریم رجوی خودش را سکان دار این قیام میداند امارغافل از اینکه ملت ایران به سر تا پای رجوی تف کردن و هیچ حمایتی از این زنک و همسر مفقود آن نکرده و نمیکنند. مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند 

مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند - امیر مثقی مشکل بی آبی خوزستان و اشک تمساح ریختن فرقه رجوی

مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند

سید امیر موثقی

آقای سید امیر موثقی ، کلن آلمان

درود بر تمامی ازادی خواهان درود بر همه مردم بستوح آمده از فشار های رژیم حاکم در ایران امروز مردم خوزستان بدلیل فشار های معیشتی که مینمم حق زندی هر انسانی هست. به پا خواسته اند و برای آب این مایه حیاتی قیام کردن و مردم شهر های دیگر نیز به حمایت از هوطنان و پدران و مادران وخواهران و برادران خود دست به قیام زده اند و یک صدا فریاد حق خواهی سر داده اند.

در این میان فرقه سود جو و فرصت طلب معلوم الحال رجوی از تریبون‌های سعودی و اسرائیل سر بیرون آورده و فریاد حمایت و دادخواهی از مردم بپاخواسته سر می‌دهد و این چنین وانمود می‌کند که نیروهایی فرقه و کانونهای شورشی و هزار اشرف. برای حمایت از مردم. مسلحانه وارد صحنه شده اند و به دفاع از حق و حقوق مردم پرداخته اند و جالب اینجاست که مریم رجوی خودش را سکان دار این قیام میداند امارغافل از اینکه ملت ایران به سر تا پای رجوی تف کردن و هیچ حمایتی از این زنک و همسر مفقود آن نکرده و نمیکنند

مردم ایران امروز برای وضعیت سخت خودشان خود جوش به پا خواسته اند. از کمبود ها ی اولیه گرفت تا گرانی و بیکاری و ویروس کرونا و هزاران هزار مشکل که گریبان گیر مردم شده و هیچ گونه ربطی این قیام ها به فرقه رجوی نداشه و نخواهد داشت و این تروریسته همواره بر روی موج خونهای بر زمین ریخته شده موج سواری کرده و می‌کنند و من بعنوان یکی از اعضای جداشده از فرقه رجوی. از قیامهای خودجوش مردمی حمایت میکنم و به مریم و مسعود رجوی میگویم لطفا خفقان بگیرید و در سوراخ های خود مدفون شوید
سید امیر موثقی المان کلن

لینک به منبع

مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/درخواست-محاکمه-مریم-رجوی/

درخواست محاکمه مریم رجوی

سید امیر موثقی - درخواست محاکمه مریم رجویسید امیر موثقی، صفحه فیسبوک، بیست و هشتم ژوئیه 2021:…  این جانب سید امیر موثقی حمایت خودم را از جنبش داد خواهی اعلام میکنم و خواهان محاکمه و اشد مجازات برای مسعود و مریم رجوی هستم و باید پاسخگوی جنایت‌هایشان در خاک عراق باشند که نفرات را محاکمه و زندانی میکردن و تحویل زندان بد نام ابوغریب میدادن و هنوز هم این روش جنایتکارانه را در خاک البانی برای کسانی که خواهان جدایی هستند ادامه می‌دهند و باید رجوی معلعون پاسخ گوی پدران و مادران و خانواده های چشم انتظار عزیزانشان باشد به امید روزی که در دادگاه رجوی همه ما جداشدگان حضور به هم رسانیم و حق و حقوقمان را از این ملعون کثیف بگیریم. درخواست محاکمه مریم رجوی  

محاکمه سران سازمان مجاهدین خلقمحاکمه سران سازمان مجاهدین خلق – امضاء ها از مرز 10هزار گذشت

درخواست محاکمه مریم رجوی 

سید امیر موثقی غلامرضا ساعدی

آقای امیر موثقی

این جانب سید امیر موثقی حمایت خودم را از جنبش داد خواهی اعلام میکنم و خواهان محاکمه و اشد مجازات برای مسعود و مریم رجوی هستم و باید پاسخگوی جنایت‌هایشان در خاک عراق باشند که نفرات را محاکمه و زندانی میکردن و تحویل زندان بد نام ابوغریب میدادن و هنوز هم این روش جنایتکارانه را در خاک البانی برای کسانی که خواهان جدایی هستند ادامه می‌دهند و باید رجوی معلعون پاسخ گوی پدران و مادران و خانواده های چشم انتظار عزیزانشان باشد به امید روزی که در دادگاه رجوی همه ما جداشدگان حضور به هم رسانیم و حق و حقوقمان را از این ملعون کثیف بگیریم. 

لینک به منبع

درخواست محاکمه مریم رجوی 

***

همچنین:
لینک

زمستان تمام شد بهار از راه رسید روسیاهی بر چهره رجوی باقی ماند

زمستان تمام شد بهار از راه رسید و روسیاهی بر چهره رجوی باقی ماند. فرقه رجوی که هرساله خودش را برای مرحله سین (سرنگونی) آماده میکند و با وعده و وعید های پوشالی و به راه انداختن یک جنگ روانی در میان نیروهای وارفته و از پای در آمده ایدیولوژیک تشکیلاتی امسال هم همچون سالهای گذشته خوار و خفیف شد و ملت ایران خودش را برای جشن و پایکوبی در بهاران 1398 آماده میکند و سفره هفت سین خود را بهتر آز سال های قبل مهیا کرده است. براستی که چه شد شعار های پوشالی ترامپ و ناتنیاهو وولیعهد عربستان و رجوی خائن و یکانها و دسته ها و واحد ها و تیم های شورشی در داخل و خارج از کشور؟ چرا وبه چه دلیل فرقه رجوی خودش را هرساله قبل از رسیدن بهار آماده میکند تا مرحله نهایی سر نگونی را پشت سر بگذارد و مریم قجر را به پایتخت شیر و خورشید ببرد؟

آری من از گذشته خود میگویم در فرقه ترو ریستی رجوی از فروردین 1367 تا فروردین 1398دقیقا سی سال تمام و وارد سی و یکمین سال میشوم که در باتلاق رجوی بوده ام و من هنوز نتوانستم این فرقه تروریستی و ضد بشری را فراموش کنم و هنوز دارم با دردها و شکنجه ها و روسیاهی هایی که از این فرقه با خود یدک میکشم دست و پنجه نرم می کنم. با گذشت سی سال خیانت و مزدوری هنوز فرقه تروریستی رجوی با آب و تاب فراوان خودش را پرچم دار مقاومت مردمی میداند و برای ملت ایران سنگ به سینه میکوبد هر روز که میگذرد ابعاد جنایتها و مزدوری رجوی بیشتر و بیشتر میشود و برای همگان و اول و آخر برای آنهایی که اسیر این فرقه هستند بیشتر وبیشتر دستشان رو میشود. در سه سال گذشته با روی کار آمدن ترامپ رئیس جمهور جدید در امریکا از حزب جمهوری خواه، فرقه رجوی چنان خوش رقصی میکرد و چنان خودش را برای سر نگونی آماده میکرد و چنان از تحریمهای همه جانبه بر علیه ملت ایران دفاع و پشتیبانی میکرد که واقعا هر انسان آزاده ای را برافروخته میکرد که اینها دیگر چه موجودات عجیب و غریب و پستی هستند که دم از انسان و انسانیت میزنند؟

من بعنوان یک فرد جداشده از این فرقه با گذشت سی سال هنوز خودم را اسیر این فرقه جهل و جنایت میدانم و هنوز نتوانستم گذشته خود را فراموش کنم. حال فرقه رجوی در سیمای خود به کرات به تفسیر گذشته این فرقه ترو ریستی و جنایت کار و مزدور میپردازد و فکر میکند که با جلب حمایتهای پوشالی و پولکی که از وزیر و وزرای از کار افتاده امریکا و فرانسه و انگلستان و غیره و غیره جمع آوری میکند میتواند حمایتهای مردمی را هم از داخل و خارج از ایران بدست بیاورد. تا آنجایی که من خبر دارم از داخل ایران هیچ فردی هیچ گروهی و هیچ حزبی سخن از این جانیان بر زبان نیاورده و نخواهد آورد و در خارج از کشور هم بجز تعداد انگشت شماری از مزدوران و مواجب بگیران و نفله های سیاسی هیچ کس از این فر قه پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد و این را به خوبی میتوان ار گردهمایی های پوشالی این فرقه در گوشه و کنار هر کشوری بخوبی دید و توصیف کرد

و اما نکته آخر اینکه باید به فرقه تروریستی رجوی بگویم که هرگز فرارسیدن بهاران را با چشمهای شوم و بدخیم خود در ایران نخواهید دید و باید فکر چاره کنید چرا که در درون مناسبات مخوف در کمپ های آلبانی آتش فشان سرنگونی فرقه در حال راه افتادن هست و هر روزبیشتر از روز گذشته تعداد بیشتری خواهان جداشدن و فاصله گرفتن و رسیدن به آزادی های فردی خود هستند و من بعنوان یک جداشده سرنگونی محتوم فرقه رجوی را تا بی نهایت باید که با چشمانم ببینم و آن روزی را که رجوی هچون صدام حسین اربابش طناب دار بر گردنش بی افتد را به خوبی در چشم انداز میبینم امروز طناب دار ایدولوژیک تشکیلاتی بر گردنش افتاده و به زودی .طناب دار فیزیکی هم بر گردنش ما جداشدگان خواهیم انداخت

از همین فرصت استفاده میکنم و فرارسیدن بهار و فرارسیدن نوروز 1398 را پیشاپیش به ملت ایران و به تک تک کسانی که از این فرقه جداشدند و یا خواهان جدایی هستند را تبریک میگویم

سید امیر موثقی

آلمان کلن – 17 مارچ

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سوالاتی-از-مسعود-رجوی/

سوالاتی از مسعود رجوی

سوالاتی از مسعود رجویسید امیر موثقی، کانون آوا، هجدهم ژانویه 2021:… امروز فرقه تروریستی رجوی قبل از سرنگون کردن حکومت ملایان خودش سر نگون شد، چرا که مسعود رجوی از ابتدا نطفه این مناسبات را به حرامی و حرامزادگی سیاسی ایدئولوژیکی و تشکیلاتی بست و هزاران مادر و پدر را عزادار کرد. هزاران هزار خانواده را حسرت به دل دیدار با عزیزانشان کرد با انبوه عملیاتهای تروریستی دل مادران و پدران و خانواده ها و بچه های کوچک و بزرگ را به آتش کشید و امروز آه و ناله هایی که نثار تاج و تخت رجوی شده است. سوالاتی از مسعود رجوی 

سوالاتی از مسعود رجویکینه توزی مسعود رجوی علیه مردم از کاندیداتوری مجلس اسلامی تا امید به سناتور تد کروز امریکایی

سوالاتی از مسعود رجوی

سرنگونی رجوی و تاج و تختش 

سید امیر موثقی

آقای سید امیر موثقی

براستی چی شد که فرقه رجوی با مرگ تک تک نفرات از درون دچارتلاشی شده؟  آیا دق مرگ شدن اعضا و کادرهای فرقه بیانگر یک شکست ایدئولوژیک تشکیلاتی می‌باشد؟ چرا مسعود رجوی همه را فریب داد و صحنه را ترک کرد؟ چرا همه مسائل تشکیلات فرقه امروز بر گردن مریم قجر می‌باشد؟ آیا واقعا اعضا و کادرهای فرقه این روزها بدلیل ابتلا به ویروس کرونا از بین میروند؟

 امروز پاسخ بسیاری از این چرا ها همه و همه دست مسعود رجوی خائن می‌باشد که خودش را مخفی کرده و هر از گاهی سر از قبر بیرون می آورد و برای از دست رفته گان شروع به پارس کردن می‌کند. هردم از این باغ بری می‌رسد تازه تر از تازه تری می‌رسد. بله فرقه رجوی سالیان سال شعار سرنگونی سرنگونی سرنگونی را داد تا اینکه سرنگونی گریبانگیر خودش شد. از سرنگون شدن صدام و سرنگون شدن تاج و تخت رجوی درعراق و سرنگون شدن ارتش خصوصی صدام و شقه شدن راس تشکیلات.

بخشی در عراق که همه از بدبخت بیچاره ها بودند و راه پس و پیش نداشتند  و بخشی هم درحال فرار به خارج از عراق و اروپا و امریکا که همه از کادرها و به اصطلاح مسئولین تشکیلات فرقه بودند برای احیای مجدد فرقه. بله امروز رعشه مرگ سراپای فرقه رجوی را گرفته است و از بالاترین نفرات تا پائین ترین نفرات در درون فرقه از درون متلاشی شده رجوی را به کام مرگ فرو میبرد.

امروز دیگر مسعود و مریم رجوی توان سرپا نگه داشتن تشکیلات مخوف فرقه ای راندارند و هر روز بیشتراز روز قبل، فرقه بیشتر و بیشتر به سمت یک انفجار از درون با تمام قوا به پیش می‌رود و هیچ کس هم نمی تواند کمک و امداد رسان این فرقه باشد. هر روز خبر مرگ یکی از افراد را میشنویم که سیستماتیک دردرون مناسبات رجوی یا مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته و یا اینکه فرمان شکنجه واذیت و آزارصادرکرده و یا اینکه طرف ضابط اجرای دستورات بوده .

بله امروز فرقه تروریستی رجوی قبل از سرنگون کردن حکومت ملایان خودش سر نگون شد، چرا که مسعود رجوی از ابتدا نطفه این مناسبات را به حرامی و حرامزادگی سیاسی ایدئولوژیکی و تشکیلاتی بست و هزاران مادر و پدر را عزادار کرد و خون به دل هزاران مادرو پدر و خواهر و برادرو فرزند را عزادارعزیزانش کرد. هزاران هزار خانواده را حسرت به دل دیدار با عزیزانشان کرد با انبوه عملیاتهای تروریستی دل مادران و پدران و خانواده ها و بچه های کوچک و بزرگ را به آتش کشید و امروز آه و ناله هایی که نثار تاج و تخت رجوی شده است همه و همه بدلیل همین جنایت‌ها و خیانت‌های فرقه ای می‌باشد. آری امروز زمان زمان حسابرسی هست و همه نفرات فرقه تروخشک، ریزو درشت، از بالا تا پائین باید که به این مجازات الهی گرفتار میشدند. تعدادی درقبرستانهای ایران بدون هیچ نام و نشانی به خاک سپرده شوند، تعدادی در مناطق مرزی ایران و عراق کشته شوند و با خاک یکسان شوند و تعدادی در قبرستان کمپ اشرف و قبرستانهای عراق به زیر خاک بروند که امروز اثری از آثارشان نباشد و چراگاه سگان و حیوانات باشد و اینهم از آخروعاقبت کار درکشورآلبانی که مردم اجازه نمیدهند مردگان فرقه در خاک کشورشان دفن شوند ودرسرد خانه ها بلاتکلیف بمانند به راستی چه آخروعاقبتی گریبان گیراین فرقه منحوس شد؟

 واقعا جای تاسف دارد رجوی حرامزاده میگفت هرکس به من و مریم و سوگند جلاله اش پشت کند (منظور افراد جداشده از فرقه بود ) خسردنیا و آخرت می‌شود. اما من بعنوان یک جدا شده خدا وند را شکر می‌کنم که از این فرقه بدنام جدا شدم و امروز معنی واقعی حرف رجوی که گریبانگیر خودش ومریم و تشکیلات فرقه ای رجوی شده است را دیدم و این تازه از نتایج سحراست باش تا صبح دولتت بدمد. از قدیم گفتن دارمکافات درهمین جهان هستی هست و بس و من خوشحالم که طناب دار سیاسی ایدولوژیکی استراتژیکی را بر گردن این فرقه ارتجاعی و عقب مانده از تاریخ میبینم.

به امید سرنگونی تام و کمال فرقه و آزادی اسیران در بند از این فرقه و روشن شدن چشم خانواده های چشم انتظار با در آغوش گرفتن عزیزانشان آن روز دیر نیست و نزدیک است .

لینک به منبع

سرنگونی رجوی و تاج و تختش 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کرونا-در-کمپ-مجاهدین-خلق-آلبانی/

کرونا در کمپ مجاهدین خلق آلبانی – هشدار حقوق بشری

کرونا در کمپ مجاهدین خلق آلبانی - هشدار حقوق بشریسید امیر موثقی، کانون آوا، هشتم دسامبر 2020:… در روز ها و هفته ها و ماه های گذشته فرقه تروریستی رجوی با یک پنهان کاری آشکار و دروغ پردازی در سایتها و سیمای فرقه، مانع از پخش اخبار مربوط به فوت شدگان بدلیل ویروس کرونا در آلبانی شده و تعداد زیادی از نفرات فرقه بدلیل مبتلا به این ویروس جان خود را ازدست داده اند. بر اساس آخرین آمار ها از درون فرقه رجوی، آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در فرقه به بیش هزار نفر مبتلا و بیش از یکصد نفر فوتی بوده . کرونا در کمپ مجاهدین خلق آلبانی – هشدار حقوق بشری

کرونا در کمپ مجاهدین خلق آلبانی - هشدار حقوق بشریمجاهدین خلق ویروس کرونا و مخفی کاری رهبران فرقه – نامه خانواده ها به سازمان بهداشت جهانی

کرونا در کمپ مجاهدین خلق آلبانی – هشدار حقوق بشری

سید امیرموثقی  – هشتم دسامبر 2020

هشدار به ارگانهای حقوق بشری ایران، امریکا و اروپا

سید امیر موثقی

آقای سیدامیر موثقی

قابل توجه همه ارگانهای حقوق بشری و خانواده های اسیران و قربانیان گرفتار در فرقه تروریستی رجوی ،

در روز ها و هفته ها و ماه های گذشته فرقه تروریستی رجوی با یک پنهان کاری آشکار و دروغ پردازی در سایتها و سیمای فرقه، مانع از پخش اخبار مربوط به فوت شدگان بدلیل ویروس کرونا در آلبانی شده و تعداد زیادی از نفرات فرقه بدلیل مبتلا به این ویروس جان خود را ازدست داده اند.

بر اساس آخرین آمار ها از درون فرقه رجوی، آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در فرقه به بیش هزار نفر مبتلا و بیش از یکصد نفر فوتی بوده که فرقه تروریستی رجوی بدلیل جدی نگرفتن هشدار ها، شروع به پرپایی انبوهی تجمعات ازجمله گردهمایی های پشت سرهم و برپایی مراسمهای فرقه ای در اشرف سه کرده که این گونه مراسم ها و تجمعات خود به خودی خود عامل گسترش این ویروس خطرناک در درون فرقه بوده و خواهد بود.

لذا اینجانب به همه ارگانهای حقوق بشری هشدار می‌دهم که برای جلوگیری از یک کشتار جمعی در درون فرقه تروریستی رجوی اقدامی عاجل به عمل بیاورند و با ورود تیم‌های بازرسی به کمپ فرقه در کشور آلبانی و امداد رسانی به اسیران این فرقه تبهکار برای نجات جان انسان‌های بیگناه حرکتی خدا پسندانه انجام دهند.

امروز فرقه تروریستی رجوی برای خلاص شدن از دست بسیاری از افراد مسئله دار و خواهان جدایی از این فرصت شوم استفاده کرده و این نیروها را از بین می برد. به بهانه ویروس کرونا در طی یکسال گذشته هیچگاه فرقه تروریستی رجوی آمار مشخصی از مبتلایان و فوتی های ویروس کرونا و اسامی نفرات فوتی را در هیچ یک از سایتهای فرقه اعلام نکرده و این خودش یک پنهان کاری آشکار هست و مریم رجوی باید شخصا پاسخ گوی این اعمال جنایت کارانه باشد.

سرنگونی رجوی و تاج و تختش

***

همچنین: