سر باز کردن تناقضات درونی نیروها از سه دهه بیراهه و انحراف در فرقه رجوی

سر باز کردن تناقضات درونی نیروها از سه دهه بیراهه و انحراف در فرقه رجوی

منصور نظری، ایران اینترلینک، سوم سپتامبر 2015:…  این روزها روزهائیست که همه نفرات سازمان از خود میپرسند چه شد که بدینجا رسیدیم همه از خود میپرسند کجای کار می لنگید که ما از ارمان ازادی به ارمان استبداد رسیدیم چه شد که ما شروع و پایان اطلاعیه را با نام خلق قهرمان ایران اغاز میکردیم اما حالا به جای ان سرتیتر اطلاعیه ها خانواده های الدنگ است چه شد ان شعارهای استقلال ازادی چه شد ان همه شعار صداقت …

محمد حنیف نژادشما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید!

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

https://iran-interlink.org

سر باز کردن تناقضات درونی نیروها از سه دهه بیراهه و انحراف در فرقه رجوی

این روزها روزهائیست که همه نفرات سازمان از خود میپرسند چه شد که بدینجا رسیدیم همه از خود میپرسند کجای کار می لنگید که ما از ارمان ازادی به ارمان استبداد رسیدیم چه شد که ما شروع و پایان اطلاعیه را با نام خلق قهرمان ایران اغاز میکردیم اما حالا به جای ان سرتیتر اطلاعیه ها خانواده های الدنگ است چه شد ان شعارهای استقلال ازادی چه شد ان همه شعار صداقت و فدا چه شد که سازمان سر از ناکجااباد عراق در سیطره صدام حسین دراورد ان هم در جنگی برعلیه میهن خود.

براستی چه بر سر این سازمان امد اینها تناقضاتیست که بصورت اتوماتیک به ذهن هر کسی که در درون سازمان است میرسد صداهائی که البته توسط رجوی سرکوب میشود تا صداها یکی نشود مطمئنا خود رجوی هم بارها و بارها این تناقضات را مرور کرده است و از حفظ است و خودش هم خوب میداند این تناقضات واقعیت هائی هستند که نمی تواند درب انرا گل بگیرد این تناقضات هر روز که میگذرد بیشتر سر باز میکند و دامن رجوی را میگیرد چرا که مسئول و مسبب همه این نابسامانیها و انحراف ها شخص اوست .

در طی بیش از سه دهه رجوی با اشتباهات مهلک مسیر یک سازمان را به ناکجااباد کشاند محصول اعمال رجوی خونهای به ناحقی است که از هر طرف برزمین ریخت اما همیشه اینها تناقضاتی بود که به ذهن همه ما که در سازمان بودیم میزد اما رجوی هر بار به شکلی انرا دور میزد و وارد مسیر دیگری میکرد و صداها را خفه میکرد و نمی گذاشت که صدائی با صدای دیگر همنوا نشود و برای اینکار از هر وسیله ای نیز استفاده کرده است از زندان درون سازمان گرفته تا تهدید توسط فالانژهای درون سازمان تا تهدید به ابوغریب و تا ضرب و شتم در درون سازمان .

بی شک امروز تمام نیروهای سازمان چه در لیبرتی چه در البانی و چه در هر جای دیگر بیشتر از هر روز دیگر نسبت به عملکردهای فرقه رجوی اشراف پیدا کرده اند و میدانند که مسیر طی شده مسیری انحرافی بوده است و بصورت طبیعی هزاران سوال بی پاسخ به ذهنشان میرسد و از مسئولین فرقه میپرسند که چرا بدینجا رسیده اند مسئول اینهمه اشتباهات استراتژیک سیاسی تشکیلاتی ایدئولوژیک کیست ؟

بی تردید فرقه رجوی و مشخصا شخص رجوی با تمام توان تلاش خواهد کرد کما فی السابق هر صدائی را با تکیه بر فریب و نیرنگ و خشونت سرکوب کند و به جای پاسخ به تناقضات و انحرافات سازمان نیروها را مجبور به پروژه خوانی های مسخره همچون گذشته کند تا نیروها به جای سوال و تناقض خود را بدهکار رهبری بدانند همان حیله و نیرنگی که در سه دهه رجوی بکار گرفت تا نیروهای سازمان را مجبور به اطاعت از خط و خطوط رهبری کند .

در ذهن هر کدام از نیروهای سازمان صدها تناقض بی پاسخ وجود دارد راجع به همه چیز از خانواده تا همسر و شوهر و مادر و پدر تا سیاست و تشکیلات و ایدئولوژی و صدها مورد دیگر که هر کس روزی را در درون این سازمان بوده انرا با پوست و گوشت و استخوانش لمس کرده است تناقضاتی که هیچگاه هیچکس به ان پاسخی نداده و انقدر این تناقضات انباشت شده است که میشود گفت هر نفر کوهی از تناقض است .در هر دوره این تناقضات سر باز میکنند و گریبان فرقه رجوی را میگیرند اما رجوی با شگرد پروژه خوانی افراد را مجبور میکند که بجای پرداختن به تناقض بیایند و بگویند بدهکار هستند و اشتباه کرده اند و تناقضی نبوده است .

بی شک بسیاری از افراد مسئله دار شده از خود میپرسند که اخر ما از کجا امده ایم و به کجا میرویم ؟انها سوال میکنند هزاران اشتباه و خطا و انحراف چرا ؟مسئول این همه انحراف کیست ؟اینهمه خونریزی چرا ؟وووسوالی که هیچکسی به ان پاسخ نمی دهدو بسیاری ازهمین افراد مسئله دار شده از اینهمه دروغ و حقه بازی خسته شده اند .این واقعیتی است که رجوی را گریزی از ان نیست تمام شگردهای رجوی برملا شده است و دیگر حتی نیروهای باقیمانده هم تره ای برایش خورد نمی کنند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20466

فرقه رجوی تا به کی میخواهد نفرات را با فریب و دروغ در عراق نگه دارد

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و سوم اوت ۲۰۱۵:… اشتباهات خونبار و بزرگی که مسعود رجوی در طول حیات خود در سازمان مجاهدین داشته باعث نابودی دهها هزار نفر ازاعضا و هواداران سازمان و دهها هزار نفر از مردم ایران گشته است او در ادامه همان اشتباهات وقتی عراق را بعنوان استراتژی خود انتخاب کرد گام بزرگ دیگری در تکمیل اشتباهاتش برداشت و سازمان مجاهدین را به لبه پرتگاه کشاند پس از گذشت …

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی دوازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

https://iran-interlink.org

فرقه رجوی تا به کی میخواهد نفرات را با فریب و دروغ در عراق نگه دارد

بیش از یک دهه از سقوط صدام حسین دیکتاتور عراق میگذرد و حکومت عراق و کشور عراق در طی این سالها دستخوش حوادث بسیاری گشته است همچنین در طی این مدت فرقه رجوی به جای اینکه تلاش کند نفرات از عراق خارج شوند هر روز و هر روز در خروج از عراق کارشکنی میکند و مانع خروج نفرات به دنیای ازاد میشود با یک حساب سر انگشتی حتی اگر هر دو روز یکبار یک نفر را به خارج از عراق میفرستادند تا امروز همه نفرات از عراق خارج گشته بودند اما متاسفانه با کارشکنی هائی که فرقه رجوی انجام داده تعداد کمی توانسته اند از عراق خارج شوند و وارد دنیای ازاد شوند اما هدف فرقه رجوی از نگه داشتن نفرات باقیمانده در عراق چیست ؟

ایا رجوی در سودای بازگشت بعثی ها به قدرت است ایا همانگونه که خود گفته بود تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد از ان کاسه لیسان منتظر شکستن تغاری است تا وی هم سهمی از ان ببرد .در طول تمام این سالیان تمام تحلیل های رجوی اشتباه اندر اشتباه از اب در امده است حتی یک تحلیل نیست که رجوی کرده باشد و درست از اب در امده باشد در حقیقت هر چه او تحلیل کرده بر عکس ان شده است البته این فقط در تحلیل کردن مسائل روز وسیاست است وقتی وارد استراتژی میشویم می بینیم که اوضاع خراب تر از ان است .

اشتباهات خونبار و بزرگی که مسعود رجوی در طول حیات خود در سازمان مجاهدین داشته باعث نابودی دهها هزار نفر ازاعضا و هواداران سازمان و دهها هزار نفر از مردم ایران گشته است او در ادامه همان اشتباهات وقتی عراق را بعنوان استراتژی خود انتخاب کرد گام بزرگ دیگری در تکمیل اشتباهاتش برداشت و سازمان مجاهدین را به لبه پرتگاه کشاند پس از گذشت دوازده سال از سقوط صدام هنوز که هنوز است تعداد نفرات باقیمانده در عراق را نمی گذارد که از عراق خارج شوند افرادی که بهترین روزهای زندگی خود در جهنم عراق و زیر افتاب سوزان عراق بسر برده و الان در سنین پیری هستند او حتی دلش برای پدر و مادر و خانواده نفرات هم نمی سوزد او از موهای سفید پدران ومادران پیر خجالت نمی کشد و حتی اجازه ملاقات با انها را نمی دهد و انها را با فحاشی هر چه تمام مزدور و الدنگ میخواند شرم و حیا هم خوب چیزیست اگر که ذره ای در کسی باقی باشد او نه تنها اجازه ملاقات به خانواده ها نمی دهد بلکه راه خروج از عراق را برای نفرات سد میکند و مانع تراشی ایجاد میکند تا خروج نفرات از عراق را اگر نمی تواند مانع شود ولی کند کند .

با همان حساب سرانگشتی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته اگر هر ۲ روز فقط یک نفر از عراق خارج میشد الان تمام نفرات از عراق خارج شده بودند اما فرقه رجوی و مشخصا خود رجوی نمی خواهد نفرات از عراق خارج شوند .

شاید یکی از اصلی ترین دلایلش این باشد که او پس از خروج نفرات از عراق باید پاسخ دهد که در این ۳۰ سال در عراق چه کرده است ایا رفتن به عراق وهمکاری با صدام حسین و شرکت در جنگ ضد میهنی مشروع بوده است او باید پاسخ دهد که خوب یک بار اشتباه دو بار اشتباه سه بار اشتباه حالا چرا در عراق مانده ای چرا اجازه نمی دهی که همین نفرات باقیمانده به کشور امن دیگری بروند ؟

با شناختی که از نفرات دارم میدانم تمام انها بلااستثنا با تمام وجود حاظرند از عراق خارج شوند اما مانع فقط خود شخص رجوی است که نمی خواهد کسی از ان جهنم خارج شود سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل باید خودشان راسا اقدام کرده و نفرات را از عراق خارج کرده و به کشوری امن برسانند و به مانع تراشی های فرقه رجوی توجهی نکنند چرا که اگر به فرقه باشد و یا دست رجوی نمی گذارد کسی از عراق خارج شود .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20236

بندبازی فرقه رجوی با طناب بیگانگان از صدام تا ……..

منصور نظری، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۵:… رجوی هیچگاه از تجربه صدام حسین درس عبرت نگرفته است و باز میخواهد تعداد نفرات باقیمانده را قربانی افکار پوچ و مالیخولیائی خود کند او حاظر نیست پاسخ دهد چرا به بیگانگان و اجنبی تکیه میکند او حاظر نیست پاسخ دهد چرا از بقول خودش امپریالیست ها و بولتون ها میخواهد که ایران را بمباران کنند و مردم ایران را قتل عام کنند او حاظر نیست که پاسخ دهد چرا از سعودی ها میخواهد …

مسعود رجوی و  فروغ جاویدان ابراهیم خدابنده: بسته شدن شکافی دیگر، رجوی در بن بست استراتژیک

https://iran-interlink.org

بندبازی فرقه رجوی با طناب بیگانگان از صدام تا ……..

بیش از دو دهه مسعود رجوی سازمان مجاهدین را روی طناب صدام حسین به بازی گرفت از ان زمان تا هم اکنون نزدیک به ۳۰ سال از ان تاریخ میگذرد .پس از سرنگونی دیکتاتور خونریز عراق صدام حسین جنایتکار بازهم مسعود رجوی از تجربه اویختن به صدام حسین بعنوان تکیه گاه درس نگرفت و در ادامه همان خط اویختن به بیگانگان این بار به قول خودش به صاحبخانه جدید اویخت تا بلکه از این بند به ان بند فرجی حاصل شود صاحبخانه جدید کسی نبود الا همان امریکائی هائی که روزی برایش ترانه سرکوچه کمینه ساختند همانهائی که توسط همین سازمان ترور شدند از قبیل سرهنگ هاوکینز و چند تن دیگر . البته سیاست اویختن به بیگانگان به همین جا ختم نمیشود و شامل مرتجعین عربستانی و اسرائیلی ها نیز میشود . همه اینها در حالیست که سازمان مجاهدین بارها اعلام کرده است که دهها نفر از نیروهایش توسط حمله نیروهای امریکائی به قرارگاههای سازمان کشته شده اند اما چه میشود که دوباره مسعود رجوی به طناب جنگ طلبان امریکائی دخیل می بندد و چگونه میشود که پیام تبریک و تهنیت برای مرتجعین سعودی میفرستد وبرای همان جنایتکاران که مشغول قتل عام مردم یمن هستند کف و سوت و هورا میکشد و تشویقشان میکند بیشتر بکشید و البته یادشان میرود که بگویند همین حاکمان مرتجع روزانه دهها نفراز مردمان خودشان را هم در خیابان به مسلخ میکشند و با شمشیرگردن میزنند.

رجوی هیچگاه از تجربه صدام حسین درس عبرت نگرفته است و باز میخواهد تعداد نفرات باقیمانده را قربانی افکار پوچ و مالیخولیائی خود کند او حاظر نیست پاسخ دهد چرا به بیگانگان و اجنبی تکیه میکند او حاظر نیست پاسخ دهد چرا از بقول خودش امپریالیست ها و بولتون ها میخواهد که ایران را بمباران کنند و مردم ایران را قتل عام کنند او حاظر نیست که پاسخ دهد چرا از سعودی ها میخواهد که به جنگ با ایران بروند و صد البته در پشت پرده از اسرائیلی ها نیز همین را میخواهد .مسعود رجوی ذره ای دلش نه برای ایران میسوزد و نه برای مردم ایران تمام شعارهای او پوچ و توخالیست او حتی اعتقادی به حرف های خودش هم ندارد شعار صلح میدهد ولی بدنبال برافروختن جنگ است شعار ازادی میدهد اما نیروهای خودش را به زندان میکشد در یک کلام او کلاف سردرگمی است از یک دنیای متناقض بی جهت نیست که ثمره ۳۷ ساله او در رهبری سازمان مجاهدین چاه ویلیست که سازمان مجاهدین در ان گرفتار شده است . اگر بصورت تک به تک و موضوع به موضوع ۳۷ سال گذشته را بازخوانی کنیم خواهیم دید که نقش مسعود رجوی در انحراف سازمان مجاهدین واقعا بی بدیل است کسی که تمام تصمیم گیرهای سازمان توسط او انجام شده است از تصمیم خونبار سی خرداد سال شصت گرفته تا تصمیم هم پیمانی با دشمن اب وخاک ایران یعنی صدام حسین تا تصمیم اویختن به جنگ طلبان امریکائی تا درخواست از مرتجعین سعودی و اسرائیلی برای تشویق به جنگی خانمانسوز با کشورمان ایران .

مطمئنا راهی که سازمان مجاهدین میرود ادامه همان راهیست که با صدام حسین طی کرده و نتیجه اش را هم دیده پس از این نیز او در ادامه راه طی شده خواهد رفت اما بی شک همانگونه که از صدام حسین ابی برایش گرم نشد از سعودی ها و بولتونها و اسرائیلی ها هم ابی برایش گرم نخواهد شد .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19996

بن بست استراتژیک فرقه رجوی و سرمایه گذاری شکست خورده

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  از سی خرداد ۱۳۶۰ تا انقلاب ایدئولوژیک تا رفتن به عراق تا عملیات فروغ تا غلطیدن در دامن صدام حسین بعنوان دشمن اب و خاک ایران تا دهها اشتباه استراتژیک سیاسی تاکتیکی و تشکیلاتی دیگر که تماما محصول افکار جنگ طلبانه و ضد انسانی مسعود رجوی بوده است . او کسی که برای رسیدن به قدرت دست به …

کمپ بدنان اشرف تعطیل شدکل اگر طبیب بودی ، سر خود دوا نمودی!

https://iran-interlink.org

بن بست استراتژیک فرقه رجوی و سرمایه گذاری شکست خورده

مسعود رجوی تئوریسینی که ۳۷ سال است با اشتباهات مهلک باعث نابودی چند نسل از مردم ایران و جوانان ایرانزمین شده است او از همان ابتدا تا به امروز در سر فصل های مختلف با تصمیمات اشتباه ضربات جبران ناپذیری به تاریخ ایران زمین زده است .

از سی خرداد ۱۳۶۰ تا انقلاب ایدئولوژیک تا رفتن به عراق تا عملیات فروغ تا غلطیدن در دامن صدام حسین بعنوان دشمن اب و خاک ایران تا دهها اشتباه استراتژیک سیاسی تاکتیکی و تشکیلاتی دیگر که تماما محصول افکار جنگ طلبانه و ضد انسانی مسعود رجوی بوده است . او کسی که برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری زده است که کمترینش همکاری با صدام حسین در جنگ ایران وعراق بود و پس از ان نیز همکاری با جنگ طلبان امریکائی برای کشاندن ایران به جنگی خانمانسوز .

از انجائیکه این فرقه و شخص رجوی به هیچ اصول و پرنسیب انسانی اعتقادی ندارند چاره ای جز پناه بردن به میان شکاف ها ندارند حالا این شکاف روزی جنگ ایران و عراق و روزی دگر بحث هسته ای ایران است که رجوی به ان پناه میبرد .رجوی با پنهان کردن واقعیت ذاتی خود در میان این شکافها میتواند برای مدتی زمان بخرد اما بالاخره این شکافها بسته میشوند و دستش رو میشود و دیگر نمی تواند به میان این شکافها بخزد .نمونه ان جنگ ایران عراق بود که رجوی خود را به میان این شکاف کشاند و با به کشتن دادن هزاران نفر چند نسل را به نابودی کشاند .پس از گل گرفته شدن این شکاف رجوی وارد شکاف دیگری شد که اساس ان و بنیادش بر وابستگی به عنصر بیگانه استوار بود یعنی مقوله هسته ای .رجوی سالها سرمایه گذاری کلانی در این شکاف انجام داد تا بتواند جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی و عربستانی را به جنگ با ایران بکشاند که معنی ان نابودی کشور ایران و فرزندان ایران زمین بود اما باز هم نتوانست و با توافق هسته ای طرفین این شکاف نیز بسته شد و او مجبورشد و مجبور است از شکاف بیرون بیاید دیگر دروغ و حقه بازی و بیمه نامه درست کردن هایش دردی را از او دوا نمی کند تا کی میتواند به نیروهایش دروغ بگوید و امروز را به فردا برساند واقعیت ها انقدر سرسخت هستند که رجوی باید ماهیت خودش را نشان بدهد دیگر نمی تواند پشت پرده جنگ طلبان امریکائی پنهان شود و شعار صلح بدهد اما امریکائی ها و عرب ها و اسرائیلی ها را تشویق به بمباران ایران کند او باید بپذیرد که بیش از سه دهه فقط کارش تبدیل طلا به زغال و اسکلت بوده است او باید بپذیرد که در تمام این سالها برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری یعنی به هر کس و ناکسی اویخته است میشود اینگونه هم گفت او به هر اجنبی اویخته تا بیایند رجوی را به قدرت برسانند .به قول گاندی انسانکه غرق میشود قطعا می میرد چه در دریا چه در رویا چه در دروغ چه در خوشی چه در کینه و انتقام رجوی سالهاست که غرق شده است او سالهاست در عقده رسیدن به قدرت غرق در همه تباهی ها شده است برای او جنگ طلبان خونریز بهترین گزینه هستند چرا که از جنس خود او هستند .اما واقعیت ها با سرسختی هر چه تمام رجوی را مجبور میکنند تن به ان بدهند و دیگر رجوی نمی تواند با دروغ و دغل حتی نیروهای خودش را هم بفریبد . و امروز نیز پس از این توافق رجوی باید از این شکاف بیرون بیاید دیگر نمی تواند شعار صلح و ازادی بدهد وبه دشمنان اب و خاک ایران چشمک بزند که بفرمائید ایران را بمباران کنید . عاقبت فرقه ای که سرنوشتش را با بیگانگان گره میزند روزی صدام و روزی عربستانی ها و روزی اسرائیلی ها و امریکائی ها بیش از این نیست که امروز گرفتارش شده و هر روز هم که میگذرد بیشتر به قهقرا میرود ..

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19560

جنگ نیابتی رجوی با کانون عشق وعاطفه مادرو خانواده به توسط اعضای نگونبخت

منصور نظری، سی ام ژوئن ۲۰۱۵:…براستی رجوی چرا از خانواده می هراسد در کدام مرام و مسلک در کل عالم هستی میتوان کسی را یافت که بدینگونه در ضدیت با خانواده باشد بی شک یافت می نشود .اما رجوی خودش از زبان خودش هیچگاه نمی گوید در ضدیت با کانون خانواده و مادر است و برای اینکه پای خودش را از این مسئله بیرون بکشد از عناصر نگونبختی استفاده میکند که کاملا از دنیای بیرون بی خبر هستند نمی دانند …

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

(با تشکر از آقای نظری دریافت شد – ایران اینترلینک)

جنگ نیابتی رجوی با کانون عشق وعاطفه مادرو خانواده به توسط اعضای نگونبخت

کمتر انسانی را میتوانیم بیابیم که به جوهر و جواهر هستی یعنی مادر انهم به مادر خویش اهانت کند و او را گرگ خطاب کند فقط در یک صورت میتوان چنین مواردی را یافت که فرد مزبور یا دیوانه شده باشد و یا در حالتی دیگر در اثر مصرف ماده مخدر شیشه دچار اوهام و توهمات شده باشد .وقتی مطلبی را که در سایت های مجاهدین با زرورق طلائی پیچیده اند را دیدم ابتدا باورش برایم سخت بود که چطور میشود انسانی اینگونه به این درجه از کینه انهم کینه از مادرش رسیده باشد که با مادر خودش چنین سخن میگوید بدون شک این گونه افراد را فقط میتوان با نگاه یک بیمار انهم بیمارانی خطرناک تلقی کرد و بس .بی شک کسانی که فریب تبلیغات رجوی را میخورند و ذهن و قلب و روح و روانشان را در اختیار رجوی میگذارند کمتر از این انتظاری نیست .

رجوی خیلی سال است که به جنگ کانون خانواده امده است چرا که نیک میداند عشق و عاطفه به خانواده و همچنین رابطه با خانواده یعنی نابودی تمام پوشالهائی که در این سالیان متمادی در مغز و ذهن افراد کرده اند که به جای مادر و خانواده به رجوی عشق بورزند بت هائی که حتی به اندازه یک دانه گندم ارزش و احترامی برای اعضایشان قائل نبودند .رجوی در تمام این سالیان یعنی بیش از سی سال از شیره جان اعضا ارتزاق کرد به انها گفت خون و نفس تان از ان من است و شما فقط یک حق دارید انهم این است که در راه من جانتان را بدهید و به چیزی دگر فکر نکنید عشق تان را زیر پایتان له کنید ارزوهایتان را فراموش کنید و مبادا که به مادرتان و پدرتان فکر کنید انها دشمن شما هستند.

براستی رجوی چرا از خانواده می هراسد در کدام مرام و مسلک در کل عالم هستی میتوان کسی را یافت که بدینگونه در ضدیت با خانواده باشد بی شک یافت می نشود .اما رجوی خودش از زبان خودش هیچگاه نمی گوید در ضدیت با کانون خانواده و مادر است و برای اینکه پای خودش را از این مسئله بیرون بکشد از عناصر نگونبختی استفاده میکند که کاملا از دنیای بیرون بی خبر هستند نمی دانند همان مادری که او گرگ خطابش میکند شبانه روز با چشمانی گریان در انتظار دیدار فرزندش است مگر این مادر چه میخواهد به این گوهر بی بدلیل بگوید که وحشت به جان رجوی افتاده ولی بی شک و بدون هیچ تردیدی حتی همین شخص یا اشخاصی که اینگونه به مادر خویش اهانت میکنند اگر لحظه ای مادرشان را در اغوش بکشند خواهند فهمید که رجوی سالهاست دارد دروغ میگوید.

رجوی سالهاست دارد بذرو تخم کینه بین خانواده ها و عزیزانشان ایجاد میکند رجوی فقط یک هدف دارد و انهم این است افراد تا ابد خون و نفس شان را به او بدهند تا رجوی بتواند در بازار مکاره با فروش خون انها برای خودش چند صباحی نمایش برگزار کند و نه بیش از این .امیدوارم روزی این افراد بفهمند که چه میکنند و باز امیدوارم که این فهمیدن دیر نشود چرا که بیشتر پدران و مادران در کهولت سن هستند بسیاری از انها با بیماریهای مختلف دوران پیری عمر خویش را میگذرانند و البته متاسفانه بسیاری دیگر نیستند که فرزندانشان را در اغوش بگیرند . رجوی هم باید بداند هرگز و هرگز نمی تواند عشق و عاطفه را سر ببرد او هرگز موفق نخواهد شد او نمی فهمد و یا نمی خواهد بفهمد که پدران و مادران علیرغم همه این فحش و فضیحت ها که به زبان افراد نگونبخت نوشته و صادر میشود پشیزی ارزش قائل نیستند این حرفها فقط حرف رجوی است و بس .

(پایان)

تیرانا ژوئیه 2014فوبیای جداشدن و ترس رجوی از جداشده ها

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19284

محکومیت حمله قداره بندان و شمشیر بدستان رجوی به اقای مصطفی محمدی و دخترش

منصور نظری، پاریس، هجدهم ژوئن ۲۰۱۵:… اما امروزه دیگر دروغ و دغل برای همه روشن شده است بسیاری پرده ها کنار رفته و دستان دروغگوی رجوی برملا شده است دیگر نمی توان شعار ازادی داد ولی در کنارش به پدر و مادری و دختری حمله کرد و ناجوانمرادنه مورد ضرب وشتم قرار داد و البته باید بگویم اینها اب نیست والا شناگر ماهری هستند اگر همین مسئله در زمان صدام حسین که رجوی برای خودش دم و …

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015عملیات ناموفق تروریستی فرقه رجوی علیه آقای مصطفی محمدی و دخترش در اور سور اواز فرانسه.

(با تشکر از آقای نظری دریافت شد – ایران اینترلینک)

محکومیت حمله قداره بندان و شمشیر بدستان رجوی به اقای مصطفی محمدی و دخترش

درست یک روز پیش از مراسم ویلپنت قداره بندان و شمشیر بدستان رجوی به اقای مصطفی محمدی و دختر ایشان حمله کرده و به انها اسیب رساندند فردای همانروز مریم رجوی در سخنرانی خود دم از ازادی ایران دمکراتیک فردا میزد به راستی اینها از کدام ازادی سخن میگویند ایا این ازادی همان ازادی از جنس داعش نیست که میگوید شما ازادید که یا با ما باشید یا سرتان را خواهیم برید .این حمله و هجوم ها همه همین معنا را میدهد ولاغیر .کسانی که حتی تحمل پدری و دختری را ندارند میخواهند در میهن ما حکومت بدست بگیرند که فردا همچون داعش سر هر مخالفی را ازتنش جدا کنند و یا به مانند رهبر عقیدتی کره شمالی بالاترین مقام نظامی اش را با گلوله توپ اعدام کند به جرم چرت زدن در نشست رهبری .

اما امروزه دیگر دروغ و دغل برای همه روشن شده است بسیاری پرده ها کنار رفته و دستان دروغگوی رجوی برملا شده است دیگر نمی توان شعار ازادی داد ولی در کنارش به پدر و مادری و دختری حمله کرد و ناجوانمرادنه مورد ضرب وشتم قرار داد و البته باید بگویم اینها اب نیست والا شناگر ماهری هستند اگر همین مسئله در زمان صدام حسین که رجوی برای خودش دم و دستگاه و بارگاه درست کرده بود اتفاق می افتاد نباید شک کرد که کمترینش شکنجه گاه های ابوغریب توسط قاتلین دیروز و داعشیون امروز می بود همان گونه که گفتم اینها اب نیست والا شناگر بسیار ماهری هستند دستشان نمی رسد والا همچون داعش سر هم میبریدند و به ان افتخار هم میکردند همانگونه که رجوی گفته بود .

باید به رجوی گفت زهی خیال باطل اگر فکر میکنی که با شمشیرکشی و قداره بندی بتوانی مانع از فروپاشی ات شوی این شتریست که در خانه همه کسانی همچون تو که بخواهند صدا ها را درگلو خفه کنند و با قداره و شمشیر مانع ازادی بنی نوع بشر شوند به انتظار نشسته است .

با درود به تمام خانواده هائی که با ایستادگی در برابر رجوی نشان دادند عشق وعاطفه به فرزند پدر مادر و خواهر و برادر نمرده است رجوی میخواست عشق را هم سر ببرد اما نتوانست و نخواهد توانست .

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18611

مهران کاکاوند تروریست رجوی داعشی اعزامی مریم قجر برای ترور جدا شده ها

محمد رزاقی، ایران اینترلینک، بیست و دوم می ۲۰۱۵:…  مهران کاکاوند به خاطر دیدن اموزشهای تروریستی و بمب سازی و کارگذاری انواع بمبها وکشتن نفر بدون سلاح ( خفه کردن یا شکستن گردن ) درست به شیوه ای که برای ترور اقای منصورنطری اقدام کرده … به همراه ۲۰۰ تروریست فرقه رجوی داعشی به اروپا منتقل شده و ممکن اینهم جزو تروریستهای رجوی داعشی باشد که با نام مستعار در اروپا اقامت گرفته باشد …

مهران کاکاوند قاتل و شکنجه گر اعزامی از عراق به پاریسمزدور مهران کاکاوند فرمانده عملیات نا موفق تروریستی رجوی در مرکز شهر پاریس

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیافشای مزدوران اعزامی ارتش خصوصی صدام، مجاهدین خلق، در کشور البانی (افشین ابراهیمی، علی رئوسان، سید حمید ملکی، عطا حسینی، …. )

https://iran-interlink.org

مهران کاکاوند تروریست رجوی داعشی اعزامی از اردوگاه اور سوراواز توسط مریم قجر برای ترور جدا شده ها

دو هفته پیش هم زمان با محاکمه مهدی ابریشمچی یکی از جنایتکاران فرقه رجوی داعشی تیمهای تروریستی فرقه رجوی داعشی از اردوگاه اور سوراواز فرانسه و از کشورهای المان ؛ هلند توسط شخص مریم قجر برای جلو گیری از اکسیون قانونی وافشاگرانه جدا شده ها اعزام شده بود که من شخصآ بعد روزاکسیون اعزام تیمهای تروریستی را افشا کردم .

امروز از طریق سایتها مطلع شدم اقای منصور نظری بعد از اتمام اکسیون توسط تیمهای تروریستی اعزامی از اردوگاه اور سوراواز مقر فرقه رجوی داعشی مورد حمله قرار گرفته است .

خوشبختانه اقای منصور نطری توانسته تروریست اموزش دیده فدائیان و گارد جمهوری صدام ملعون شناسایی کند .

تروریست حمله کننده به اقای منصور نظری بنام مهران کاکاوند می باشد که من شخصآ این تروریست خطرناک فرقه رجوی داعشی را از سالیان قبل می شناسم و می توانم در هر دادگاهی به جنایاتی که این تروریست جنایتکار در حق مردم عراق ؛ ایران ؛ اعضاء ناراضی انجام داده شهادت بدهم .

مهران کاکاوند تروریست اعزامی رجوی به پاریسمزدور کاکاوند دوره های تعلیمات قتل و شکنجه را در سیستم های امنیتی صدام حسین گذرانده  است

مهران کاکاوند کیست ؟

مهران کاکاوند در سال ۱۹۹۱ از فرمانده هان دسته تانک ارتش دست ساز رجوی بود که در کشتار کردها در اطراف شهر جلولا و خانقین در داخل عراق فعالانه شرکت داشت و در اطراف شهر خانقین بعد از کشتار کردها با افتخار می گفت دسته تانکی که وی فرماندهی می کرده صدها کرد کشتار کرده است .

در سال ۷۵ مهران کاکاوند به قرارگاه ۲ امد و باز فرمانده دسته تانک شد و با شروع عملیاتهای مرزی و نفوذ به داخل ایران وی برای اموزش نزد افسران گارد جمهوری صدام ملعون فرستاده شد و یکی از نفرات مورد اعتماد سران فرقه رجوی داعشی بود که بعدا هم برای دیدن اموزش بیشتر نزد فدائیان صدام فرستاده شد و تمام شیوه های کشتار با بمب ؛ مین کاری ؛ اموزشهای رزمی تکاوری را نزد فدائیان صدام گذراند و بعد ان فرماندهی یک دسته از تیمهای ترور را بعهده گرفت .

مهران کاکاوند انقدر مورد اعتماد سران فرقه رجوی داعشی بود که وی را همراه چند نفر از قرارگاه جلولا برای اموزش ساخت و کارگذاری بمبهای کنترل از راه دور نزد فدائیان صدام فرستادند .

با شروع قاچاق انسان از ایران به عراق تحت نام راهگشائی مهران کاکاوند جزو فرمانده هانی بود که با تیمی تروریستی خود وارد مرزهای ایران می شد و از رابط فرقه رجوی داعشی افراد تحویل می گرفت و به داخل عراق می اورد و در حقیقت این فرد به دستور رجوی داعشی با تیم تا دندان مسلح و مجهز به سیستم ارتباطی قاچاق انسان بصورت مسلحانه برای رجوی داعشی انجام می داد .

در زمان نفوذ تیمهای تروریستی اعزامی از عراق به داخل ایران تیم تروریستی مهران کاکاوند چندین با درسر راه خود با عشایر مرز نشین و چوپانانی که تیم تروریستی را در منطقه خودشان مشاهده کرده بودند درگیر و عده ای از انها را کشته بودند .

مهران کاکاوند از جمله کسانی بود که در سرکوب اعضاء ناراضی بطور فعال شرکت می کرد و مژگان پارسائی وقتی فرمانده قرارگاه ۲ بود یک عده از ترویستهای وفادار به رجوی داعشی را دور خود جمع کرده بود و در مواقعی که برای سرکوب ناراضیان نیاز می شد به نشستهای سرکوب می برد که مهران کاکاوند یکی از سرکوبگران بود و دقیقا یادم هست در سال ۷۷ بر اثر فشار طاهر سلجوی ؛ مهران کاکاوند ؛ محسن خوش عاطفه ؛ افشین جعفری و … احمد رضا پور با شلیک به سر خود از دست فشارهایی که سرکوبگران رجوی داعشی به اعضاء نگون بخت می اوردند خودکشی کرد .

مهران کاکاوند به خاطر دیدن اموزشهای تروریستی و بمب سازی و کارگذاری انواع بمبها وکشتن نفر بدون سلاح ( خفه کردن یا شکستن گردن ) درست به شیوه ای که برای ترور اقای منصورنطری اقدام کرده … به همراه ۲۰۰ تروریست فرقه رجوی داعشی به اروپا منتقل شده و ممکن اینهم جزو تروریستهای رجوی داعشی باشد که با نام مستعار در اروپا اقامت گرفته باشد و یا هم با همان اسم مهران کاکاوند که بصورت مستقیم از مریم قجر و مهدی ابریشمچی دستور می گیرد و در اور سوراواز و خانه های امن فرقه رجوی داعشی مستقر می باشد .

پاریس : محمد رزاقی

***

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقآن خدابنده (سینگلتون): در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند (نامه ای به پرزیدنت اولاند)

همچنین:

ایران قلم حمله چماقداران فرقه تروریستی مجاهدین به آقای منصور نظری را محکوم می کند

کانون ایران قلم، بیست و دوم می ۲۰۱۵:… مهران کاکاوند ، عامل این اقدام خشونت طلبانه و تروریستی، تحت مسئولیت ستاد تروریستی و ضد امنیتی شورای مقاومت دست ساز رجوی قرار داشته است و با تعقیب آقای منصور نظری که محل آکسیون را در حال ترک بوده است بزدلانه به همراه دیگر چماقداران فرقه به ایشان حمله کرده است. کانون ایران قلم ضمن محکوم کردن این تهاجم تروریستی و خشونت طلبانه از کلیه …

تهاجم تروریستی فدائیان داعش ـ رجوی به فرماندهی مهران کاکاوند

منصور نظری، ایران قلم، بیست و یکم می ۲۰۱۵:…  به رجوی و لاشه های گندیده ای که به فرمان خلیفه داعشی خود همچون ابوبکر بغدادی در هر گوشه جهان دست به جنایت میزنند میگویم روزی به پای میز عدالت کشیده خواهید شد دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد .اگر فکر میکن

ضرب و شتم آقای منصور نظری توسط چاقوکش های مریم قجر عضدانلو (رجوی) در کشور فرانسه

پیوند رهایی، پاریس، بیست و یکم می ۲۰۱۵:… چماقداران و چاقوکشان لات و لمپن مریم قجر باید بدانند که اینگونه کارهای وحشیانه و تروریستی شان در جهان آزاد برای بستن دهان جدا شدگان و ترساندن آنان و بازداشتنشان از افشاگری علیه فرقۀ رجوی سودی برایشان ندارد که هیچ بلکه آنها را در نزد ایرانیان خارج و مردم فرانسه بی

چرا فرقه رجوی جنایات ادمکشان وفدائیان داعش را محکوم نمی کند؟

منصور نظری، پاریس، هجدهم می ۲۰۱۵:… چندی پیش نیز یکی از سران جنایتکار داعش به نام عزت ابراهیم الدوری که یکی از نزدیکان صدام حسین بود توسط دولت عراق کشته شد الدوری مو قرمز ژنرال سابق و مقام ارشد حزب بعث عراق بود که پس از سرنگونی دولت صدام حسین توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا دست به تشکیل نی

زنان شکنجه گر وقاتل وشقی در سازمان مجاهدین خلق بخش مجاهدی داعش قسمت اول مژگان پارسائی

منصور نظری، پاریس، هفتم می ۲۰۱۵:… در پروسه تاریخ انسان مردان زیادی به تبهکاری و جنایت دست زده اند اما در طول تاریخ کمتر زنانی بوده اند که هم پای جنایتکاران مرد پیشقراول شکنجه و جنایت وشقاوت باشند اما مسعود رجوی سازنده نسلی از زنان شقی و شکنجه گر بود نمونه هائی که در زیر خواهم اورد

ممانعت از دیدار خانواده ها توسط فرقه رجوی ضد انسانی و نقض حقوق بشر

منصور نظری، پاریس، پنجم می ۲۰۱۵:…  بر طبق تمام موازین حقوقی وقضائی در سراسر جهان ملاقات خانواده حق تک به تک احاد مردم است و هیچ کس نمی تواند این اولیه ترین حقوق یک انسان را نقض کند نقض کننده این منشور حقوق بشر میخواهد دولت باشد یا یک سازمان یا یک اداره دولتی و یا در بدترین حالت یک فرقه در هر صورت نقض ان عملی ضد انسانی و ضد .

چرا فرقه رجوی از جنگ عربستان در یمن حمایت میکنند

منصور نظری، پاریس، بیستم آوریل ۲۰۱۵:… برای هیچ کس ابهامی وجود ندارد که عربستان بعنوان پدرخوانده ارتجاع سالهاست که با تقویت گروههای تروریستی نظیر القاعده و گروههای مشابه ان در صدد براه انداختن جنگ مذهبی و قومیست. سیستم حاکم بر عربستان که یک دیکتاتوری پادشاهی مبتنی بر قوانین قرون وسطائیست سالهاست که حتی در کشور عربستان