سفرهای اروپایی ظریف و جیغ و دادهای فرقه رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، بیست و هفتم اوت 2019:… جیغ و دادهای وطن فروشانه مسعود و مریم رجوی از دعوت ظریف از سوی اروپاییان بحدی بود که حدس و گمان می کردند با جاری شدن افاضات ارباب آمریکایی شان هیچ دولتی جرات دعوت از آقای ظریف را بابت تحریم  آمریکا نخواهند داشت. … Continue reading سفرهای اروپایی ظریف و جیغ و دادهای فرقه رجوی