سفسطه یا مغلطه جمشید پیمان درسایت آفتابکاران (از سری سایتهای مزدور رجوی)

سفسطه یا مغلطه جمشید پیمان درسایت آفتابکاران (از سری سایتهای مزدور رجوی)

Jamshid_peyman Mojaedin Khalq terroristمیر باقر صداقی، انجمن ستارگان، سوئیس، یازدهم اوت 2016:… جمشید جان از مقاومت زیاد اسم بردی هر چه فکر میکنم , چه من جدا شده و منتقد و چه همه کسانیکه امروز در عراق و آلبانی تحت اسارت این فرقه هستند هیچ مقاومتی را نمایندگی نمیکردیم . دیروز ما, درعراق بعنوان ستون پنجم دولت متخاصم کارنامه خیانت باری بیش نیست آیا تو به این میگوئی مقاومت چه سعادت بزرگی که حرکت موازی … 

جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیفرار مفتضحانه زهره اخیانی دبیرکل باسمه ای فرقه، فرشته یگانه دبیربه اصطلاح شورا و … با نام جعلی به آلمان

لینک به منبع

سفسطه یا مغلطه جمشید پیمان درسایت آفتابکارن در مقاله ,جناب برج عاج نشین , چرا دلشوره داری

 میر باقر صداقی باز جمشید پیمان در سایت آفتابکاران معجزه کاشت , جمشید درسفسطه و مغلطه رو به سوم شخص غایب از عناصری همچون معجزه ,شامورتی,جادو , جنبل, بند بازی, شاخ غول وچراغ جادو نام برد که گویا در مجاهدین نیست بیگانگی و سرسپردگی این عنصر به این فرقه یاد آور تبعیت گوسفندوار هواداران و اعضای است که برای معاف از جزا وعبودیت حاضرند و حاضر بودم برای رهبر عقیدتی سربدار شویم چه تجربه تلخی برای من و ما بعنوان اعضای قدیمی که دراستثمار و تاراج عمرمان در سراب رهبر عقیدتی سر از پا نمیشناختیم .

جمشید پیمان مزدور عربستان در سایت آفتابکاران

جمشید جان فرق من امروزی با دیروزی تنها در یک چیز است . دیروز من در عراق در مجاهدین چه آن هنگام که در مرز از میدان مین عبور میکردم چه آن هنگام که در زیر بمباران مهیب بودم و چه آن هنگام که بیش از هشتاد موشک اسکاد بی سرمان میبارید به ایمانی که مسعود رجوی میگفت باور داشتم یعنی ایمان به چیزهائیکه دیده نمیشوند و همین گناه من و ما بود که به سراب رهبر عقیدتی افتادیم مگر کم تناقض در مجاهدین بود مگر من نگهبان زندان مجاهدین در قراگاه عسگریزاده نبودم مگر من شاهد خودسوزی فرمان در مقر سی وپنج از قرارگاه پنجم نبودم مگر من و ما بردگان برده داری نوین مسعود رجوی نبودیم .

جمشید جان از مقاومت زیاد اسم بردی هر چه فکر میکنم , چه من جدا شده و منتقد و چه همه کسانیکه امروز در عراق و آلبانی تحت اسارت این فرقه هستند هیچ مقاومتی را نمایندگی نمیکردیم . دیروز ما, درعراق بعنوان ستون پنجم دولت متخاصم کارنامه خیانت باری بیش نیست آیا تو به این میگوئی مقاومت چه سعادت بزرگی که حرکت موازی با پنتاگون و حمایت از داعش بعنوان عشایر انقلابی سنی عراق و همنوایی با عناصر تکفیری وهمسوئی با سیاستهای عربستان سعودی و وهابی شده مقاومت باید مدال افتخار خیانت را به گردن مجاهدین انداخت جمشید جان چه کنم که بیرون گود نشستی و میگوئی لنگش کن زیاد دنبال معجزه نگرد همین که مسعود به غیبت کبری رفته یکی از معجزه های مسعود رجوی برای عدم پاسخگوئی است مگر چه باید بشود تا هواداران از خواب خرگوشی بیدار شده دغل و ریا رهبر عقیدتی را حس کنند و به چشم ببینند همین وجود تو و مقاله ات یکی از معجزه های دیگر مقاومت است شامورتی هم همین که ترکی الفیصل , شاهزاده سعودی و رئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی عربستان با انگیزه سیاسی از مسعود رجوی بعنوان مرحوم یاد کرد این مضحکه نیست که فرقه رجوی حتی حاضر نشد بصورت رسمی مرگ یا زنده بودن مسعود رجوی را تائید کند و متعاقب این خبر در یک چشم بندی محمود عباس با رئیس جمهور مادام العمر مقاومت در پاریس دیدار کرد البته باید باور و قبول کرد که سالهاست مسعود و مریم رجوی در کوران نشستهای انقلاب ایدئولوژیک و مغز شوئی مستمر در عراق اعتماد به نفس بالائی را کسب کرده است مسعود و مریم خوب میدانند چگونه سواری بگیرند خیالت را حت و تخت باشد .

جمشید جان من هرچه فکر کردم عقلم جائی قد نداد آنجا که گفته بودی مقاومت ایران بندبازی نمی کند، امّا مبارزه اش چنان جدی و تاثیر گذار و شگفت انگیز است که در چشم و ذهن تنگ نظرانِ تنک مایه، اصطلاح بندبازی کردن را متبادر می کند اما برخلاف تصور تو در عالم واقع مجاهدین خلق در حال سوخت و فروپاشی هستند اضمحلال آنها درس عبرتی برای نسلها و اتمام حجتی برای تمامی جریانات و احزاب سیاسی خائن خواهد بود استقلال ضرورت هر انقلابیگیری است و با فرصت طلبی نمیتوان به قدرت رسید دیروز مجاهدین در عراق با دوهزار زرهی و تانک شناخته میشدند با ارتشی با اصطلاح آزادیبخش از تانک تی پنجاه و پنچ گرفته تا تانک چیفتن , توپ صدوسی میلیمتری , توپ صدوبیست دو میلیمتری , کاتیوشا , مینی کاتیوشا , نفر بی بی ام پی وان و…….هزاران ادوات جنگی دیگر, اما امروز رهبری عقیدتی مجاهدین مجبور است شکر خورده از اشرف شهر شرف دست کشیده نیروها را با کوله بار یاس به آلبانی بفرستد تجربه تاریخی خروج ساف از لبنان به تونس نیز باعث شادامنی مقامات اسرائیلی بود چرا که دیگر ساف در کشورهای همجوار اسرائیل نیرو و امکان فعالیت نظامی بر عیله اسرائیل را نداشتند حضور ساف در تونس موجب انزوای بیش از پیش جریان ساف شد و نهایت آن به انشعاب و تشکیل حماس گردید این انشعاب موضع ساف را در جهان عرب تضعیف کرد.

جمشید جان دیدی رهبر عقیدتی شاخ غول شکاند تو چه خوش باور, همه این شکستها را به پای پیروزی ریختی بنازم به چراغ جادوی رهبر عقیدتی که در بورژه گل کاشت همه شکستها را در یک لحظه به پیروزی تبدیل کرد جمشید جان چه کنم رهبر عقیدتی با شعار هزار اشرف میسازیم همه را خام کرد باز جمشید جان چه کنم که بیرون گود نشسته ای من بسیار چراغ جادو از رهبر عقیدتی دیده ام آنروز که خلع سلاح میشیدیم برادر به یکبار از ته چاه و سوراخ موش نعره کشید که شما یعنی رزمندگان واو شدید این خلع سلاح نیست ما گرد آوری سلاح داریم بروید فاکتهای واو شدنتان در جنگ را بنویسید البته که راست میگفت چون من وما زیر بمباران مهیب جنگنده ها بودیم رهبر عقیدتی در جزیره امن لم داده بود و نیاز به ترس و واو شدن نداشت .در بیست سالی که با مجاهدین بودم به تجربه دریافتم که مجاهدین و رهبر عقیدتی آن پایبند هیچ اصول و پرنسیبی نیست رهبر عقیدتی برای به قدرت رسیدن حاضر هست سر تک تک مردم ایران را ببرد زیر پایش بگذاردتا خودرا بالا بکشد از اینرو رهبر عقیدتی در عالم واقع از گوشه نشنی و غار نشینی استقبال میکنند کاش مجاهدین پشت کامپیوتر فیس بوک و تلگرام و پالتاک می نشستند حداقل خیر آن این بود که با دید باز و روشن به جهان پیرامون خود نگاه میکردند اما رهبر عقیدتی مجاهدین با بهانه انقلاب ایدئولوژیک تمامی اشرفیان را در غار خرافات کرد و با تشکیل فرقه سازمان حنیف را از مردم بیگانه کرد چرا باید خانواده های دردمند خود مجاهدین حق ملاقات فرزندانشان در کمپ لیبرتی و آلبانی را ندارند آیا این عالم هپروت نیست که اعضای مجاهدین در عراق به خانواده خود به دیده مزدور وزارت اطلاعات نگاه میکنند جمشید جان اگر میگوئی نه بیا من شماره تلفن مادر پیر خودم را به شما بدهم شما بزرگی کن از مجاهدین بخواه تا بگذارند بعد از بیست وشش سال میرواقف با مادرش چند دقیقه تلفنی صحبت کند یا باز جمشید جان خودت بزرگی کن از مجاهدین بخواه تا یک شماره تلفن عمومی با یک ایمیل عمومی در اختیار خانواده ها بگذارند تا امکان تماس خانوادگی آنهم با کنترل خود مجاهدین وجود داشته باشد چرا وقتی پای اولیه ترین نیازها بمیان میاید مجاهدین سعی میکنند مارک وزارت اطلاعاتی بزنند جمشید جان تا به امروز حتی مجاهدین یک شماره تلفن عمومی یا آدرس ایمیل عمومی در اختیار خانوادها نگذاشته اند جمشید جان دیدی اگر حوزه خوش نشینی و سیر در آن باشد تو تا فرق سر در آن گرفتار هستی با شناختی که از مجاهدین دارم این مرز سرخ است نه تو حتی مهدی ابریشمچی هم حق ورود به این حوزه را ندارد دیدی جمشید جان جامه مجاهدین برای تو تقدیس شده است حوزه ورود و تامل در آن را نداری نیاز نیست به مجاهدین ایراد و بهانه گرفت چون مجاهدین تمام وجود غرق در ایراد و بهانه هستند حتی نیاز نیست در مورد مجاهدین اغراق کرد یا دروغ گفت چون مجاهدین از نوک پا تا فرق سر غرق در تقصیر , گناه و ایراد هستند . جمشید جان اگر وطن فروشی بر تو معنای مقاومت و مبارزه دارد من وما عطایش را به لقایش میبخشیم .

جمشید جان ذیلا متن مقاله تو را میآورم شاید به عقب برگشتی و در هر آنچه نوشتی کمی تامل کردی.

جناب برج عاج نشین , چرا دلشوره داری ( جمشید پیمان )

معجزه نمی کند،یعنی اصولن کارش معجزه کردن نیست . ـــ مقاومت ایران

ـــ مقاومت ایران شامورتی نمی کند، یعنی مبارزه برای آزادی را دور از عوالم چشم بندی های سیاسی می داند .

ـــ مقاومت ایران جادو و جنبل نمی کند، یعنی بطورر واقعی آنقدر اعتماد به نفس بالا دارد که نیازی به اینگونه پارسنگ های روانی احساس نمی کند .

ـــ مقاومت ایران بندبازی نمی کند، امّا مبارزه اش چنان جدی و تاثیر گذار و شگفت انگیز است که در چشم و ذهن تنگ نظرانِ تنک مایه، اصطلاح بندبازی کردن را متبادر می کند

ـــ مقاومت ایران شاخ غول را نمی شکند، اما شاخ ولی فقیه و اعوان و انصارش را به مراتب شکسته است و باز هم خواهد شکست. اگر این جانوران شاخ شکسته در چشم هائی غول می نمایند، بهتر است نگاهشان را ترمیم کنید!

ـــ مقاومت ایران چراغ جادو ندارد،امّا مرامنامه و اساسنامه و برنامه مبارزاتی دارد به اضافه ی نیروی اندیشه و زور بازو! چراغ جادو ارزانی کسانی که اینها را ندارند و می خواهند به دیگران بقبولانند که دارند

جناب برج عاج نشین!

ـــ مقاومت ایران هدف دارد و راه دارد و چراغ راهنما دارد

ـــ مقاومت ایران گوشه نشین و غار نشین و پشت کامپیوتر نشین نیست

ـــ مقاومت ایران، به فیس بوک و تلگرام و پالتاک بسنده نکرده است و نمی کند

ـــ مقاومت ایران از میان مردم ایران سر بر کشیده و در دامن مردم ایران پرورده شده و به مردم ایران متکی است.نیروی لایزالی که سرمایه پایداری و ماندگاری مقاومت است

ـــ مقاومت ایران از ثروتش، خانه و همسر و فامیلش و اگر لازم باشد از جانش مایه می گذارد و راه باز می کند و پرچم مبارزه با جمهوری جنایتکار اسلامی را افراشته نگه میدارد.

ـــ مقاومت ایران در عوالم هپروت و یا عرصات ایدآل های حوزه ی خوش نشینی سیر نمی کند. به همین خاطر است که نه منتظر می ماند و نه جامه ی مقدس مابی شبه انقلابی می پوشد .
ـــ مقاومت ایران در مسیر مبارزه اش به ایرادهای بهانه گیران حرفه ای، راهنمائی های راه گم کردگان تاریخی، نق زدن های واماندگان و از نفس افتادگان کم حوصله وقعی نمی نهد، امّا پشتیبانی ها و موضع گیری های مهم و موثر آزادی خواهان و مبارزان سیاسی را بر دیده ی منت می نهد.

ــــ مقاومت ایران ، در جهان پیچیده ی امروز، هر عنصر موثر و تعیین کننده و هر نیروی کار بر را در جهت پیکار برای آزادی ایران از قید حاکمیت آخوندی به دوستی و پشتیبانی فرا می خواند.

ــــ مقاومت ایران با همه ی توانش می کوشد رژیم جنایتکار حاکم بر ایران را در صحنه ی جهانی ،هر چه بیشتر منزوی و ناتوان کند.

جناب برج عاج نشین!
اینها بخش کوچکی از بدیهیات مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی و تحقق آزادی و حاکمیت مردم است. مقاومت ایران با جن و پری سر و سّری ندارد،بندبازی نمی کند، شاخ غول را هم نمی شکند، چراغ جادو هم ندارد، فقط بطور واقعی برای تحقق آزادی در ایران مبارزه می کند. کاری که جلوه هایش در چشم جنابان برج عاج نشینان، معجزه می نماید.!

میر باقر صداقی سوئیس دوازده اوت دوهزارو شانزده

*** 

The MKO, Fan club of Saudi Arabia (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیIranian resistance group MKO to move to Albania (aka Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, …)

مزدور مریم رجوی و اربابان صهیونیست The Israel Project Boosts An Iranian “Terrorist Organization” (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26105

با اعلان مرگ رجوی توسط ترکی الفیصل آیا یتیم بودن فرقه رجوی مهر خورد؟

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و ششم ژوئیه ۲۰۱۶:… به گزارش خبرگزاری تسنیم انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز مطالعات راهبردی نزدیک به دولت سعودی در جده در گفتگو با روزنامه صهیونیسیتی یدیعوت آحار انوت تصریح کرد : عربستان و اسرائیل منافع مشترکی دارند . طرح عربی به خلاف امروز در گذشته فرصتی واقعی … 

مریم رجوی به خبر مرگ مسعود رجوی گوش میدهداعلام مرگ مسعود رجوی درست پس از شعارهای مریم عضدانلو و مدعوینش در ستایش رهبرشان

لینک به منبع

با اعلان مرگ رجوی توسط ترکی الفیصل آیا یتیم بودن فرقه رجوی مهر خورد؟

با توجه به اعلان فوت مسعود رجوی از جانب یکی از شاهزادگان سعودی به نام ترکی الفیصل در بورژه آنهم در مراسم سالانه,و عدم شفافیت این فرقه در تکذیب یا تائید خبر فوت مسعود رجوی سوالات زیادی را در اذهان برمی انگیزد چرا باید موضوعی به این مهمی در این مراسم توسط مقام امنیتی سابق عربستان یعنی ترکی الفیصل مطرح شود با توجه به غیبت کبری رجوی بعد از سقوط صدا م حسین صاحب خانه و حامی مسعود رجوی حیات فیزیکی مسعود رجوی سالهاست که از ارزش افتاده است , کسی که نتواند بطور رسمی مرگ یا زنده بودن خود را تائید یا تکذیب کند چه ارزشی برای جامعه مبارزاتی خواهد داشت بگفته خود رجوی سالهاست که جمهوری اسلامی این فرقه را از ملع اجتماعی جدا کرده است این فرقه مجبور بود برای جبران این کمبود به بیگانه صدام , پنتاگون , اسرائیل و عربستان سعودی رو بیاورد خوشبختانه گذر زمان زنگارهای بسیاری را زدود از جمله اسرار پشت پرده دوستان به ظاهر دشمن را.

به گزارش خبرگزاری تسنیم انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز مطالعات راهبردی نزدیک به دولت سعودی در جده در گفتگو با روزنامه صهیونیسیتی یدیعوت آحار انوت تصریح کرد : عربستان و اسرائیل منافع مشترکی دارند . طرح عربی به خلاف امروز در گذشته فرصتی واقعی برای اجرا نداشت اما امروز فرصتی تاریخی برای تحقق صلح وجود دارد انور عشقی افزود عربستان و اسرائیل به سادگی میتوانند دشمنان مشترک را مشخص کنند و حال حمایت مستقیم عربستان از فرقه رجوی از زبان ترکی الفیصل فصل جدیدی از نوکری و خودفروشی سیاسی فرقه رجوی برای رسیدن به تاج وتخت است .

استراتژی جنگ آزدادیبخش نوین رجوی سالهاست که شکست خورده است, مسعود رجوی از روز سی خرداد و از ورود به فاز نظامی و شروع جنک مسلحانه بسیاری از فرصتها ازجمله آزادیهای فردی و سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی را از بین برد تمامی جریانات سیاسی بغیر از مجاهدین معتقد بودن که ورود به فاز نظامی و جنگ مسلحانه و چریکی زود هنگام است اما رجوی جرقه این جنگ را زد و چون جربزه پرداخت بها را نداشت در یک فرار بزرگ نهایتا مجبور شد به دامان صدام رفته بصورت علنی با دشمن همکاری کند.

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی

حال رجوی بعد از سقوط صدام با غیبت کبرا و محاق حاضر نیست به اشتباهات خود اعتراف کرده از مردم ایران عذر خواهی کند دیگر زنده یا مرده بودن اوهیچ ارزشی برای خلق قهرمان نخواهد داشت تجربه نشان داد که افرادی با کیش شخصیتی مثل رجوی برای به قدرت رسید حاضر هستند همه را سرببرند وبرای بالا کشیدن خود سرهای بریده شده را زیر پا بگذارند و روی آن روند . رجوی حامل ارزشهای ضد انسانی بسیاریست گویند روز از شتر پرسیدند که گردنت چرا کج است پاسخ داد : کجایم راست است که گردنم کج نباشد در مورد مجاهدین و مسعود رجوی هم مصداق همان است در مورد مسعود رجوی و مناسبات مجاهدین نیاز نیست دروغ گفت یا دنبال فاکت گشت از کدام زشتی و پلیدی بگویم که درمجاهدین و رهبری آن یافت نشود . از تجاوز رهبری به دختران و زنان این فرقه به بهانه رقص رهائی بگویم یا از شکنجه بیش از هفتصد نفر سال هفتادوسه به بهانه رفع ابهام, از خودسوزی فرمان بگویم یا از به گروگان گرفته شدن نیروها در عراق و استفاده از آنها به بعنوان گوشت دم توپ , از دروغ گویی رهبری مسعود رجوی بگویم یا از همکاری با استخبارات عراق و دادن مختصصات موشکهای اصابتی به شهرهای ایران , از قاچاق انسان بگویم یا از جدا کردن بچه ها از پدران و ماردان . از شستشوی مغزی اعضا بگویم یا از نشستهای عملیات جاری و غسل هفتگی که مجبور میشوی حتی خوابهای جنسی خود را در جمع برای روسیاه شده بخوانی , از مناسبات هزل بگویم و یا …….. هزاران هزار ضد ارزش دیگربا این اوصاف وجود رجوی و فرقه مجاهدین لکه ننگی بر تاریخ مبارزاتی مردم ایران است و بزرگترین ضربه بر پیکره جنبش آزادیخواهان مردم ایران .

حال من بعنوان عضو قدیمی و ما بعنوان خلق قهرمان حق داریم از رجوی بپرسیم کجاست آن ارتش آزادیبخش آیا استراتژی جنگ آزادیبخش نوین شکست مفتضحانه خورده است یا خیر , برای چه پنهان شدی چرا به ما فریب خوردگان یعنی رزمندگان ارتش آزادیبخش جواب نمیدهی من و ما به جواب تمامی این چرائیها بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم به جواب تمامی شکستها از شکستهای دیروز گرفته تا به امروز و اگر امروز رجوی از ترس در سوراخ موش مخفی شده است بخاطر فرار از واقعیتها ست رجوی جربزه جواب دادن به این همه جنایت و خیانت را ندارد .

اینجا باید تمامی اعضا و حتی هواردان این فرقه را مخاطب قرار داد و به آنها گفت بجای اطاعت کورکورانه از رهبری این فرقه از این فرقه بپرسید, این مضحکه نیست ؟ رهبر به اصطلاح مقاومت سالها مخفی شده و حتی حاضر نیست مرگ یا زنده بودن خود را تائید یا تکذیب کند . و به نظر من سازمان مجاهدین باید رسما این خبر را تائید یا تکذیب کنند .

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26042

رجوی سالهاست که در دلها ی ما مرده است دیگر سرکار گذاشتن مردم چه معنی دارد ؟ 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیستم ژوئیه ۲۰۱۶:… واقعیت این است که مسعود رجوی سالهاست که در دلهای ما مرده است برای من نوعی سوال این نیست که او مرده است یا نمرده من بنوبه خود آرزو میکنم تا رجوی زنده باشد و روزی در یک دادگاه پاسخ این همه خیانت به اعتماد را بدهد هیچوقت من نوعی بعنوان یک عضو قدیمی جدا شده و منتقد دیگر به رجوی … 

خبر مرگ مزدور مسعود رجوی توسط قلاده بدستان سعودیحدیث مریم قجر- ترکی الفیصل، و مرحوم مسعود رجوی

لینک به منبع

رجوی سالهاست که در دلها ی ما مرده است دیگر سرکار گذاشتن مردم چه معنی دارد ؟

​ شایعه مرگ مسعود رجوی از زبان رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی بعنوان مرحوم در تجمع این گروه دربورژه پاریس و عدم پاسخگویی این فرقه به رسانه ها و بسنده کردن این گروه به سخنان شاهین قبادی در ایمیلی به رادیو فردا اوج عدم صداقت این فرقه با مردم ایران و آن خلق قهرمان ادعایست باید چه تعبیری از کلمه مرحوم داشت که مجاهدین از کلمه مرحوم رجوی , تعبیر مرده را ندارند .

یا باید باور کرد ترکی الفیصل , شاهزاده سعودی ورئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی عربستان که سالها در کار اطلاعاتی بوده اشتباه کرده است یا انگیزه سیاسی در ایراد سخنرانی او بوده است و نامبرده با همدستی با فرقه رجوی خواسته با جلوگیری از تمرکز بر زندگی مخفی مسعود رجوی توجه را از سوراخ موش و مخفیگاه مسعود رجوی دور سازند این بنوبه خود گویای این حقیقت است که سربازان گمنام امام زمان به چه اندازه به سوراخ موش مسعود رجوی نزدیک شده اند که این فرقه مجبور شده است با این ترفند تلاش کند اولا خطر لو رفتن مخفیگاه و سوراخ موش مسعود رجوی را از بین ببرد, ثانیا باز با مخدوش کردن اذهان مسعود رجوی را از پاسخگوئی به این همه سال دروغ وریا و وطن فروشی و جنایت معاف کنند باید به حال هواداران مجاهدین گریست که چه باید بشود تا اینها از خواب خرگوشی بیدار شده اینهمه دغل وریا را حس کنند معدود هوادارانی که در خیل انبوه تماشاچیان کرایه ای در بورژه جمع شده بودند آیا ندیدند چقدرسر کار هستند حتی به اندازه پشیزی برای این فرقه ارزش ندارند حقیقت مرگ یا زنده بودن مسعود رجوی چیست؟ تا به امروز کدام اپوزسیون انقلابی رهبرش را در سوراخ موش اینگونه مخفی کرده است که حتی نمیتوان مرگ یا زنده بودن آنرا تایید کرد . این همه ابهام برای چیست و اینها همه نشان از غیر مردمی و ضد خلقی بودند این فرقه است .

آنچه مسلم است این فرقه در این گردهمایی سعی کرد با گفته های ترکی الفیصل جلب توجه کند آنهم از موضع ترمیم و لاپوشی شکستها و خروج از بن بست و انزوا .

مجاهدین چون درک صحیحی از شرایط ایران و جهان نداشته و ندارند لاجرم با اکتفا به یک ایمیل و عدم موضع گیری رسمی بالطبع خود را مخاطب مضحکه دیگران کردند. حال بر اعضا و هواداران مجاهدین است که بجای تبعیت گوسفند وار از چنین رهبری خودخواه به عقل و شعور مراجعه کرده و خودشان ر از این مخمصه رها کنند .

واقعیت این است که مسعود رجوی سالهاست که در دلهای ما مرده است برای من نوعی سوال این نیست که او مرده است یا نمرده من بنوبه خود آرزو میکنم تا رجوی زنده باشد و روزی در یک دادگاه پاسخ این همه خیانت به اعتماد را بدهد هیچوقت من نوعی بعنوان یک عضو قدیمی جدا شده و منتقد دیگر به رجوی بعنوان یک انقلابی فداکار و سر بدار نگاه نمیکنم دیگر من به مسعود رجوی بعنوان یک جنگلی سربدار نگاه نمیکنم و او را همردیف حنیف , سعید , محسن و موسی خیابانی نمی بینم یقین و ایمان دارم اگر روزی او دستگیر شده و در دادگاهی پاسخگو باشد به شکر خوری خواهد افتاد مسعود رجوی لکه ننگی بر تاریخ مبارزاتی مردم ایران است .

میر باقر صداقی سوئیس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25694

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و سوم ژوئن ۲۰۱۶:… مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش … 

اعتصاب غذا مریم رجویچرا هیچکدام از سران فرقه رجوی دست به عمل مقدس خود سوزی و اعتصاب غذا نزدند؟!

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

لینک به منبع

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

 باز مدیحه سرای علیرضا خالو کاکایی : در بازخوانی ۱۷ ژوئن: با حمید عرفا یکی از قهرمانان شکست توطئه ارتجاعی – استعماری

پرنده یی با بالهای شقایق نامه یی به حمید عرفا از قهرمانان خودسوزی در ۱۷ ژوئن گل کرد در ابتدا علیرضا خالو مینوسد :

برادرم حمید!

فیلمی از تو، سالها پیش در اشرف دیدم، از آن هنگام در سکوتی درنگ ناک فرو شده بودم و بغضی غریب راه گلویم را بسته بود. با آنکه در استفاده از کلمات و گستراندن آنها بر کاغذ چندان مشکل دست و پاگیری در خود نمی یابم اما قلم به دست گرفتن برایم سخت بود.

خوب میدانم و میدانی که میتوان کلمات را بر کاغذ بارید اما آنها جان و خون و احساس دارند. اگر نگارنده را تکان ندهند قادر نخواهند بود مخاطبان خود را برانگیزانند.

نوشتن و سرودن از آن کارهایی است که در آن‌ها نمیتوان به خود و دیگران دروغ گفت، به‌نوعی مانند نگریستن در آینه است. کار آینه ها با صداقت تمام نمایاندن نمودهاست.

حمید عرفا با دستور تشکیلاتی رجوی خودسوزی کرد

باید به علیرضا خالو این انسان مسخ شده گفت سالهاست در دربار رهبر عقیدتی مدیحه سرای میکنی خوب میدانم و خوب میدانی تنها با کلمات بازی کرده ای این حرفها شاید برای تو, نگارنده تکان دهنده باشد اما برای مخاطب تو در بیرون از مناسبات و تشکیلات مجاهدین هیچ مخاطبی را بر نه انگیخت برخلاف تصور کودکانه در نوشتن و سرودن میتوان به خود دروغ گفت و دیگران را فریفت چنانکه سالهاست رهبر عقیدتی من و تو را فریفت بعد از آن خودسوزیهای تشکیلاتی واکنش تمامی دنیا و رسانه ایرانی وغیر ایرانی انزجار بود و بس .هیچ گروه و تشکیلاتی هم غیر از مجاهدین آنرا تائید نکرد علیرضا خالو برخلاف تصور حمید عرفا نه آینه بود نه حماسه بخاطر اینهم همان مریم رهبری ایدئوپولژیک در انکار آن خودسوزیها بر آمد و صراحتا در مقابل انزجار جهانی در آن خودسوزیها شانه خالی کرد .

در ادامه علیرضا خالو مینویسد میگویند مرغ توفان، پیش از آمدن توفان با صیحه خود از آن خبر میدهد و تو جز با برافروختن بال‌هایت نمیتوانستی خود را به دیوار بسته گوشها فروکوبی و به جهان مسخ گشته و سنگی‌شده بگویی، نباید نباید نباید سرنوشت خلق ایران برای یک دوره تاریخی دیگر به محاق رود.

سال هفتادو سه در قرارگان اشرف بیش از هفتصد نفر بفرمان مسعود و مریم زیر شکنجه رفتند تا به اجبار زیر کاغذهای را امضا کنند که نفوذی بودند وبرای ترور رهبر عقیدتی آمده بودند مگر در مناسبات مجاهدین خودشان خودشان را نکشتند پس همان بهتر مجاهدین برای تمامی دورانهای تاریخی در محاق باشند این به نفع مردم و خلق ایران است خالو جان بجای اینکه اینهمه افسوس بارانهای شگرف را بخوری و دنبال دنیای نو پاک و طاهر گردی در دنیای مجاهدین روزهای عاشورا گونه زیاد است چرا از این روزهای عاشورا گونه بهره نمیگیری یادت میآورم بعد از آن خودسوزیهای مهیب پاریس در قرارگاه اشرف ما هم تظاهرات داشتیم با مشعلهای روشن و بفور نفت هم با گالن یافت میشد صحنه صحنه خودسوزی بود که تشکیلات برای ما فراهم ساخته بود خواهر مژگان فقط رویش نمیشد بگوید بچه ها خودتان را به آتش بکشید مگر روزهای قبل آن شب گزارش و داوطلبین انتحار را از ما نخواسته بودند که هرکس آماده خودسوزی است اعلان کند. اما چه خوب همه ما در اشرف همان شب عاقل بودیم و خود را به آتش نکشیدیم .

مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش از همه شکر خواهند خورد و توبه چون اینهای که من وتو میشناسیم اهل فدا وصداقت نیستند از اینرو میگویم مریم رجوی ارزش آنرا نداشت تا حمیدها بخاطر آن خودش را به آتش بکشد . سالهاست ترسوئی رجوی اثبات شده است از همکاری با ساوک و لو دادن بنیانگذاران و فرار در هر سر فصلی خصلت جدائی ناپذیر مسعود رجوی است اگرجائی خطر باشد و جای خطر کردن بی شک آنجا جای مسعود رجوی نیست و اگر هم عیب وایرادی هم برای حمیدها است در این موضوع است که برای چه و برای کی ؟ علیرضا جان بخاطر اینکه خیال خودت را راحت کنی خیلی راحت گفتی معاندانی که فهمشان به اندازه نوک دماغشان هم نیست البته حق دارند بگویند در آن شرایط خطیر خودسوزی کار دیوانگان است اولا باید گفت من و ما هم مثل تو در آنزمان عضو سازمان بودم پس صحبت معاند نیست تازه کدام شرایط خطیر من و تو خوب میدانیم حکومت فرانسه حکومت قانون است اگر واقعا خانم رجوی قانون شکنی نکرده است بعد از محاکمه آزاد میشد بس هیچ توطئه ارتجاعی و استعماری در میان نبوده ونیست و هیچ نیازی به خودسوزی آدمها هم نبود تحلیل درست این است که چون مسعود و مریم مثل همیشه در شرایط سخت مبارزه فرار کرده بودند و نیروها را در عراق زیر مهیبترین بمباران ول کرده بودند به امان خدا که نود درصد شان کشته شوند برای عدم پاسخگوئی به فرارشان نیاز به یک جنجال داشتند که متاسفانه دولت فرانسه با دستگیری مریم رجوی این فرصت و این جنجال را برای مریم و مسعود ایجاد کرد.

حال بگذریم که خالو جان در نه رزمگاه لیبرتی از بیکاری , در مشغله ذهنی زیاد , تناقض در احساساتش داشته نمیدانسته چه بنویسد و چه بگوید .

میر باقر صداقی ۲۳ ژوئن دوهزاروشانزده

***

بمناسبت ۱۷ ژوئن و خودسوزی در فرقه رجوی

آهای آنها یی که خود را به خواب زده اید. نترسید. چشم بگشایید

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیفرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا