سقوط ایدئولوژیک اخلاقی رجوی مجاهدین خلق

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وطنم ایران، دهم ژوئیه 2019:… در مراحل تاریخی و اجتماعی وسیاسی هیچ چیز آنی ولحظه ای نیست.  روند تا به امروز طول کشیده است که از مبارزه با امپریالیسم و کشتن مستشاران تا امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه رسیده ایم به زد وبند با امپریالیسم وجاروی شغالان … Continue reading سقوط ایدئولوژیک اخلاقی رجوی مجاهدین خلق