سلام آفتاب به مسعود . کوله پشتی های سحر در تابوت شب

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، پنجم اوت 2019:… مسعود رجوی در یک نشست با تمسخر گفت طاهر اینجا که بود مدام می گفت من فقط با گیتارم ازدواج کرده ام اما همینکه از اینجا رفت، دوباره با زن ها خودش را سرگرم کرده است (نقل به مضمون)… طاهر آنچنان … Continue reading سلام آفتاب به مسعود . کوله پشتی های سحر در تابوت شب