سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟

سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟

سمپاشی رجوی علیه خانواده هاصابر تبریزی، ایران اینترلینک، اول اکتبر 2019:… در حمله ی اخیر این فرقه ی وطن فروش و مستبد به خانواده ها، این بار خانم آزاده  صبور به میدان فرستاده شده تا مطالبی برعلیه خانواده ها بنویسد که مثل سایرین دریک متن 6 صفحه ای این وظیفه را انجام داده ویا روسایش بجای او این کار را بعهده گرفته اند! از نوشته ایی منسوب باین خانم بر میآید که پدرش دردهه ی 1360زندانی بوده است. همچنین ازاین نوشته ی طولانی خانم آزاده معلوم میشود که ایشان مادری هم دارد که گویا درخواست تماس با او را داشته ویا به کمپ های مجاهدین رجوی مراجعه نموده وازمناسبات ضد انسانی رجوی ناراضی است وازاین سبب ، دراین نوشته،عنوان ” نامادری ” یافته وتحت هجمه واهانت قرار گرفته است!! سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟

مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشندمجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟

08/07/1398

طی ماه های اخیر، فحاشی رسانه های باند رجوی به خانواده های اسرای او بیشتر شده که البته دلیل اش را خودشان باید بگویند.

ازنظر من سبب تشدید این حملات آنست که برآوردهای اولیه ی این باند تبهکار که آمریکا ایران را خواهد گرفت و مریم با خوشی وخرمی بهمراه چند روسپی سیاسی خارجی در میدان آزادی تهران بساط جشن وسرور برپا خواهد کرد ، غلط ازآب درآمد و رهبر یا رهبران مجاهدین ازسر استیصال وبیکاری دوباره سراغ زخم های کهنه ی خود – که یکی ازمهمترینش مسئله ی خانواده ها بود- رفته تا با تهدید وتحقیر آنها مرهمی براین درد خود بگذارند.

خانواده از دیدگاه رجوی

غیر محتمل نیست که نامه نگاری خانواده ها به دولت فرانسه و سازمان های ذیربط جهانی ، یکی ازعلت های سردی موجود روابط بین باند رجوی ودولت فرانسه باشد که آنهم باعث خشم فرقه ی رجوی برعلیه خانواده ها باشد.

در حمله ی اخیر این فرقه ی وطن فروش و مستبد به خانواده ها، این بار خانم آزاده  صبور به میدان فرستاده شده تا مطالبی برعلیه خانواده ها بنویسد که مثل سایرین دریک متن 6 صفحه ای این وظیفه را انجام داده ویا روسایش بجای او این کار را بعهده گرفته اند!

سمپاشی رجوی علیه خانواده ها

از نوشته ایی منسوب باین خانم بر میآید که پدرش دردهه ی 1360زندانی بوده است.

همچنین ازاین نوشته ی طولانی خانم آزاده معلوم میشود که ایشان مادری هم دارد که گویا درخواست تماس با او را داشته ویا به کمپ های مجاهدین رجوی مراجعه نموده وازمناسبات ضد انسانی رجوی ناراضی است وازاین سبب ، دراین نوشته،عنوان ” نامادری ” یافته وتحت هجمه واهانت قرار گرفته است!!

فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه

با این مقدمه ی کوتاه ، بهتر است از مطلب خود آزاده خانم هم مواردی ذکر شده وجواب مختصر ودرخوری به آنها داده شود.

خانم آزاده ی صبور در رسانه هایرجوی نوشته است :

” اینجا اشرف ۳ پایتخت مجاهدین و مقاومت، میعادگاه عاشقان آزادی است. زنان و مردان رهایی که جز آزادی خلقشان چیزی نمی‌خواهند و برای محقق کردن یک آرزوی مشترک تلاش می‌کنند و پیام ایستادگی بر سر آرمانشان را قبل از هرکس، روبه دشمن غرق در فساد و تباهی “.

آنجا قلعه ی مانز آلبانی است و البته شما میتوانید نام دیگری هم برآن بگذارید!

آنجا جزوی ازخاک آلبانی است وپایتخت آلبانی هم تیراناست ویک کشور نمیتواند 2تا پایتخت داشته باشد!

اشرف 3 شما حد اکثر استاتوی یک دهکده ی آلبانی را میتواند داشته باشد که کدخدایش مریم رجوی است ومشکل کار این است که کدخدا هم تابع بخشدار، فرماندار و … ووزارت کشور است که اگر درمورد اشرف 3چنین نیست ، یک کار غیرطبیعی صورت گرفته و شبیهی درهیچ نقطه ی جهان ندارد!

باستثنای مریم، کسی درآنجا اراده وشخصیتی ندارد که بخواهد آرزویی هم داشته باشد ویا توان واجازه ی تحقق این آرزو را داشته باشد!

شما هنر بزرگی بکنید، خودتان را میتوانید رها کرده و بعداز سال ها زندگی دربین مردم ، موقعیت یک شهروند عادی را بدست آورید وازاینرو، آزاد کردن خلق پیشکش خودتان باد!

ضمنا ، من مریم رجوی را با فرض اینکه مسعود زنده نیست یا قدرت تحرک وفعالیت ندارد ، استثنا حساب کردم وگرنه اوهم قربانی مسعود رجوی است واگر مسعود زنده باشد وازقدرت انجام کاربرخوردار گردد ، ازاین استنا خارج میشود!

خانم آزاده مینویسد :

” تابستان سال۷۹ موقعیتی پیش آمد تا برای رسیدن به آرزوهایم به کانادا بروم. از مرز کردستان عراق از ایران خارج‌شده و به اربیل رفتم. در هتلی، در اربیل، به‌طور اتفاقی با یک خانواده ایرانی آشنا شدم. آن‌ها مرا دعوت کردند تا به خانه‌شان بروم. در منزلشان روی دیوار، عکس خواهر مریم و برادر مسعود نصب‌شده بود. مسعود سرخ‌ترین نام، که هزاران مجاهد بانام و آرمان آزادی او سربدار شدند “.

واقعا اتفاقی؟!

یا برای زندگی بهترآب دهن ات جاری شده بود که اینگونه فریب خورده وبه تور افتادی؟!

کاریاب بودی یا حس بویایی ات دچار مشکل شده بود و بوی چیز دیگر را با بوی کباب عوضی گرفته بودی؟

برخلاف نظری که بتو القاء شده، مسعود تربچه ی پوکی بیشتر نبود وامثال تو نتوانستند درداخل رنگ قرمز این تربچه ی پوک، رنگ سفید ضایع شده درداخل آنرا ببینند!

این مجاهدین بخاطربوالهوسی، زیاده خواهی واستبداد رای او بردار شدند .

خصوصیاتی که در تضاد وتناقض آشکار با آزادی است وچه تیره بختانی بودند این سربدارانی که جان خود را مفت ودرمواقعی درراستای خیانت به مردم ومنافع ملی کشور ازدست دادند!

بازهم :

” غرق در خاطرات بودم که صاحب‌خانه پرسید آیا مجاهدین را می‌شناسی؟ گفتم بله! و از آن‌ها خواستم مرا برای چند ساعت هم که شده به دیدن مجاهدین در اشرف ببرند.آن‌ها مرا به اشرف بردند. … “دقیقاً بخاطر دارم که در ۱۵شهریور۷۹ درخواست کردم در اشرف بمانم و نهایتاً با اصرار زیاد خودم، پذیرفته شدم…”.

یعنی به کانادا رفتن ات اینقدر کشکی وکتره ای بود که براحتی فراموش کردی یا اساسا این سناریو ساختگی است ؟!

آیا واقعا با اصرار خودت دراشرف ماندی یا باند رجوی طبق نقشه کارت را بدانجا کشاند وزمانی که بخود آمدی ، درها را بر روی خودبسته دیدی وپشیمانی بعدی ات سودی نداشت؟!

درکف شیر نر و خونخواره ای / غیر تسلیم و رضا کو کاره ای؟

چرا مریم قجر داعشی درب اردوگاه آلبانی را به روی خانواده ها و ایرانیها باز نمی کند؟!ا

یک دروغ شاخدار دیگر :

” سازمان هیچ اجباری برای ماندن کسی ندارد، ما وقتی وارد سازمان شدیم همه‌چیز به ما گفته شد و من هم انتخاب کردم در سازمان بمانم و برای مردمم و رسیدن کشورم به آزادی مبارزه کنم. وقتی به عراق آمدم ۱۹سال داشتم. بهترین فرصت‌های زندگی برایم فراهم بود. اما برای آزادی کشورم، مبارزه و این مسیر را ترجیح دادم “.

نه جانم!

امتحان این کار مجانی است!

سازمان اجازه دهد که تعدادی از خبرنگاران، حقوقدانان واعضای خانواده های مصیبت دیده درکمپ مانز حاضر شوند و درفضای بدون کنترل با تک تک شما به گفتگو بنشیند تا معلوم شود جز کسانی که دستشان بخون آلوده نشده ویا بخاطر بدهی و …، شاکی خصوصی ندارند جدا خواهند شد واگر رهبران سازمان ازاین حقیقت اطلاعی نداشتند، اینهمه قفل فیزیکی و روانی بر دربهای کمپ مانز و ذهن شما نمیزدند!

به محض اینکه کسی بامشقات فراوان جدا میشود، مزدور نامیده میشوند واز پلیس کشورهای مربوطه میخواهند که دستگیرشان کنند وانگاه میگویید که خروج آزاد است؟!

درادامه :

“به‌عنوان عضو کوچکی از سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران، باافتخار میگویم خانواده حقیقی من تمام خواهران و برادران مجاهدم هستند که پیک آزادی و رهایی مردم ایران هستند…”.

اینها تماما به  پیچ و مهره های متحرک رجوی تبدیل شده اند وچیزی بنام برادری وخواهری در مخیله ی شان نمانده وبرای درک اینکه برادر وخواهر چه مفهومی دارند، تعطیل کلاس های مغزشوئی رجوی وکمک روانپزشک ضرورت مبرم دارد و فعلا مجاهدی وجود ندارد که پیک رهائی باشد و کسی میتواند رهائی بخش باشد که خود آزاد بوده ودرک درستی ازآزادی داشته باشد وشما بعنوان انسان های مسخ شده وبردگان وروبوت های رجوی قادر بانجام این کارها نیستید!!

صابر  تبریزی

سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟

***

تلویزیون انگلستان اردوگاه تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی تیرانا آلبانیکمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد فرقه رجوی محرم تر ازخانواده؟!ا

عاشورا و بازهم بهانه براي فرقه مجاهدین خلق عاشورا و بازهم بهانه براي فرقه مجاهدین خلق 

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسیماه محرم و فرقه رجوی

عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آنعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult in Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

همچنین: