سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، اول اکتبر 2019:… در حمله ی اخیر این فرقه ی وطن فروش و مستبد به خانواده ها، این بار خانم آزاده  صبور به میدان فرستاده شده تا مطالبی برعلیه خانواده ها بنویسد که مثل سایرین دریک متن 6 صفحه ای این وظیفه را انجام داده ویا … Continue reading سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟