سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه 2021:… خلاصه اینکه ازاین جهت که بود ونبود مریم برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد یا اگر دارد درحد یک سگ ولگردی است که هیچ حکومتی منجمله ایران، ابدا حاضر نمیشود بخاطر کشتن او اینهمه هزینه کند ، اگر کاری صورت گرفته مربوط به دشمنان ایران بوده وتمام پیچیدگی های قضیه از همین مسئله ناشی میشود. مریم تنها برای  قسمت کوچکی از مردم ایران که همان خانواده های کسانی باشند که قبول کرده اند که مجاهدند و دراصل به عمله واکره ی مریم تبدیل شده اند اهمیت دارد و قهرمانی او در این حد نمود دارد . سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی 

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجویاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی 

رحمان کریمی پیر وخرفت ، بنای حرف شنوی ندارد!

29/11/1399

با وجود اینکه باتوجه به سن وسال بالای او دلم بارها برایش سوخته وتوصیه کرده ام که ماه های آخر عمرش کمی سرسنگین بوده وخود را بخاطر تعریف از مریم رجوی سر حرمسرا دار و قاتل و زندانبان کسانی که زمانی فکر میکردند که باند رجوی همان مجاهدین دهه ی 50 اند و ناشیانه بدان پیوسته وگرفتار شدند بدنام تر نکند، گوش نکرد که نکرد و واقعا هم میخ فولادی من بر سر سنگ شده اش نرفت ومن ناچار برای افشای ترهات او دست بقلم بردم.

او درتبعیت ازدیگران که جوان تر ازاو هستند ومیشود گفت که هنوز امیدی به امتیازات متعلقه از بابت این مدیحه سرایی هایی که درحکم خیانت بارز به میهن است ، دارند، دست بقلم برده و درمورد موضوعی که این باند مافیایی ، یک پیروزی برای خود میداند، لاطائلاتی نوشته است.

باهم بخوانیم :

” در جریان توطئه تروریستی ویلپنت، نکته‌یی که همگان بر آن واقفند و اشاره‌هایی هم در نوشتارها و گفتارها بدان شده است، تا بدان حد مهم و قابل تأمل است که به صٍرف فهم آن نمی‌توان به‌سادگی از آن گذشت. دیپلمات تروریست اسدی به سه مزدور تروریست در خدمت می‌گوید: «هدف مریم است. بمب را در نزدیکترین نقطه او بگذارید و اگر نشد پرتاب کنید میان جمعیت» این نشانگر رنج و عذاب هر روزه حکومت است از وجود و حضور قهرمان ملی ایران خانم مریم رجوی در صحنه سیاسی ملی و بین‌المللی. بیانگر عجز و ناتوانی رژیمی ست که با جهان سیاست قلدری می‌کند و تاقچه بالا می‌گذارد. درماندگی رژیمی ست که همه راههای نابود کردن مقاومت را رفت و نتیجه‌یی نگرفت تا ناچار در خیال پنبه دانه‌یی خویش مصمم به آخرین راه‌حل شد. پس وقتی ما می‌گوییم مریم قهرمان مبالغه نکرده‌ایم. کسی که این‌چنین یک رژیم یاغی و بی‌رحم را در عرصه وسیع سیاسی به بی‌تکلیفی می‌کشاند که ناگزیر می‌شود دست بدان طرح بزند، اگر قهرمان نیست پس کیست “؟

در زمانی که سگ ها بازند وسنگ ها بسته، هیچ اظهار نظری درمورد صحت وسقم اظهاراتی که دراین دادگاه بشدت مشکوک ومعمایی شده، نمیتوان اظهار نظری که تمام حقایق را شامل شود، نمود.

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

اگر این دیپلمات واقعا این کاره بوده و توصیه هم کرده که هدف دردرجه ی اول مریم باشد، هرچه که بوده ، دیپلمات نبوده ودرغیر اینصورت، یک ناظر موشکاف باین نتیجه میرسد که این پرونده سازی که روشن شدن کمیت وکیفیت آن به زمان طولانی نیاز نخواهد داشت ، با تلاش مضاعف سرویس های امنیتی اسرائیل، باند رجوی و بعضی از سرویس های اروپایی وعربستانی  انجام گرفته و اتفاقا طرف اسرائیلی چندین گاف هم دراین مورد داده است.

خلاصه اینکه ازاین جهت که بود ونبود مریم برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد یا اگر دارد درحد یک سگ ولگردی است که هیچ حکومتی منجمله ایران، ابدا حاضر نمیشود بخاطر کشتن او اینهمه هزینه کند ، اگر کاری صورت گرفته مربوط به دشمنان ایران بوده وتمام پیچیدگی های قضیه از همین مسئله ناشی میشود.

مریم تنها برای  قسمت کوچکی از مردم ایران که همان خانواده های کسانی باشند که قبول کرده اند که مجاهدند ودراصل به عمله واکره ی مریم تبدیل شده اند ،  اهمیت دارد و قهرمانی او در این حد نمود دارد و این موضوع ازمشکلات حاد حکومت ایران نیست که بخواهد با نابود کردن وی وآنهم  با این هزینه ی غیر قابل تصور ، ملهمی بر زخم خانواده هابگذارد.

درادامه :

” بعد از عزیمت موفقیت‌آمیز سلحشوران اشرفی به آلبانی، دست تبهکار رژیم از موشک‌پرانی و روز و شب شبیخون زدن کوتاه شد…”.

این در رفتن از عراق خواست خانواده های درگیر و خود دولت عراق هم بود و اگر موفقیت وافتخاری  درکار بوده ، امتیاز آن به دولت عراق و خانواده های گروگان های رجوی ها تعلق مییابد ونه شما ها که با نوش جان کردن پشت گردنی های سبب ساز، راه فرار را برگزیدید.

بازهم :

” امروز برای وز وز کردنها، فضای خارج کشور برای شما مگسان وزارت بدنام؛ باز است. باز است زیرا هنوز سیاست استمالت از رژیم نقطه نخورده است و رسانه‌هایی چون بی.بی.سی با جان و دل پذیرای شمایانند. هر بار که آنجا به فخر ژاژخایی علیه مقاومت سرفراز ایران می‌نشینید اعتبار و اصالت آن را نا خواسته به اثبات می‌رسانید. بدانید که این خائنان امثال خودتان و اضداد اند که برایتان کف می‌زنند و نه آزادیخواهان وطن‌پرست که چشم به‌راه خلاصی از جرثومه رژیم، روز شماری می‌کنند “.

سیاست مماشاتی دربین نیست وایراد کار دراینجاست که شما توقعات غیر قابل اجابتی از غرب دارید که این توقعات در ذات خود اشغال ایران وسپردن آن بدست مریم است.

حماقت شما دراین مورد بسیار واضح است!

حماقتی که نمیگذارد ازدنیای توهم واراده گرایی خارج شده وتن به واقعیت بدهید.

امثال بی بی سی نمیتوانند  همواره حرف های دیکته شده ی شما را بخوانند که اگر چنین کنند تمام سرمایه گذاریهایشان برروی اقشارمهمی از  روشنفکران ایران – که اتفاقا در جلب وانحراف آنها موفقیتی قابل توجه داشته- تمام رشته های خود را بخاطر جلب رضایت کامل شما که عددی شمرده نمیشوید- پنبه کند!

صابر  تبریزی

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی قربانی توطئه ضد ایرانی

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی 

*** 

اخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود استتابلوی ورود ممنوع پارلمان انگلیس مقابل منافقین

اخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود استبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

اخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود استمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-سازمان-مجاهدین-خلق-هم-چاره-کار/

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشدصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم فوریه 2021:… مجاهدین خلق استحاله یافته عمده تلاش شان این است که نظام جور وسلطه ی آمریکائی اورا بعنوان نوکر اصلی خود برسمیت بشناسد و با تسخیر ایران این فرقه ی ضد مردمی را بعنوان کدخدا ومباشر خود برسرکار بگمارد که تاکنون موفقیتی نداشته و با این منفوریتی که درایران دارد، بعدها هم نخواهد داشت! پس با این وجود این مفلس وتفاله ی جریانهای سیاسی ایران چکار کند؟ نظر من این است که بروند کشک اش را بسابند. استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد 

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافتهبزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد 

این تئوری عاریه گرفته از دیگران را بارها مطرح کرده اید

14/11/99

مجاهدین خلق استحاله یافته عمده تلاش شان این است که نظام جور وسلطه ی آمریکائی اورا بعنوان نوکر اصلی خود برسمیت بشناسد و با تسخیر ایران این فرقه ی ضد مردمی را بعنوان کدخدا ومباشر خود برسرکار بگمارد که تاکنون موفقیتی نداشته و با این منفوریتی که درایران دارد، بعدها هم نخواهد داشت!

پس با این وجود این مفلس وتفاله ی جریانهای سیاسی ایران چکار کند؟

نظر من این است که بروند کشک اش را بسابند.

استحاله سازمان مجاهدین خلق

استحاله سازمان مجاهدین خلق

اماخودشان باین نتیجه رسیده اند که سراغ لنین رفته و با نقل دست وپا شکسته ی تئوری های انقلاب او ، راهی برای خود درمیان روشنفکران باز کنند و یک ماکیاول بازی تمام عیار براه اندازند.

این مریدان دست اول رجوی با نقل قول نظریه های لنین- والبته بدون اشاره بنام ومواضع او- جنین جملاتی را در وبسایت های فرقه ی رجوی نوشته اند:

” وضعیت انقلابى، اصولا شرایطى است که وقوع انقلاب، به عنوان آخرین راه حل براى تغییر وضع موجود، شدنى و در دسترس است. اما عوامل مکملى لازم است تا انقلاب را از پتانسیل و قابلیت شدن به واقعیت شدن سوق بدهد. چنین عوامل لازمه اى را، عمدتاً و در اصطلاح، در حوزه عوامل ذهنى- یعنى رهبرى کننده، مى شمارند “.

بلی لنین نوشته است که برای فراهم شدن شرایط انقلاب ، علاوه براینکه اوضاع اقتصادی یک کشور باید طوری وخیم باشد که سران آن حکومت ( بالایی ها) نتوانند کاری درترمیم اوضاع بکنند ودرضمن قدرت سرکوب خودراازدست بدهند ( شرایط عینی انقلاب ) ، اقشار وطبقات پایین خلق هم بقدری متشکل وسازمانیافته  وتحمل ناپذیرباشند که انقلاب بکنند ( شرایط ذهنی انقلاب) ، شرط لازم وکافی است.

اما برخلاف تصورات واراده گرایی های باند رجوی ، حکومت ایران قادر است ودر سربزنگاه از پتانسیلهای بسیار بالای کشور استفاده کرده و سر رشته ی امور را با کیفیتی بهتر دردست گیرند.

اعتراضات اقشار فرودست جامعه جنبه ی ابتدائی دارد و حکومت قادر به کنترل ومدیریت آنست و معترضین هم درعدم ارتباط تشکیلاتی با هم قرار گرفته واحزاب وسازمان هایی که قادر به کنترل وهدایت این اعتراضات باشد،وجود خارجی ندارد.

دوباره :

” حال در نظر بگیرید دو جامعه را که به لحاظ اقتصادى، طبقاتى، آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى و یا عدم آن، در شرایط نسبى مشابه قرار دارند. چرا در یک جامعه، شرایط عینى انقلابى به وجود میاید ولى نه در دیگرى یعنى اینکه، در دو جامعه با شرایط نسبى مادى یکسان، یکى ممکن است در شرایط انقلابى بسر ببرد، و دیگرى شاید در خواب. چه چیز و یا عواملى این دو جامعه را از هم متمایز، و باعث میشود که رفتارى کیفاً متفاوت از خود بروز دهند؟”

منظور نویسنده این است که در چند جامعه ای با شرایط یکسان، ممکن است اتفاقات عین همی روی ندهد تا او بتواند نتیجه گیری کند که شرایط عینی یکسان بدون وجود دیگر شرایط ( ذهنی ) روی ندهد وبطوریکه لنین تاکید کرده ، سبب انقلاب دربعضی ها نمیشود.

که چی؟

باند رجوی که عمده نیرویش صرف  آستان بوسی امپریالیزم متاخر ( آمریکا) بعنوان ضد انقلاب ناب جهانی است  وگرفتن قدرت با دخالت مستقیم این امپراطور متمایل به زوال را دارد، چه احتیاجی به یاد گرفتن این تئوری ها دارد؟

مگر اینکه به حکم سابقه وماهیت علاج ناپذیر فرقه ای اش ، ادعا کند که انقلاب وضد انقلاب جملگی مال او میباشد ودر این صورت احتیاجی به این نوشته ها نیست!

سپس :

” پس چه عامل یا عواملى میتوانند به هویت جامعه شکل، و به آن آمادگى‌هاى لازم انقلابى را بدهند؟ بى‌تردید تاریخچه مبارزاتى و هویت نیروهاى شرکت کننده در آن، نقشى اساسى را در شکل‌گیرى این وجه پایه اى از هویت ملى خواهند داشت. پس مشروعیت و پشتوانه عنصر “ذهنى” رهبرى کننده در اصل به قبل از وقوع شرایط انقلابى بر میگردد، وقتى که او متعهد میشود که نه به لحاظ “ذهنى”، بلکه به صورت عملى و “عینى” با اتکاء به خود، در جهت تسریع شکل‌گیرى شرایط انقلابى- از جمله با تاثیرگذارى مثبت بر هویت ملى، کوشا و مسئول باشد “.

شما نمیتوانید که این عنصر ذهنی تعیین کننده را به خواننده ی خود وآنهم درجامعه ی ایران نشان دهید و اگر زمانی موفق به نشان دادن این عنصر ذهنی شدید، ناچارید که نام خود را از این فهرست حذف کنید!

بدان خاطر حذف کنید که بعنوان یک نیروی میرا و دنبالچه ی ضد انقلاب وارتجاع جهانی ، جایی را دراین صف پیدا نخواهید کرد و این نوشته ی شما ارزشی درحد اظهار لحیه دارد!

صابر تبریزی

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-،-لجن-پراکنی-یا-واق/

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئن 2020:… حسین یعقوبی بعنوان یکی ازکارگزاران قلم بدست رجوی ، برای اثبات اینکه دروغ میگویند که سازمان مجاهدین خلق استحاله یافته ( باند رجوی ) درجامعه ی ایران به هیچ شمرده میشود ویا توسط تعداد کمی ازمردم ( ودر راس آنها خانواده های این مجاهدین؟! ورها یافتگان ازاین مناسبات غیر انسانی ) مورد تنفر زیاد است ، اقدام به نوشتن مقاله ای کرده که با وجود صغری کبری کردن های زیاد، موفق به اینکار نشده است. استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت 

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعید!

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

برای اینکه هراتهام زشتی به باند رجوی میچسبد!

26/03/1399

حسین یعقوبی بعنوان یکی ازکارگزاران قلم بدست رجوی ، برای اثبات اینکه دروغ میگویند که سازمان مجاهدین خلق استحاله یافته ( باند رجوی ) درجامعه ی ایران به هیچ شمرده میشود ویا توسط تعداد کمی ازمردم ( ودر راس آنها خانواده های این مجاهدین؟! ورها یافتگان ازاین مناسبات غیر انسانی ) مورد تنفر زیاد است ، اقدام به نوشتن مقاله ای کرده که با وجود صغری کبری کردن های زیاد، موفق به اینکار نشده است.

 

او در رسانه های مجازی رجوی نوشته است :

” به یقین می توان گفت که هیچ سازمان سیاسی اپوزیسیون در سطح جهان به اندازه “سازمان مجاهدین خلق” مورد لجن پراکنی، تبلیغات دروغ و جنگ روانی رژیم یاغی حاکم بر کشورمان قرار نگرفته است. برای صحت و سقم این ادعا کافی است واژه “مجاهدین خلق” را در اینترنت به زبانهای رسمی دنیا جستجو کنید و نتیجه آنرا با تحقیق در مورد دیگر سازمانهای اپوزیسیون در همین زمینه مقایسه کنید. در کانون این جنگ روانی گسترده، تکرار و تکرار و باز هم تکرار یک ترم جنگ روانی، بسیار برجسته است: “مجاهدین یک فرقه بشدت منفور و فاقد هرگونه پایگاه در بین مردم ایران هستند”!

من با خواندن این متن به یاد دزدی که درمنطقه ی ما زندگی میکرد افتادم.

او میگفت : ” هردزدی ای که دراین منطقه اتفاق میافتد ، مالباخته و پلیس به خانه ی من مراجعه میکنند و بدبختانه مال مسروقه را از خانه ی من پیدا میکنند که از سر بدشانسی من است “!

مجاهدین خلق هم وضعی مشابه دزد یاد شده دارند واز بس که مستندات وادله وشواهد زیادی برعلیه شان وجود دارد ، هرشخص کم وبیش مطلعی همواره اینقدرفاکت و ماتریال دراین مورد دارد که براحتی میتواند برعلیه این تشکیلات مطلب بنویسد.

ازنظر من ، این شخص بجای حل مسئله، صورت مسئله را پاک میکند که البته ره بجایی نمیبرد!

اوباید بفکر نشسته ودریابد  که چرا نفی ونقد مجاهدین رجوی ، اینقدر ساده است ودلیل نام برده شدن زیاد از این باصطلاح سازمان را دریابد و بیخودی بسراغ صغری کبری چیدن سفسطه آمیز نرود!

 

دوباره :

” اما آیا سازمان مجاهدین خلق بطور واقعی فاقد پایگاه اجتماعی بوده و مورد تنفر مردم است؟ و یا اینکه برعکس، این تشبثات و جنگ روانی بی سابقه در تاریخ جنبش های آزادیبخش، تلاش‌های یک رژیم بکلی مطرود و محتضری است که سرنگونی حتمی خود را تنها و تنها در پیوند مردم ایران با ظرفیت و توان منحصر بفرد موجود در همین سازمان مجاهدین خلق می بیند “.

شق اول قضیه درست است!

اما به شق دوم که میرسیم ، عملا میبینیم که رجوی با کاری که برعلیه مردم ایران وبخصوص خانواده های اعضای خود کرده ، مورد تنفر است.

رژیم هم بخوبی باین موضوع آگاه است که ساختار وطرز تفکر مجاهدین خلق فعلی، طوری نیست که قادر به پیوند با مردم باشد و ودرمقابل، سازمان ادامه ی حیان اینچنینی خود را دردروری ازمردم وگریختن از محک ارزیابی  جستجو میکند.

ضمنا ، بطوری که دیگران هم بارها گفته اند ، اگر حکومت هم تک وتوک خبرهایی برعلیه شما منتشر میکند برای آنست که با داشتن مستندات بیحد،  کاری راحت تر از آن نمیتواند بکند تا به جهانیان نشان دهند که مجاهدین خلق که خود را اپوزیسیون اصلی معرفی میکند ازچه قماشی است وبسادگی پیروز میدانی میشود که شما  بطور سبک سرانه برای حکومت بازکرده اید!

در دنباله :

” حال در یک نگاه منطقی و به اصطلاح دیالکتیکی به این تناسب اجتماعی، آیا می توانند مردم بستوه آمده ای که در صدر آرزوهایشان نابودی و سرنگونی این رژیم جنایت پیشه و قرون وسطایی است از مجاهدین و یا هر نیروی داخلی دیگری که با تمام قوا بر آن بتازد متنفر باشند “؟

صورت مسئله ی تو غلط است هموطن بی وطن!

بشرط تنفر مردم از حکومت، هیچ قشر وطبقه ای ازمردم ایران به همکاری با شما- که شرط اولیه اش آقا بالاسر تمامیت خواه  ومستبدترقبول کردن است- غلط است.

مسلما مردم درمقابل نارسائی ها حرفی خواهند داشت ولی شکل این اعتراضات طوری نخواهد بود که مورد خوشآیند رجوی بوده وسودی برایش داشته باشد.

بار دیگر :

” اگر بطور عام مردم یک جامعه که اسیر چنگال یک دیکتاتور خونریز و بی رحم بوده و در عین حال از قهرمانان جان برکف خود که چیزی جز نابودی آن هیولای وحشی را در سر ندارند، نفرت داشته باشند، پس بطور منطقی آن مردم نمی بایست از بلوغ کافی سیاسی – اجتماعی و فرهنگ لازم برای پذیرش یک حاکمیت مردمگرا و دمکراتیک برخوردار باشند “.

مردم سراغی  از قهرمانان جان برکفی که درصفوف شما باشد وبنفع آنان کاری بکند، ندارند.

قهرمانی های مریدان رجوی که برای کمک به ارضای شهوات فرماندهی یا جنسی مسعود رجوی جان باخته اند ارتباطی به مردم ندارد وآن دسته ازمردمی که فرزندانشان اینگونه فدای بوالهوسی های رجوی شده اند، مسلما از شما ها متنفر اند.

ضمنا سعی نکنید که بطور غیر مستقیم مردم را که حمایتی از شما نمیکنند ، دچار احساس گناه کرده ویا تهدید به بی شعوری کنید.

میزان سطح آگاهی مردم خیلی فراتر ازتصورات مغزهای فسیلی شماست وبادیدن اینگونه دوپهلو نویسی ها برعلیه خود، بیش از گذشته از شما متنفر خواهندشد.

بعبارت دیگر ، برخورد اینچنینی با افکار عامه، بضرر شماست!

یا اگر بدرستی سخنان خود پای میفشارید، باید این دموکراسی ومردم گرایی را در تشکیلات خود برقرار نموده وازما هم دعوت کنید که برای درک این دموکراسی که تاحال ضد دموکراسی بوده، به کمپ مانز آلبانی بیآییم.

همینطور :

” حتی اگر پایگاه اجتماعی مجاهدین در دهه شصت را ملاک قرار ندهیم و فقط به یک دهه اخیر بنگریم… بیشترین زندانیان سیاسی و کسانیکه توسط رژیم آخوندی به شهادت رسیده اند، از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده اند “.

عمدتا نوجوانان و جوانان عادت به مطالعه ویاد گرفتن تاریخ نداشته پایگاه اجتماعی مجاهدین را تشکیل میدادند که اتفاقا خیلی ضعیف تر ازپایگاهی بود که جمهوری اسلامی ایران دربین این صنوف داشتند و بدین علت این پایگاه شما درهم کوبیده شد وکار به مراحل بدی از قبیل همداستانی وهمکاری با دشمن متخاصم وسپس سلطه گران خارجی وکنار گذاشتن شعارها واهداف بنیانگذاران سازمان رسیدکه شرح وبسط این حوادث ، ازحوصله ی این یادداشت کوتاه خارج است!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

***

باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعیداز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: