سوء استفاده حاج مسعود رجوی از عواطف اعضای اسیر در فرقه اش

سوء استفاده حاج مسعود رجوی از عواطف اعضای اسیر در فرقه اش

Rajavi cult Massoud Rajavi Maryam Rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، سوم می 2016:… یکی از اتهاماتی که در نشست های جمعی و تیمی فرقه رجوی هر روز هست عملیات جاری در درون فرقه رجوی به افراد وارد می شود این است که او به همسر یا فرزند یا پدر و مادر یا قومیت یا مذهب وابستگی دارد و لازم است هر چه زودتر این وابستگی را قطع کرده و به حاج مسعود رجوی رهبر فرقه وصل شود وصل بودن به حاج مسعود رجوی و فرقه اش یعنی پذیرش حاج مسعود … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری

غلط کردم مریم رجوی در مقابل جمهوری اسلامیحاج مسعود رجوی به درستی می داند که فرقه اش توان سرنگونی آخوندهای دجال را نداشته و ندارد
(رجوی شعار سرنگونی را با سرافرازی عوض کرد. چرا؟)

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

سوء استفاده حاج مسعود رجوی از عواطف اعضای اسیر در فرقه اش

فرقه رجوی مسعود رجوی مریم رجوی

 مجید روحیروند تغيير يك فرد در فرقه حاج مسعود رجوی يك پروسه تدريجی است زیرا ما همگی می خواهیم از عقیده خود پشتیبانی کنیم و وقتی در مسیر فکری مان تغییری ناگهانی رخ می دهد، احساس ناامنی و بی اعتمادی می‌کنیم تحقیقات حاکی از آن است که وقتی از عامل روانشناختی به تدریج و کم‌کم استفاده شود بسیار مؤثر است حاج مسعود رجوی و فرقه اش به این امر واقف بوده شروع به برنامه ريزی و سوء استفاده می‌کند و روی اعضای اسیر در فرقه اش به مرحله اجرا در می‌آورد حاج مسعود رجوی خواستار تسليم محض شدن، وفاداری به فرقه، تن دادن به خواسته‌ها, بهره كشي و سوء استفاده از اعضای اسیر در فرقه اش است حاج مسعود رجوی در مرحله اوليه شروع به ایجاد اين تصوير در ذهن اعضای اسیر در فرقه اش را می كند كه حاج مسعود رجوی جايگاه رهبری و برتر دارد و در مرحله بعد القای این باور که محيط فرقه اش بهترين مکان است و توان پاسخ گوي به تمام سؤالات اعضای اسیر در فرقه اش را دارد

هر یک از اعضای اسیر در فرقه دارای خصیصه ای است که در فرقه حاج مسعود رجوی اصطلاحاً  “فردیت” نامیده می شود فردیت هر انسانی ضامن حفظ منافع آن اعضای اسیر در فرقه می باشد این فردیت انسان است که او را در برابر تعدی و تعرض حفظ می کند و او را به دفاع از خود بر می انگیزد در فرقه حاج مسعود رجوی اصل بر این است که این فردیت انسان بوده که او را در برابر تعدی و تعرض حفظ می کند و او را به دفاع از خود بر می انگیزد

به دستور حاج مسعود رجوی در فرقه اش اصل بر این است که فردیت به عنوان خبیث ترین خصیصه هر کس به شدت باید سرکوب شود و کنار برود هدف حاج مسعود رجوی این است اعضای اسیر در فرقه اش دفاع روانی خود را کاملا از دست داده و توان نه گفتن از وی سلب گردیده و به هر خواسته نامعقولی تن بدهد

همچنین هر یک از اعضای اسیر در فرقه دارای عواطف و احساساتی هستند که از نظر حاج مسعود رجوی و فرقه اش مزاحم و دست و پا گیر تلقی می شود و می بایست قطع گردد

از نظر حاج مسعود رجوی بالاترین حس عاطفی به همسر و فرزند و پدر و مادر است که حاج مسعود رجوی به صراحت آنها را دشمن معرفی می کند که مانع رسیدن اعضای اسیر در فرقه اش به رستگاری شدن

مریم قجرعضدانلو که در نشستهای عمومی در قرارگاه باقرزاده خانوده را لانه فساد میخواند چرا که مناسبات و عواطف خانوادگی ، به عقیده تمامی محققان ، باطل السحر جادوی فرقه رجوی است

اعضای اسیری که با کلک و دروغ که وارد فرقه حاج مسعود رجوی می شوند از جامعه بیرون از فرقه رجوی آمده اند و دارای سوابقی هستن و این سوابق هم وجوه مثبت و افتخار آمیز و هم وجوه منفی دارد

فرقه‌ رجوی براي تغيير افکار اعضای جدید در فرقه روی باورهای او دست می‌گذارند، سپس چيز جديدی را جايگزين آن می‌كنند و به تدريج ديدگاه هاي اعضای جدید در فرقه را حول موضوعات مختلف تغيير می دهند و شروع به شكستن سيستم باورها اعضای جدید در فرقه مي كنند.(بايد توجه داشت كه بعضی تغييرها كوتاه مدت هستند) فرقه رجوی با دادن باور جديد آچار تنظيم را وارد سيستم اعضای جدید در فرقه می كند

فرقه رجوی بعد از اينكه باوری را به يك اعضای اسیر در فرقه داد او را وادار به بازگو کردن آن می‌كند فرقه‌ رجوی آنقدر پیام خود را تكرار می كنند تا به مرور ريشه بگيرد در ابتدا از شیوه پاداش و تنبيه استفاده می‌کنند و پس از چند بار تكرار با حذف پاداش از او می خواهند باز هم آن كار را انجام دهد. اگر اعضای اسیر در فرقه قبول كرد يعنی از نظر روانی به لحظه مناسبی رسيده است و آماده پذیرش عقيده تزریقی فرقه رجوی است

حاج مسعود رجوی و فرقه اش شروع به القای شادی كاذب کرده، اعضای اسیر در فرقه هم تظاهر به مثبت انديشي، اميد به آينده, تعريف و تمجيد از شرايط فرقه حاج مسعود رجوی می كنند وقتی اعضای اسیر در فرقه می‌بيند سایر اعضای اسیر در فرقه از فضای فرقه رجوی تعریف می كنند او هم به این کار ترغيب می شود و اگر مشكلی هم باشد آن را پنهان می كند زيرا آن مشكل را به خود نسبت می‌دهد فرقه رجوی و اعضای اسیر در فرقه شروع به بمباران محبت اعضای جدید می‌كنند چرا که عاطفه حرکت می‌آفریند عواطف بر خلاف آمار، داده ها و واقعیات خشک، نوعی انرژی هستند که به منزله محرک تفکر و انتخاب‌های ما در زندگی عمل می کنند در واقع حدود نود درصد تصمیمات در حالت عاطفی اتخاذ می شوند و سپس از منطق برای توجیه آنها استفاده می‌کنیم بنابراین اگر به عواطف دست یابیم تصمیم گیرنده ای واقعی می شویم به همین دلیل حاج مسعود رجوی و فرقه اش دست به تحریک عواطف اعضای اسیر در فرقه می زنند و تصوير مثبتی از شخصيت او در داخل فرقه رجوی به تصوير مي‌كشند وقتی ديگران استنباط مثبتی از ما دارند اين استنباط مثبت به ما كمك می كند تا ديد بهتری نسبت به خودمان داشته باشيم و از اين رو ناخودآگاه بر آن هستيم تا از اين تصوير تنزل نكنيم جالب اينجاست كه هر قدر رابطه كم دوام‌تر و زودگذر‌تر باشد بيشر تلاش می كنيم زيرا فرصت کمتری داریم اين جملات مثبت اعضای اسیر در فرقه را وا میدارد تا تلاش كند تصويری كه فرقه رجوی از او دارد زنده بماند و ناخودآگاه در جهت برآورده كردن توقعات حاج مسعود رجوی و فرقه اش هدايت می‌شود

در مرحله بعد، اعضای اسیر در فرقه داخل كارهای جمعی و گروهی و تشكيلاتی قرار می‌گیرد بسياری از تحقيقات نشان می دهند كه شخصيت ما به شدت تحت تأثير محيط اطراف است محيط, انتظارات و توقعات خلق شده در شكل گيری نحوه برداشت ما از خودمان بسيار قدرتمند است اگر كسی را از محيطش جدا كنيم می توانيم در خود انگاره‌اش لرزه بيفكنيم حاج مسعود رجوی و فرقه اش با اين كار اعضای اسیر در فرقه را با قرار دادن در شرايط كارهای تشكيلاتی به الگو برداری از ديگر اعضای اسیر در فرقه وامیدارند اعضای اسیر در فرقه با ديدن شرايط فرقه و اعضای قديمی با رفتارها، ادبيات و قوانين حاكم در فرقه و… آشنا می شود و ياد می گيرد با نرم افزار و برنامه فرقه رجوی رفتار کرده و از آن تخطی نكند زيرا با برخورد شديد حاج مسعود رجوی و مسئولین فرقه اش مواجه می شود

حاج مسعود رجوی و فرقه اش پس از القای باور جدید به اعضای اسیر در فرقه به دنبال وفاداری وی به تشکیلات است در این مرحله حاج مسعود رجوی و فرقه اش شروع به جبهه سازی می کند و برای اعضای اسیر در فرقه خط و مرزی به نام بیرونی ها و داخلی ها مشخص می‌کند در اینجا اعضای اسیر در فرقه متوجه حرکت تشکیلاتی می شود و برای تبدیل شدن از یک عضو خارجی به داخلی، اطلاعاتی به او داده می‌شود که کمتر کسی از آن خبر دارد و برای ایجاد اطمینان بیشتر و احساس اقتدار و نیرو، در محدوده کارهای تشکیلات، مسئولیت‌هایی به اعضای اسیر در فرقه می دهند

تحقیقات نشان می‌دهد که حالت روحی اعضای اسیر در فرقه تحت تأثیر جمعی و تیمی است که از او حمایت می‌کنند و وقتی جمع و تیم نتیجه نمی گیرد احساس بدتری دارند انسان‌ها می‌خواهند بخشی از یک امر بزرگ باشند، با آدم های بزرگ همراه شوند و خود را به یک برنده نسبت دهند حاج مسعود رجوی و فرقه اش با وقوف به این امر، بعد از دادن کار به اعضای اسیر در فرقه شروع به القای تفکرات فرقه ای می‌کنند با بزرگ نمایی و داستان سازی پیرامون حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه تصویری کاذب از حرکت فرقه ارائه می‌دهند و در حرکت تشکیلاتی، اعضای اسیر در فرقه را خاص و برتر معرفی می کنند به طوری که گویی فقط آنها بیدار و در حرکت و تلاشند و دیگران در خواب غفلت به سرمی‌برند حاج مسعود رجوی و فرقه اش سعی می کند اعضای اسیر در فرقه را درگیر کارهای تشکیلات کند در این مرحله با درگیر کردن ابعاد کاری، شخصی و… اعضای اسیر در فرقه را در تمام مسائل حتی کوچکترین کارهای زندگی وابسته به فرقه می‌کند زیرا اگر این سرمایه گذاری انجام نگیرد هر لحظه ممکن است رابطه اعضای اسیر در فرقه با تشکیلات قطع شود
یکی از تکنیک‌های قدرتمند روانشناسی، حمایت اجتماعی و ناهماهنگی شناختی است. به طور خلاصه حمایت اجتماعی ابزار قدرتمند و تأثیرگذاری است به این معنی که وقتی ما دیگران را می بینیم که کاری انجام می دهند به خصوص کسانی که به آنها احترام می گذاریم و تحسین شان می کنیم، بر انگیخته می‌شویم تا دیدگاه و رفتار مشابه با آنها را اتخاذ کنیم حاج مسعود رجوی و فرقه اش بعد از وارد کردن اعضای اسیر در فرقه به فعالیت‌های تشکیلاتی به شخصیت سازی و الگوسازی پیرامون حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی می‌پردازد و اعضای اسیر در فرقه را در کنار کسانی قرار می‌دهد که دارای جایگاه خاص تشکیلاتی هستند و اعضای اسیر در فرقه یاد می گیرند مثل آنها رفتار کنند و حرف برنند و ترغیب می شوند که به سمت مسئولیت بیشتر در فرقهحاج مسعود رجوی حرکت کند

تحقیق برجسته گوردن آلپورت در خصوص ماهیت تعصب نشان می‌دهد که تماس بین دو گروه متجانس از نظر موقعیت اجتماعی که اهداف مشترکی را دنبال می کنند می تواند تعصبات را کاهش دهد بنابراین حاج مسعود رجوی و فرقه اش سعی می‌کنند تا برای اعضای اسیر در فرقه هدف های مشترکی به تصویر بکشد و برای از بین بردن بعضی تعصبات، اعضای اسیر در فرقه را در بخشی از یک فعالیت تشکیلاتی دخیل کنند

یک روانشناس که بخواهد به فرد کمک کند تلاش می نماید تا سوابق مثبت فرد را تقویت و سوابق منفی را از ذهن او خارج کند اما دستگاه تشکیلاتی حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آنجا که می خواهد اعضای اسیر در فرقه اش را به زنجیر کشیده و ذهنش را تحت کنترل در آورد تلاش میکند که سوابقی مملو از خطا و گناه برای اعضای اسیر در فرقه تصویر کرده و ورود به فرقه را برای او نجات از زندگی سراسر تباهی گذشته او قلمداد نماید

اصطلاحا می گویند که حاج مسعود رجوی و فرقه اش تلاش میکنند اعضای اسیر در فرقه را درون قبر ذهنی اش فرو ببرد تا بهتر و بیشتر تحت کنترل قرار گیرد اعضای اسیر در فرقه که به این شکل درآمد و تحت کنترل ذهنی حاج مسعود رجوی و فرقه اش درآمد جهان را فوق العاده تنگ و تار می بیند و راه نجاتی به غیر از متوسل شدن به حاج مسعود رجوی و فرقه اش نمی یابد

در نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی فرقه رجوی مدام تلاش می شود عنوان گردد که همه اعضای اسیر در فرقه از گذشته ی سراسر تباهی و سیاهی آمده اند
پروسه خوانی یکی از شگردهای مغزشوئی در دستگاه حاج مسعود رجوی و فرقه اش است هر یک از اعضای اسیر در فرقه می بایست تاریخچه زندگی خود را به دقت نوشته و در جمع برای همگان بخواند این پروسه می بایست مملو از گناهان و تباهی ها باشد در اینجا با خطاکار نشان دادن اعضای اسیر در فرقه در جمع در واقع او را به این باور می رسانند که زمانی که در خارج از فرقه حاج مسعود رجوی بوده زندگی شرم آوری داشته است در این پروسه حتی اعضای اسیر در فرقه تحت فشارهای روانی وادار می شوند تا در جمع سوابق ساختگی از گناهان و خطاهای بسیار برای خود مطرح نمایند تا خود را از زیر فشار در نشست های جمعی و تیمی خلاص کنند

هر یک از اعضای اسیر در فرقه خواه یا ناخواه وابستگی و تعهداتی ابتدا نسبت به خانواده و بعد به جامعه و وطن خود دارد

از نظر حاج مسعود رجوی و فرقه اش این تعهدات و وابستگی ها به عنوان موانعی برای رسیدن اعضای اسیر در فرقه به رهائی تلقی شده و در پروسه زمانی با اعمال انواع محدودیت ها و کنترل به فرد القاء می شود که تنها باید به حاج مسعود رجوی و فرقه اش متعهد بوده و تماما از هر نظر به او وابسته باشد

یکی از اتهاماتی که در نشست های جمعی و تیمی فرقه رجوی هر روز هست عملیات جاری در درون فرقه رجوی به افراد وارد می شود این است که او به همسر یا فرزند یا پدر و مادر یا قومیت یا مذهب وابستگی دارد و لازم است هر چه زودتر این وابستگی را قطع کرده و به حاج مسعود رجوی رهبر فرقه وصل شود وصل بودن به حاج مسعود رجوی و فرقه اش یعنی پذیرش حاج مسعود رجوی فراری به عنوان یک ارزش متعالی و مطلق است که همه باید در تلاش برای رسیدن به آن نقطه باشند و آن هم عبارت قطع نمودن تمامی وابستگی ها ، از جان و مال و خانواده گرفته تا وطن و ناموس و عقیده ، برای رسیدن به رهائی و درک مقام حاج مسعود رجوی و فرقه اش یعنی حاج مسعود رجوی است اینجاست که با قطع این وابستگی در فرقه رجوی اعضای اسیر در فرقه و حاج مسعود رجوی به تروریست های دست آموز برای حاج مسعود رجوی درآمدند که در ۸ سال جنگ تحمیلی به عنوان ستون پنجم دشمن ایران به کشور و میهن خود خیانت کردند و باز این قطع ارتباط بود که اعضای اسیر در فرقه را مجاب کرد که بر علیه خانواده های خود به فحاشی بپردازند و آنها را خانوده الدنگ بنامند و اینجاست که حاج مسعود رجوی رهبر فراری فرقه در نشست حوض در بغداد و نشست های عمومی در قرارگاه باقرزاده به اعضای اسیر و فریب خورده خود می گفت:  “فکر نکردن به موضوعاتی مثل زن و زندگی بالاترین جهاد است”

همه باید زن و شوهر و فرزندان را طلاق بدهند و تمامی عواطف خانودگی باید سمت و سوی مرا داشته باشد فقط و فقط بایستی مرا دوست داشته باشند و به خاطر من زندگی کنند و به خاطر من کشته شوند

وجود عواطف نسبت به فرزند غیر مشروع است و……

در این نوشتار بخشی از تکنیک‌های حاج مسعود رجوی و فرقه اش را برای تغییر اعضای اسیر در فرقه و قرار دادن وی در جهت اهداف تشکیلاتی مورد بررسی قرار دادیم دیدیم که حاج مسعود رجوی و فرقه اش چگونه با فریب و آزمایش‌های غیر مجاز که فرد هیچ اطلاعاتی از آنها ندارد او را تغییر می دهند اعضای اسیر در فرقه رجوی زمانی متوجه این مسائل میشوند که سال ها از عمرش گذشته است و افراد جامعه هم متوجه خطرات فرقه حاج مسعود رجوی شده اند

(پایان)

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی گلادیاتورهای حاج مسعود رجوی یا ربات های مرده متحرک

سهیل ختار بدستور مسعود رجوی به قتل رسیدآقای ختار پدر سهیل در اعتراض به سوء استفاده رجوی از نام سهیل پس از به قتل رساندن وی

روز جهانی کار و کارگرحاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر)

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفحاج مسعود رجوی تجاوز به زنان مجاهد خلق برای تو حلال ولی ازدواج برای اعضا حرام؟

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟ 

مسعود رجوی فراریحاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی ایران در فرقه ات زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

خدایا این فرقه چقدر بنظرم آشناست

خانواده های مجاهدین خلق بغداد 2016همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق نوامبر 2015مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی
   Majaid_Rouhiمجید روحی، صفحه فیسبوک، اول می ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش شورای تقلبی و درون فرقه ای تشکیل داده اند و به دروغ اسمش را «شورای ملی مقاومت» گذاشته اند و تلویزیون و رادیویی بر پا کرده اند که درون فرقه ای است و اخبار را بطور غیر واقعی و وارونه در جهت منافع اعضای اسیر در فرقه سانسور، تعبیر و تف
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ گلادیاتورهای حاج مسعود رجوی یا ربات های مرده متحرک
   مجید روحی، صفحه فیسبوک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:…  رباط های انسان نمای درون فرقه رجوی و حتی زندان مریم قجر عضدانلو درقلب دمکراسی اروپا فرانسه اورسورواز و کمپ تیرانا در البانی هرروزشان شبیه روزگذشته است درساعت مشخصی که صبح بسیار زود است ازخواب بیدار میشوند درمکان و ساعت مشخصی غذا می خورند کارهای
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ حاج مسعود رجوی دریافته است که دیگر در میان مردم ایران پایگاه و جایگاهی ندارد
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:… اما نظر شخصی من این است که گرچه پایه ریزی ایدئولوژیک حاج مسعود رجوی و فرقه اش از همان ابتدا اصولی نبوده و دارای پختگی مبارزاتی و اعتقادی نبوده است، اما رهروان آن در آن زمان جوانانی صادق بوده اند و برای همین هم با اقبال توده ای و اجتماعی روبرو بوده
 • ۲۰۱۶/۰۴/۲۹ حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر)
  International Workers' Day1مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی بعد از راه اندازی ترورها و بمب گذاریها در سال ۶۰ مدعی شد که برای سرنگون کردن آخوندهای دجال باید سر انگشتان حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم ترور کرد حاج مسعود رجوی به همین خاطر دستور داد جوخه های ترور در زدن کاسب
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۸ حاج مسعود رجوی در مقابل افشای تجاوز جنسی علیه زنان مطلقه فرقه ات تا کی سکوت میکنی ؟
  Rajavi rapist 4مجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش به هر عضو و سطح تشکیلاتی فرقه اش می تواند هر مارکی بزند اگر بخواهد به رده شورای رهبری اش هم مارک بزند معنی اش این است که ایدئولوژیک فرقه اش ضربه خورده است و تشکیلات فرقه اش سوراخ خواهد شد لذا حاج مسعود رجوی مثل خر در گل م
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۷ عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری
  مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۵ حاج مسعود رجوی رهبر بازنشسته و بریده و طعمه در حاشیه نداریم ؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی! مجاهد خلق شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن تناقضات را دارد تا هر چه سریعتر و مسئولانه‌تر خود را پاکیزه نماید و بنابراین حاج مسعود رجوی پیشقدم شوید از همان مخفیگاه تان برای بردن آبروی کاذب خود  تا آبروی رهایی ب
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۴ توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۶:… همسویی دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان آلبانی با حاج مسعود رجوی فرقه اش لکه ننگی است که عواقب و عوارض ناگواری به دنبال دارد.  مردم جهان نمی توانند چنین نقض حقوق بشری را نادیده بگیرند و نسبت به آن واکنشی نشان ندهند. حداقل افشاگری در رابطه با
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۱ حاج مسعود رجوی خانواده ها طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دیدار با اسرا ندارند؟
  Mojahedin Khalq Rajavi cult families Liberty Feb20165مجید روحی، ایران اینترلینک، اول آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی کارش به کجا رسیده که اینگونه بی شرمانه و ددمنشانه ، ابتدائی ترین حقوق انسانی اعضای اسیر دربند فرقه اش را نیز به رسمیت نشناخته و ناجوانمردانه تمامی خواسته های ذاتی، عقلی، منطقی، عرفی و ا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم مارس ۲۰۱۶:…  مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که پایداری در فرقه اش شرف است؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم شرف نداشت مواضع اش را ترک کرد تا در سوراخ موشش پایداری کنه. مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که فرقه اش زندان و شکنجه نداره؟ خب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۹ حاج مسعود رجوی باز دارنده آزادی انسانها (ماجرای خود سوزی فرمان شفابین)
  Massoud Rajavi Terroristمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس ۲۰۱۶:…  شکریه به حدی جسه کوچک و نحیفی داشت که هیچ لباسی به درستی اندازه اش نمی شد . او بسیار کودک و ساده بود همیشه کارهای سیاه و سخت به او داده می شد . سواد خواندن و نوشتن بسیار کمی داشت . خیلی سخت مسائل را می فهمید . فرماندهی که برایش می گذا
  _
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۸ حاج مسعود رجوی سر به نیست کردن نفرات و جوابگو نبودنت هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال است؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:…  وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، خواهر راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن. وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۶ خانوم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن (س = سنگ پا)
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  نهایتاً سماق به داد فرقه رجوی خواهد رسید، زیرا در این بیکاری و علاقی و زمین گیر شدن ارتش آزادی بازوی پر افتخار خلق ایران، بهتر است اعضای اسیر در مقرهای خود به مکیدن سماق مشغول باشند تا شاید در آینده بسیار دور، تعجیلی در فرج و ظهور حاج مسعود رجو
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۹ حاج مسعود رجوی لمپنیزمت هم در راستای سرنگونی است؟
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس ۲۰۱۶:…  در یکی از نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی با ادبیات لومپنی با دختر مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمچی رابطه بر قرار میکرد حاج مسعود رجوی با آوردن یک عروسک خروس و تقلید صدای خروس به ارضای جنسی خود توجه میکرد به طوری که در محفل های نفرات اسیر در فرقه ب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۷ حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟
  Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس ۲۰۱۶:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کرد
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۶ اگر پایداری در فرقه رجوی، شرف است حاج مسعود رجوی که بیشتر از همه نیاز به شرف دارد
  مجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی ستارخان کجا در خانه اش میلیونها دلار پول مزدوری و وطن فروشی جمع کرده بود؟ حاج مسعود رجوی ستارخان کجا یاران خودش را به دشمن تحویل داد؟ در صورتیکه شما بهترین فرزندان این میهن را یا در میدان مین های بی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۵ حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  Mojahedin Khalq Kurdish massacar 2مجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن روزها، در نواحی اطراف حلبچه از جمله در خورمال، سید صادق، دربندیخان و حتی کمی دورتر در سلیمانیه،  پایگاه شنود و جاسوسی داشتند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آن پایگاهها برای جمع آوری اطلاعات
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۴ حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت
   مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس ۲۰۱۶:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۲ حاج مسعود رجوی برای هیچ کس ارزش انسانی قائل نیست
   تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  این نحوه ی رفتار با انسان ها، در خارج ازفرقه رجوی هم وجود داشته و دارد. نمونه های زیادی وجود دارد که چگونه حاج مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت، افراد و شخصیت های مختلف یا حتی احزاب و نیروهای سیاسی و هنرمندان را مورد استفاده
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۰ حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس ۲۰۱۶:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیر
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ حاج مسعود رجوی و سرنگونی با ترقه های چهارشنبه سوری
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  این توهم ناشی از عدم اطلاع از فرهنگ عمومی و جامعه کنونی ایران است. کسانی که قریب به چندین سال است از جامعه خارج شده و هیچگونه ارتباطی با جامعه نداشته اند چگونه می خواهند برای چنین جامعه ای نسخه بپیچند و معضلات آنرا درمان کنند. بر فرض اینکه در چهارش
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۲ مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)
  Maryam_Rajavi_Women_Dayمجید روحی، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق زنان می زنید و الی آخر…  حاج مسعود رجوی پیش از چهارصد تن از زنان بی همسر را در حضور خودتان به عقد خودش در آورد. مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس ۲۰۱۶:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ شکنجه و سر به نیست کردن حسین بخاطر پاره کردن عکس حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی بود؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… بعد از یک ماه حسین را آوردن که دستش ضرب دیده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. من در فرقه رجوی آرایشگری میکردم. حسین را آوردن که موهایش را بزنم بعد مسئولی که مواظب حسین بود صدایش کردن رفت. از حسین پرسیدم کجا بردنت؟ حسین شروع کرد به فحش دادن به حاج مسعو
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۷ همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان
  Mojahedin Khalq_Feb20168مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی این حق پدران ومادران وخواهران وبرادران واشنایان اعضای اسیر در فرقه ات است که باید با عزیزانشان ملاقات کنند هیچ کس نمی تواند مانع ان شوند نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان دیگری نه میتوانند و نه میخواهند که مانع ان شوند.
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند
  Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?
  Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۵ خدایا این فرقه چقدر به نظرم آشناست
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگین کمان مکروهند و رنگ سیاه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۰ حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد
  Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۹ حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۸ حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  mahvashsepehri Nasrin Mojahedin Khalqمجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۶:… بعد مهوش سپهری یک برگه داد به من و گفت این را ضد اطلاعات داده که به تو شک دارند و باید امضاء کنی.. احمد واقف که همان براعی است خودکار را با زور میکرد توی دستم میگفت امضاء کن برگه را. گرفتم پاره کردم. مهوش سپهری گفت کاغذ زیاد دا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۷ همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۶ حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۵ تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۴ حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند
  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۳ حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاجی مسعود رجوی حرفت راسته؟ یک دونه مدرک از محمد رضا اسکاردی رو کن
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند م
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ جان اعضا در فرقه برای مسعود رجوی ارزشی دارد؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۰۱ حاج مسعود رجوی دم از کدوم جامعه بی طبقه توحیدی میزدی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کننداینتر

 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۱ ذهن بیمار و اوهام گرای مسعود رجوی در همه سر فصل ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران
 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۰ مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام ژانویه ۲۰۱۶:… مسعود و مریم رجوی مفلوک باید بدانند که از سوزوگداز، دروغ و اتهام زنی های خود علیه خانواده های اسیران دربند فرقه و تلاش های آنها درراه نجات فرزندانشان نه تنها نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث بی آبرویی و افشای هرچه بیشترماهیت دروغین خود
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۹ مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق بشر است و این کار رژیم ایران و آخوندهای دجال عملی ضد انسانی و ضد بشریت است
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۸ حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۷ “مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرمان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۶ دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۵ فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۴ دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۶:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی