سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته ام

 سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته ام

 سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته اممالک بیت مشعل، نجات یافتگان در آلبانی، هفدهم ژوئیه 2019:… یك روز در دریاچه ی نور اشرف بودیم که تعطیلات عید بود و وقتی افراد مقر هاي مختلف مي آمدند طوري محل استقرار را برنامه ريزي مي كردند که حتي افراد فاميل و همشهري نزدیک هم نباشند . من ویکی از دوستانم که در یك مقر بودیم که الان هم در زندان اشرف 3  گرفتار است ، داشتیم میگشتیم که خانواده اش را دید . گفت مالک من بروم سری به خواهرم و مادرم بزنم و برگردم .منم گفتم زود بیا . گفت چشم و رفت . این دیدار باور کنید حتی ده دقیقه طول نکشید و او آمد با هم رفتيم  . بعد از ظهر که برگشتیم مقر دیدم رفیقم خیلی بهم ریخته هست و من از او دليلش را پرسیدم و گفت مالک تو رو خدا ببین . تمام خانواده در اختیار وخدمت این تشکیلات هستیم ولی یه دیدار ده دقیقه اي ببین چه بازي در آورده اند . گفتم چی شده؟ گفت ۵ مسول من را  صدا کردند و دوساعت زیر ضرب سوالات بودم که چرا با خواهر ومادرم صحبت کردم .  سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته ام 

 سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته امخانواده پاشنه آشيل مجاهدين خلق

 سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته ام

مالک بیت مشعل، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 16.07.2019

باعرض سلام خدمت هموطنان عزیزم

مالک بیت مشعل تیرانا آلبانی نجات یافته از مجاهدین خلق

مالک بیت مشعل آلبانی

میخواهم یکی از خصوصیت های  فرقه مجاهدين خلق که ادم ها را  جلب خودش میکنه توضيح بدهم. رجوي برای هر قشری یک شیوه بکار میگیرد نسبت به اونهایی که این فرقه رو نمیشناسند يك شيوه  و در عراق به شيوه دیگر.

الان در آلبانی هم به شيوه  دیگر يعني رفتن به کلیسا و دعوت کودکان و اجرای برنامه ها وارد میشوند اما چیزی که من را متعجب كرده دشمني اين فرقه  با خانواده است.

باور کنید که بدترین دیکتارجهان هم بوده اند ولی سر دیدار خانواده ها با فرزندانشان کوتاهی نکرده اند اما   فرقه رجوي مي گويد ما  مجاهدین خلق هستیم و برای خلق میجنگیم. ولی وقتی خانواده ها مقابل ديوارهاي  اشرف مي رسيدند دستور میداد که همین خلق را باسنگ بزنید . پس مجاهدین خلق و جنگیدن برای خلق چی شد ؟

ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبال

یك روز در دریاچه ی نور اشرف بودیم که تعطیلات عید بود و وقتی افراد مقر هاي مختلف مي آمدند طوري محل استقرار را برنامه ريزي مي كردند که حتي افراد فاميل و همشهري نزدیک هم نباشند . من ویکی از دوستانم که در یك مقر بودیم که الان هم در زندان اشرف 3  گرفتار است ، داشتیم میگشتیم که خانواده اش را دید . گفت مالک من بروم سری به خواهرم و مادرم بزنم و برگردم .منم گفتم زود بیا . گفت چشم و رفت . این دیدار باور کنید حتی ده دقیقه طول نکشید و او آمد با هم رفتيم  . بعد از ظهر که برگشتیم مقر دیدم رفیقم خیلی بهم ریخته هست و من از او دليلش را پرسیدم و گفت مالک تو رو خدا ببین . تمام خانواده در اختیار وخدمت این تشکیلات هستیم ولی یه دیدار ده دقیقه اي ببین چه بازي در آورده اند .

گفتم چی شده؟ گفت ۵ مسول من را  صدا کردند و دوساعت زیر ضرب سوالات بودم که چرا با خواهر ومادرم صحبت کردم . من هم چون توي دستگاه اونهابودم  رفیقم را دلداری دادم و  گفتم نقض ضابطه کردی . حرفشون درسته ناراحت نشو .

فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه

او گفت حالا به من فشار اورده اند كه باید پروژه بنویسم و بخونم تا از بحث خانواده عبور کنم . او این پروژه را خواند و همه  ریختند روي سرش و به مدت یه هفته این نفر به خودخوري  و شکنجه ی درونی خودش مشغول میشد .

بله عزیزان حرفهای فرقه مجاهدين خلق  با عمل آنها هم خوانی ندارد. از یه طرف حرف میزنند و از طرف دیگه عکسش را عمل میکنند زيرا از اساس و بنياد  دشمنی خاصی با خانواده دارند .آخرش تفهمیدیم رجوي و مجاهدين  دشمن رژیم ایران هستنى يا خانواىه هاي ما،این سوالی هست  که تا الان هنوز جواب نگرفتم .

 سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته ام

لینک به منبع

***

فرقه مجاهدین و رویای رسیدن به قدرتاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین: