سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته ام

Follow Share on Tumblrارسال – مالک بیت مشعل، نجات یافتگان در آلبانی، هفدهم ژوئیه 2019:… یك روز در دریاچه ی نور اشرف بودیم که تعطیلات عید بود و وقتی افراد مقر هاي مختلف مي آمدند طوري محل استقرار را برنامه ريزي مي كردند که حتي افراد فاميل و همشهري نزدیک هم نباشند . من ویکی … Continue reading  سوالی از فرقه مجاهدين که هنوز جواب نگرفته ام