سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گانغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیستم آوریل 2020:… هفته بیش سایت ضد ایرانی ….. موسوم به ایران افشاگر ……که یک سایت اجاره ای است و توسط اعراب منطقه اداره می شود و هرزه نامه ها و برنامه ها و یاوه گویهای ان توسط یک مردار مریض به نام همایون منجمی در یک شوی تلویزیونی به نامه هرزنامه پرونده اجرا می شود که در این هرزه نامه علیه جداشده گان دروغ و اراجیف سر هم می کند البته دلیل اوردند این موجود کثیف و دادن صحنه گردانی در جلوی دروبین تلویزیون بعنوان مجری و دلقک برنامه .. که فکر کنم به اندازه انگشتان دو دست هم ببینده ندارد برای این است که این ادم شارلاتان حقه باز را در مناسبات فرقه گرایانه خود نگه دارند و از فرار او از اسارتگاه فرقه و رو کردن تمام جنایتهای فرقه رجوی جلوگیری به عمل اورند چون این موجودی است که نان را به نرخ روز می خورد و هر جای که به نفعش باشد برای رسیدن به ان از هیچ جنایت و اراجیفی کوتاهی نمی کند. سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان 

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گاندرمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

نوشتۀ شده توسط غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

تجربه نشان داده است که نوشتن هر مقاله و هر افشاگری جداشده گان بر علیه فرقه رجوی تیری بر قلب سیاه مسعود و مریم و خاری در چشم سردمداران این فرقه و چوبی در استین هواداران بی هویت و بی شرف این فرقه کثیف است

البته یاد اوری کنم که راندازی این برنامه های و تمامی هرزه نامه ها از شبکه های اجاره ای رجوی به این خاطر است که افشاگری جداشده گان دقیقه به خال خورد و بد جوری سرمداران این فرقه را دوچار سوزش شدید نموده است که دست به چینن ارجیفی بر علیه ما جداشده گان می زنند

و اما هفته بیش سایت ضد ایرانی ….. موسوم به ایران افشاگر ……که یک سایت اجاره ای است و توسط اعراب منطقه اداره می شود و هرزه نامه ها و برنامه ها و یاوه گویهای ان توسط یک مردار مریض به نام همایون منجمی در یک شوی تلویزیونی به نامه هرزنامه پرونده اجرا می شود که در این هرزه نامه علیه جداشده گان دروغ و اراجیف سر هم می کند

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

البته دلیل اوردند این موجود کثیف و دادن صحنه گردانی در جلوی دروبین تلویزیون بعنوان مجری و دلقک برنامه .. که فکر کنم به اندازه انگشتان دو دست هم ببینده ندارد برای این است که این ادم شارلاتان حقه باز را در مناسبات فرقه گرایانه خود نگه دارند و از فرار او از اسارتگاه فرقه و رو کردن تمام جنایتهای فرقه رجوی جلوگیری به عمل اورند چون این موجودی است که نان را به نرخ روز می خورد و هر جای که به نفعش باشد برای رسیدن به ان از هیچ جنایت و اراجیفی کوتاهی نمی کند

مرگ هموطنان دراثر کرونا و جشن و ذوق زدگی مریم رجوی

من این فرد حقه باز و تفاله را که این همه شیادی و شارلاتانیزم را از رهبران عقیده اش به ارث برد را خوب می شناسم بدلیل اینکه این موجود قبلا مسئول یگان و سردسته عربده کشان نشت های مغز شوی و تفتیش عقاید بود ولی انجای که کار یدی و بدنی بیش می امد مثل مرده در اسایشگاه می افتاده و دست به سیاه و سیفد نمی زد وخودش را به تمارض واقعی می زد جالب است بدانید که همین همایون منجمی دلقک تلویزیونی برنامه پرونده بخوبی باند رجوی و دروغگویها وپوشال بودند خط مشی سیاسی رجوی را می دانست و با ان مخالف بود من به یاد دارم که اگر اشتباه نکنم در سال هفتاده و هفت یا سال هفتاده و هشت که اولین روز نوروز بود که جشنهای در سالن اجتماعات به مناسبت عید نوروز در پادگان بد نام اشرف برگزار شد که رجوی در داخل سالن بعداز تحویل سال شروع به پرت کردن سیب و پرتغال برای نفراتی که در ته سالن نشست بودند و اصلا گوششان به اراجیف رجوی بدهکار نبوئد که در همین راستا هم یک عده دلقک از سر و کول هم برای گرفتن این میوهای متبرک بالا می رفتن و بعد از این معرکه گیری رجوی رفت با مریم از روی سن جلوی چشم همه اعضای روبوسی کرد و سپس پایین امد با بعضی از سر خرها منجمله با ناشریف و رحمان و چند سر خر دیگر روبوسی کرد و سپس چند راس از زنان شورای رهبری دست دختر مریم عضدانلو و مهدی ابریشمچی به نام اشرف را گرفت بودند و دران لحظه بیش رجوی اوردند که رجوی او را در اغوش کشید و برای دقایقی دختر مریم را در اغوش خود نگه داشت که ان صحنه ها از تلویزیونهای مدار بسته بزرگ در داخل سالن هم پخش می شد و همه کسانی که در اخر سالن بودند نگاه می کردند و به یقین می توانم بگویم که نود در صد نفرات با دیدن این صحنه اب از لب و لوچشان اویزن شد بود

روسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

این در حالی بود که رجوی برای همه اعضا زن و زندگی را حرام دانست و حتی کسی در داخل مناسبات نمی توانست با خواهر خودش دست بدهد چه برسد به روبوسی و در اغوش کشیدن
بعد از پایان مراسم بیشتر نفرات از این حرکت زننده شخص رجوی عصبانی و متناقض شده بودند و در نشستهای که بعد از این مراسم انجام شده نفرات مخالفت خود را در قالب فاکتهای روزانه می نوشتن و اعلام می کردند که چرا رجوی با دختر مریم و خود مریم رجوی روبوسی کرد است

برای خواننده عزیز در اینجا یاداوری کنم که در درون مناسبات فرماندهان تشگیلاتی طوری وا نموده می کردند که مسعود و مریم هیچ رابطه جنسی با هم ندارند

به همین خاطر بود که بیشتر اعضا از این حرکت متنفر شده بودند و وقتی که در نشستها این موضع را بیان می کردنئد همین موجود موذی به نام همایون منجمی به نفرات حمله ور می شد و انها را زیر مشت و لگد می گرفت تا جلوی چشم فرماندهان تشگیلات خود را بالا ببرد و سهم بیشتری از رده فرماندهی که هیچ ارزشی نداشت به او بدهند و این در حالی بوده که این موجود عوضی خودش هم با این عمل رجوی در نشست مخالف بود ولی وووووووووووووووو

حالا همین ادم در شوهای تلویزیونی که بینده اش فکر کنم فقط خودش باشدو دست اندرکاران ان علیه ما جداشده گان یاوه سرای می کند ان هم در برنامه ای که اسمش پرونده است ……. و این قبیل حرکات ناشیانه نشان از همان سوزش شدیدی است که از افشاگریهای ما جداشده گان خورد است

لینک به منبع

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فراخوان-برای-به-محاکمه-کشاندن-سردمدرا/

فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجوی

فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجویغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و ششم مارس 2020:… آیا به نظر شما پیام مسعود رجوی برای شورش در روز چهارشنبه سوری در ایران جنایت نیست این در حالی است که تمام جهان که درگیر ویروس کرونا هستن و برای مقابله با ان از مردم می خواهند که در خانه هایشان بمانند و کسی حق خروج ندارد؟  و این در شرایطی است که این کشورها مثل ایران نه تحریم هستن و نه مشکل امکانات پزشکی دارند ولی ایران با بقیه کشورها به خاطر تحریم ها امریکا در شرایط بسیار دشواری برای مبارزه با این اپیدمی قرار دارد فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجوی 

فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجویادامه مخالف  مریم  رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجوی

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

در حالی که سراسر جهان درگیر اپیدمی کرونا ویروس است و تمامی کشورهای جهان و سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با این اپیدمی خواستار تعطیلی تمام مراکز تجاری و ماندن تمامی مردم در خانه هایشان شدند و حتی در بیشتر کشورهای اروپای قرنطینه خانگی را اجرا کردن و هر کسی از این فرمان سرپیچی کند با جریمه و زندان روبرو می باشد زیرا این تصمیم برای قطع زنجیره انتقال ویروس گرفته شده است و تمام مردم هم باید براین قانون پایبند باشند و همچنان که امروزه شاهد هستیم که بیشتر شهرهای در قرنطینه هستن و کسی از خانه خارج نمی شود

ولی متاسفانه دراین میان مثل همیشه فرقه جنایت کار رجوی بخصوص مسعود رجوی رهبر بی خاصیت این فرقه که خودش مثل همیشه حاضر نیست هیچ بهای را بپردازد با شیادی تمام در پشت سخنگوی فرقه مخفی می شود و به مردم ایران پیام می دهد که به خیابانها بریزد و اشوب به پا کنی و همه را تشویق به خارج شدند از خانه هایشان می کند و همین اراجیف را در سایتهای اجاره ای وشبکه های اجتماعی منتشر می کند

آیا وقت ان نیست که کشورهای اروپای سران جنایت کار منجمله مریم رجوی را به پای میز محاکمه بکشاند به خاطر این همه جنایتی که در پوشش سخنگوی مجاهدین مرتکب می شوند. آیا به نظر شما پیام مسعود رجوی برای شورش در روز چهارشنبه سوری در ایران جنایت نیست این در حالی است که تمام جهان که درگیر ویروس کرونا هستن و برای مقابله با ان از مردم می خواهند که در خانه هایشان بمانند و کسی حق خروج ندارد؟ 

و این در شرایطی است که این کشورها مثل ایران نه تحریم هستن و نه مشکل امکانات پزشکی دارند ولی ایران با بقیه کشورها به خاطر تحریم ها امریکا در شرایط بسیار دشواری برای مبارزه با این اپیدمی قرار دارد و خیلی از کشورها برای کمک به ایران امکانات پزشکی فرستادند و سازمان ملل و دیگر کشورها هم خواستار برداشتن تحریم ها در این مقطع از زمان شده اند زیرا می خواهند به مردم ایران در مقابله با این اپیدمی کمک کنند

ولی مسعود رجوی که زنده و مرده بودنش در هاله ای از ابهام هست در یک پیام ضد ایرانی می گوید که تمام مردم درروز چهارشنبه سوری به خیابانها بریزند ایا جنایت از این واضح تر هست ایا دادگاههای اروپای نباید در این لحظه وارد شوند و این مرده فراری و مریم رجوی را دستگیر کنند و انها را تحویل عدالت بدهند ایا این قبیل حرکات فرقه رجوی در اروپا ان هم در این زمان که ویروس کرونا بیداد می کند دهن کجی به معیارهای انسانی و قانونی نیست

و از طرفی دیگرخود فرقه رجوی در البانی تمامی مسئولین بالای سازمان را از بقیه جدا کرده و رده های پایین حق تماس با مسئولین بالای سازمان را ندارند و این از شگردهای فرقه رجوی از سال شصت تا به همین امروز است که رهبران و سرمدران کثیف و مفت خور وبه درد نخور این فرقه هیچ وقت از خودشان مایه نمی گذارند و مثل همیشه دست در جیب ملت ایران دارند و این فرقه هیچگاه هم دلش برای ملت ایران نمی سوزد و اتفاقا اگر به اندازه سر سوزنی شرف و غیرت انسانی یا ایرانی بودند داشتن در این دوره که اپیدمی کرونا فرا گیر شده است از مردم وملت ایران خواهش می کردند که در خانه ها خودشان بمانند و از انجای که این فرقه دشمن ملت ایران است از هر وسیله ای برای ضربه زدن به ملت ایران از ان استفاده می کنند و اتفاقا همین موضع گیری فرقه رجوی بزرگترین نمونه ضد ایرانی بودند این فرقه است

فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجوی

لینک به منبع

***

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مرگ-هموطنان-دراثر-کرونا-و-جشن-و-ذوق-زدگی/

مرگ هموطنان دراثر کرونا و جشن و ذوق زدگی مریم رجوی

مرگ هموطنان دراثر کرونا و جشن و ذوق زدگی مریم رجویغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، چهارم مارس 2020:… روز ده اسفند سایت فرقۀ رجوی از قول مرحوم رجوی که سالیان است در غیبت کبری بسر می برد با خوشحالی تمام اعلام کرد که تعداد 500 نفر در ایران در نتیجۀ ویروس کرونا کشته شده اند. لذا معلوم می شود که رجوی مثل همیشه تصمیم گرفته هر بار آمار بیشتری را سرهم کند و برای آن شادی و پایکوبی کند. ما اعضای سابق این فرقه طی سالیان حضورمان در تشکیلات آن پیوسته شاهد دهها و گاه صدها برابر کردن همۀ آمارهای داخلی و خارجی توسط فرقۀ رجوی اعم از آمار شرکت کنندگان در تجمعاتشان یا اعدامها و کشته ها در ایران یا حضور عراقیها در اشرف و حتی تعداد افراد تشکیلاتش در عراق وو… بودیم. مرگ هموطنان دراثر کرونا و جشن و ذوق زدگی مریم رجوی 

مرگ هموطنان دراثر کرونا و جشن و ذوق زدگی مریم رجویلابی های فرقه رجوی ، گربه هایی که محض رضای خدا موش نمیگیرند

ذوق زدگی و خوشحالی رجوی از مرگ هموطنان در اثر کرونا

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

روز ده اسفند سایت فرقۀ رجوی از قول مرحوم رجوی که سالیان است در غیبت کبری بسر می برد با خوشحالی تمام اعلام کرد که تعداد 500 نفر در ایران در نتیجۀ ویروس کرونا کشته شده اند. لذا معلوم می شود که رجوی مثل همیشه تصمیم گرفته هر بار آمار بیشتری را سرهم کند و برای آن شادی و پایکوبی کند. ما اعضای سابق این فرقه طی سالیان حضورمان در تشکیلات آن پیوسته شاهد دهها و گاه صدها برابر کردن همۀ آمارهای داخلی و خارجی توسط فرقۀ رجوی اعم از آمار شرکت کنندگان در تجمعاتشان یا اعدامها و کشته ها در ایران یا حضور عراقیها در اشرف و حتی تعداد افراد تشکیلاتش در عراق وو… بودیم.

خوشحالی این بی وطن فراری و نفرین شده دور از انتظار نیست زیرا سالیان سال است که این مرحوم بی وطن با ایران و ایرانی درستیز و دشمنی است ولی دور نیست که این خوشحالی را همچنان که به گور برده باز هم به گور ببرد.

این در حالی است که بخش بیشتری از جهان درگیر این بیماری یا اپیدمی هستند و هر کشوری در تلاش است که آن را مهار کند و بیشتر دانشمندان هم در سراسر جهان به دنبال ساختن واکسن این ویروس هستند و بیشتر پزشکان و پرستاران انسان دوست هم به صورت افتخاری در خدمت به بیماران و کمک به آنها با گذشتن از جان خود و قبول ریسک ابتلا بسر می برند، ولی متاستفانه رهبران این فرقه و کل هوادران شستشوی مغزی شدۀ این فرقه در خوشحالی کامل از این رویداد هستند که شاید از طریق کرونا فرجی برای این فرقه بی وطن حاصل شود.

اما از طرف دیگر بعضی از دوستان سابق که در خانۀ سالمندان در آلبانی اسیر این فرقه هستند در تماسهایشان گفتند که مسئولان بالای سازمان از ترس آلودگی به ویروس کرونا خودشان را از بقیه نفرات جدا کرده اند و با رده های پایین تماس نمی گیرند وبعضی از نفرات را رابط خودشان قرار داده اند.

معلوم می شود که فرقه رجوی بدلیل کهولت سن همه افرادش در آلبانی بسیار ترسیده است که اگر یک نفر به ویروس کرونا آلوده شود همه نفرات بدیل سن زیاد و انواع و اقسام بیماریهای لاعلاج و زندگی جمعی تنگانگی که دارند (آسایشگاه و خوابگاه جمعی و توالتها و دستشویی ها و حمامهای مشترک و سالن غذا خوری جمعی علاوه بر نشستهای عمومی و یکانی از جمله نشستهای روزانه و هفتگی جمعی در یکانها و کارها و بیگاریهای جمعی و…) بسرعت مبتلا شده و به علت محدودیتهای اعمال شده از سوی فرقه علیه افراد پایین از ترس فرار و جدایی از جمله عدم امکان انتقال آنها به بیمارستانهای بیرون بسیاری از آنها خواهند مرد و به همین دلیل مسئولین بالا از ترس خودشان را از بقیه جدا کرده اند تا خطری متوجه آنها نشود و همانند رهبر عقیدتی شان مسعود رجوی خودشان را از هر خطر مرگی برهانند و افراد پایین فرقه را به کام مرگ بسپارند.

رهبران فرقۀ رجوی از خدا می خواهند که بقیه نفرات به این ویروس آلوده شوند که از شرشان خلاص شوند چون همه این افراد پیر و پاتال هستند و به درد هیچ کاری نمی خورند به همین خاطر مسئولین فرقه انتظار مرگ انها را می کشند چون فقط از مرگ آنها ابراز وجود و ارتزاق می کنند و همیشه هم طی این چهل سال بزرگترین پیروزی و تبلیغاتش شهید دادن و کشته دادن با آمارهای بالا بوده است و بس: 120 هزار اعدام از ما کرده اند. 1400 تا کشته در فروغ دادیم. 1500 نفر در قیام آبان کشته شدند همه اش از مجاهدین بودند!!! (رجوی گفت نیروهای ما در آلبانی پیرند ولی جوانان ما در تهران و داخل ایران هستند یعنی همانها که فقط کشته می شوند!!!) و در درگیریها با نیروهای عراقی این مقدار کشته دادیم و…. همه اش مرگ و کشته و کشته و… مگر این فرقه علامتی جز این آمارها برای «پیروزی» داشته است؟!!!

این در حالی است که همین نفرات پیر و پاتال تمام جوانی و زندگی خودشان از چهل سال پیش در عراق و تا همین امروز را در عراق و آلبانی به پای این فرقه جنایت کار و بی پرنسیب ریختند در صورتی که رهبران این فرقه به هیچ چیزی پایبند نیستند و حتی حاضر نیستند اینها را آزاد کنند تا به دنبال زندگی آرام و بدون دردسر خود بروند زیرا مسئولین و شکنجه گران این فرقه به خوبی آگاه هستند که هر کسی از اینجا بیرون برود و چشمش به دنیای بیرون باز شود در اولین گام تمام دروغها و فریب های چند دهۀ این فرقه در جلوی چشمانش نمایان می شود که چطور قربانی این همه فریب و نیرنگهای رهبران این فرقه شده است و هیچ راهی ندارد جز این که عیله این فرقه ضد بشر دست به افشا گری بزند.

به همین دلیل است که مسعود و مریم رجوی و دیگر سرمداران این فرقه حاضر نیستند هیچ کسی زنده از این محل بیرون برود و برای همین آرزوی مرگ تک به تک آنها را به هر دلیلی دارند.

ولی رهبران و سرمداران این فرقه بدانند که دور نیست زمانی که همۀ آنها در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند

ذوق زدگی و خوشحالی رجوی از مرگ هموطنان در اثر کرونا

لینک به منبع

***

همچنین: