سوزو گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانوادهای زندانیان در لیبرتی

سوزو گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانوادهای زندانیان در لیبرتی

سید امیر موثقی، کانون آوا، هفدهم فوریه 2016:… اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند … 

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی، سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

لینک به منبع

سوزو گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانوادهای زندانیان در لیبرتی

در روزها و هفته ها و ماه های گذشته در اخبارخبرگزاری ها دیدیم و شنیدیم که مادران و پدران سالخورده و بسیاری از خواهران و برادران با حضور چشم گیر خودشان باعث شدند تا فرقه رجوی مزدور همایون منجمی را به تهیه و تنظیم برنامه پرونده کند و به آه و فغان از دست خانواده ها و همپیمانان خانواده ها که به قول خودشان مزدوران وزارت اطلاعات هستند بپردازد. آری سئوال اینجاست که مگرمیشود فردی یا جمعی ویا گروهی از ایران بدون داشتن ویزای کشور عراق حرکت کند و به عراق برود و مقابل کمپ لیبرتی حضور بهم رساند و از زندانیان اسیر شده در لیبرتی اسمی بر زبان اورد؟ براستی باید به این ابله و همقطارانش گفت که کمی سر از آخور بیرون بیاورید و چپ وراست و بالا و پائین را نگاه کنید تا بنگرید که دنیا حساب و کتاب دارد و قوانین خاص خودش را دارد.

سئوال اینجاست از همین مزدور وطن فروش خائن و کاسه لیس رجوی مگر فراموش کرده ای که بدستور رجوی خائن در کمپ اشرف برای مهار کردن و کنترل نیرو ها از یک مقر به مقر دیگر افراد باید از فرمانده ویزا دریافت میکردند تا از محل خود خارج شونند؟

مگر برای خارج شدن از تمام مقرها و به اصطلاح کمپ های فرقه رجوی نباید بالا ترین مسئول به اصطلاح تشکیلاتی برای خروج نیروها از کمپ ویزا صادر میکرد؟

چی شد حالا که خانواده ها را انجمنها و نهاد های مختلف جداشدگان راهنمایی و هدایت و کنترل میکنند از نظر شما جرم دارد و همه مزدور وزارت اطلاعات شدند. مگر خودرجوی برای شاه و امریکا و اسرائیل و صدام و امروزهم برای عربستان مزدوری و خبرچینی و خیانت نکرده و نمی کند؟ چرا وبه چه دلیل مانع از دیدار خانواده ها با عزیزانشان هستید؟ چرا هر روز که میگذرد حصار های فیزیکی وتشکیلاتی را بیشتر و بیشتر میکنید؟ چرا و به چه دلیل میخواهید پدران و مادران سالخورده آرزوی دیدار فرزندانشان را با خود به گور ببرند؟ مگر این پدران و مادران همچون مسعود مریم رجوی بی عاطفه هستند و قلب و روح ندارند تا فرزندانشان را ببینند؟ براستی که جای بسیار شرم دارد که در اوج وادادگی و سرخوردگی اینچنین تیشه بر دست گرفته اید و به ریشه این خانواده ها میکوبید.

اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند.

واما رجوی باید که همچون دیگر گناهکاران به پای میز حسابرسی کشانده شود و پاسخگوی تک تک جنایتها و خیانتهای ننگینش باشد وامروز ترس رجوی از حضور خانواده ها بیشتر به همین دلیل هست که مبادا به میز حسابرسی کشانده شود چون خوب میداند که عزم جزم این مادران و پداران وخواهران و برادران کوه هارا ار جای میکند و رجوی و امثال رجوی پشه هم نیستند در برابر این اراده استوار و آهنین، حالا هرچه میخواهید به این عزیزان تهمت بزنید و به اصطلاح خودتان از میدان بدر ببرید ولی بدانید که نقطه پایان و مهر باطل شد برفرق سررجوی کوبیده شده است.

لعنت بر رجوی و آل رجوی!

درودبر پدران و مادران و خواهرانی که در مقابل حصار های رجوی ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند!

سید امیر موثقی آلمان کلن

Families Mohajedin Khalq Camp Liberty sep 2015

https://youtu.be/Nl0Sz5jlimM

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیبه کمیته ای از خانواده ها اجازه تحقیق بدهید (+ مسعود رجوی مسئول اول کشتار)

*** 

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23604

سی و چهار سال بعد از کشته شدن اعضای مرکزیت سازمان

سید امیر موثقی، کانون آوا، دهم فوریه ۲۰۱۶:… رجوی امروز که سی و چندمین سالگرد عاشورای مجاهدین را به اصطلاح به نمایش میکشند در خلوت خود جشن و پای کوبی میگیرد و به خود می بالد که بیش از سه دهه در راس تشکیلات مجاهدین قدرت را در دست گرفت و حالا هم سکوت اختیار کرده تا مبا دا … 

محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

لینک به منبع

سی و چهار سال بعد از کشته شدن اعضای مرکزیت سازمان

با گذشت زمان روز به روز چهره وقیح رجوی بر همگان روشن تر و روشن تر میشود رجوی از زن و بچه شیر خوارش واز حیثیت خود گذشت واز ایران فرار کرد و بعد هم مخفی گاه اعضا و مرکزیت ساز مان را در تهران به وزارت اطلاعات در قبال فراری شدن خودش و به قدرت رسیدن در راس سازمان همه چیز را زیر پا گذاشت. آری چرا موسی و اشرف و بقول رجوی ۷۲ تن کشته شدند و رجوی توانست به اروپا و به کشور فرانسه برسد. چرا و به چه دلیل رجوی کادرهای تشکیلاتی را در آن زمان به گلوله های وزارت اطلاعات سپرد و خود جان به در برد. چرا وبه چه دلیل با دختر بنی صدر ازدواج کرد. چرا وبه چه دلیل با مریم که مسئول دفترش بود و زن همردیف سیاسی تشکیلاتی اش مهدی را از چنگش در آورد. چرا وبه چه دلیل کادرهای تشکیلاتی و با سابقه سازمانی را در اشرف گذاشت و خود از مخفی گاهش فرار کرد و همه را به کشتن دادو خم بر ابرو نیاورد. براستی این خوی و این خصلت را میتوان حتی در حیوانات پدیدار شد. بله رجوی امروز که سی و چندمین سالگرد عاشورای مجاهدین را به اصطلاح به نمایش میکشند در خلوت خود جشن و پای کوبی میگیرد و به خود می بالد که بیش از سه دهه در راس تشکیلات مجاهدین قدرت را در دست گرفت و حالا هم سکوت اختیار کرده تا مبا دا سر سوزنی از جان بی ارزشش را فدای کثافت کاری های طول عمر نگینش کند. بله رجوی امروز با اب و تاب بیشتر از کشته های ۱۹ بهمن سال ۶۰ سخن میگوید و اما نه خط سیاسی و نه از استراتژی نظامی ونه از استحاله سخن بر زبان می آورد. رجوی و ارتش به اصطلاح آزادی بخش و تمامیت فرقه رجوی دراین سالگرد به گور رفتند و نام مجاهدین ورسم مجاهدین هم با سکوت رجوی در همه جا به زباله دان تاریخ انداخته شد .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21837

بشما باد لعنت، بر شما باد نفرت

سید امیر موثقی، کانون آوا، هشتم نوامبر ۲۰۱۵:… فرقه ای همچون رجوی تا مغز استخوان ابله، خود و پیرامون حودش را این چنین مبارز و مقاوم قلمداد میکند. در آخر باید به رجوی گفت تا کجا میخواهی خون خواهی کنی و تا کجا میخواهی اشک تمساح براب به اصطلاح عزیزان از دست رفته ات بریزی ؟ آیا زمان برای غلط کردن‌های شما ها نرسیده و هنوز برای به قدرت رسیدن باید منتظر کشتار های بیشتر و بیشرمانه تری باشید؟ …

کمپ بدنام اشرف تعطیل شدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

لینک به منبع

بشما باد لعنت، بر شما باد نفرت

بسیار بسیار جای شرمساری و خجالت دارد که خودم را عضو پیشین فرقه تروریستی و جنایتکار و داعش صفتی معرفی کنم که با خونریزی و کشتار خودش را در چشمان جهانیان نشان میدهد. چند روزی هست که از جریان هفت آبان میگذرد از موشک باران و کشتار در کمپ لیبرتی که انگار فرقه تروریستی رجوی از ماه ها قبل برای همه ساکنان لیبرتی برنامه‌ریزی کرده بود تا در لحظه مناسب از فرصت استفاده کند وخودش را نشان جهانیان دهد. آری کشتار و کشته شدن همیشه و همه جا سرمایه و جان مایه مسعود و مریم رجوی بوده وهست. آری رجوی با این کشتارهاست که بیمه می‌شود و خودش را رو می آورد و بالا و بالا تر می نشاند. از کشتارها واعدامهای دهه شصت و تا دروغ جاویدان که خودش نام آنرا بیمه نامه نگین مجاهدین نامگذاری کرد و تا کشتارهای اشرف و لیبرتی. بله فرقه مجاهدین یعنی این خیمه شب بازی‌هایی که امروز مریم قجر در پاریس به راه انداخته و عکسهای کشته شده ها را در سبد گل میگذارد و در رود رها میکند و کبوتران سفید را با عکسهای کشته شدگان برآسمان رها میکنند و بخیال خام خود آرامش و آسایش روحی و روانی برای خود و پیرامون خود مهیا می سازند . براستی چرا بعد از هر کشتار مریم رجوی چهره اش خوفناک تر و صدایش لرزان تر می‌شود. بله درست به این دلیل هست که خودش را مسئول اول و آخرهمه این جنایتها میداند و در خلوت خود از وحشت و اضطراب چهره اش کثیف تر و کثیف تر می‌شود. بله امروز همه و همه به خوبی برایشان روشنتر از گذشته مشخص شده و می‌شود که چرا مریم و مسعود رجوی به پا فشاری ماندگاری در عراق بعداز سرنگونی حکومت صدام مصرهستند. فقط و فقط به دلیل اینکه یک چنین روزهایی را سازماندهی کنند و با سوء‌استفاده و لاشخوری از خونهای ریخته شده خودشان را در همه جا بروز کنند و به اصطلاح چهره خودشان را بزک کنند. بله باز هم تعدادی کشته شدند و رجوی ها بر خود میبالد و سرفرازانه دست افشان و پای کوبان برای مدتی دوباره خودش را و نیرو های از پای در آمده اش را تکانی میدهد و سرپا میکند و شعار هیهات هیهات سر میدهد و خودشان را به کاروان امام حسین می چسبانند و بر سر خود و نیروهای متلاشیشان کلاه میگذارنند. واقعاً که جای تأسف دارد که در این قرن حاضر فرقه ای همچون رجوی تا مغز استخوان ابله، خود و پیرامون حودش را این چنین مبارز و مقاوم قلمداد میکند. در آخر باید به رجوی گفت تا کجا میخواهی خون خواهی کنی و تا کجا میخواهی اشک تمساح براب به اصطلاح عزیزان از دست رفته ات بریزی ؟ آیا زمان برای غلط کردن‌های شما ها نرسیده و هنوز برای به قدرت رسیدن باید منتظر کشتار های بیشتر و بیشرمانه تری باشید؟.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21190

شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

سید امیر موثقی، کانون آوا، دوم اکتبر ۲۰۱۵:… البته به نظر من شما برای همه گان شناخته شده هستید. براستی که مسعود ملعون همواره خوب می‌گفت که افعی هرگز کبوترنمی زاید. بله مجاهدین هیچگاه نتوانسته و نخواهند توانست یک آلترناتیو ویا یک اپوزسیون واقعی برای ایران و ایرانی باشند. همواره یگ گروه خیانتکار و مزدور و مواجب بگیر برای اسرائیل و آمریکا بوده و خواهند بود و حالا هم که با عربستان رابطه‌های …

Mojahedin Khalq Rajavi cult MEK New york 2015Annual Anti-Iran Terrorist Freak Show Is Back in Town! (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

لینک به منبع

شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

همزمان با بر گزاری اجلاس سران کشور های جهان در نیویورک فرقه رجوی از ماه هاقبل به تقلا افتاد و با رشوه دادن های کلان به لابی هایش به دنبال این بود تا درروز شروع کنفرانس ها در نیو یورک تظاهراتی چند صد هزار نفری به راه بیاندازد اما خوشبختانه تیرش به سنگ خورد و نماینده مریم قجردرآمریکا با خفت و خاری گزارش شکست تظاهرات را برای مریم فرستاد. فرقه رجوی در نیویورک امسال بر خلاف سالهای گذشته نتوانست غلطی بکند و دست از پا دراز تر به اخور مریم قجر برگشت. امروز که توافق هسته ای به خوبی به پیش می‌رود و جهان به دنبال حل مسالمت آمیز بحران درایران هست، فرقه رجوی میکوشد تا بر طبل جنگ بکوبد و به هر قیمتی که شده افکارعمومی را بر علیه این توافق نامه سمت و سو دهد اما افسوس که هرچه جلوترمی رود چون بی سر و ابتر می‌باشد با شکست مواجه می‌شود و دست از پا درازتربرجایش میخکوب می‌شود.

براستی باید از مریم قجر پرسید که چرا همواره هرچه پیس می‌روی با شکست و خبط مواجه می‌شوی؟

چرا بجای اینکه به فکر صلح و آرامش و دوستی باشید به فکر جنگ و خشونت و نا‌آرامی هستید؟

چرا با گروه های تروریستی سوریه و داعش درعراق همکاری میکنید و به آن‌ها امداد رسانی میکنید؟

چرا و به چه دلیل میخواهید چهره واقعی خودتان را از دنیا مخفی نگه دارید؟

البته به نظر من شما برای همه گان شناخته شده هستید. براستی که مسعود ملعون همواره خوب می‌گفت که افعی هرگز کبوترنمی زاید. بله مجاهدین هیچگاه نتوانسته و نخواهند توانست یک آلترناتیو ویا یک اپوزسیون واقعی برای ایران و ایرانی باشند. همواره یگ گروه خیانتکار و مزدور و مواجب بگیر برای اسرائیل و آمریکا بوده و خواهند بود و حالا هم که با عربستان رابطه‌های پنهانی برقرارمیکنند تا ازآل سعود، مریم قجر حمایت کسب کند.

بله فرقه رجوی یعنی خیانت، مزدوری، حمایت از داعش سوریه و عراق و حمایت از کشتار محرومان و تجاوز گران به خاک و نوامیس مردم!

امروز تمامی دولتهای حضوربهم رسانده در نیویورک یک حرف بیشتر باهم ندارند:

صلح، دوستی و نابودی تمامی گروه‌های تروریستی در کل جهان

به امید روزی که تروریست و تروریست پروری در جهان و در کشورم ایران ریشه‌کن شود .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

Rajavi cult New YorkNew York Beggars Hired by MKO to Stage Rally (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult)

How to pack a Mujahadeen-e-Khalq rally: spend thousands on Western politicians, less on (non-Iranian) students

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20807

دیگهای سالگرد پنجاه سالگی فرقه رجوی در کشورهای مختلف اروپایی وامریکایی

سید امیر موثقی، کانون آوا، دهم سپتامبر ۲۰۱۵:… امروز هرکس که این برنامه های مشمئز کننده را می بیند و زار زدن به اصطلاح مسئولین بالای فرقه از جمله محدثین را به خوبی میتواند به این نتیجه برسد که همگان دارند از یک جنبش مرده و سربر زیر خاک رفته تعریف و تمجید میکنند که هیچ راه برون رفتی از قبر خود ندارد به خصوص بعد از نتایج بحران هسته ای ایران که طرز تفکر بل کل تغیر کرده در دنیای خارج و فرقه رجوی…

ولپنت مریم رجوی مزدور سابق صدام و امروز موسادوضعیت اسف بار سازمان مجاهدین خلق در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس ناشی از چیست؟

لینک به منبع

دیگهای سالگرد پنجاه سالگی فرقه رجوی در کشورهای مختلف اروپایی وامریکایی

در روزهای گذشته فرقه ترو ریستی رجوی در سیمای زندانی موج جدیدی از تبلیغات مضحکی را به راه انداخته که با دیدن این برنامه های مشمئزکننده حال هر بینده ای به هم میخوره و هزاران بار لعنت و نفرین به رجوی و آل رجوی میفرستد.

در هریک از این برنامه های مضحک فردی که انشاء و دست خط نوشته ای را برایش از قبل آماده و دیکته کرده اند بر دست میگیرد و شروع به خواندن میکند با انبوه تپق زدن و هریک خودشان را نو جوانانی معرفی میکنند که گوئی تا زه با سازمان ویا بهتر بگویم با فرقه رجوی آشنا شده اند و خود به دنبال یک حرکت سیاسی هستند که آن را پیدا کنند و این جریان سیاسی را الگو و سر مشق اینده خود قرار دهند فارغ از اینکه خودشان را اسیر فرقه گرایی های داعش صفت رجوی میکنند . از ترکیب این به اصطلاح دیگ های پنجاهمین سال گرد فرقه به خوبی میتوان فهمید که آزادی و دمکراسی در درون این فرقه چقدر شفاف و بارز هست. از جدا سازی های دختران و پسران و از نحوه اجرای برنامه و تا اینکه هرکس متنش را میخواند با دلهره و اصطراب شروع میکند و به پایان می رساند. به راستی باید از رجوی پرسید که چرا بعد از گذشت ۲۵ سال که جلو نسل کشی مجاهدین را گرفتی تازه به این نتیجه رسیدی که از نسل جوان برای پیش برد اهداف شوم خود استفاده کنی. براستی اگر به جای اینکه انقلاب مریم را در مناسبات ضد انسانی فرقه ساری جاری میکردی ادامه تکامل را انتخاب میکردی امروز صاحب هزاران نیروی جوان و آبدیده داشتی که میتوانستند با رژیم حاکم بر ایران مقابله کنند. امروز هرکس که این برنامه های مشمئز کننده را می بیند و زار زدن به اصطلاح مسئولین بالای فرقه از جمله محدثین را به خوبی میتواند به این نتیجه برسد که همگان دارند از یک جنبش مرده و سربر زیر خاک رفته تعریف و تمجید میکنند که هیچ راه برون رفتی از قبر خود ندارد به خصوص بعد از نتایج بحران هسته ای ایران که طرز تفکر بل کل تغیر کرده در دنیای خارج و فرقه رجوی خاک بر سرتر از گذشته مات و مبهوت به خود میپیچد و هیچ راه برون رفتی هم ندارد. واین است آخر خط خیانت و مزدوری برای بیگانگان که همچون دستمال توالت از رجوی استفاده کردند و سیفون را کشیدند.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به
 
 
سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد
 
 
سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر
 
 
کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب سرخ کمک بخواهند تا اینهارا هرچه زودتر از لیبرتی خارج کنند. دومین مانعی که بسیارجدی و اساسی