سوگواری برای حقوق بشر ! تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (قسمت پانزدهم)

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، نوزدهم سپتامبر 2020:… شهریور 1399 مصادف شده با اشک های بی پایان مریم رجوی برای اعدام «نوید افکاری» و ادعاهای بی اساس شکنجه وی در زندان. این عزاداری ها در حالی انجام می گیرد که سرکوب وحشیانه معترضین در شکنجه گاه های مسعود رجوی واقع در قرارگاه  اشرف … Continue reading سوگواری برای حقوق بشر ! تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (قسمت پانزدهم)