سیاست رجوی و مریم عضدانلو درحال فروپاشی ست

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم اکتبر 2019:… پایه سیاست رجوی وعضدانلوسوارشدن به بیگانه ودنباله روی ازانهاست وهدف هم کشاندن غربیها به جنگ اقتصادی ونظامی برعلیه ملت ایران است …. ترامپ دراستیضاح وجان بولتون اخراج وترامپ بارها گفته دنبال جنگ نیستم یعنی خط رجوی وعضدانلو به بن بست رسیده وانها … Continue reading سیاست رجوی و مریم عضدانلو درحال فروپاشی ست