سیاست ورشکسته ترامپ درباره ایران و نقش فرقه مجاهدین خلق در آن

Follow Share on Tumblrارسال – محمد سهیمی به نقل از لوبلاگ، صفحه فیسبوک، چهاردهم نوامبر 2018:… همانطور که آقای پال پیلار که برای ۲۸ سال مامور سازمان سیا بود، و حال یکی‌ از مهمترین و واقع بین‌ترین تحلیلگران و منتقدین سیاست‌های امپریالیستی آمریکا هستند، در مقاله بسیار خوب زیر مینویسند، کافی‌ است بدانیم که فرقه مجاهدین … Continue reading سیاست ورشکسته ترامپ درباره ایران و نقش فرقه مجاهدین خلق در آن