سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلقایران فانوس، آلمان، هجدهم دسامبر 2021:…  به همین خاطر، تنها گروهی را که می توانستند در این رابطه و با شعار “اتمی آخوندی ضد خلق ایران است” و “با اتمی بی اتمی حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون” به میدان بفرستند، تعدادی از اعضای ورشکسته و ساندیس خور مجاهدین خلق هستند و هیچ یک از ایرانیان برون مرز حاضر نشدند تا در چنین پروژه کثیفی که مقاصد اسراییل علیه ایران را برملا می کند، شرکت داشته باشند. این سیرک اسراییلی که مرتباً ادامه دارد، آخرین بار دیروز بیست و ششم آذرماه در وین اتریش، برگزار شد. سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق 

کمپ بدنام اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق

ایران فانوس، 18.12.2021

این روزها که برای احیای مجدد برجام مابین ایران و پنج قدرت دیگر در وین اتریش، چالشی بر پاست بیشتر از هر زمان دیگر بحث سلاح های اتمی و نابودی آن بر سر زبان هاست. به همین خاطر، تنها گروهی را که می توانستند در این رابطه و با شعار “اتمی آخوندی ضد خلق ایران است” و “با اتمی بی اتمی حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون” به میدان بفرستند، تعدادی از اعضای ورشکسته و ساندیس خور مجاهدین خلق هستند و هیچ یک از ایرانیان برون مرز حاضر نشدند تا در چنین پروژه کثیفی که مقاصد اسراییل علیه ایران را برملا می کند، شرکت داشته باشند. این سیرک اسراییلی که مرتباً ادامه دارد، آخرین بار دیروز بیست و ششم آذرماه در وین اتریش، برگزار شد.

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق

https://www.hambastegimeli.com/106324_تظاهرات-در-وین-همزمان-با-اجلاس-اتمی

این ها در حالی است که رهبران ایران بارها سلاح اتمی را خلاف شرع شمرده و در حین جنگ و دفاع از خود کشتار غیر نظامیان را توسط سلاح اتمی حرام دانسته اند.

اما در این دعوا که مجاهدین خلق از جانب ارباب شان به این ماموریت غیر ممکن گمارده شدند، جمهوری اسلامی و حقوق بشر و تروریسم و سلاح اتمی، بهانه است و هدف، پتانسیل و اقتدار ایرانی است که باید به زعم دشمنان ایران، نابود و یا ضعیف نگهداشته شود. چرا پتانسیل ایرانی هدف و مد نظر است، به دلایل زیر؛

باور کنید استفاده از “بمب اتمی” برای سرکوب در داخل کشور عملی نیست (باز هم محمد علی توحیدی)ا

ایران کشوری است که طی سه هزار سال اخیر هزار تا هزار و پانصد سال در جنگ با دشمنانش بوده و در مجموع حدود ده جنگ را پیروز و مابقی را باخته و در این رابطه امپراطوری و عظمت و سرزمین و هژمونی خود را از دست داده و به همین میزان فعلی که باقی مانده، بسنده کرده و مدت های مدیدی توسط دشمنان از غرب تا شرق در عصر قاجار و پهلوی، مورد تحقیر و استثمار قرار گرفته است با این وجود دشمنان همچنان دست از سر ایران و پتانسیل اش که همان آب و خاک و منابع و فرهنگ و تمدن و تاریخ و زبانش، باشد که هر آن می تواند به خودباوری و گذشته خود قیام کند، برنداشته اند. از دشمنان دوردست که استثمار و زورگویی در ژن و خون شان نهفته است تا دشمنان نزدیک که در گذشته ای نه چندان دور جزو خاک و امپراطوری ایران بوده اند و هم اکنون دارند با دم شیر بازی می کنند.

خاورمیانه ای که بعد از جنگ جهانی دوم میدان جنگ و چالش های نظامی و سیاسی و ارضی و نفتی و مذهبی، بوده هر کجا کم آورده ایران را باعث و بانی دانسته است و نه اسراییل را، شاید از یاد برده است که اکثر کشورهای خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول و طی قرارداد سایکس ـ پیکو و با خط کش از هم جدا و تبدیل به کشور شده اند. اسراییل و پاکستان، که به اندازه قدمت یک انسان عمر ندارند، خود دارای سلاح اتمی اند با این حال برای کشوری که طی قرن ها میان انبوه دشمنان دوام و قوام داشته و باصطلاح اورجینال محسوب می شود تعیین تکلیف می کنند که برای حفظ خود چه بدارند و چه ندارند. مگر کسی برای آمریکا، انگلستان و دیگران تعیین تکلیف می کند که در راستای دفاع از خود مجهز به چه سلاحی باشند و یا نباشند؟

همچنین، کشور ایران طی سه قرن اخیر به هیچ کشوری تعرض نکرده بلکه همواره مورد تهدید و تعرض دشمنان کوچک و بزرگ قرار داشته و با تجربه تاریخی و جنگ مابین ایران و عراق، به این دانش و بلوغ دفاعی رسیده که برای دفاع از پتانسیل و موجودیت ایران از چه سلاحی استفاده بکند یا نکند.

معلوم است که دشمن، کشور ایران را بی دفاع و بی سلاح می خواهد. معلوم است که دشمن، زبان دارد و نیاز به رله کردن پیامش توسط دشمنان داخلی نیست تا به بهانه حقوق بشر و تروریسم و سلاح اتمی و بعضاً آب و نان، پتانسیل ایرانی را نشانه گیری کنند.

تو دهانی آژانس انرژی اتمی به فرقه رجوی

اگرچه سلاح اتمی در جنگ جهانی دوم توسط آمریکا بر علیه ژاپن، استفاده شد با این وصف این سلاح ماهیت دفاعی و پیشگیرانه دارد و به همین دلیل بعد از جنگ های سی ساله و جنگ مابین آلمان و فرانسه و جنگ جهانی اول و دوم، بیش از هفتاد و پنج سال است که اروپا در داخل خود جنگ نداشته است. در جنگ سرد مابین غرب و شرق که بعد از جنگ جهانی دوم، رخ داد این سلاح اتمی بود که از بروز جنگ جهانی سوم پیشگیری کرد. البته به جز سلاح اتمی همچنین آگاهی مردم و منافع ملی و منافع اقتصادی در هم تنیده کشورها و رسانه ها و شبکه های مجازی و منافع دیگر کشورها و مهاجرت مردم، زمینه ساز بازدارندگی از جنگ بوده اند با این وجود کشوری که در میان جهل و طمع همسایگان و غیر همسایگانش قرار دارد اتفاقاً می بایست به طور اخص و بیشتر از چیز دیگر به توان دفاعی اش اهمیت بدهد.

بیهوده نیست که دشمنان داخلی و خارجی، به هر بهانه ای که ظاهراً پشیزی ارزش و اعتبار ندارد، در خفاء موقعیت دفاعی و اقتدار ایران را نشانه گرفته و حرف حساب شان توان دفاعی ایران است و مابقی حرف و حدیث و نمایشی بیش نیست.

با این وصف به عنوانی کسانی که نزدیک به نیم قرن در عرصه سیاسی و نظامی ایران و با شاخص منافع ملی، فعالیت داشتیم و به موقعیت خطیر ایران از جانب دشمنان داخلی و خارجی، اشراف داریم می خواهیم به جملگی شان خاطرنشان کنیم که تجربه و توان دفاعی ایرانی، رو به پیش و از تاریخ و فرهنگ و زبان و تمدن و منابع و امپراطوری ایران نشئت گرفته و به این و یا آن حکومت وابسته نیست.

ماموریتی که دشمنان داخلی و خارجی در ارتباط با اقتدار و توان دفاعی ایران تحت پوشش حقوق بشر و تروریسم، در پیش گرفته اند در اصل ماموریتی غیر ممکن و از پیش شکست خورده است و ایران طی وفاق ملی و با شاخص منافع ملی، راه خود را همچنان به پیش خواهد رفت.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

لینک به منبع

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق

***

Mujahedin Khalq Saudi Mercenaries Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/افشاگری-های-مجاهدین-خلق-از-اتمی-تا-پهبا/

افشاگری های مجاهدین خلق از اتمی تا پهبادی، از صدام حسین تا الهام علی اف

افشاگری های مجاهدین خلقایران فانوس، سیزدهم اکتبر 2021:… مقارن ایامی که نیروهای نظامی ایران در مرزهای شمال غربی از آب و خاک ایرانی در مقابل آذربایجان جداشده و اردوغان متوهم و دشمنان ریز و درشت دیگر، دفاع می کنند و نیاز به حمایت و روحیه دارند، دشمنان داخلی در یک اقدام هماهنگ با دشمنان خارجی به ویژه اسراییل، در حال خدشه وارد کردن به اقتدار و منافع ملی بر آمده اند. مجاهدین خلق در این رابطه و آنچه در بالا آمده در آمریکا کنفرانس مطبوعاتی در ارتباط با افشاگری نظامی و پهبادی، علیه مراکز و منابع نظامی ایران برگزار کردند تا ضمن ضربه زدن به روحیه نظامیان ایران همچنین به طرف های برجامی گوشزد کنند تا مراتب و افشاگری فوق را در ارتباط با توافقات برجامی در وین، لحاظ نمایند. افشاگری های مجاهدین خلق از اتمی تا پهبادی، از صدام حسین تا الهام علی اف 

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجویقدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

افشاگری های مجاهدین خلق از اتمی تا پهبادی، از صدام حسین تا الهام علی اف 

باز هم بگویید ارباب بی مروت

ایران فانوس، 12.10.2021

افشاگری های مجاهدین خلق

افشاگری های مجاهدین خلق از اتمی تا پهبادی، از صدام حسین تا الهام علی اف

مقارن ایامی که نیروهای نظامی ایران در مرزهای شمال غربی از آب و خاک ایرانی در مقابل آذربایجان جداشده و اردوغان متوهم و دشمنان ریز و درشت دیگر، دفاع می کنند و نیاز به حمایت و روحیه دارند، دشمنان داخلی در یک اقدام هماهنگ با دشمنان خارجی به ویژه اسراییل، در حال خدشه وارد کردن به اقتدار و منافع ملی بر آمده اند.

مجاهدین خلق در این رابطه و آنچه در بالا آمده در آمریکا کنفرانس مطبوعاتی در ارتباط با افشاگری نظامی و پهبادی، علیه مراکز و منابع نظامی ایران برگزار کردند تا ضمن ضربه زدن به روحیه نظامیان ایران همچنین به طرف های برجامی گوشزد کنند تا مراتب و افشاگری فوق را در ارتباط با توافقات برجامی در وین، لحاظ نمایند.

iran-efshagari.com/افشای-مراکز-تولید-پهپادهای-تهاجمی-رژی/

درست گفتند، هر کجا که ارباب آمریکایی و اسراییلی خود توان و جسارت افشاگری و جست و خیز نداشته باشند وظیفه و ماموریت را به مجاهدین خلق حواله می دهند. باصطلاح کارهای تمیز چون ترور را خود تقبل می کنند و کارهای کثیف را به نیروهای کثیفی که کارشان کثافت کاری است، می سپارند.

طبیعی است، گربه محض رضای خدا موش نمی گیرد و طبیعی تر این که مجاهدین خلق اطلاعات ماهواره ای و دلار و سایر امکانات این کنفرانس را از دیگران و از منابع مورد اعتماد چون اسراییل، گرفته و با پیشنهاد آنان اقدام به افشاگری کرده اند.

مجاهدین خلق، مدت ها بود که جهت مظلومیت و فریب نیروهایشان در بوق های تبلیغاتی شعار می دادند که ارباب بی مروت است و کسی پشت ما را هنگام خارش، نمی خاراند. خب، با این وصف و آن چه که علیرضا جعفرزاده و سونا صمصامی، در کنفرانس افشاگرانه در آمریکا طرح کردند مثل همیشه عکس شعر و شعارهای مجاهدین خلق مبنی بر بی مروت بودن ارباب و این که کسی پشت آن ها را نمی خاراند، ثابت می شود.

یک افسر آمریکایی در قرارگاه اشرف در ارتباط با ماهیت و احوال مجاهدین خلق، معتقد بود که مجاهدین نیرویی هستند که اگر عسل به دهان شان فرو کنی هنگام خارج کردن دست، دست تان را گاز می گیرند.

آنها نه از ارباب بلکه از هیچ چیزی در این جهان قدردان و شاکر نیستند و در بی اعتمادی و ناسپاسی مطلق نسبت به نیروهای درون و جهان پیرامون، روزگار می گذرانند.

در ادامه، همچنین یکی دیگر از مهره ها، در باب همین کنفرانس مطبوعاتی، با نام „پیام یک افشاگری“ ادامه می دهد،

hambastegimeli.com/105968_مهرداد-هرسینی—پیام-یک-افشاگری

جالب است، اگر کشورهایی چون آمریکا و اسراییل و عربستان سعودی، می خواستند در ارتباط با توان دفاعی ایران و برجام پیش رو، مقاله بنویسند، بهتر از این نمی نوشتند. گماشته، از قول خودش می نویسد که افشاگری علیه مراکز نظامی و پهبادی ایران انعکاس زیادی در جهان داشته و النهایه نتیجه می گیرد که چنین اطلاعات نظامی و جاسوسی را می بایست در مفاد برجام لحاظ کرد.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس، به قدرت های برجامی و جوامع بین المللی و حقوق بشری، توصیه می کند اگر با جاسوسی و مزدوری و تروریسم و خیانت و نقض حقوق بشر، مخالفت و تضادی دارید، کنفرانس افشاگرانه و مطبوعاتی مجاهدین خلق در آمریکا، بهترین سند و نمونه در این رابطه است.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

لینک به منبع

افشاگری های مجاهدین خلق از اتمی تا پهبادی، از صدام حسین تا الهام علی اف

***

علیرضا جعفرزادهعلیرضا جعفرزاده مجاهد انتحاری ، تروریست خوب امریکا

وحشت مریم رجوی از اعضای جداشده از مجاهدین خلق رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

همچنین: