سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟

سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟

سی‌ام دیماه سال 57 - چه بود و چه شد؟علی جهانی، وبلاگ آیینه، هجدهم ژانویه 2021:… ملاحظه می فرمائید که سی دی سال ۵۷ که سران سازمان آنرا سرفصل و نقطه عطف مبارزه می پندارند در واقع نقطه استارت جنایات و خیانت های رجوی علیه مردم بوده است و اکنون از این سازمان که روزی با هدف مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا تاسیس شده بود اکنون بخاطر همین خیانت و جنایات بی شمار رجوی علیه مردم و کارنامه سیاه مسعود رجوی تشکیلات اش در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و این نتیجه و دستاوردهای رجوی خائن از سرباز کشی و کردکشی سرکوب شیعیان جنوب عراق و پولشویی در خارج کشور می باشد که بعد از آزادی در سی دی ماه سال ۵۷ تا کنون نصیب سازمان شده است. سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟ 

سی‌ام دیماه سال 57 - چه بود و چه شد؟

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟ 

سی دی چی بود و چی شد؟

در ۳۰ دیماه سال ۵۷ بعد از اوجگیری قیام ضد سلطنتی مردم ایران و چهار روز بعد از فرار شاه خائن از ایران ساواک رژیم شاه مجبور به آزادی زندانیان سیاسی شد که مسعود رجوی هم به همراه تعدادی دیگر از مجاهدین خلق از زندان آزاد شدند. سران مجاهدین این روز را یکی از سر فصل های سازمان می نامند و این آزادی را که رجوی و سایر زندانیان سیاسی مدیون جان فشانی ها و فداکاری های مردم ایران هستند را حاصل مقاومت های سازمان و بطور خاص رجوی می دانند. ولی واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد. واقعیت این است که رجوی که بقول خودش دو بار تا پای اعدام رفته ولی اعدام نشده است بخاطر این بود که به رهبری سازمان و بطور خاص به بنیان گزاران سازمان خیانت کرده و نزد ساواک آنها را لو داده  که منجر به اعدام آنها شد و بعد هم که به همت مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه از زندان آزاد شدند.

ولی ایشان بجای تشکر از مردم ایران بابت آزادی اش از زندان ساواک شاه از همان روز آزادی علیه مردم و قیام ضد سلطنتی مردم ایران دست به کار شد. ایشان که با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان را تصاحب کرده بود اکنون سودای رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را داشت و بر اساس همین خیال و توهم ابلهانه رو در روی مردم ایران ایستاد و بعد هم با اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت خیانت های خودش رو علیه مردم ایران و انقلاب نو پای شان را استارت زد و بعد که احساس خطر کرده بود به فرانسه گریخت و بعد هم در اوج جنگ ایران و عراق نوکری و مزدوری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق  را پذیرفت و به عراق رفته و  به دستور صدام حسین ارتش به اصطلاح آزادی بخش را تاسیس کرده و تحت عنوان عملیات سرنگونی علیه مردم ایران وارد جنگ شدند و مشغول سرباز کشی در مناطق مرزی شدند که این اوج خیانت های رجوی علیه مردم ایران بود و رجوی برای خود شیرینی و اثبات مزدوری و نوکری تمام عیار خودش به صدام حسین در کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق نقش فعال داشت و اینگونه به مردم عراق هم که کشور میزبان بود خیانت کرد.

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

رجوی همچنین به نیروهای سازمان هم با به کشتن دادن آنها در اقدامات تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی و به بهانه حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف و همچنین با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم و ممانعت از ملاقات خانواده ها با عزیزان گرفتارشان در تشکیلات مخوف سازمان و همچنین با راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام مخالفان و نیروهای معترض در سازمان و  با تشدید خفقان و سرکوب و سانسور و نقض فاحش حقوق بشر خیانت کرده و سرانجام هم که مفقودالاثر شده است و معلوم نیست که مرده یا هنوز زنده می باشد . خلاصه اینکه رجوی برای بقاء خودش و تشکیلات استالینی و قرون وسطایی اش بعد از خیانت به بنیان گزاران سازمان و تصاحب رهبری سازمان از هیچ جنایت و خیانتی علیه مردم ایران و مردم عراق و حتی نیروهای سازمان دریغ نکرد و همچنین برای حیات خوار و خفیف و خائنانه اش درست صد و هشتاد درجه عکس اهداف بنیان گزاران سازمان حرکت کرده و سازمان مجاهدین خلق ایران را که یک سازمان انقلابی مسلمان و دارای پرنسیپ های انقلابی و سیاسی بود را تبدیل به سازمان مسعود و مریم کرده که با اندیشه فرقه گرایانه اداره می شود. 

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

و اکنون برای بقاء خودش و تشکیلات پوسیده و رو به آستانه  زوالش دست به دامن آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اسرائیل شده است و اکنون که دولت ترامپ هم روزهای پایانی خودش را می گذراند سران سازمان و بطور خاص مریم عضدانلو  سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی عزا دار  شده است. چون که استراتژی شکست خورده مبارزه مسلحانه سازمان را به ریسمان پوسیده جنگ خارجی توسط آمریکا  و دولت ضد ایرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران گره زده بود و اکنون این ریسمان پاره شده است .  بنابراین ملاحظه می فرمائید که سی دی سال ۵۷ که سران سازمان آنرا سرفصل و نقطه عطف مبارزه می پندارند در واقع نقطه استارت جنایات و خیانت های رجوی علیه مردم بوده است و اکنون از این سازمان که روزی با هدف مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا تاسیس شده بود اکنون بخاطر همین خیانت و جنایات بی شمار رجوی علیه مردم و کارنامه سیاه مسعود رجوی تشکیلات اش در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و این نتیجه و دستاوردهای رجوی خائن از سرباز کشی و کردکشی سرکوب شیعیان جنوب عراق و پولشویی در خارج کشور می باشد که بعد از آزادی در سی دی ماه سال ۵۷ تا کنون نصیب سازمان شده است. 

لینک به منبع

خاطرات بهمن بازرگانی: مسعود رجوی گریه کرد چون به مرکزیت راهش ندادند

سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سی-دی-ماه-روز-آزادی-آخرین-دسته-از-زندانی/

سی دی ماه روز آزادی آخرین دسته از زندانیان از زندانهای ساواک شاه

سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و دوم ژانویه 2019:…  درست در زمانی که نیرو های تشکیلاتی سازمان مجاهدین به دستور شاه و به دست ساواک اعدام میشدند رجوی در زندانهای شاه از بهترین امکانات بر خوردار بود و برای به قدرت رسیدن خود برنامه ریزی میکرد ملعونی که هیچگاه به فکر اعضا و نیروها و کادرها و هواداران سازمان نبود و امروز با گذشت سالیان سال از این خیانت و خود … 

مسعود رجوی ساواک خیانت در زندان شاه به مجاهدین خلقمسعود رجوی بعد از آزادی از زندان ساواک شاه چکار کرد ؟

سی دی ماه روز آزادی آخرین دسته از زندانیان از زندانهای ساواک شاه

بنام خدا و به نام آزادی با گذشت سالیان سال از روزی که آخرین زندانیان سیاسی عقیدتی از زندانهای ساواک شاه توسط خلق قهرمان آزاد شدند و به دامن پر از مهر و احساسات مردمی باز گشتند در این میان خود فروخته گانی هم وجود داشتند که سالیان سال در خوش خدمتی و آدم فروشی و خیانت پیشگی در دربار ساواک شاهنشاهی بجز رو سیاهی چیز دیگری در چنته خود نداشتند بسیاری ار کادرها و مسئولین تشکیلاتی و حرفهای سازمانهایی همچون سازمان مجاهدین که پرچم دار اصلی آن حنیف نژاد بود و اصغر بدیع زادگان و سعید محسن و عبدالرضا نیک بین رودسری بله اینها بنیان گذاران اصلی و پرچم دار مبارزه سیاسی ایدیولوژیک و استراتژیکی بودند که توسط شخص مسعود رجوی به ساواک شاه فروخته شدند و در چهارم خرداد ماه 1351 اعدام شدند و مسعود رجوی در یک زدو بند خیانت بار با ساواک شاه و دریک شوی مشمئزکننده در رسانه های آن زمان و یک محاکمه فرمایشی جان سالم به در برد

بله درست در زمانی که نیرو های تشکیلاتی سازمان مجاهدین به دستور شاه و به دست ساواک اعدام میشدند رجوی در زندانهای شاه از بهترین امکانات بر خوردار بود و برای به قدرت رسیدن خود برنامه ریزی میکرد ملعونی که هیچگاه به فکر اعضا و نیروها و کادرها و هواداران سازمان نبود و امروز با گذشت سالیان سال از این خیانت و خود فروختگی هنوز که هنوز هست از آن روزهای این خود فروخته در دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی با بوق و کرنا ها یاد میشود براستی چه شد که رجوی از زندان ساواک جان سالم به در برد ولی چند نفری اعدام شدند و بعد ها رده تشکیلاتی رجوی بالارفت و او شد همه کاره تشکیلات و چرا حتی در زمان زندانی بودنش با توجه به اینکه ساواک میدانست او هم جز نفرات اصلی تشکیلات هست با او کاری نداشتند

اما امروز به خوبی واضح و روشن هست که عمل کرد های خیانت بار رجوی در سر فصلهای مختلف در تشکیلات فرقه ای این گروه خطر ناک و خونخوار چگونه بوده و هست. رجوی در سر فصل سی خرداد 1360 یکبار دیگر خودفروختگی خودش را نشان داد بالاترین مسئولین تشکیلاتی را به همراه زن و فرزندش در ایران رها کرد و پا به فرار گذاشت با لباس مبدل زنانه ایران را به سمت فرانسه ترک کرد و بعد هم به اصطلاح عاشورای مجاهدین در بهمن ماه سال شصت به وقوع پیوست و بسیاری از کادرها و موسی خیابانی و اشرف ربیعی و کودک خرد سالش در زیر گلوله های پاسداران کشته شدند و رجوی در خاک فرانسه با آقای بنی صدر پیمان صلح و دوستی امضاء کرد و بعد هم با دختر بنی صدر ازدواج کرد

سپس رجوی از دختر بنی صدر جدا شد و عاشق و دلباخته مریم عضدانلوشد همسر بهترین یاور ایدولوژیک تشکیلاتی خودش مهدی ابریشم چی و بعد هم آن داستان عقد و ازدواج بیشرمانه و بعد هم دولت فرانسه خواهان اخراج رجوی شد و و مسعود رجوی خائن وخودفروخته سابقه دار مجددا دست به کار یک عمل ننگین دیگری شد خودش را به دامن صدام انداخت و از جنگی که بر علیه خاک و ناموس ملت ایران و ایرانی بر پا شده بود انداخت و بیانیه صلح با دولت عراق را به امضا رساند و از فرانسه با مریم و نیرو های فرقه ای به عراق به قول کثیف و خیانت بارش عزیمت کرد. سالیان در عراق برای دولت صدام خوش خدمتی کرد بر علیه خلق قهرمانی که برایش آرزوها بر سر داشت بعد هم که جنگ به پیان رسید و داستان آن عملیات دروغ و کذب را به راه انداخت و بعد هم سرنگونی دولت صدام و به خاک و خون کشیده شدن نیروها در عراق و بعد هم مجددا فرار را بر قرار ترجیح دادن و در غیبت کبرا به سر بردن و مریم را جلو انداختن و رفتن به زیر عبای امریکا و اسرائیل که برای همه گان امروز به خوبی روشن و واضح میباشد

واما در آخر باید بگویم که اگر پرونده رجوی را بهتر وبیشتر وموشکافانه تر از روز اول پیگیری کنیم و باز خوانی کنیم و به تصور بکشانیم هرگز این چیزی نخواهد شد که هر ساله فرقه رجوی در سی دی ماه در به اصطلاح سیمای آزادی به راه می اندازد پرونده رجوی چیزی جز خیانت و دروغ و کاسه لیسی امریکا و اسرائیل غاصب و عربستان نخواهد بود

*** 

مزدور مسعود رجوی و تقی شهران قتل و جنایت سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

مسعود رجوی دادگاه شاه همکاریهای رجوی با ساواک و تنفر حنیف نژاد از او از زبان یک مقام سابق ساواک

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چیزی-از-این-اعتراضات-عمدتا-صنفی،-به-رجو/

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد

چیزی ازاین اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسدصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم اوت 2019:… اما دراین میان، چه اعتراضی باشد ویا نباشد و این اعتراضات اگر سرکوب شوند یا نتیجه دهند ، هیچ فرقی درحال باند رجوی نخواهد داشت وچرا؟ برای اینکه باند رجوی برای همه هم دروغ بگوید ، در نهان خود، به خودش دروغ نمیگوید ومیداند که ازجامعه بریده وبعنوان تفاله ای دور ریخته شده و آن دست ازتحولاتی که بدست مردم ایران انجام شود ، علاج مرض بی درمان او نیست! چیزی ازاین اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

چیزی ازاین اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسدکانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

22/05/1398

در رسانه های جمعی فرقه ی تبهکار و وطن فروش رجوی آمده است :

” شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت طی مصاحبه‌یی با اسکای نیوز گفت: رژیم با وجود سرکوب شدید نخواهد توانست اعتراضات را متوقف کند. فعالیت‌های ‌مجاهدین خلق هم‌چنان رو به گسترش است و رژیم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرید و این ناظر بر این است که این جنبش به همراه جوانان و سایر اقشار جامعه دست‌آوردهایی داشته است “.

شما کشوری را نشان دهید که درآن اعتراضات صنفی صورت نمیگیرد!

ایران هم جزوی از این جهان است و متاثر ازوضع عمومی جهانی که تعریفی ندارد و مشکلات خاص خود را که متعددند، باید براین موضوع اضافه کرد !

اما دراین میان، چه اعتراضی باشد ویا نباشد و این اعتراضات اگر سرکوب شوند یا نتیجه دهند ، هیچ فرقی درحال باند رجوی نخواهد داشت وچرا؟

برای اینکه باند رجوی برای همه هم دروغ بگوید ، در نهان خود، به خودش دروغ نمیگوید ومیداند که ازجامعه بریده وبعنوان تفاله ای دور ریخته شده و آن دست ازتحولاتی که بدست مردم ایران انجام شود ، علاج مرض بی درمان او نیست!

این باند مافیایی، باز سرناچاری وضعف مفرطی که دارد، تمام تخم مرغ هایش را درسبد امپریالیست ها و متحدان ریز ودرشت آنها ریخته وآنها هستند که باید مشکلات این باند وطن فروش را حل کنند !

اما، مجاهدین که درابتدا تصور میکردند که تنها ” احمد چلبی ” ایرانی خواهند بود، اینک به عیان میبینند که درصف طویل ” احمد چلبی ” های ایرانی ، دررده های آخر قرار دارند !!

ونیز :

” سیاست کاهش تنش که از سوی ایالات متحده دنبال می‌شد و رژیم را در گذشته نجات داد دوره‌اش به پایان رسیده. به همین دلیل این وقایع و حقایق رژیم ایران را در مقابل واقعیتی بی‌سابقه قرار داده است “.

کاهش تنش که هرگز دربرنامه های آمریکا که اوباما آنجا را ” اجتناب ناپذیر ” ، ” رهبر جهان ” و … اعلام کرده بود ، جایی ندارد وآنچه درابتدا تغییر بنظر میرسد ، نه ازنوع ماهوی که شکلی است.

نظریات و عملکرد ترامپ وتیم اش- که ازقضا همه ی اعضای تیم براو تحمیل شده – ازروی استیصالی است که این سیستم فرسوده دچار آن شده ودولت جدید چاره ی کار را در” بستن شمشیر از رو ” دانسته ودرتحلیل نهائی، به انتحار روی آورده که البته ازموضع ضعف است واحتمال بیشتری وجود دارد که این کار، سیر افولی این امپراطور قرن بیستم را ، در سراشیبی تند تری قرار دهد وهمه ی این مسائل هیچ ارتباطی با دفاع ازحقوق بشر ندارد که اگر داشت ، دردرجه ی اول شما با آن خصومت میورزیدید!

درخاتمه :

” آنچه در جریان است و آنچه با اطمینان می‌توان گفت این‌که برای رژیم شرایط خطرناکتر و سخت‌تر شده و دوره‌اش به‌سر آمده است…”.

آیا درنبود یک آلترناتیو سالم وده ها هزار کادر بشدت ورزیده ای که برای تغییر لازم است و وجود ندارد ، میتوان اینقدر ساده بود وگفت که  رژیم درمقابل این شرایط دوام نخواهد آورد؟!

چیزی که دراین بین وجود دارد ، مشکلات مردم است که بدون اتخاذ تدابیر لازم ازطرف حاکمیت ومردم، حل نخواهد شد والبته این یکی بنفع شما بعنوان دشمنان حقیر مردم ایران خواهد بود!

دراین مورد، هرچه دلتان خواست ، خوشحال باشید!

صابر  تبریزی

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

*** 

همچنین: