سی خرداد امسال و مجاهدین رجوی در آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – موسی دامرودی و محمد عظیم میش مست، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و یکم ژوئن 2019:… سرانجام بعد ازماه ها چشم انتظاری و بعد از کنار رفتن سد و مانع های بسیاری دوست مون آقای منوچهر عبدی راهی وطن شد در این مدت فرقه رجوی تمامی تلاشش را به کار … Continue reading سی خرداد امسال و مجاهدین رجوی در آلبانی