سی خرداد 1360 سرآغاز بن بست مبارزاتی

سی خرداد 1360 سرآغاز بن بست مبارزاتی

ادوارد ترمادو، کانون آوا، سوم ژوئن 2013: …  آشوب خرداد سال 60 در درون ایران باعث شد تا نیروئی که بایستی برای مقابله با اشغالگران بعثی به میدان جنگ بشتابد دردرون مرزها قفل شود وقدرت خود را برای آرامش کشور به کار ببندد، این اتفاقات دقیقآ در زمانی رخ می دهد که سربازان عراقی هر منطقه ای را که اشغال می کردند درست مانند عده ای وحشی هیچ رحمی به ناموس هموطنان ما نمی کردند، هیچگونه فرقی برای کسی قائل نمی شدند، با … Rajavi Mojahedin Khalq American terrorist lobby

لینک به منبع

درسی خرداد سال 1360 درحالیکه ارتش صدام برای رسیدن به اهداف شوم خود و دستور صدام دیوانه به خاک ایران حمله کرده بود سازمان مجاهدین به جای اینکه تمامی امکانات خود را برای آزاد سازی خاک های اشغالی میهن به کار ببندند در درون ایران آشوبی را دامن زد که نه تنها پایان خوشی برای خود نداشت بلکه هم برای مجاهدین و هم برای دیگر سازمان های سیاسی بن بست مبارزاتی بوجود آورد، بن بستی که باعث زمین گیر شدن تمامی سازمان ها و گروه های سیاسی دردرون ایران شد که حتی تا به امروز هم کمر خود را راست نکرده اند.

آشوب خرداد سال 60 در درون ایران باعث شد تا نیروئی که بایستی برای مقابله با اشغالگران بعثی به میدان جنگ بشتابد دردرون مرزها قفل شود وقدرت خود را برای آرامش کشور به کار ببندد، این اتفاقات دقیقآ در زمانی رخ می دهد که سربازان عراقی هر منطقه ای را که اشغال می کردند درست مانند عده ای وحشی هیچ رحمی به ناموس هموطنان ما نمی کردند، هیچگونه فرقی برای کسی قائل نمی شدند، با قساوت تمام تا جائی که می توانستند ظلم و جرم و جنایت انجام می دادند.

درآن روزها من اسیر جنگی بودم دراردوگاهی در شهر موصل، فرمانده اردوگاه سرهنگی بود به نام فیصل، یک جلاد به تمام معنا، هرگز درعمرم کسی را چنین قصی القلب ندیده ام، کسی که هشت نفر از اسیران را به ستونی در اردوگاه بست وبا ریختن گاروئیل بر روی پاهایشان آنان را به آتش کشید، یک آدم کش بیرحم، یک درنده خو که حاضر بود تمامی اسیران را به دلیل ایرانی بودن تکه تکه کند، در یک کلام کسی که نام انسان را با خود یدک می کشید.

سرهنگ فیصل دستور داده بود تا رادیو بغداد رااز بلندگو با صدای بلند برایمان پخش کنند تا به قول خودش درجریان اخبار آشوبگران مجاهد دردرون ایران باشیم وساعت به ساعت به درون اردوگاه میامد تا نوید پیروزی مجاهدین را بدهد.

اما پس از شکست و فراردسته دسته سران سازمان وپس از اینکه رژیم میخ خود را کوبید جناب سرهنگ دستور داد تا سه روز در درون آسایشگاها حبس باشیم، گوئی که ابراز همدردی با سازمان شکست خورده در درون ایران کرده باشد، چرا که عراق روی برد مجاهدین در درون ایران حساب کرده بود.

بعد ها که به ارتش مجاهدین پیوستم بارها شاهد بودم که آقای رجوی می فرمودند ما یعنی مجاهدین تا آزادی خرمشهر با ارتش عراق جنگیده ایم و شهید هم داده ایم، البته در بحث های دیگرش شهدای جنگ را کشته های جنگ خطاب می کرد، بایستی پرسید شما که درآن مقطع که با رژیم درگیر بودید آیا باور کردنی است که نیروی خود را برای جنگ با عراق اعزام کرده باشید؟ ابدآ باور نکنید چون در رودرروئی با رژیم درهمان ابتدا کم آورده بود و به همین دلیل هم سران سازمان گروه گرده از ایران فرار را بر قرار ترجیح دادند.

این اقدام نابخردانه سازمان باعث شد تا هم رژیم خود را تثبیت کند و هم اینکه خون هزاران انسان بی گناه بر زمین ریخته شود وهم اینکه بن بست بزرگی در راه مبارزه در درون ایران ایجاد شود، اما سران سازمان نه تنها این حرکت غیر سیاسی خود را اشتباه تلقی نمی کنند بلکه آنرا سند افتخار مبارزاتی خود می دانند، البته خود می دانند که اگر بپذیرند که اشتباه کرده اند، که البته اشتباه هم کرده اند بایستی پاسخگوی تمام خونهای نا بحق ریخته شده باشند.

ملت بزرگ ایران این اشتباه و خیانت به میهن را خوب درک کرده خصوصآ کسانی که درآن دوران در درون ایران بوده وشاهد صحنه های دلخراش بمب گذاری ها یا کشته شدن دسته دسته جوانان این مرز و بوم بوده اند به همین دلیل هم امروز در مراسم سی خرداد سازمان برای جمع آوری سیاهی لشکر از اعراب یا افغانی ها و حتی از سیاه پوستان استفاده می کند، برای پناهنده گانی که تازه وارد اروپا شده اند البته دیدن پاریس بسیار لذت بخش است با وعده پول جیبی و گردش در پاریس یا کشتی سواری با غذاهای خوب پناهندگان را فریب داده و با خود همسو می کنند، خود سراغ دارم افرادی را در شهر کایزسلاترن آلمان که به گفته خودشان از این سازمان بیزارند اما برای اینکه سالخورده هستند برای گردش در پاریس با آنان راهی می شوند.

ایرانیانی که درکمپ های پناهندگی منتظر پاسخ مثبت هستند بایستی هوشیار باشند که فریب وعده های سازمان را نخورند تا مبادا برای گردش در پاریس تمام تلاش و زحمات خود راکه برای رسیدن به اروپا انجام داده اند به هدر بدهند چرا که در قوانین پناهندگی مخصوصآ خروج غیر قانونی از مرز پرونده پناهندگی را بطور کلی مخدوش می نماید، در ضمن اگر مجاهدین با وعده کمک برای دریافت پاسخ مثبت به شما نزدیک شدند بدانید که دروغ است زیرا در اروپا هیچگونه مشرعیتی نزد دولتهای اروپائی ندارند.

همچنین
تابوی خروج از عراق شکست، سازمان (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) باخت
ورود رفسنجانی به عرصه سیاسی وترس مجاهدین خلق (فرقه رجوی)
موشکهای غیبی
افتتاح دفتر شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن نشان چیست؟

(مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی در خدمت استخبارات صدام حسین)

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)continued terror campain