شاخه به شاخه پریدنهای فرقه تروریستی رجوی

شاخه به شاخه پریدنهای فرقه تروریستی رجوی

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، هفتم اکتبر 2016:…  در روزها و هفته های گذشته که پسمانده های رجوی از عراق اخراج شدند و فرقه رجوی آنرا در قدم اول جشن گرفت و به پای کوبی در کشور های اروپایی پرداخت و از آن شکست بزرگ طبق معمول به عنوان یک پیروزی بزرگ در رسانه های فرقه ای و اروپایی یاد کرد چندی نگذشت که سکوت را بر خود ترجیح داد و چند مزدوری همچون جمشید پیمان و منوچهر هزارخانی و غیره و غیره را به صحنه کشاند و شروع به تعریف … 

یادی از مرحوم منفور مسعود رجوی. جوار میهن و بر افروختن آتش ها بر کوهستان ها چه شد؟

سران عربستان سعود و وهابیت مسعود خدابندهIf you thought Iran’s mullahs were bad, try Saudi’s Wahhabis

لینک به منبع

شاخه به شاخه پریدنهای فرقه تروریستی رجوی

در روزها و هفته های گذشته که پسمانده های رجوی از عراق اخراج شدند و فرقه رجوی آنرا در قدم اول جشن گرفت و به پای کوبی در کشور های اروپایی پرداخت و از آن شکست بزرگ طبق معمول به عنوان یک پیروزی بزرگ در رسانه های فرقه ای و اروپایی یاد کرد چندی نگذشت که سکوت را بر خود ترجیح داد و چند مزدوری همچون جمشید پیمان و منوچهر هزارخانی و غیره و غیره را به صحنه کشاند و شروع به تعریف و تمجید کردن از سازمان پر از ننگ و خفت و خاری کردند و از حماسه سازی ها و رشادتها و شهادتهای نیرو های اسیر شده در خاک عراق که هیچ راه برون رفتی نداشتند سخن بر زبان آوردند و در نهایت هم طبق معمول همه را به گردن من و امسال من جدا شده انداختند و به خیال خود بریده و خائن را هم از هم تفکیک کردند . 

 اگر افشا گریهای جداشدگان و منتقدین از این فرقه تروریستی نبود هر روز باید شاهد کشتاری بیشتر در خاک عراق بودیم و هنوز باید نیروهای به اسارت گرفته شده رجوی در کمپ لیبرتی زیر بمب و موشک از پای در می آمدند. بله من امروز به عنوان یک جدا شده به خود میبالم که رجوی اسمم را خائن میگذارد چرا که جدایی من و دیگر یارانم انقدر برای رجوی گران تمام شده که هنوز که هنوز هست نمی تواند با این مسئله کنار بیاید و از سوزش و درد ی که جداشدگان و منتقدین برای او مهیا ساخته اند بالاجبار باید با کلماتی که شایسته و برازنده فرقه خودش هست از من و ما یاد کند .

بله رجوی میخواست که تا آخرین نفر نیرو های پسمانده در عراق کشته شوند و حتی جنازه هایشان هم از عراق خارج نشود وبه ناخواسته های سیاسی استراتژیکی خودش به قیمت از دست رفتن نیرو هایش در خاک عراق برسد اما فشار های بین المللی مانع از رسیدن رجوی به خواسته هایش شد و به همین دلیل هست که مریم سرا سیمه به میدان آمد و شروع به چرخاندن صحنه کرد تا مرهمی باشد بر دل خارجه نشین های سیاسی  که تا فرق سر در گل فرو رفته اند .

آری امروز من به نوبه خود به فرقه رجوی میگویم که ظلم هیچگاه پایدار نبوده و نیست و باطل همواره در چاه باطل خفقان خواهد گرفت درست مثل امروز شما خیانت کاران و وطن فروشان و مزدوران که برای رسیدن به قدرت پوشال خودتان را به هر نجاستی چسباندید تا بلکه عدو شود سبب خیر برایتان و این هم آخر کارتان خروج اجباری و بی قید و شرط از عراق .

واقعا سوال اینجاست پس چی شد میبریمش به تهران ؟  

پس چی شد حرکت عاشورا گونه ای که رجوی خائن  فراری گور به گور شده بار ها و بارها از آن سخن بر زبان می آورد ؟  

پس چی شد بینه های انقلاب درونی که میخواست کوه ها را بشکافند و خواهر مریم قجر را به تهران پایتخت شیرو خورشید ببرد؟  چرا و به چه دلیل من و ما مزدور و خائن شدیم و شما  از خدا بیخبران که دم از خدا و خلق و وطن میزدید فداییان وطن و ملت شدید ؟

امروز به خود میبالم و خدا را شکر میکنم برای بار ها و بارها که توانستم در حضور حیات ننگین رجوی به او و تشکیلات ننگینش نه بگویم و عراق را با سر بلندی و افتخار ترک کنم ونه با خفت و خواری و توسری و حالا هرچه میخواهید از سوزش درو نتان بگوئید مزدور خائن  اطلاعاتی و غیره و غیره ……ولی همیشه گفتند که شاهنامه آخرش خوش است و و امروز خوشی و سر بلندی برای من و ما و خفت و خواری و رو سیاهی بر ای شما یان که به اصطلاح سینه برای خلق خود سپر کرده بودید و امروز برای اینکه شکست بزرگ خودتان را پیروزی جلوه دهید یک روز به کشتار زندانیان سال 1367 تکیه می کنید و یک روز به جنگ ایران و عراق  و همه روزه و هر ساعت به جنگ سوریه میپر دازید که مبادا همچون سالهای گذشته کسی یا کسانی سوال کنند 30 سال حضور ننگین در عراق چه شد . واقعا چرا وبه چه دلیل به عراق رفتید ؟ چرا و به چه دلیل از خاک عراق با تو سری  بیرون انداخته شدید .

و این است آخر خط خیانت و هرزگی سیاسی برای فرقه ترو ریستی رجوی در سال 2016 

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultآیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26893

خروج غرور آفرین و پیروزی بزرگ فرقه رجوی سرش در گل فرو رفت 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۶:… در روز های گذشته فرقه ترو ریستی رجوی با جا رو جنجال و فریاد های پیروزی پیروزی سراسیمه به صحنه امدند و این چنین وانمود کردند که با خروج بی قید و شرط از خاک عراق یک پیروزی بزرگ به دست آورده اند و و حالا هزار اشرف می سازند و حرکتی نوین را آغاز می کنند اما غافل از اینکه این ترفند سوخته رجوی برای دنیای امروز دیگر جایی ندارد که بخواهد شکست را به پیروزی بزرگ بدل … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدینخروج خفت بارپس مانده های رجوی از خاک عراق

لینک به منبع

خروج غرور آفرین  و پیروزی بزرگ فرقه رجوی سرش در گل فرو رفت

در روز های گذشته فرقه ترو ریستی رجوی با جا رو جنجال و فریاد های پیروزی پیروزی سراسیمه به صحنه امدند و این چنین وانمود کردند که با خروج بی قید و شرط از خاک عراق  یک پیروزی بزرگ به دست آورده اند  و و حالا هزار اشرف می سازند و حرکتی نوین را آغاز می کنند  اما غافل از اینکه این ترفند سوخته رجوی برای دنیای امروز دیگر جایی ندارد که بخواهد شکست را به پیروزی بزرگ بدل کند . بله همانطوری که قبلا هم گفتم فرقه رجوی مجبور شد با تو سری و خفت خاک عراق را ترک کند و به استرا تژی شکست خورده جنگ مسلحانه خاتمه دهد و این خود به خودی خود یعنی سر کشیدن جام زهر آتش بس ۱۳۶۷ که رجوی همواره از ان ترس و وحشت داشت و با تمام قوا میخواست که ارتش ورشکسته مریم را در خاک عراق نگه دارد و نان سیاسی آنرا در خارج از کشور بخورد ونه در داخل کشور چون جایی در میان توده ها برای خودش باقی نگذاشته است .

در روزهای اول که نیرو ها را خارج کردند از خاک عراق در فرانسه مریم قجر به صحنه آمد و شروع به سخن پراکنی کرد و با کف و سوت حضار صحنه را ترک کرد و بعد هم در سایر کشور های اروپایی و امریکا جشن پیروزی به راه انداختند و و این چنین به جهانیان نشان دادند که انگار همان طوری که در عملیات دروغ جاویدان میگفتند پیروز شده اند حالا هم با خروج از عراق یک پیروزی بزرگ دیگر به دست آورده اند .

اما واقعیت این بود که شکست و تو سری هر دو دستمایه رجوی بود وباید از عراق خارج می شد  و هیچ راهی و جایی هم برای ماندن در خاک عراق علی رغم همه دست و پا زدن های رجوی که برای ماندن در عراق می زد وجود نداشت .

در آخر باید به همه پدران و مادران و خواهران و برادران  و خانواده های مقاومی که با تحمل گرما و سرما برای آزادی عزیزانشان در پشت دیوار های کمپ لیبر تی گرد هم آمده بودند تا شاهد آزادی عزیزانشان باشند درود بفرستم و تبریک بگویم و این پیروزی بزرگ را که این عزیزان به دست آوردند بر علیه رجوی تبریک بگویم و دست تک به تکشان را ببوسم و خسته نباشید بگویم به همه این عزیزان وبرای تک به تکشان آرزوی سلامتی و تندرستی را از خداوند بزرگ خواستارم  خدا یا شکر که حق بر باطل رجوی پیروز شد  و خبر مرگ رجوی برای دنیا اعلام شد .

سید امیر موثقی
آلمان کلن

*** 

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

DURRES – MUXHAHEDINET IRANIANE MEK

https://youtu.be/QMF6vf417vI

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین (کیهان لندن)

مجاهدین خلق مرگ مسعود رجوی را اعلام کردندبا گذشت چند روز از خروج کامل مجاهدین از عراق از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست

سازمان مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقتبریک بجای تسلیت! (ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق)

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناپیروزی یا شکست مفتضحانه؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26380

جنجال فرقه رجوی برای جلب توجه و جمع آوری حمایتهای پوشالی

Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، شانزدهم اوت ۲۰۱۶:… بله در مرداد ۱۳۶۷ماه فرقه تروریستی رجوی خودش را آماده حمله نهایی کرد برای فتح تهران اما با وعده های پوشالی دولت صدام مواجه شد و از طرفی هم با روبرو شدن با نیرو های سپاه و بسیج و ارتش و غیره در مرز ایران و متلاشی شدن و کمرشکن شدن ارتش آزادی بخش خود ساخته رجوی و بعد از گذشت چند روز اعلام شکست و عقب نشینی به داخل خاک عراق کردند و از ان طرف دوباره در زندان … 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

لینک به منبع

جنجال فرقه رجوی برای جلب توجه و جمع آوری حمایتهای پوشالی برای فرقه رجوی و خونخواری هرچه بیشتر فرقه ای

بله هرساله فرقه تروریستی رجوی در ماه مرداد اول از عملیات شکست خورده دروغ جاویدان شروع میکند و بعد ماه مرداد را با اعلام حمایت از کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران به پایان می رساند. بله فرقه ها همواره چون با لاشخوری و خونخواهی بر سر کار خود مانده اند فرقه رجوی هم از همین شیوه برای بقای عمرننگین تشکیلاتش استفاده کرده و می کند .

بسیاری دردروغ جاویدان کشته و مجروح و ناپدید شدند و بسیاری از زنان به رحم هایشان آر پی جی خورد اما رجوی دست افشان و پای کوبان از تمامی این صحنه های خودساخته فیلم و عکس و غیره تهیه کرده بود و برای به نمایش گذاشتن این صحنه های فجیع از هیچ چیز .هم ابایی نداشت

بله در مرداد ۱۳۶۷ماه فرقه تروریستی رجوی خودش را آماده حمله نهایی کرد برای فتح تهران اما با وعده های پوشالی دولت صدام مواجه شد و از طرفی هم با روبرو شدن با نیرو های سپاه و بسیج و ارتش و غیره در مرز ایران و متلاشی شدن و کمرشکن شدن ارتش آزادی بخش خود ساخته رجوی و بعد از گذشت چند روز اعلام شکست و عقب نشینی به داخل خاک عراق کردند و از ان طرف دوباره در زندان های ایران موضوع یا رجوی یا جمهوری اسلامی به راه افتاد و همه باید در ان زمان انتخاب میکردند که چگونه مسیر مبارزه شکست خورده رجوی را ادامه دهند . بله تعدادی نه گفتند واعدام شدند و تعدادی هم به جمهوری اسلامی آری گفتند و ماندند وامروزهم هستند در تشکیلات رجوی کسانی که از آن کشتار ها جان سالم به در برده اند و حالا مورد بازجویی در تشکیلات رجوی قرارمیگیرند و و سوال اول و آخر آز آنها این بوده و هست که چه شد زنده از آن قتل عام بیرون آمدید و امروز درعراق و در تشکیلات مجاهدین هستید؟ چرا وبه چه دلیل کشته نشدید؟ من خودم به شخصه بارها و بارها در محکمه هایی که فرقه رجوی بنام عملیات جاری به راه انداخته بود شاهد و ناظر بودم که سوال اول و آخر از این نفرات همین بود و بس که چرا زنده مانده اید .

؟بله رجوی خود چرا بعد از بنیانگذا ران زنده ماند آیا کسی جرائت داشت این سئوال را از او بپرسد

اما امروز رجوی تعداد انگشت شماری را در کشور های مختلف جمع میکند و برای آن از دست رفته گان که هرگز رجوی را ندیدند و نشناختند مرثیه خوانی به راه می اندازد تا شاید عدو شود سبب خیر برای تشکیلات از هم پاشیده شده اش

بله روح آن کشته شدگان امروز به رجوی و تشکیلاتش تف می اندازند و نفرین میفرستند که چرا زندگیشان را رجوی بر باد داد وهمه پدران و مادران و خواهران و برادران آن از دست رفتگان هم چنین رجوی را لعنت و نفرین خواهند کرد که عزیزانشان را از دست داده اند. در آخر به زنده و یا مرده رجوی من هم لعنت میفرستم که با خود خواهی هایش چند نسل را به نابودی کشاند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن – ۱۶ آگوست ۲۰۱۶

***

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26293

درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دهم اوت ۲۰۱۶:… بله کسانی همچون عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع و دیگر جنایت کارانی که به فرمان رجوی از هیچ جنایتی بر علیه نیرو های اسیر شده در خاک عراق توسط رجوی خائن کوتاهی نکرده و همواره خودشان را جزو سرسپرده های تشکیلات برای جلوگیری از ریزشهای نیرویی میپنداشتند . بله من به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات رجوی … 

معصومه ملک محمدی و عباس داوریبه مناسبت سالگرد کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

لینک به منبع

درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند

درودبر تمامی پدران و مادران و خواهران و برادرانی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند و به کمپ اسیران رجوی خودشان را رسانده اند و برای آزادی جگر گوشه هایشان هر رنج و مشقتی را با توجه به شرایط نا به سامان کشور عراق به جان خریدند .

بله امروز حضور گسترده خانواده های زندانیان کمپ لیبر تی باعث شده تا رجوی دست و پای خودش را گم کند و به تصمیم دولت عراق و دولت ایران که در هماهنگی کامل و با یک اتفاق نظر سیاسی دیپلماسی هماهنگ شده برای خروج بی قید و شرط این اسیران از کمپ لیبر تی در خاک عراق اتخاذ شده است لاجرم اول مثل همیشه با خارج کردن تعداد ۳۰۰ نفر در چند روز گذشته تعدادی از مزدوران و جنایتکا ران را با نامهای مختلف تحت عنوان نیرو های معمولی از عراق به آلبانی فرستاده اند و در لابلای این جنایت کاران باز تعدادی را قربانی کرده اند تا چهره این مزدوران جیره خوار رجوی صفت را پاک و معصوم جلوه دهند .

بله امروز دیگر زمان زمان کوتاهی هست برای اینکه رجوی بتواند جلو خروج نیرو ها را از کمپ لیبر تی بگیرد و باید که همه نیروهای پس مانده از رجوی در عراق خاک این کشور را ترک کنند حالا دو راه برای خرج این نیرو ها باقی مانده است یا باید که به کشور دیگری بروند و یا اینکه به آغوش خانواده های خود بر گردند و زندگی جدیدی را شروع کنند .

بله رجوی به گفته ترکی الفیصل ملعون شد و مریم هم گفته اورا تائید کردو حالا نوبت تخلیه اجباری و نا خواسته کمپ لیبر تی شده است که رجوی هرگز از این موضوع خوشش نیامده است و خودش را به هر دری میکوبد تا این نیروها از خاک عراق خارج نشوند و پایگاه خودش را به خیال خودش در عراق حفظ کند اما دوران دوران آچمز شدن رجوی صفتان هست و دوران دوران روشن شدن حقیقت ها ی نا آشکار که رجوی سالیان سال آنها را برای خود توشه و سرمایه کرده بود .

بله کسانی همچون عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع و دیگر جنایت کارانی که به فرمان رجوی از هیچ جنایتی بر علیه نیرو های اسیر شده در خاک عراق توسط رجوی خائن کوتاهی نکرده و همواره خودشان را جزو سرسپرده های تشکیلات برای جلوگیری از ریزشهای نیرویی میپنداشتند .

بله من به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات رجوی به دو لت آلبانی و دیگر دولتهایی که به این قبیل مزدوران پناه میدهد هشدار میدهم که مواظب باشند که مبا دا اینها همچون موریانه زیر ساخت های کشورشان را خراب کنند و آلودگی های فرقه ای را از بدترین نوع موجودش را وارد خاک آنها کنند

سید امیر موثقی آلمان کلن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26123

ننگ ابدی فرقه ترو ریستی رجوی در دروغ جاویدان 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و هفتم ژوئیه ۲۰۱۶:… آن زمان بعد از گذشت پنج روز که از عملیات میگذشت وبعد از کشته و مجروح شدن و از پای در آمدن بسیاری از نیروها رجوی با التماس کردن و خواهش و تمنا کردن و به دست و پای صدام افتادن فرمان عقب نشینی را صادر کرد دو نیرو های از هم پاشیده شده را مجددا به خاک عراق بر گرداند و … 

فروغ جاویدانفروغ خاموش جاویدان

لینک به منبع

ننگ ابدی فرقه ترو ریستی رجوی در دروغ جاویدان

هرساله فرقه تروریستی رجوی در سالگرد دروغ جاویدان شروع به پخش حرافی های رجوی ملعون میکند و از چنان و چنانهای آن تعریف و تمجید میکند. درمرداد ماه سال ۱۳۶۷ فرقه تروریستی رجوی برای یک عملیات بزرگ خودش را آماده کرد و با پائین ترین سطح از امکانات و تجهیزات نظامی که دولت صدام حسین در اختیارشان گذاشته بود و با وعده های سرخرمنی که به رجوی داده بود که پشتیبانی هوایی و زمینی شما با ارتش بعث آن زمان می باشد و به قول رجوی با تمام هست و نیست خود وارد یک کار زار شد که اسم آن عملیات فروغ جاویدان بود و میخواست که با دست خالی و با نیرو های پیاده که حتی نحوه استفاده از کلاشینکف را هم نمی دانستند یک کشور را آزاد کند و مریم مهر تابان را به سرزمین شیرو خورشید ببرد .

بله در آن زمان رجوی فکر میکرد که چون با هماهنگی و پشتیبانی دولت صدام درچند رشته عملیات موفق شده و نیروهای ایرانی را به اسارت گرفته و از طرفی هم مقداری سلاح و تجهیزات نظامی را درعملیات هایی به نام آفتاب و چهل چراغ بهغنیمت آورده است به خود مغرور شد که میتوان و باید که به تهران هم رسید اما غافل از اینکه رجوی خود با دست خود قبر خودش را کند و همه نیرو هایش را به قتل گاه فرستاد .

بله عملیات دروغ جاویدان صرفا برای دولت عراق یک برگ برنده بود تا ازدست مشتی نیروی زائد رهایی پیدا کند و از کرده خود پشیمان بود که چرا فرقه رجوی را به عراق کشاند و به آنها جا و مکان و تجهیزات داد .

فرقه رجوی حالا که خبر مرگ رجوی از طرف الفیصل در پاریس زبانزد تمام خبرگذاری های جهانی شده است امسال بر خلاف سالهای قبل با آب و تاب بیشتری این برنامه را تهیه و تنظیم کرده و با پخش فیلمها و خاطره ها و نشست با رجوی هم از کشته های عملیات و هم از خود سر کرده فرقه تروریستی یاد میکند و به نحوی یاد و خاطره رجوی را هم زنده میکنند

بله دروغ جاویدان صرفا یک هما هنگی دو لت عراق با امریکا در آن زمان بود تا از شر رجوی و دار و دسته آن رهایی پیدا کنند وبعد قطعنامه آتش بس راامضا کنند و صلح به اجرا گذاشته شود .

در آن زمان بعد از گذشت پنج روز که از عملیات میگذشت وبعد از کشته و مجروح شدن و از پای در آمدن بسیاری از نیروها رجوی با التماس کردن و خواهش و تمنا کردن و به دست و پای صدام افتادن فرمان عقب نشینی را صادر کرد دو نیرو های از هم پاشیده شده را مجددا به خاک عراق بر گرداند و در کمپ اشرف آنها را محصور کرد و از همه طلبکار شد که چرا نرفتید و چرا بر گشتید .چرا مجروح شدید چرا سالم ماندید و چرا کشته نشدید و با چنگ و ناخن دندان مریم را به تهران نرساندید .

بله این بود واقعیت فرقه رجوی که بعد همه را تنبیه ایدئولوژیکی کرد و انقلاب مریم را به میان کشاند و بحث تنگه و توحید و طلاق های اجباری را به راه انداخت و جدایی بچه ها از پدر و مادران و از هم پاچیدگی کانون گرم خانه و خانواده که مسبب همه این شکست ها رجوی بود در آن زمان و تا به امروز فرقه رجوی تاوان آن شکست را پس میدهد یعنی نابودی کامل ارتش پشمکی مریم و مردار شدن و به غضب خدا گرفتار آمدن مسعود و مریم و نا بودی کامل تشکیلات فرقه ای در عراق بعد از صدام.

سید امیر موثقی

آلمان

*** 

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25829

مهمانهای پولکی و سیاهی لشکر های مریم قجر 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پنجم ژوئیه ۲۰۱۶:…  بله واقعا سئوال اینجاست که آیا اینها خبراز وضعیت درونی این فرقه دارند؟ آیا خبر از محدودیتهایی که مریم قجر دردرون این فرقه برای نیروها مقررکرده است خبر دارند؟ آیا از اعمال فشار های عقیدتی تشکیلاتی این فرقه که به نام بندهای انقلاب مریم قجر برای نفرات تشکیلات مشخص میشود آگاهی دارند ؟ آیا این سخنرانهای پولکی از جایگاه این فرقه در داخل ایران خبردارند که ملت ایران حتی هیچ … 

مزدور تروریست مریم رجوی در پاریسMaryam Rajavi – MEK propaganda queen – puts out again for Iran’s enemies

لینک به منبع

مهمانهای پولکی و سیاهی لشکر های مریم قجر

در روزها و ماه های گذشته فرقه تروریستی رجوی سعی بر آن داشته تا برای برگذاری مراسم سالگرد شکست در فرانسه از همه کشورها تعدادی حقوق بگیررااستخدام کند و به صحنه بکشاند تا نشان دهد که تا چه اندازه این فرقه تروریستی در میان ملتها جای دارد. بله پولهایی که باید خرج غذا و پوشاک و امکانات بهداشتی ورفاهی شود برای نیروهای اسیرشده در کمپ لیبرتی همه و همه خرج مهمانهای پوشالی میشود که با هزینه های چند ده هزاردلاری به گردهمایی مریم قجرمی آیند.

بله واقعا سئوال اینجاست که آیا اینها خبراز وضعیت درونی این فرقه دارند؟

آیا خبر از محدودیتهایی که مریم قجر دردرون این فرقه برای نیروها مقررکرده است خبر دارند؟

آیا از اعمال فشار های عقیدتی تشکیلاتی این فرقه که به نام بندهای انقلاب مریم قجر برای نفرات تشکیلات مشخص میشود آگاهی دارند ؟

آیا این سخنرانهای پولکی از جایگاه این فرقه در داخل ایران خبردارند که ملت ایران حتی هیچ اسم و رسمی از این وطن فروشان و خائنین بر زبان نمی آورند وحتی همین چندعکس وچند شعاری را هم که در زیر پلها و جاهای پرت و دورافتاده مینویسند وازآن عکس و فیلم تهیه میکنندهم همشان پوشالی هست؟

بله امروز با نزدیک شدن به روز گردهمایی مریم قجر در کشورفرانسه بر خلاف سالهای گذشته محدودیتهای زیادی برای این فرقه در نظر گرفته اند و ملت و دولت فرانسه اجازه نمی دهند که تروریستها درکشورشان جایگاهی داشته باشند .

به مریم قجر باید گفت که دیگر ساز و برگهای سیاسی تشکیلاتی فرقه ای از بین رفته است و باید به مریم قجر گفت که شما حتی توان بر گذاری میتینگهایی هم چون سالهای گذشته را هم ندارید و امسال باید به این شکست خود اعتراف کنید و از دولت و ملت فرانسه عذرخواهی کنید

دراینجا لازم به ذکر است که از اعضای جداشده در کشور فرانسه که با افشا گریهایشان که دراین روزها ماهیت این فرقه را برای همگان افشا میکنند تشکر کنم و به آنها بگویم واقعا که آخ رجوی را در آورده اید و مجالی برای هیچ حرکتی برایش باقی نگذاشته اید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25655

از هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ تا هفدهم ژوئن ۲۰۱۶ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیستم ژوئن ۲۰۱۶:…  در هفدهم ژوئن ۲۰۱۶همه دیدند که چطور فرقه رجوی بدون سر و بی دنباله شده است و رجوی هم خود که همواره فرار را بر قرار ترجیح داده و میدهد تا مبادا سر سوزنی پاسخگوی اعمال ننگینش باشد و در صحنه سیاسی این مریم قجر هست که یک تنه خودش را برای احیاء فرقه به آب و آتش میزند و اما در اوج شکست و بن بست گرفتار شده است و راه پس و پیش ندارد. آری … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

لینک به منبع

از هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ تا هفدهم ژوئن ۲۰۱۶

وبلاگ امیرموثقی

 فرقه تروریستی رجوی همواره برای نشان دادن ماهیت خود در ۱۳ سال گذشته یعنی بعد از شکست در عراق و دستگیری مریم قجر در فرانسه و همچنین خود سوزی ها و خود کشی هایی که به فرمان خود مریم در فرانسه سازماندهی شده بودند از قبل برای فراری دادن مریم قجر از کثافتکاری هایی که کرده بود به همین دلیل تعدادی خودشان را به آتش کشیدند و سوختند و جان خودشان را فدیه آزادی مریم قجر کردند و بسیاری هم بینه های نیمه سوخته و نیمه جان این داستان شدند که هنوز که هنوز هست دارند از طرف فرقه رجوی مورد سوء استفاده های فرقه ای قرار میگیرند. اما هر روز که از هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ میگذرد لوث بودن این داستان برای همگان واضح تر و روشن تر میشود که واقعا چرا مریم دستگیر شد و چرا فرمان ایدئولوژیکی خود سوزی ها را در نشستهای درون فرقه ای از قبل و از طریق مسئولین تشکیلاتی فرقه به همه گان ابلاغ کرده بودند .

بله رجوی همواره با ایجاد یک چنین ترفند هایی توانسته خط و مشی تشکیلاتی اش را به پیش ببرد و خودش را در صحنه سیاست سر پا نگه دارد در حال حاضر هم امسال که داستان فرقه گرایی و بنیاد گرایی در فرانسه به راه افتاد و همچنین کشتار هایی که در خاک فرانسه رخ داد یک مانع جدی بر سر راه فرقه تروریستی رجوی قرار داده تا نتواند همچون گذشته با سوء استفاده های واهی خودش را سر پا نگه دارد و عرض اندام کند امسال در روز هفدهم ژوئن همه دیدند که فرقه رجوی چطور از مواضع خود عقب نشینی کرده و بدلیل محدودیتهای کشور فرانسه امسال بسیار با سالهای قبل متفاوت خواهد بود برایش و توان بر گزاری مراسم هایی همچون سالهای گذشته را نخواهد داشت و از طرف دولت و امنیت فرانسه و همچنین ملت داغدار فرانسه به زیر سوال برده شده است که چرا و به چه دلیل از خاک فرانسه برای فرقه گرایی و بنیادگرایی و پرورش داعش استفاده کرده و میکند. بله امسال مریم قجر با تمام تلاش خود نتوانست که در ویلپنت برنامه بر گذار کند و همچنین در سالگرد دستگیری خودش در کشور فرانسه بوق و کرنا به راه بیاندازد و قد علم کند و خودی نشان دهد

در هفدهم ژوئن ۲۰۱۶همه دیدند که چطور فرقه رجوی بدون سر و بی دنباله شده است و رجوی هم خود که همواره فرار را بر قرار ترجیح داده و میدهد تا مبادا سر سوزنی پاسخگوی اعمال ننگینش باشد و در صحنه سیاسی این مریم قجر هست که یک تنه خودش را برای احیاء فرقه به آب و آتش میزند و اما در اوج شکست و بن بست گرفتار شده است و راه پس و پیش ندارد. آری هر روز و هر ماه و هر سال که میگذرد در درون خودشان فریاد میکشند دریغ از پار سال و این خود بیانگر شکست و خفت و خواری رجوی در صحنه حاضر می باشد .

در آخر لازم به ذکر هست که اگر حضور و افشا گری های منتقدین و جداشدگان نبود فرقه رجوی این چنین به خاک نیافتاده بود و هنوز فریاد های پوشالی سر میداد و افکار عموم را تحت تاثیر قرار میداد و خودش را یک تازه میدان میدانست پس به امید روزی که در های لیبرتی باز شود و همه اسیران در بند فرقه از اسارت آزاد شوند و به آغوش گرم خانواده های چشم انتظارشان بر گردند و دل خانوادهایشان را شاد سازند و تو دهنی محکمی به رجوی و خاندانش بزنند به امید آزادی هر چه زودتر این عزیزان

سید امیر موثقی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25562

نامه سرگشاده به آقای „برنار کازنوو“ وزیرکشورفرانسه 

 Amir_Movwasseghiامیر موثقی، وبلاگ موثقی، یازدهم ژوئن ۲۰۱۶:… توجه داشته باشید که فرقه ها هرگز برای رسیدن به منافع خودشان به امنیت و آسایش ملت شما فکر نمی کنند. چرا که در چند سال گذشته به اثبات رسیده است که خونریزی های زیادی را برای ملت شمابه بار داشته است. اینجانب از شما درخواست میکنم که مانع از بر گذاری هر گونه فعالیتهای تروریستی فرقه رجوی در خاک کشور خود شوید . امروز خطر بنیاد گرایی و فرقه گرایی … 

ارتش خصوصی صدام در فرانسهآقای اولاند، با آرزوی این که فرانسه و هیچ جای جهان اسیر ناامنی و مورد باجخواهی تروریستها نگردد،

لینک به منبع

نامه سرگشاده به آقای „برنار کازنوو“ وزیرکشورفرانسه

 با عرض صمیمانه ترین احترامات خدمت شما جناب آقای وزیر محترم کشورفرانسه با توجه به شرایط حاضر که خطرتروریست و تروریست پروری همه جای اروپا را فرا گرفته است و کشورشما درماه اینده از ترو ریستهای فرقه ای رجوی میز بانی خواهد کرد، لازم به ذکر می باشد که فرقه رجوی در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در کشور شما به خاطر دستگیری مریم رجوی و با فرمان او چه ها که نکردند و ده ها نفر دست به خودکشی و خودسوزی وعمل انتحاری زدند. بله رجوی توسط نیروهای امنیتی و ضد تروریست در کشور فرانسه دستگیر شد و حالاهرساله درهمان روزدست به برگذاری یک همایش میزنند که با اصول و عقاید کشور شما هماهنگی و سازگاری ندارد. به همین دلیل اینجانب سید امیر موثقی که یکی از اعضای همین فرقه بوده و در حال حاضر از این فرقه جداشده هستم و برای حقوق از دست رفته خود و دیگر اعضای این فرقه در کشور آلمان فعالیتهای حقوق بشری دارم به شما اعلام مینمایم که به هیچ عنوان نباید اجازه فعالیتهای تروریستی را به این فرقه بدهید چرا که این فرقه رجوی کارکشته تروحرفه ای تراز داعش میباشد لذاباید حمایتهای خود را از این فرقه قطع نمائید چرا که برای کشور و ملت فرانسه که شما حافظ امنیت آن می باشید خطرات زیادی را برای امنیت شهروندان فرانسوی به وجود خواهید آورد .

بایدبه این نکته توجه داشته باشید که فرقه ها هرگز برای رسیدن به منافع خودشان به امنیت و آسایش ملت شما فکر نمی کنند. چرا که در چند سال گذشته به اثبات رسیده است که خونریزی های زیادی را برای ملت شمابه بار داشته است.

اینجانب از شما درخواست میکنم که مانع از بر گذاری هر گونه فعالیتهای تروریستی فرقه رجوی در خاک کشور خود شوید .

امروز خطر بنیاد گرایی و فرقه گرایی در جوامع دمکراتیک بسیار بسیار زیادشده و این خود به خودی یعنی ترویج و تکثیر داعش و تروریسم در جوامع دمکراتیک، بنابر این نباید اجازه دهید که اینگونه فعالیتها در جوامع دمکراتیک و فعال شکل بگیرد و پرورش پیدا کند

رونوشت برای وزیر اطلاعات و امنیت و ضد تروریست کشور فرانسه

رو نوشت برای دفتر ریاست محترم جمهوری فرانسه

سید امیر موثقی

آلمان کلن

جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25431

آماده سازی های فرقه رجوی برای سی خرداد۱۳۹۶ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ امیر موثقی، سی و یکم می ۲۰۱۶:…  در روزها و هفته های گذشته فرقه تروریستی رجوی با به راه انداختن برنامه های ویژه برای سال گرد خشونت و ترور در سیمای ازادی خودش را برای یک گرد همایی دیگر در کشور فرانسه اماده می کند . بله بسیاری از مزدوران و جیره خواران این فرقه در کشور های اروپایی به راه افتاده اند تا همانند سالهای گذشته از ملیتهای مختلف سیاهی لشکر رزرو کنند برای …

مریم رجوی ویلپنت سالگرد گرامیداشت تروریسم در فرانسه توسط مجاهدین خلقفراخوانهای شوی سالانۀ مریم قجر به خلق قهرمان لهستان!!

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

آماده سازی های فرقه رجوی برای سی خرداد۱۳۹۶

 در روزها و هفته های گذشته فرقه تروریستی رجوی با به راه انداختن برنامه های ویژه برای سال گرد خشونت و ترور در سیمای ازادی خودش را برای یک گرد همایی دیگر در کشور فرانسه اماده می کند . بله بسیاری از مزدوران و جیره خواران این فرقه در کشور های ارو پایی به راه افتاده اند تا همانند سالهای گذشته از ملیتهای ختلف سیاهی لشکر رزرف کنند برای حضور در برنامه مریم قجر تا خانم رئیس شورای ملی مقاوممت تیکه تیکه شده و از پای در آمده و بیسرشده بیاد و چند کلامی جیق جیق کند و در موج کف و سوت و شعار های پوشالی به اصطلاح هموطنان خویش کمی حرافی کند و بر نامه را به پیان برساند .

بله همانطوری که همگان در جریان هستید سی خرداد ۱۳۶۰ که فرقه رجوی اعلام مبارزه مسلحانه را کرد در جنگ با نظام حاکم در ایران اولین نفری که پا به فرار گذاشت رجوی بود .وتعداد زیادی را به کشتن داد و مرکزیت آن زمان را در ایران همانند ۴ خردادو همچنین به کشتن دادن موسی و اشرف و غیره را و جان به در بردن خودش و کسانی که خط و مشی شخص رجوی را قبول داشتنند و سر سپار او بودنند . بله رجوی بار ها و بارها این حرکت نگین را تکرار کرد ه و باز هم دم و دنباله چه های او پیگیر خواهند بود . از کشتار های بیگناهان در کمپ اشرف که چندین و چند بار تکرار شد تا کشتار در لیبر تی و بر همه اثبات شد که رجوی باز هم پابه فرار گذاشت . و مشتی بی گناه را اسیر گلوله ها کرد . .

بله این خصلت کثیف رهبری یک فرقه عقب مانده و ارتجایی می باشد و حالا در سال ۱۳۹۶ فرقه رجوی به سر کردگی مریم قجر خودش را برای یک گردهمایی پوشالی و محدود که صرفا جنبه تبلیغاتی هم ندارد برای عموم هم ندارد آماده میکند.بله امسال مریم قجر خودش را با تمام قوا آماده میکند تا جای خالی مسعود را پر کند و در سی خرداد۱۳۹۶ به همه اعلام کند که میر مبارزه مسلحانه تغیر کرده و ما دیگر برای مردم خود مبارزه نمی کنیم بلکه برای داعش سوریه مبارزه میکنیم ودر این روز مریم قجر قصد آن دارد تا از بسیاری از داعشی ها دعوت به عمل بیاورد تا به صحنه بیایند و دست در دست هم دیگر صفی تا سوریه را تشکیل دهند .

آری رجوی سر نگون شد و کمپ اشرف زباله دان تاریخ معاصر ایران و جهان شد و مسیر مبارزه مسلحانه نیز به بنبست و شکست رسیده است و این پایان یک استراتژی پوشالی و ارتجایی می باشد .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به
 
 
سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد
 
 
سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر
 
 
کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب