شانتاژ خبری و ادعای پیروزی دستگاه تبلیغات رجوی

شانتاژ خبری و ادعای پیروزی دستگاه تبلیغات رجوی

نادر نادرینادر نادری، ندای حقیقت، بیست و دوم سپتامبر 2014: …  حال سوال این است چرا اصل حکم داده شده که به زبان فرانسوی است در در سایت ها گذا شته نمی شود.تا همگان از اصل هم مطلع شوند جز این است که نگرانی هایی وجود دارد و به مانند همیشه موضوع را از همه پنهان می کنند. با همه این تفاسیر اگر فرض کنیم پرونده 17 ژوئن هم مختومه شده و همه تبرئه شدن و دیگر هیچ پیگرد قانونی ندارند باید از خانم رجوی …

نگاهی به اختتام پرونده ۱۷ ژوئن مریم رجوی در فرانسه (مریم رجوی در دادگاه: هیچ مسئولتی در مجاهدین نداشتم)

لینک به منبع

شانتاژ خبری و ادعای پیروزی دستگاه تبلیغات رجوی

به قلم آقای نادر نادری

در چند روز اخیر اخباری مبنی بر تبرئه فرقه رجوی از خیانت های چندین ساله و بند وبست ها مالی و پولشوئی های آن از از دادگاه های فرانسه پخش می شود ..

خبرهایی که آنچنان در سایت های وابسته و رسانه ها ی اجاره ای در بوق کرنا می شود که گویی اکنون سازمان مجاهدین به چنان پیروزی بزرگی دست یافته که گویی فتح هایی نموده و اکنون به سمت تهران هم در حرکتند!…و گویا مانع اصلی همین تبرئه دادگاه بوده …

در این رابطه چند نکته قابل یاد آوری است اولا” که در دنیای واقعیات و دسترسی مردم به همه گونه اخبار این و ارونه گویی ها ، غلو کردن ها وشانتاژ خبری تنها توهین به شعور مردم است و سران فرقه بایستی پاسخگوی این اعمال خود نیز باشند. و حداقل اعضای جدا شده سازمان در اینگونه شانتاژ دیگر به رهبران بدنام و زورگو و سرکردگان مستبد سازمان اجازه اشاعه دروغپردازی سخیف خود را نمی دهند.

دوما در اصل موضوع آنچه پنهان مانده است گویا حکم مریم قجر می باشد که وی در یک منجلابی افتاده صد بار بدتر از منجلاب عراق… ظاهرا زمانی که پول های نقد و جاسازی شده را از اتاق خواب اعلیحضرت پیدا کردن وکلای رند سازمان برای اینکه اضربه را پخش کنند که بار سنگین پرونده فقط بر دوش مریم قجر نیفتد 16 نفر دیگر را ساکن آن مجموعه معرفی می کنند تا بتوانند بعدا این جرم را تقسیم کنند و محکومیت آن را تضعیف کنند حال دادگاه فرانسه با تحقیقات بعمل آورده این 16 نفر را مبرا و تبرئه کرده که مریم عضدانلو جزء این تبرئه شدگان نمی باشد یعنی جرم بطور کامل بعهده مریم قجر گذاشته شده…

طبق معمول فرقه رجوی با عوامفریبی و انحراف اذهان بدنبال سو استفاده تبلیغاتی از یکی دیگر از بند و بست هایش می باشد که در قدم اول تنها استفاده و کاربرد آن برای روحیه دادن به نیروهای سرخورده و بی پناه لیبرتی که از اخبار دنیا بی خبرندمی باشند و مشخص می کند که دستگاه تشکیلات رجوی تا به کجا درمانده شده و نیازمند خبرسازی و پیروزی نمایی است.

حال سوال این است چرا اصل حکم داده شده که به زبان فرانسوی است در در سایت ها گذا شته نمی شود.تا همگان از اصل هم مطلع شوند جز این است که نگرانی هایی وجود دارد و به مانند همیشه موضوع را از همه پنهان می کنند.

با همه این تفاسیر اگر فرض کنیم پرونده 17 ژوئن هم مختومه شده و همه تبرئه شدن و دیگر هیچ پیگرد قانونی ندارند باید از خانم رجوی و دیگر سران کودن سازمان پرسید تاثیر محتوایی آن بر شما چیست. از گذشته تا کنون که بند و بست مالی داشته اید و این ریل بازهم ادامه خواهد داشیت/ به اسم کودکان و نوجوانان مردم و سازمان های دولتی و غیر دولتی در اروپا را سر کیسه می کردید که این راه را هم ادامه می دهید. انجمن ها و شرکت های پوششی برای نقل و انتقال پول های نفتی عراق راه انداخته بودید که این بند وبست ها را نیز ادامه می دهید. و طبعا” تمام این کارها را نیز با حمایت یک سری مقامات معلوم الحال و اجاره ای انجام می دهید. و این سرنوشت دردناک سازمانی است که روزگاری خود را مردمی و خلقی می انگاشت و ادعایش این بود که حامیان ما مردم ایران هستند.

دریغ که در حقیقت آنچه که برای همگان در واقعیت کنونی ایران مشهود است . بی پشتوانه بودن و عدم حمایت مردم ایران از فرقه رجوی است. بدیهی است که راز موفقیت هر سازمان حقوق بشری و مردمی و انقلابی مقدم بر هر چیز استقبال و حمایت مردم می باشد.

موضوعی که تمامی جداشدگان و روشنفکران در دنیای خارج از توهمات سازمان بر آن مطلع شدند بی پشتوانه بودن فرقه رجوی است که سالهاست از تاریخ ایران طرد شده و در بین جوانان ایران نه تنها جایی ندارد بلکه قرب و ارج و منزلتی نیز ندارد. و هر چه هم در تاریخ وخاطره ها موجود است. جنایت و خیانت و فرصت طلبی حتی به اعضای خود میباشد.

سازمانی که ادعا می کند حمایت مردمی دارد چگونه است که از راه اندازی حتی یک اعتراض چند صدنفری در داخل ایران عاجز است. حتی یک تشکل واقعی و حقوق بشری ایرانی را پشت سر خود ندارد و هیچ نامی از روشنفکران و برجستگان دنیای سیاسی و اجتماعی امروز ایران را در لیست حامیان آن نخواهید یافت.

شرم بر چنین سازمانی که افتخارش همکاری و پشتیبانی سیاست مداران سابق و اسبق و جنگ طلب و ضد ایرانی شده است .

نادر نادری پاریس22 سپتامبر2014

***


http://youtu.be/wFBoPhmNyxU?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ مجاهدین برای ایران ارزش هیچ معامله ای را ندارند؛ پرونده ۱۷ ژوئن، سرمایه گذاری بی منفعت فرانسه

مریم رجوی هفدهم ژوتنوزارت خارجه فرانسه، ژوئن ۲۰۱۴: مجاهدین خلق بواسطه استفاده از خشونت شناخته می شود. این گروه هیچ گونه حضور قانونی در فرانسه ندارند.

آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

مریم رجوی قاتل ندا و فروغ حسنی

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در گزارش سالانهی تروریسم ۲۰۰۷ امریکا

مریم رجوی قاتل ندا حسنی و دیگر قربانیان ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳

همچنین:

مصاحبه ندای حقیقت با آقای محمد رزاقی یکی از اعضای نجات یافته فرقه رجوی

ندای حقیقت (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ندای حقیقت، ششم مارس ۲۰۱۴: … آقای محمد رزاقی از اعضای نجات یافته از فرقه رجوی میباشند که به مدت بیست سال در کمپ اشرف اسیر بودند. ایشان همچنین در سال ۱۳۷۳ در زندان های کمپ اشرف بوده و یکی از شاهدین  زندان و شکنجه و قربانی  شدن اعضا در کمپ اشرف می باشد. آقای رز

آشنایی با فرقه ها – روش عضوگیری، ماهیت و عملکردها (قسمت هفتم)

ندای حقیقت (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)مریم سنجابی، ندای حقیقت، دهم مارس ۲۰۱۴: … مهوش سپهری(نسرین) که  آنزمان خود را ایدئولوگ سازمان می دانست با مسخره گی و لمپنی در جلسات زن ها می گفت  ما زن بریده نداریم هر زنی که می خواهد از سازمان خارج شود دنبال شوهر است…   هر کس یه ذره لباسش مرتب بود را به ن

بیست پنجم شهریور، روز جنایتی که مریم رجوی مرتکب شد

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  سازمان کار این اذیت آزار سیاق سابق فردی جانی به اسم امید برومند (ناجی) نفر دوم افشین علوی که در حال حاضر ساکن فرانسه می باشد و همراه مریم رجوی و از مترجمین مریم رجوی است نفر سوم علی رضا موسائی نفر چهارم علی رضا زنگی آبادی در طول این مدت گاها از نزدیک آن بن

چند جلمه بشنویم از دلال عروس مهدی ابریشمچی (رجوی نماد البغدادی و داعش)

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۴: … بیایم سر ادعای شما که اگر مجاهدین نبودن داعش از سی چند سال پیش بوجود میامد خنده حضار ابتدا به تنفر جهانی از داعش که اساسا بخاطر کشتار های کور ووحشیانه است راستی در سی چند سال پیش در ابتدای سال ۶۰ افراد کوچه خیابان و کسبه به چه جرمی و در چه دادگاهی محکوم به