شبنم و فرزاد مدد زاده _ مراقب توطئه ها ودسیسه های فرقه منفور رجوی باشید

شبنم و فرزاد مدد زاده _ مراقب توطئه ها ودسیسه های فرقه منفور رجوی باشید

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم آوریل 2014:…  برخی از اعضای خانواده مددزاده درزمره اعضا_ هواداران این گرو.ه تروریستی محسوب می گردند _ مهدیه وعلی اکبرمدد زاده از اعضای اسیر درتشکیلات فرقه رجوی درعراق بودند که در سال 1390 و درگیری با نیروهای عراقی که جهت اجرای احکام قضایی دولت عراق قصد ورود به اسارتگاه اشرف را …

UNAMI: continued concerns about abuses committed by the PMOI/MeK leadership

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

لینک به منبع

نامه ای برای شبنم وفرزاد مدد زاده _ هشدار : مراقب اجرای توطئه ها ودسیسه های فرقه منفور رجوی علیه خود باشید

مقدمه _ در روند تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری درایران ( سال 88 ) فرقه منفور وتروریستی رجوی همه داروندار خودرا به صحنه آورد تاشاید بتواند اعتراض جمعی از مردم تهران به نتیجه انتخابات را به سوی افراطی گری ورادیکالیسم به کشاند که البته همانند همیشه این اقدام بقایای فرقه باشکست و انزوا روبرو گردیده وتعدادی از بقایای این فرقه دستگیر _ محاکمه وبه زندان محکوم گردیدند _ خانواده قربانیان فرقه واسیران کمپ تخلیه شده اشرف درایران همیشه قربانیان اصلی این دست وپازده های بی حاصل ونتیجه این گروه تروریستی بوده اند _ دراین نوشتار به دسیسه جدید فرقه رجوی علیه دوتن از این دستگیر شدگان می پردازم که پس از دستگیری _ ومحکومیت و تحمل زندان آزاد گردیدند .

برخی از اعضای خانواده مددزاده درزمره اعضا_ هواداران این گرو.ه تروریستی محسوب می گردند _ مهدیه وعلی اکبرمدد زاده از اعضای اسیر درتشکیلات فرقه رجوی درعراق بودند که در سال 1390 و درگیری با نیروهای عراقی که جهت اجرای احکام قضایی دولت عراق قصد ورود به اسارتگاه اشرف را داشتند بگونه مشکوکی کشته شدند

شبنم و فرزاد مددزاده دوتن از اعضای این خانواده که درسال 1388 به دستور فرقه درتهران فعال شده بودند دستگیر _ محاکمه وبه 5 سال زندان محکوم گردیده که پس از گذران دوران زندان آزاد شده وبه زندگی مشغول هستند _ فرقه رجوی اما از آزادی وسلامت این افراد بسیار خشمگین است چراکه زنده وسا لم بوده هواداران این فرقه دلخواه این گروه نیست و حربه تبلیغی را از چنگال آنها بیرون می کشد _ لذا مرگ ویا زندانی بودن اینگونه هواداران خواست قلبی سران این گروه بوده وهست تا بتوانند روی اینگونه رخدادها مانور بدهند .

توطئه ودسیسه تازه فرقه رجوی علیه شبنم مدد زاده

اخیرا دریکی از رسانه های دروغزن فرقه رجوی خاطره ای با استناد به صفحه فیس بوک شبنم مددزاده منتشر گردیده که طبق آن این شخص درخاطرات خود از ” حمله به اشرف و کشته شدن اکبر ومهدیه ” نوشته است _ ولی این نامه جعلی است ودرصفحه فیس بوک شبنم مددزاده منتشر نشده وواقعیت ندارد _ صفحه فیس بوک شبنم مدد زاده جهت آگاهی

https://www.facebook.com/shabnam.madadzadeh.58?fref=ts

هدف دستگاه تبلیغی فرقه رجوی از اینگونه تبلیغات دروغ ایجاد اشکال درروند طبیعی زندگی این افراد درداخل ایران می باشد و با جعل اینگونه خاطرات می خواهد چنین القا کند که این خواهر وبرادر همچنان هوادار و هواخواه این فرقه هستند واین درحالی است که این دو جوان پس از تحمل زندان بخاطر اشتباهات خود هم اکنون به دور از هرگونه پیوند بااین فرقه منفور به زندگی عادی خود درایران مشغول هستند .

شبنم و فرزاد توجه کنید

طبعا هیچکس از کشته شدن برادر و خواهر شما در اسارتگاه اشرف درسال 1390 خرسند نیست واین رخداد باعث تاسف است ولیکن یادتان باشد که همانگونه که سازمان های بین المللی _ امریکا و دولت عراق ازسال 2009 هشدار داده بودند این پایگاه مخوف تروریستی بجامانده از صدام باید تخلیه وتحویل می گردید ولذا مسئولیت هرگونه مقاومت دربرابر مصوبات دولت عراق جهت ریشه کنی بقایای صدام ازجمله کشته شدن حدود 100 نفر عضو این فرقه ازسال 2009 بدین سو بگونه ای مستقیم سران فرقه می باشد _ بنابراین خواهروبرادر شما درزمره قربانیان این فرقه تبهکاری قرار می گیرند و شما باید درپروسه دستگیری ومحاکمه سران این گروه منفور شرکت کرده ودادخواهی نمائید .

حتما آگاه هستید که :

فرقه منفور وتبهکار رجوی سالهاست وجود خارجی ندارد و اگر تبلیغات دروغین این فرقه را کنار بگذاریم تنها به این دلخوش است که حدود 3000 نفر انسان اسیر وبی خبر را به زور واجبار وسرکوب در کمپ آوارگان حریه به گروگان گرفته است _ گزارش 23 ژانویه 2014 سازمان ملل درمورد نقض حقوق اسیران فرقه دراین مورد بهترین گواه می باشد

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=9161

پس هشیار باشید وبه سران جنایتکار وتحت تعقیب این فرقه اجازه ندهید از شما بعنوان طعمه و ابزار جهت تبلیغ استفاده نمایند ویادتان باشد دست سران فراری این فرقه بخون ده هاهزار ایرانی وعراقی آلوده می باشد و تا نابودی کامل تشکیلات ضد انسانی این فرقه زمان زیادی باقی نمانده است .

پس درمقابل اینگونه جعل خبر ها و داستان سرایی ها وکنش های فرقه رجوی واکنش نشان دهید تا همه آگاه گردند شما پس از پرداخت تاوان سنگین ازخواب غفلت ونا آگاهی بیدار شده اید .

الف .مینو سپهر 12 اپریل 2014

این هشدار نامه به آدرس شبنم مدد زاده ارسال گردید

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch, May 2005

(Women “rewarded” with pendants and robes after sexual ordeal)

Anne Khodabandeh (Singleton): Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

همچنین:

گزارش سال ۱۳۹۲ فرقه مزدور رجوی _ از سقوط قلعه مخوف اشرف تا انتخاب مریم قجر توسط مرتاض وجن گیر هندی

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1الف مینو سپهر، وبلاگ  زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم مارس 2014: …سال گذشته  دیوارهای ترک خورده بیشتری از ساختمان گلنگی تشکیلات فرقه رجوی برسر رهبر فراری ومخفی شده این فرقه فروریخت  و شعاری که بر دیوار یکی ازسالن های قلعه تخلیه شده  اشرف جهت سرگرمی اسیران نوشته شده

امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای ۴۲۳ تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

الف مینو سپهر، وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی (زنان در اسارت فرقه رجوی)، بیستم مارس 2014: …دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد درحقیقت دو

نگاهی به وصیت نامه سرشار ازشکست وعجز ودرماندگی بهمن ماه ۹۲ مسعود رجوی خطاب به اسیران کمپ حریه

الف. مینو سپهر،  وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی، بیست و پنجم فوریه 2014: … وقتی مسعود رجوی بعد از 25 سال تحمیق  گروهی بی خبر واسیر همچنان درخواست می کند که آنها “فردیت ” خودرا فراموش کنند به زبان دری یعنی اینکه وضعیت تشکیلات رجوی در اسارتگاه لیبرتی سخت متشنج گردیده _ افراد سرشار از سئوال های بی

عنوان سعید ماسوری از زندانی سیاسی به ” مجاهد خلق ” توسط فرقه رجوی چه مفهومی درخود دارد ؟

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم سپتامبر 2013: …  هشدار به سعید ماسوری . به سعید ماسوری باید یا آوری وهشدار داد که فرقه رجوی دیگر وجود خارجی ندارد وبا تخلیه اشرف وتلاش کنونی برای اخراج بقایای کور وکر وکهنسال و