شب یلدا در آلبانی . همچنان با همه توظئه های فرقه مجاهدین لبخند می زنیم

شب یلدا در آلبانی . همچنان با همه توظئه های فرقه مجاهدین لبخند می زنیم

جشن شب یلدا در آلبانی نجات یافتگان از مجاهدین خلقنجات یافتگان در آلبانی، بیست و سوم دسامبر 2020:… ما نه سنت پرستیم و نه سنت ستیز،  اماسنت های زیبا و ملی که نشان از هویت مادارند را با جان و دل گرامی و پاس میداریم. سنت هایی که اوج بیدا گری و بی رسمی بی فرهنگی اعراب در دوسه سده اول تسلط بر ایران و ایلغار مغولان خونریز و لنگ ترکتازی های تیمور و بعدها ترکان خوارزمی وسلجوقی وغرنوی و… نتوانستند آنها را از یاد و خاطره تاریخی ایران پاک کنند وحتی ایرانیان با بزرگداشت همین سنت ها بود و با همین سلاحهای ملی ومیهنی بود که خود را دوباره احیاء و از زیر یوغ بیگانه دوباره از خاکستر خود سربرآوردند. شب یلدا، چله بزرگ ، چله کوچک، چارچار و… نامهای آشنا و عجین شده با تمام خاطرات تاریخی و خاطرات قومی و فردی ما بوده وخواهند بود؛ برای ما عزیز و دوشت داشتنی و بل مایه عزت و افتخار ماهستند. جشن شب یلدا در آلبانی

زندان اشرف 3 در مانز ـ آلبانی آخرین ایستگاه فرقه مجاهدینجامعه بی طبقه توحیدی و مجاهدین خلق ایران

جشن شب یلدا در آلبانی . همچنان با همه توظئه های فرقه مجاهدین لبخند می زنیم

تیرانا، هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی ـ 23.12.2020

یلداتون مبارک

برای ایرانیان و حتی ملت های همسایه که ریشه آریایی دارند و در تبار قومی با ایرانیان مشترک هستند یلدا و شب چله نام و خاطره ای آشنا است.

ریشه شب یلدا را باید در اساتیر و داستانهای ملی دنبال کرد. از مانهای بسیار دور که جماعت های بشری در نبرد با طبیعت بوده اند تا بر مبنای تبیینی از از طبیعت و محیط خود سازگاری بیشتر و یا باغلبه بر آن زندگی خود را سامان  دهند.

درباره یلدا و شب چله و ننه سرما و پسرانش داستانهای اساتبری زیادی نقل شده است اما همه آنها در نقاطی بهم می رسند و داستان همان نبرد سرما و گرما و آماده شدن برای ورود به بهار دل انگیز است.

جشن شب یلدا در آلبانی نجات یافتگان از مجاهدین خلق

جشن شب یلدا در آلبانی – نجات یافتگان از مجاهدین خلق

شب چله به روایتی هم داستان شب دراز و  تیره و پایانش همان روز است. شب نماد تیرگی وجهل و در مقابل روز نماد روشنایی و خرد است که ریشه در افکار نیاکان آریایی دارد. دیدکاهی که نمایانگر نبرد بین روشنایی و تیرگی در عالم هستی است که در نهایت به پیروزی سرور انگیز روشنایی (خرد) خواهد انجامید که خود از دیدگاه زروانی و بعدها در آئین خردمند دانا «آشو زردتشت» نمایان شد.

همه ادیان از الهی و غیر آن در نهایت به عالم در قالب، خیر و شر، تاریکی و روشنایی و …  می نگرند و جهان هستی را نبرد بین این دو می دانند. اما معلوم نیست چرا به دین بهی انگ دوآلییزم می زنند در حالیکه می گوید خداوند جهان را آفرید اما این خلقت درچهره داشت؛ نور و ظلمت و دراین راستا ظلمت در نور پیچید و باید که نیکان با یاری خود در نهایت نور و خرد را بر تاریکی و جهل فائق گردانند.

شب چله و درازی آن که الهام بخش بسیار از شاعران بوده که زلق بلند یارشان را بیاد بیاورند و … در نهایت می رود و روزروشن جایش را می گیرد، زمستان سرد می رود و بهار دل انگیز و طرب افزامی آید. چه خوش نویدی است این!

این شب را به بیداری می گذرانند و فلسفه های و دلایل بسیار بر این عمل نقل کرده اند اما هرچه هست وهر حکایتی که داشته ویا دارد یک چهره دوست داشتنی « مادر بزرگ » در درازنای این شب دراز و سردو برای بپایان بردن آن چون آفتاب می درخشدو بلندای  مهر مادری را گوشزد می کند.

این مادر بزرگ با مهر وعطوفت بی نظیر فرزندان و نوه ها را با قصه های شیرین و عبرت آمیز سرگرم می کند تا دازای شب و سرما را عبور کنند.

ما نه سنت پرستیم و نه سنت ستیز،  اماسنت های زیبا و ملی که نشان از هویت مادارند را با جان و دل گرامی و پاس میداریم. سنت هایی که اوج بیدا گری و بی رسمی بی فرهنگی اعراب در دوسه سده اول تسلط بر ایران و ایلغار مغولان خونریز و لنگ ترکتازی های تیمور و بعدها ترکان خوارزمی وسلجوقی وغرنوی و… نتوانستند آنها را از یاد و خاطره تاریخی ایران پاک کنند وحتی ایرانیان با بزرگداشت همین سنت ها بود و با همین سلاحهای ملی ومیهنی بود که خود را دوباره احیاء و از زیر یوغ بیگانه دوباره از خاکستر خود سربرآوردند.

شب یلدا، چله بزرگ ، چله کوچک، چارچار و… نامهای آشنا و عجین شده با تمام خاطرات تاریخی و خاطرات قومی و فردی ما بوده وخواهند بود؛ برای ما عزیز و دوشت داشتنی و بل مایه عزت و افتخار ماهستند.

برهمین پایه هرجا که باشیم و در هروضعیتی باشیم، وضعیت اسفناکی که فرقه محاهدین خلق با حداکثر توظئه و خیانت اعضای جداشده از محاهدین خلق در آلبانی را در آن  قرار داده است ، همچنان  این سنت های دوست داشتنی را عزیز داشته و به شادی و جشن می نشینیم تا رجوی بیش از گذشته از لبخند ما خشمگین شود. شب یلدا و چله به برهمه ایرانیان و آریاتباران مبارک باد.

آلبانی – تیرانا 1 دی 1399

لینک به منبع

جشن شب یلدا در آلبانی . همچنان با همه توظئه های فرقه مجاهدین لبخند می زنیم

***

فرار مسعود رجوی و مرگ اعضای مجاهدین خلق ایرانعلی اکبر کلاته اسیر نگون فرقه رجوی در آلبانی مرد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کرونا-در-زندان-اشرف-آلبانی/

کرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانی

کرونا در زندان اشرف آلبانینجات یافتگان در آلبانی، هفدهم دسامبر 2020:… شما می دانید که  سازمان مجاهدین دارای مناسبات بسته؛ و دارای تمام ویژگیهای یک سکت است.افراد در این سکت جمعی زندگی می کنند و به دنیای آزاد و مراکز درمانی بطور آزادانه دسترسی ندارند. این امر نگرانی ما را در رابطه سلامت افراد مستقر در کمپ مانز بیشتر می کند. جان این افراد در شرایط فعلی و بعلت وکویید 19 درخطر است و این سازمان به جان افراد اهمیت نمی دهد. با وجود شرایط حاکم بر این کمپ و رفتار غیر مسئولانه رهبران این فرقه در قبال جان اعضاء، ما هشدار می دهیم و خواهان مداخله سریع مقامات ذیربط کشور شما و سازمانهای حقوق بشری آلبانی در این  امر هستیم تا جان افراد حفظ شود. کرونا در زندان اشرف

وضعیت کمپ آلبانی بحرانی استوضعیت کمپ آلبانی بحرانی است

کرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانی

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به ریاست اداره مهاجرت این کشور

هشدار نسبت به گسترش ویروس کرونا در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به متن انگلیسی: 

رجوی باید گزارشی از وضعیت شیوع کرونا در زندان اشرف 3 در آلبانی به افکار عمومی بدهد

خانواده های قربانیان نگران وضعیت فرزندان خود در مناسبات و زندگی جمعی و گله ای فرقه مجاهدین در آلبانی هستند

هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.12.2020

کرونا در زندان اشرف آلبانی

کرونا در زندان اشرف آلبانی

ریاست محترم اداره مهاجرت آلبانی

محترما بعرض می رسانیم ما جمعی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، نگران وضعیت دوستان سابق خود در محل تشکیلات این سازمان در روستای مانز ـ آلبانی هستیم .

در شرایط واگیری کویید 19 رهبری این سازمان افراد را بصورت جمعی در محلی بسته نگهداری می کند که شرایط را برای شیوع بیشتر این بیماری در بین افراد خطرناکتر می کند.

شما می دانید که  سازمان مجاهدین دارای مناسبات بسته؛ و دارای تمام ویژگیهای یک سکت است.

افراد در این سکت جمعی زندگی می کنند و به دنیای آزاد و مراکز درمانی بطور آزادانه دسترسی ندارند. این امر نگرانی ما را در رابطه سلامت افراد مستقر در کمپ مانز بیشتر می کند.

جان این افراد در شرایط فعلی و بعلت وکویید 19 درخطر است و این سازمان به جان افراد اهمیت نمی دهد.

با وجود شرایط حاکم بر این کمپ و رفتار غیر مسئولانه رهبران این فرقه در قبال جان اعضاء، ما هشدار می دهیم و خواهان مداخله سریع مقامات ذیربط کشور شما و سازمانهای حقوق بشری آلبانی در این  امر هستیم تا جان افراد حفظ شود.

رونوشت به :

رئیس جمهور محترم آلبانی

نخست وزیر آلبانی

وزارت کشور آلبانی

وزارت بهداشت آلبانی

سازمان رمسا

دفتر سازمان ملل متحد

با احترام :

اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

کرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانی

***

کرونا در کمپ رجوی در آلبانیفشار ایدئولوژیک و کرونا در کمپ رجوی در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بحران-کرونا-در-مجاهدین-خلق-مستقر-در-آلب/

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانیابراهیم خدابنده، انجمن نجات، سیزدهم دسامبر 2020:…  از جانب خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای سازمان مجاهدین خلق مایلم توجه شما را به بروز یک فاجعه انسانی به دلیل گسترش بیماری ناشی از کووید 19 در اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهدین خلق در کشور آلبانی جلب نمایم. خبرهای بسیار نگران کننده از داخل اردوگاه حاکی است که جمع بسیاری که تخمین زده می شود بالغ بر نیمی از ساکنان باشند مبتلا به بیماری شده و حال برخی بسیار وخیم است. به قرار اطلاع حال افراد سرشناسی همچون محمود عطایی، احمد حنیف نژاد، جواد خراسان، شهین حائری، انسیه گلدوست، فرزانه میدانشاهی، مرضیه حسینی، و بسیاری دیگر که در سنین بالایی قرار دارند نامناسب می باشد. بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

Corona Crisis In MEK Camp In AlbaniaMEK Hinders Coronavirus Detection In Albania

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

بحران کرونا در اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهدین خلق در آلبانی

اعلام آمادگی خانواده ها برای ارسال هرگونه کمک ممکن

لینک به متن انگلیسی:

انجمن نجات مرکز تهرانیکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹

نامه مدیر عامل انجمن نجات ایران به مسئول بهداشت جهانی در آلبانی

ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات

ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات

نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در آلبانی

با سلام و تقدیم احترام

از جانب خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای سازمان مجاهدین خلق مایلم توجه شما را به بروز یک فاجعه انسانی به دلیل گسترش بیماری ناشی از کووید 19 در اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهدین خلق در کشور آلبانی جلب نمایم.

خبرهای بسیار نگران کننده از داخل اردوگاه حاکی است که جمع بسیاری که تخمین زده می شود بالغ بر نیمی از ساکنان باشند مبتلا به بیماری شده و حال برخی بسیار وخیم است. به قرار اطلاع حال افراد سرشناسی همچون محمود عطایی، احمد حنیف نژاد، جواد خراسان، شهین حائری، انسیه گلدوست، فرزانه میدانشاهی، مرضیه حسینی، و بسیاری دیگر که در سنین بالایی قرار دارند نامناسب می باشد.

گزارشات تأکید دارند که فضای ترس و اضطراب بسیار بالایی بر اردوگاه حاکم است. ناگفته نماند که بعد از باخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات و چشم انداز تیره و تاری که نسبت به وضعیت آینده این سازمان در برابر انظار اعضا ظاهر گردید، فضای ترس و اضطراب شکل گرفت که بر تشدید غلبه بیماری می افزاید. عدم دسترسی به دنیای خارج، اعضا و خانواده ها را به شدت نگران کرده است.

همچنین اطلاع کسب کردیم که مقداری دارو از آلمان بطور خاص برای اردوگاه ارسال شده که ظاهرا کافی نیست و رسیدگی ها و مراقبت های بسیار بیشتری نیاز است. خانواده ها تمایل بسیار دارند تا راهی بیابند تا بتوانند به اعضای داخل اردوگاه یاری رسانند و کمک های خود را ارسال نمایند.

موضوع دیگر پنهان نمودن اخبار داخل اردوگاه توسط مجاهدین خلق است که بر نگرانی خانواده ها می افزاید. لازم به ذکر است که بین سالهای 2016 که حضور مجاهدین خلق در آلبانی تکمیل شد تا 2019 به طور متوسط هر دو ماه یک نفر در اردوگاه فوت نموده است. اما تصاویر اخیر قبرستان مجاهدین خلق در کشور آلبانی نشان می دهد که در پنج هفته گذشته حداقل 10 نفر جدید فوت کرده اند.

قبرستان مجاهدین خلق درکشور آلبانی

قبرستان مجاهدین خلق درکشور آلبانی – فوتی های جدید کرونایی 

قبرستان مجاهدین خلق درکشور آلبانی ( فوتی های جدید کرونایی )

بر اساس اطلاعات کسب شده افرادی همچون حسن زارعی، حسن صلاح اندیش، غلامرضا پورهاشم، افسانه پیچگاه، روح الله راموز، خلیل حق حسینی، مهدی حق حسینی، محمد قلی احسانی، و تعدادی دیگر در هفته های اخیر بر اثر ابتلا به کرونا فوت نموده اند.

قربانیان کرونا در مجاهدین خلق

تعدادی از قربانیان کرونا در اردوگاه مجاهدین خلق

یک مشکل جدی در خصوص اردوگاه مجاهدین خلق زندگی جمعی و فشرده و عدم رعایت ضوابط بهداشتی است که سرعت انتقال بیماری را بسا بیشتر می کند. همچنین نبود نظارت بر عملکرد داخل اردوگاه نیز مزید بر علت شده و روند رشد بیماری را سرعت بخشیده است.

در این رابطه لازم است تا دولت آلبانی و سازمان بهداشت جهانی در این کشور وارد شده و موضوع را تحت بررسی قرار دهند و نظارت های لازم را به اجرا گذارند. همچنین ضروری است تا امکان ارتباط خانواده ها با افراد داخل اردوگاه که سازمان مجاهدین خلق با پشتیبانی دولت آلبانی مانع از آن شده است برقرار گردد تا خانواده ها بتوانند از وضعیت سلامت عزیزان خود آگاه گردند.

ابراهیم خدابنده
مدیر عامل انجمن نجات ایران
تهران

رونوشت به:
رئیس سازمان بهداشت جهانی
نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در ایران

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

***

Maryam Rajavi Albania EU Open Letter to the Negotiators for Albania’s Accession to the EU

همچنین: