شرایط عینی مرحله سرنگونی

شرایط عینی مرحله سرنگونی

شرایط عینی مرحله سرنگونیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهارم مارس 2021:… آقا و خانم رجوی سالیان است که دم از مرحله سرنگونی میزنند تا بحال 500 مرحله سرنگونی را پشت سرگذاشته و آماده سازیها کرده از نتیجه نگرفته  و شکست خورده و درگل فرو رفته و در باتلاق آلبانی نشست کرده و گردنش را به آدمخواران سنجاق و بست نشسته بگذریم درسایتش مقاله ای نوشته بنام شرایط عینی درنوشتار طوری ازکولبر و کودک کار و گرسنگی صحبت کرده که بنده وقتی خوندم تمام کودکان ومردم یمن را برای ساعتها فراموش کردم درذهنم تصورکردم هشتاد میلیون ایرانی از گرسنگی وزنشون زیر ده کیلو رسیده وهمین فردا حداقل پنجاه میلیون نفرازگرسنگی خواهند مرد. شرایط عینی مرحله سرنگونی 

شرایط عینی مرحله سرنگونیرجوی آویزان هر کفن

شرایط عینی مرحله سرنگونی 

تبدیل مرحله سرنگونی به شرایط عینی

آقا وخانم رجوی سالیان است که دم از مرحله سرنگونی میزنند تا بحال 500 مرحله سرنگونی را پشت سرگذاشته و آماده سازیها کرده ازنتیجه  نگرفته وشکست خورده و درگل فرو رفته و در باتلاق آلبانی نشست کرده و گردنش را به آدمخواران سنجاق و بست نشسته بگذریم درسایتش مقاله ای نوشته بنام شرایط عینی در نوشتار طوری از کولبر و کودک کار و گرسنگی صحبت کرده که بنده وقتی خوندم تمام کودکان و مردم یمن راب رای ساعتها فراموش کردم. درذهنم تصورکردم هشتاد میلیون ایرانی از گرسنگی وزنشون زیر ده کیلو رسیده وهمین فردا حداقل پنجاه میلیون نفراز گرسنگی خواهند مرد. معلوم نیست سازمان ملل که از دشمنی در حق ملت ایران هیچ کم نمیگذارد چرا داستان حقوق بشردرایران راه  نمیاندازد و به فاجعه مطرح شده از جانب آقا و خانم رسیدگی نمیکند وسکوت است ؟  

دوم اگر ملت گرسنه واستخونهاشون بیرون زده غیراز آثار تحریم و محاصره است که خود شما یقه درانهای اول و آ خر آن بودید؟ کم بخاطرتحریم کردن مردم ایران خود را تکه پاره کردید؟ کم غلام حلقه بگوش آدمخواران شدید و جلو آنها زبان دراز خود را بیرون آورده و له له زدید؟ شما که میگفتید تحریم سران نظام را هدف گرفته مکان های سرکوب را نشانه رفته پس چرا دراین مقاله از گرسنگی و بیرون زدن استخون مردم آه وفغان سرداده و ننوشتید که با تحریم استخونهای سران نظام بیرون زده است؟ «متقلب ، شیاد ، دجال » چرا دیروز میگفتید سران نظام نشانه است ولی امروز از استخونهای بیرون زده مردم حرف میزنید و مدافع کودکان کارو….شدید ؟ دم دجالیت وشیادی وعوامفریبی اینجا ها بیرون میزند بعد گذری به صحرای کربلا ی کانونهای شورشی میزند و تشنه لبان را درمی یابد هندوانه برای آنها قاچ و زیر بغلشون میگذارد.

تعهد سرنگونی عقب افتاد . تقصیر کانونهای شورشی است

میگوید درشرایط عینی جامعه کانونهای شورشی شرایط را اماده تروزمینه سرنگونی را با شرایط عینی محقق خواهند کرد یکی نیست بپرسد شرایط عینی نیازبه شرایط ذهنی ندارد؟ نیاز به تحلیل درست ازشرایط ندارد؟ نیازبه سازماندهی ورهبری ندارد؟ در نبود ملا اجتماعی چگونه میخواهد سازماندهی کند ازابهامات است رهبرهم که در غیبت است. فکرکنم درتهران منتظر ورود یگانهای ارتش آزادیبخش و در حال سازماندهی و برنامه ریزی برای حرکت کانونهای شورشی ست .وقتی چند مولفه  در نوشتار گم و در هاله ای از ابهام است چگونه میخواهد فقط با شرایط عینی سرنگون کند؟

برای بنده تعجبی ندارد زیرا چهل وسه سال است که شرایط را آماده میبیند تمامی این حرفها به چند دلیل زده میشود اول شکست استراتژی. دوم وار رفتن نیروها. میخواهد دلداری بدهد تا سرپا بشوند. سوم شعر و شعارصد من یه غاز است و چهارم بحرانهای مختلف که قبلا شش مورد را جدا گونه نوشته ام را بپوشاند و از اثربحرانها بکاهد شرایط عینی ازحال و روز آقا و خانم ما را به نتایج فوق میرساند بله شرایط عینی آماده است برای کی خمینی یا رجوی؟ هزاراشرف را دریابید اگر کانونهای شورشی با الهام از رهبرعقیدتی هجرت کردند بتونید ـنها را کنترل و محل استقرار را آماده کرده باشید

لینک به منبع

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

شرایط عینی مرحله سرنگونی

***

کانونهای شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهکانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-لنگ-بستن-رجوی-برای-دشمنان-ایر/

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه 2021:… رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان 

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی ارتش گرسنگان یا آزادیبخش ؟ استراتژی تغار مجاهدین خلق در بعدی جدید

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

آقا و خانم رجوی زیرهربیرقی سینه میزنند

وضعیت آقا و خانم رجوی و سازمان مجاهدین و شورای مقاومت آنها برهمگان مشخص است. یک روز زیرعلم تروریسم ، یک روز زیر علم بوش و ترامپ ، روز دیگر زیر علم اسراییل ، اما رجوی همیشه گفته  دمکراتها و اروپا با حاکمیت دینی مماشات میکنند. این حرف جزو دروغهای هزاران باره رجویها ست. واقعیت بیرونی ندارد چرا ؟ برای اینکه همین دمکراتها وقتی مجاهدین را در لیست تروریستی قرار دادند هیچ وقت دفتر آنها در واشنگتن را نبستندم هیچ وقت از ورود آنها به کنگره و سنا و رابطه با سناتورها جلوگیری نکردند. فقط گفتند در خیابونها پول جمع ـوری نکنید و در برابر تمامی کارهای آنها سکوت و همکاری هم کردند. درنهایت این دمکراتها بودند که مجاهدین را از لیست تروریستی خارج و آنها را ازعراق به آلبانی با پول امریکا به هجرت بزرگ کمک کردند پس می بینیم حرف رجوی سر تا پا دروغ و دغل و شیادیست. اروپا هم همین ریل را رفته و در حال ادامه دادن است.

اما رجوی درزمان ترامپ به دمکراتها و اروپا حمله و ازانها میخواست ازسیاست مماشات دست بردارند. سیاستی که رجوی اسم آنرا مماشات میگذارد ضدیت اروپا با ایران وایرانی ها را میگوید. درحقیقت حرف رجوی اینه که چرا آنها اتحاد بین المللی مثل داستان عراق و لیبی ایجاد و به ایران با صد و بیست کشورحمله نمیکنند. میگفت اگراروپا مماشات نکند ما حاکمیت را سریعا سرنگون میکنیم و دلیل سرنگون نشدن مماشات اروپا وامریکاست. البته بنده معتقدم و بارها نوشتم دمکراتها بسیارجانی تراز بقیه هستند و اگر دیده باشید کابینه بایدن تماما صهیونیست  و ضد ایران و جنگ طلب تشریف دارند. ازاینها که بگذریم سایتهای رجوی وهواداران شروع کرده اند شب و روز حرفهای اعضای کابینه بایدن را غرغره کردن و آویزان اروپا شده اند. چی شد مماشات که بد بود. اخ بود. زشت بود. ضد مردمی بود. چوب زیربغل حاکمیت بود. چرا با لنگ اندازی مشمئزکننده شب و روزحرفهای آنها را تکرارمیکند؟ 

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. فکرنمیکنم کسی دردنیا طلبکارتر از رجوی پیدا شود. دلیل اینگونه حرفها از اینجا نشات میگیرد که مماشات را پیش میکشد و زیر کلمه مماشات و تکرار آن در زیر بده بستانهایش را انجام  و به  بهانه جنگ با خمینی زیر قبای آنها رفتن را توجیه و یاوه ها و حرفهای ضد ایرانی آنها را تکرار میکند. اگر از این حرفها نزند که نمیتواند زیرعلم آنها سینه بزند. به همین دلیل تروریسم را ارتش آزاد وعشایرانقلابی میخواند و در مقابل امریکا و اروپا را مماشات گر تا راحت و بدون دغدغه به سینه زنی خود ادامه بدهد. به آقا وخانم رجوی یاد آوری میکنم که خانه از پای بست ویران است. با دوغ آب مالی و نقش و نگار رنگی خانه استوار نمی ماند.

لینک به منبع

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

شرایط عینی مرحله سرنگونی  

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-سواربرترامپ-رجوی-بگل-نشست/

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2021:… استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع آن درعراق و با همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد. دراشرف به مسئولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیراز اینکه ما مثل زمان صدام کارت و برگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهد که براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم. نتیجه آن شدو خروج ازعراق و رفتن به آلبانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم به مجاهدین زد. ترامپ آمد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته و با حمایت از ترامپ چه حرفها و چه حمایتها که نکرد. با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان و بهمان و بولتون چه و چه و سنا و کنگره این و آن. دراین راستا در چهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت. استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست 

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستحمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

همانطورکه قبلا بارها نوشتم استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع ان درعراق وبا همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد دراشرف به مسولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیرازاینکه ما مثل زمان صدام کارت وبرگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهدکه براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم نتیجه ان شد خروج ازعراق ورفتن به البانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم بمجاهدین زد ترامپ امد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته وبا حمایت ازترامپ چه حرفها وچه حمایتها که نکرد با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان وبهمان وبولتون چه وچه وسنا وکنگره این وان دراین راستا درچهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت بلکه شبانه روز بعنوان شپش درجیب ترامپ سه قاپ پرتاپ کرد تحریم حمله نظامی ودفاع ازتروروجنایت برعلیه ملت اقدام و به پشتوانه ترامپ درانواع دسیسه ها شریک شد

در آبان 98 از آشوب دفاع و توسط کانونهای شورشی ادعایی، بخوانید تروریسم، دست به ترور زد. یکی از آنها داستان نوید افکاریست.  ازاینها که بگذریم دیروز اعلام کردند ترامپ شکست خورده. نمیدونم درشکنجه گاه روانی رجوی چی میگذرد ولی این را میدانم که ماتم سراست، عزا عزاست، قران برسرکردن است، ولوله و شیون است، روضه خوانی و نمازنجات برپاست. در تعزیه ها غوغاست. چرا ؟ خری که استراتژی را سوار بر آن کرده بودن در باتلاق گیرکرد ومرد. انگار به استراتژی رجوی بمب اتم زده اند. آثاری ازش باقی نماند.  بهمین دلیل مثل اربابانش نتانیاهوی صهیونیست و پادشاه وهابی عربستان لال شده و قدرت هیچ گونه عکس العملی را ندارد. در سکوت است. چرا این یکی مثل دوران بوش ضربه اش کم نیست و نابود کننده است؟ به این دلیل که امریکا  دیگرامریکای آنزمان نیست که مثلا با انتقال به آلبانی چند صباحی نفس بکشند. تازه شروع درگیری ها و جنگهاست. فکرنکنید با آمدن بایدن اوضاع بهترمیشود خیرکاملا برعکس اغازفروپاشی رسمیست ، سرعت وتحولات امریکا وبهم ریختن انکشورتسریع خواهد شد ، شکافها هم نخواهد امد ، صدها گرفتاری شروع میشود ، وازنظربین المللی بعد انتخابات نه ابرویی موند ونه حیثیتی ونه ارزشی ، جهان تمام اینها را مدنظرقرارمیدهد ودریک کلام امدن بایدن امریکا را بشدت ضعیف کرد نه قوی اگرسیاستهای بایدن همان ترامپ است که فاتحه اش ازحالا خونده شده اگرتعغیرکند که حتما مقداری تعدیل خواهد شد چه بلایی برسرنتانیاهو ودارودسته عربستان وجنگ یمن وموضوع فلسطین خواهد امد ، رابطه اش هرگز با اروپا مثل قبل نخواهد شد زیرا زمزمه ها وعملهای اروپا نشان میدهد که انها بسمت استقلال ازامریکا درحرکت هستند که با امدن بایدن حل نخواهد شد پس می بینیم چه دربعد داخلی وچه بعد خارجی امریکا هرگز به قبل برنخواهد گشت ودیگرنمیتواند اب رفته رابجوی برگرداند با کوزه شکسته هم نمیتواند اب بخورد

درداخل چه میشود نولیبرالیسم درانتخابات بعدی جاروب خواهد شد هم امریکا وغربی ها وهم اپوزیسیون داخل راهم ازدست خواهند داد نتیجه با این همه ضعف ودرماندگی ومشکلات دربرابرایران وملتش که چهارسال درمحاصره کامل مقاومت کرد وپیروز بیرون امد چگونه باید رفتارکند ؟ یکی ازانها رها کردن مدعیان اپوزیسیون خارج کشوردرتمامیتش است  مجبوراست همه را ول کند وگرنه با ایران نمیتواند دربی افتدیعنی اینکه خانم کلینتونی وشرایطی ندارد که بخواهد یک البانی دیگربرای رجوی برپا کند ومیگذارد تا درتنهایی خودش بمیرد چون بدردش نمیخورد کارت سوخته وجزغاله شده ازطرف دیگرزمان تعیین تکلیف تعهدات فرا رسیده ترامپ رفته وسرنگونی که هیچ خودش درتله گرفتاراست چه جوابی به نیروها میدهد ایا ریزش نخواهد داشت ؟ اگرحتی یک نفرهم ریزش نداشته باشد با شناختی که بنده دارم از درون می پوکاند ، استراتژی باد فناست ، انقلاب چی ؟ بهمین دلیل امدن بایدن را مثل انفجاربمب اتم دانستم ، رجوی مهمترین حامی خود را از دست داد که سلسله وارادامه خواهد داشت ازنتانیاهو گرفته تا پادشاهان عربها دیگرنمیتوانند چه مالی وچه سیاسی حامی رجوی باشند دومینه اول افتاد ، دومینه های بعدی پشت سرهم تا اخرین خواهند افتاد کسی نمیتواند متوقف کند وازمرگ سیاسی وایدئولوژیک رجوی جلو گیری کند  رفتن ترامپ یعنی خراستراتژیک رجوی درباتلاق مرد وامدن بایدن خود استراتژی راقبل ازرفتن به کاخ سفید کشت حال رجوی برود نمازشفاعت درعراق بخواند که بوش انتخاب شود وخانم رایس هم وزیرخارجه بشود تا شب قدرش رقم بخورد اهای اقای رجوی وخانم عضدانلو حالا فهمیدید چرا دراشرف نوشتم لعنت براین شب قدریا هنوز نفهمیدید ؟  

لینک به منبع

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

شرایط عینی مرحله سرنگونی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ربودن-و-شکنجه-جداشدگان-مجاهدین-خلق/

ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق ، خط و نشان کشیدن برای دیگر منتقدین مریم رجوی

ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق ، خط و نشان برای دیگر منتقدین مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم فوریه 2021:… آیا ازنظرسیاسی وتبلیغی و صدا خفه کنی و جمع کردن تناقض سایرین براش بهترنبود با اومصاحبه میکرد؟ چرا بجای چنین کار آب و نون دار رفته سراغ کمیسیون ضد تروریسم و با زبان کمیسیون حرف میزند؟ با توجه به سابقه آقا و خانم رجوی درگروگان گیری و نحوه بیان خبر و نوشتار آن و اطلاعات نوشته شده وعلنی نکردن او به این نتیجه میرسیم که یا او را دزدیده اند  ویا اینکه اورا فریب داده به کشوردیگری برده و آنجا گروگان گرفته با نام او اطلاعیه داده اند. موضوع دیگ ربا اطلاعیه بنام کمیسیون و خط و نشان صدباره برای جدا شده ها دراروپا و تهدید انها میخواهد بگوید ببینید حرفم را عملی کردم تا آنها را بترساند. عمدا اینگونه وارد شده تا خط ونشان جدی گرفته شود. میگوید اصلا حرفی از قانون نزنید در اروپا گروگانتون میگیرم. در حال جاروی شغالان هستم. اگرچنین حرکتی کرده باشد اولا باید گفت همچنان به خط و نشان کشیدن ادامه بده تا ازخستگی وقتی روی تخت افتادی درجا خوابت ببرد تا گرفتار تناقضات جنسی نشوی و ثانیا …. ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق 

شکنجه گران فرقه رجوی را محاکمه کنیدشکنجه گران فرقه رجوی را محاکمه کنید

ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق ، خط و نشان برای دیگر منتقدین مریم رجوی 

شرایط عینی مرحله سرنگونی 

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

بازگشت آقا و خانم رجوی به اصل خویش

هرکسی کو دورماند ازاصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

آقا وخانم رجوی درگروگان گیری وفریب ید طولایی دارند درکشورهای مختلف کمین میگذاشت وایرانی های جوان وساده راازکشورهای دیگربافریب به اشرف کشانده ودرانجا گروگان نگه میداشت واجازه خروج به نفرنمیداد ومیگفت همین که هست برای من کارمیکنی

صبح ایران افشاگررابازکرده دیدم کمیسیون دروغ ونیرنگ وفریب ومارک واتهام ، آقا وخانم  درباره هادی ثانی خانی اطلاعیه داده اند خوندم حرفهایی که زده بود اصلا به هادی شباهت نداشت بنده اورا سالها ازنزدیک میشناختم اززمانی که بیرون امدم با او رابطه نداشته ونمیدونستم چکارمیکندحرفهایی که میزنم با شناخت سالهای گذشته است.

ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق هادی ثانی خانی

ربودن و شکنجه هادی ثانی خانی از جداشدگان مجاهدین خلق

اولا انشا اطلاعیه انشا هادی نیست او نمیتواند اینگونه بنویسد دوم او نمیتواند وامکان انرا ندارد که اینقدراطلاعات جمع کرده ویا به او داده باشند ولی هرطوراقا وخانم حساب میکنند ، بنویسد فلانی درالمان اینکارها را کرد بنده که سی سال است اسم انها را میشنوم انها را حتی باقیافه نمیشناسم هادی چگونه این همه اطلاعات درباره اوو خبرنگار البانیایی وخانمش ووکیل انها ورابطه اوبا بقیه را دارد ازعجایب است مگراینکه نتیجه بگیریم یا به او حرفها دیکته شده ویا با اسم او اطلاعیه داده اند

اگرهادی بسمت مجاهدین گرایش دوباره کرده که حقش هست هرراهی که میخواهد انتخاب کند پس چرا خبربه این مهمی برای رجوی را انتنی و علنی نکرده وهادی را با کت وشلواروکراوات پای تلویزیون نیاورده تا رسما وجلو دوربین نشان داده ووضعیت وعاقبت جدا شده را برای نیروها وهواداران بنمایش بگذارد تا انها هم فکرجدایی به سرشون نزند ؟ ایا ازنظرسیاسی وتبلیغی وصدا خفه کنی ووجمع کردن تناقض سایرین براش بهترنبود با اومصاحبه میکرد  ؟ چرا بجای چنین کاراب ونون وداررفته سراغ کمیسیون ضد تروریسم وبا زبان کمیسیون حرف میزند ؟ باتوجه به سابقه اقا وخانم درگروگان گیری ونحوه بیان خبرونوشتار ان واطلاعات نوشته شده وعلنی نکردن او به این نتیجه میرسیم که یا اورا دزدیده اند ویا اینکه اورا فریب داده به کشوردیگری برده وانجا گروگان گرفته با نام او اطلاعیه داده اند

موضوع دیگربا اطلاعیه بنام کمیسیون وخط ونشان صدباره برای جدا شده ها دراروپا وتهدید انها میخواهد بگوید ببینید حرفم را عملی کردم تا انها را بترساند عمدا اینگونه وارد شده تا خط ونشان جدی گرفته شود ، میگوید اصلا حرفی ازقانون نزنید دراروپا گروگانتون میگیرم درحال جاروی شغالان هستم ، اگرچنین حرکتی کرده باشد اولا باید گفت همچنان به خط ونشان کشیدن ادامه بده تا ازخستگی وقتی روی تخت افتادی درجا خوابت ببرد تا گرفتارتناقضات جنسی نشوی ، دوما میگفت وقتی شکست خوردیم سراغ جدا شده ها بروید وزندان انرا بکشید با این اطلاعیه وعمل شکست خودرا فریاد زده است چگونه باید بگوید شکست خوردم ، نتیجه ، آقا و خانم رجوی ازضعف ودرماندگی تن به اینکارداده اگرمشخص شود که گروگتن گیری کرده میدونید دراروپا چه بلایی سرش خواهد امد حکم مرگ قطعی وسریع خود را امضا کرده است خانواده هادی باید به مجامع بین المللی شکایت وپیگیر ان باشند وبدانند سرنوشتش چی شده است ، هراتفاقی هم برای او بیفتد مسول اول واخران اقا وخانم رجوی هستند    

لینک به منبع

ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق ، خط و نشان برای دیگر منتقدین مریم رجوی 

شرایط عینی مرحله سرنگونی 

*** 

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلقسرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) publication after Islamic revolution in Iran:  Let’s make another Vietnam for the AmericansMojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) publication after Islamic revolution in Iran: 
Let’s make another Vietnam for the Americans

همچنین: