شرکت دکتر مسعود بنی صدر در پانل متخصصین بین المللی امور فرقه ها در لندن تحت عنوان “تاثیرات مضر گروه های افراطی” بر افراد

شرکت دکتر مسعود بنی صدر در پانل متخصصین بین المللی امور فرقه ها در لندن تحت عنوان “تاثیرات مضر گروه های افراطی” بر افراد

مسعود بنی صدر استیو حسنایران اینترلینک به نقل از آوا دا کو، شانزدهم اوت 2014: …  دکتر مسعود بنی صدر در کنار متخصصین بین الملللی در امور فرقه ها در کارگاهی در لندن در روزهای 23 و 24 اوت 2014 شرکت می کند. این کارگاه به مسئله “تاثیرات مضر گروه های افراطی در افراد” و مسائل ذیربط خواهند پرداخت. از دیگر سخنرانان این جلسه: آقای استیو حسن، یکی از مراجع اصلی در امور فرقه ها و “تاثیرات مضر” آنها است. استیو حسن نویسنده …

X-MEK MASOUD BANISADR TALKS WITH STEVE HASSANمسعود بنی صدر استیو حسن

لینک به متن اصلی (انگلیسی)

شرکت دکتر مسعود بنی صدر در پانل متخصصین بین المللی امور فرقه ها در لندن تحت عنوان “تاثیرات مضر گروه های افراطی” بر افراد

دکتر مسعود بنی صدر در کنار متخصصین بین الملللی در امور فرقه ها در کارگاهی در لندن در روزهای 23 و 24 اوت 2014 شرکت می کند. این کارگاه به مسئله “تاثیرات مضر گروه های افراطی در افراد” و مسائل ذیربط خواهند پرداخت. از دیگر سخنرانان این جلسه:

آقای استیو حسن، یکی از مراجع اصلی در امور فرقه ها و “تاثیرات مضر” آنها است. استیو حسن نویسنده کتابهای مختلف از جمله “کنترل ذهن در فرقه ها” و “آزادی ذهن” است.

دکتر مسعود بنی صدر، نماینده سابق مجاهدین خلق است. وی در اسل 1996 این گروه را ترک کرده و کتابی تحت عنوان “مسعود. خاطرات یک شورشی” را تالیف نمود. وی بعدا کتاب “فرقه های مخرب و تروریست. نوع جدیدی از برده داری” را تالیف نموده است. وی در زمینه آگاهی رسانی در مورد “تاثیرات مضر” و رابطه آن با “گروههای تروریستی” فعالیت می کند

کنفرانس مطبوعاتی

در این رابطه روز جمعه 22 اوت و قبل از دو روز کارگاه در 23 و 24 اوت، کنفرانس مطبوعاتی با شرکت سخنرانان کارگاه برگزار می گردد. این کنفرانس صرفا برای نمایندگان مطبوعات و دعوت شدگان می باشد

(برای آدرس به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید)

(پایان)

***

همچنین:

How Fast Can Someone Be ‘Radicalized’?

http://youtu.be/47V-tFgD55Q?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): یازده مرحله رفرم فکری لیفتون

مسعود بنی صدرمسعود بنی صدر، انستیتوی تحقیقات در مورد فرقه های مخرب، بیست و هشتم دسامبر 2013: … من نميتوانم مدعي شوم که شستشوی مغزی ميتواند شما را تبديل به يک زامبي، آدم ماشيني، و يا شي کند؛ اما در مقابل کساني که بکل منکر وجود چنين شيوه هائي هستند، برای وادار کردن آنها به ديدن واقعيتهای انکار ناپذير

 با مقالات تجربی- علمی دکتر مسعود بنی صدر آشنا شویم

مسعود جابانی، سیزدهم دسامبر 2013: …  در روزهای یکشنبه 24 نوامبر و شنبه اول دسامبر جلساتی با حضور تعدادی از جداشدگان از فرقه رجوی در شهرهای هلند و آلمان با عنوان ” چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید ” برگزار گردید.جلسات فوق هر یکماه و نیم یکبار، با هدف آشنائی با فرقه و آسیب های

رهایی و بازگشت شیراحمد روز رخ از چنگال فرقه رجوی

احمد روز رخانجمن نجات، مرکز گلستان، دوازدهم اوت 2014: …  فرقه خیانتکار رجوی در مدت سه دهه که جنایتهای بسیاری در حق خانواده های کشورمان انجام داده و فرزندان آنها را با انواع نیرنگها فریب داده بود که خانواده شیر احمد روز رخ نیز از جمله آنهاست . وی که در سال 1366 به اسارت نیروهای بعثی در آمده بود ، بعد از گذشت دو سال با حیله و نیرنگهای فراوان سران فرقه رجوی به آنها پیوست ولی بعد از گذشت مدتی به