شرکت وافشای فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در جلسه پارلمان اروپا توسط آقایان رضا صادقی و داوود ارشد

شرکت وافشای فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در جلسه پارلمان اروپا توسط آقایان رضا صادقی و داوود ارشد

EU P on MKO, MEK, Rajavi cult jan20173“کانون آوا” و “نه به تروریسم و فرقه ها”، سیزدهم ژانویه 2017:… اقای رضا جبلی طی صحبت باآقای Morten Løkkegaard  از گروه  ALDEگزارش کاملی از قطع ارتباط کامل اعضای فرقه رجوی از  تمامی رسانه های اجتماعی از سال 65 به بعد به عرض ایشان رساندند. ازجمله عدم امکان استفاده از تلفن و اینکه اعضای فرقه هیچگونه اطلاعی در رابطه با انترنت و موبایل نداشته اند و … 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

لینک به متن انگلیسی گزارش 

— 

— 

گزارش شرکت آقای رضا جبلی ازکانون آوا در دوجلسه در پارلمان اروپا

کانون آوا – 13 ژانویه 2017
لینک به منبع

گزارش شرکت آقای رضا جبلی ازکانون آوا در دوجلسه در پارلمان اروپا

گزارش 1:

روزسه شنبه 10 ژانویه 2017 اقای رضا جبلی از کانون آوا به دعوت از پارلمان اروپا در کنفرانس “آزادی رسانه های اجتماعی” درمحل این پارلمان دربروکسل شرکت کرد.

در این کنفرانس سخنرانان بر حق ازادی همه افراد برای استفاده آزادانه از رسانه های اجتماعی تاکید ورزیدند.

درادامه جلسه اقای رضا جبلی طی صحبت باآقای Morten Løkkegaard  از گروه  ALDEگزارش کاملی از قطع ارتباط کامل اعضای فرقه رجوی از  تمامی رسانه های اجتماعی از سال 65 به بعد به عرض ایشان رساندند. ازجمله عدم امکان استفاده از تلفن و اینکه اعضای فرقه هیچگونه اطلاعی در رابطه با انترنت و موبایل نداشته اند و اعضای جداشده که برای اولین بار موبایل را دیده بودند حتی نمی دانستند که چگونه انرا روشن کنند و بطور کامل از دنیای ازاد قطع بودند. آقای جبلی در ادامه یادآور شدند که فرقه رجوی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق اولیه اعضای خود میباشد که حتی زیر شدیدترین کنترلها هم حتی اجازه ارتباط افراد از طریق تلفن با خانواده هایشان را نمی دهد ولی در پارلمان اروپا دم از ازادی بیان می زند. اقای جبلی همچنین از وجود حدود 1800 نفر از اعضای اسیر در کمپ تیرانا که هنوز سران فرقه اجازه استفاده از انترنت و موبایل را نداده اند، نیز صحبت کردند.

با حاضران در جلسه نیز آقای جبلی بحثهای افشاگرانه متعددی در پایان کنفرانس داشتند که مستمعین از وجود چنین فرقه و افرادی که از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات ممنوع هستند مطلع شدند و آقای جبلی با اسناد و مدارک انکارناپذیری به تمامی سئوالات آنان پاسخ دادند.

حاضران ضمن حمایت خود از فعالیتهای ایشان،  پیشنهادات متعددی جهت کمک برای افشای هر چه بیشتر این فرقه ضد ازادی ارائه دادند.

گزارش دوم:

روز چهارشنبه 11 ژانویه 2017 نیز آاقای جبلی ازکانون آوا با دعوت قبلی پارلمان اروپا در جلسه “مبارزه برای کودکان” که از طرف  گروه سوسیال دموکرات  و با شرکت اقای عودو بولمن معاون رئیس در امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا منجمله خانم یوتا اسشتاین روک اقای لوپه خانم ماریا رودریگز و خانم سیلویا کوسدا و همچنین شهردار مریدای اسپانیا و تعداد زیادی از مسئولان سازمانهای حفاظت از کودکان اروپا برگزارشد، شرکت کردند.

بعد از صحبتهای خانم نماینده کوسدا اقای جبلی برای مطرح کردن سئوال دعوت شد که ایشان ضمن معرفی خود و به نمایندگی از کانون آوادرآلمان گفتند:

“چگونه می توانیم تضمین و یا جلوگیری کنیم از بدام افتادن کودکانمان بدست گروه های تروریستی و فرقه های مذهبی و همچنین پولهایی که این گروه ها تحت عنوان مخارج کودکان از دولت دریافت میکنند؟ از این جهت این سئوال حیاتی را مطرح میکنم که بین سالهای 96 تا 98 حدود 300 کودک ونوجوان زیر 16 سال توسط فرقه مجاهدین خلق از اروپا و مخصوصا آلمان به کمپ اشرف در عراق منتقل شدند. این کودکان و نوجوانان تحت حمایت دولت آلمان بوده و حقوق ماهیانه از دولت آلمان توسط انجمنهای پوششی این فرقه دریافت میکردند. سازمان مجاهدین بعد از انتقال این کودکان کماکان حقوق ماهیانه انها را به دلیل عدم اعلام به دولت تا سال 2004 دریافت میکرده است و فقط در این سال و با رسیدن اطلاعات به اداره تحقیقات فدرال امریکا و انجام تحقییقات مشترک با پلیس فدرال آلمان،  دفتر کلن آنان بدلیل کلاهبرداری بسته شده عا ملین آن دستگیر و تعدادی هم به عراق فرار کردند که هنوز در لیست فراریان قرار دارند و خانم رئیس عجیب تر اینکه رهبر این فرقه مریم رجوی هر چند وقت توسط نماینده پارلمان و لابی آنها برای جلسه حقوق بشر به پارلمان می اید. چرا؟ و چگونه می توانیم از بدام افتادن کودکان در این گروها و فرقه های تروریستی جلوگیری کنیم؟”

 این سخنان با عث شوک نماینده ها و حاضران شد. در انتهای جلسه آقای جبلی حدود یک ساعت با تعدادی از شرکت کنندگان به گفتگو پرداخت. ایشان ضمن توضیحاتی در مورد جدایی زنان و مردان و طلاقهای اجباری در فرقه و مخصوصا جداکردن کودکان از مادرانشان منجمله کودکان حتی شش ماهه و شیرخواره باعث تاثر شدید خاطر شدند و مخاطبین انزجار خود را از این همه توحش این فرقه ضد بشری ابراز داشته و افشاگریهای ایشان را مورد ستایش قرار دادند.

ویدیوی کوتاهی از پرسش آقای رضاجبلب در پارلمان اروپا – 11 ژانویه 2017

Reza Video

درزیر عکسهایی از برگزاری این کنفرانسها در پارلمان اروپا درج می گردد:

رضا صادقی جلبی پارلمان اروپا

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

– 

پیشرفتی عمده در اقدامات بازدارنده از دسترسی تروریستها و فرقه همچون فرقه رجوی به رسانه ها و پلتفرمهای جهانی در کنفرانس پارلمان اروپا

نه به تروریسم و فرقه ها، ژانویه 13, 2017
لینک به منبع

شرکت نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس پارلمان  اروپا

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

آقای رضا جبلی

روز سه شنبه 10 ژانویه2017 آقایان رضا جبلی از فرماندهان و مسئولین سابق مجاهدین و داود ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و از مسئولین عالی رتبه مجاهدین در کنفرانس “رسانه ها، پلت فرمهای جهانی” پارلمان اروپا شرکت کرد.

EU P on MKO, MEK, Rajavi cult jan20172

این کنفرانس توسط حزب اتحاد لیبرالها و دمکراتهای اروپا به ریاست مورتن لوکه گارد عضو پارلمان اروپا از هلند سازمان داده شده بود.

اعضای دیگر پنل عبارت بودند از:

آقای توماس میروپ کریستنسن مدیر عامل امور اتحادیه اروپا و رئیس دفتر فیس بوک در بروکسل

آقای اسپن اگیل هانسن از نروژ، مدیر مسئول روزنامه معروف آفتن پست

آقای پیتر خویگ کنودسن نویسنده و روزنامه نگار از هلند

خانم جیلین یورک نویسنده و فعال سیاسی از برلین آلمان

آقای آدام اسمیت اقتصاد دان و معاون ادیتور از روزنامه اکنومیست

آقای دانیل براون معاون کابینه خانم ورنا یورووا کمیسر عدالت، مصرف کنندگان، و برابری جنسی در پارلمان اروپا

این کنفرانس، اساسا به بررسی سانسور در رسانه اختصاص داشت و کنترلهایی که از طریق الگوریتمهایی که شرکتهایی مانند فیس بوک و … بر مصرف کنندگان و سیاستهای مصرف و اطلاع رسانی و انتخاب مطالب جهت کنترل اعمال میکنند را مورد بررسی قرار میداد.

هیئت نه به تروریسم و فرقه ها آقایان رضا جبلی و داود ارشد  نقش بسیار فعالی در سمت دادن درست کنفرانس ایفا نمودند. آنها طی سخنان خود ضمن تشکر بسیار از برگزاری چنین کنفرانس مهمی توسط حزب لیبرالها و دمکراتهای اتحادیه اروپا و تشکر از رئیس جلسه آقای مورتن لوکه گارد توجه این کنفرانس را موضوع بسیار مهم و حیاتی در مورد رسانه ها مطرح و جلب نمودند.

داوود باقروند ارشد

آقای داود ارشد

آقای داود ارشد در سخنان خود عنوان کردند که: آقای رئیس حضار محترم بنده و آقای رضا جبلی علاقه مندیم که ضمن تشکر و قدر دانی از رسانه ها و بویژه رسانه های اجتماعی جهانی مانند فیس بوک و تویتر و… که نقش بسیار سازنده ای در جنبشهای اجتماعی و فرهنگی در جهان امروزه بازی میکنند و به مردم جهان امکان تنفس بیشتر در فضای آزاد اینگونه رسانه میدهد توجه کنفرانس را به موضوع بسیار حیاتی که این روزها جهان با آن دست بگیربان است جلب کند. و آن نگرانی بنده و دوستم آقای جبلی و فکر میکنم همه ما در مورد دسترسی گروههای تروریستی و فرقه ها همانند گروه تروریستی داعش و سازمان مجاهدین خلق ایران که در پاریس مستقر هستند و رئیس آن خانم مریم رجوی در همین پارلمان نیز رفت و آمد میکند به همین ابزار بسیار سودمند جهت نفرت پراکنی و سازمان دادن تروریسم و برنامه ریزی و تبلیغ افراطی گری بپردازند است.

همین شبکه ها در حال حاضر بدلیل نبود قانون و کنترلهای مناسب وسیله ای شده است برای تخریب تمدن بشری توسط این فرقه ها وسیله ای که قرار است برای پیشرفت انسان و جامعه ما بکار برود.

آقای رضا جبلی نیز همچنین اضافه کردند که اگر توجه کرده باشید آقای مسعود رجوی رهبر مذهبی و خلیقه این فرقه صدها ساعت ویدئو و فایلهای صوتی نفرت پراکنی و تهدید به ترور و قتل در همین سایتهایی مانند فیس بود و یو تیوب و … دارد که در آن به کشتن مخالفان که بعضا شهروندان اروپا و آمریکا هستند و یا فرمان به نابودی امریکا و حامیات غربی مخالفین بصورت وصیت برای نیروهای مغز شویی شده خود دارد.

آقای داود ارشد گفتند که آیا وقت آن نرسیده است که شرکتهای بزرگی همچون فیس بوک و یوتیوب و … ضمن اینکه از این راهها در آمد زایی میکنند در همکاری با ارگانهای قانوگذاری مانند پارلمان اروپا نقش فعالتری در کنترل و جلوگیری از این فاجعه که بدست خودمان سلاح های تخریب جمعی بدست این فرقها مانند مجاهدین و داعش داده ایم ایفا کنند. آیا وقت آن نرسیده که از بجای پس فعالی در این زمینه به پیش فعالی روی بیاوریم؟

پارلمان اروپا مجاهدین خلق فرقه رجوی

پنل کنفرانس و آقای داود ارشد در مانیتور کنفرانس هنگام سخنرانی

بشریت در گذشته توانسته مانند آلمان بعد از شکست فاشیزم هیتلری هرگونه تبلیغ فاشیسم را با تصویب قوانین در آن کشور قانونا ممنوع کنند. ما بدینوسیله به ممنوعیت استفاده و دسترسی تروریستها و فرقها مانند سازمان مجاهدین و داعش و … از طریق این کنفرانس بسیار مهم فراخوان میدهیم.

از این نقطه به بعد تمام کنفرانس در مسیر جدید وارد شد و تروریسم و فرقه ها و استفاده آنها در کانون مباحث کنفرانس قرارگرفت.

آقای جو مک گنی از ارگان حقوق دیجیتالی اتحادیه اروپا در ادامه سخنان هئیت و با تائید نکات آنها کنفرانس و پنل را مورد سوال قرار داد که چرا پلتفرمهای جهانی مانند فیس بوک و … فیلترهایی برای جلو گیری از بکارگیری و پخش مطالب نفرت پراکنی فرقه ها و تروریستها اعمال نمیکند. این باید خواسته همه ارگانهای ضد تروریستی نیز باشد و هست. نه فقط محتوای تروریستی که توسط شرکتها فیلتر میشود بلکه منابع و تروریستها و فرقه هایی که این مطالب را بارگذاری میکنند باید مورد پیگرد قرار بگیرند. هرچند برای ما مهم است که در مبارزه با تروریسم و فرقه ها و دسترسی آنها آزادیهای مدنی را محدود نکنیم.

نماینده فیسبوک

نماینده فیس بوک آقای توماس کریستنسن

شرکت کننده بنام خانم رُسی پزشک از فرانسه سوال کردند، مشکل فقط در فیس بود نیست، گروههای تروریست و فرقه ها معمولا از اطلاعات موجود در رسانه های دیجیتال استفاده های غیر قانونی میکنند چگونه جلو آنها را حتی در این گونه موارد باید گرفت؟ مسئله بعدی در ادامه سخنان دوستان حاضر در جلسه از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها باید گفت ما میدانیم که تروریستهایی که  در اقدامات تروریستی دست داشته اند همه عملیات خود را از همین رسانه های عمومی سازماندهی کرده اند و به تمامی به اینگونه رسانه ها دسترسی داشته اند. همه  آنها حساب فیس بوکی داشته اند. چرا فیس بوک حسابهای آنها را نبسته است. چرا کماکان تروریستها و فرقه هایی که دوستان نیز اشاره کردند مانند ام ای ک هنوز حسابهای فیس بوکی دارند چرا اینقدر طول میکشد تا حسابهای آنها بسته شود؟  در ضمن فیس بوک امکان نمیدهد که شخص بتوان خودش حساب خودش را ببندد. چرا این امکان وجود ندارد.

در جواب نماینده کمیسیون حقوقی نکاتی و قوانینی را در مورد کنترل تروریسم و فرقه ها عنوان کردند. ولی آنرا موکول به گزارش محتوای نفرت پراکنی آن توسط دیگر استفاده کنندگان و … موکول میکنند. ولی ما این مسئله را در کمیسیون حقوقی دنبال خواهیم کرد.

نماینده فیس بوک آقای توماس کریستنسن در پاسخ و واکنش به سوالات و معضلات مطرح شده توسط هئیت و در ادامه دیگر شرکت کنندگان در مورد فرقه ها و تروریستها و استفاده از رسانه های دیجیتال گفتند، باید این اطمینان را به همه شما بدهم که اگر کسی تروریست است آنها هیچ جایی در فیس بوک ندارید و نباید داشته باشند. باید اضافه کنم اگر شما یک فرقه هستید و نفرت پراکنی میکنید حتی اگر دستور غذایی هم در فیس بوک بگذاری را نیز قبول نداریم و جایی در فیس بوک ندارید چه برسد به مطالب نفرت انگیز. این یکی از معضلات بزرگ جامعه است و برای ما از اولویت بسیار بالایی برخورداراست. مایلم برای شما یک خبر را نیز اطلاع دهم که از این به بعد میتوانید حساب خود را از فیس بوک حذف کنید که در دو هفته آینده اجرایی میشود.

در حاشیه کنفرانس آقای رضا جبلی با آقای نماینده پارلمان اروپا بطور مفصل در مورد کارکردهای فرقه رجوی و محروم کردن خانوادهها از بازدید از فرزندانشان از محرومیتهای اعضای گرفتار در این فرقه از دسترسی به ارتباطات آزاد اطلاع رسانی کردند.

رضا صادقی جلبی پارلمان اروپا

گفتگوی آقای رضا جبلی با عضو بارلمان اروپا آقای مورتن موکه گارد

(پایان)

*** 

Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27649

شرکت جداشدگان فرقه رجوی در جلسه پارلمان اروپا دربروکسل 

european-parliament-against-mojahedin-khalq-rajavi-cult-20168“کانون آوا” و “نه به تروریسم و فرقه ها”، هفتم دسامبر ۲۰۱۶:… در ملاقات خصوصی که باآقای Dennis de Jong   در حاشیه جلسه برگزارشد، ادواردترمادو ضمن معرفی خود بعنوان عضوارامنه ایران توضیح داد که  در جنگ ایران وعراق توسط نیروهای عراق اسیر شده و به سازمان مجاهدین تحویل داده شده بود. وی گفت که درطول اسارت جدیدش در … 

علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی در بروکسل بلژیکحضور هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی در سمینار باشگاه خبرنگاران اتحادیۀ اروپا در بروکسل (۲۰۱۶)

لینک به منبع (کانون آوا)
لینک به منبع (نه به تروریسم و فرقه ها)

شرکت جداشدگان فرقه رجوی در جلسه پارلمان اروپا دربروکسل

روزسه شنبه ۶ دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۹۵ یک هیأت از اعضای جدا شدۀ فرقۀ رجوی شامل آقایان رضاصادقی ، داود باقروندارشد، ادوارد ترمادو و علی اکبرراستگو بادعوت قبلی در جلسه پارلمان اروپا تحت عنوان ” آزادی عقیده” شرکت کردند.

در این جلسه دو نماینده پارلمان اروپا و بنامهایDennis de Jong   از هلند و Miltiadis   از یونان، آقای Bob Churchill  از سازمان بین المللی هومانیستها و خانمFauzia Ilyas  از پاکستان بعنوان سخنران شرکت داشتند.

در این جلسه آقای باقروند دررابطه با نادیده گرفتن مسئله حقوق بشر در سازمانها و فرقه های تروریستی از جمله داعش و فرقه مجاهدین از جانب جامعه جهانی صحبت کردند و از پارلمان اروپا خواستار کنترل اینگونه گروه ها که در اروپا ازادانه عمل می کنند، شدند.

در ملاقات خصوصی که باآقای Dennis de Jong   در حاشیه جلسه برگزارشد، ادواردترمادو ضمن معرفی خود بعنوان عضوارامنه ایران توضیح داد که  در جنگ ایران وعراق توسط نیروهای عراق اسیر شده و به سازمان مجاهدین تحویل داده شده بود. وی گفت که درطول اسارت جدیدش در تشکیلات فرقه اسلامی مجاهدین در عراق بعنوان یک مسیحی مورد آزار و توهین فراوان قرارگرفته بود. این موضوع بشدت آقای Dennis de Jong   نماینده مجلس اروپا را مورد تاثیر قرارداد.

اعضای هیئت جداشده درادامه جلسه نفرات شرکت کننده را که از کشورهای مختلف اروپایی آمده بودند، در جریان اندیشه ها و عملکردهای رهبری فرقه مجاهدین قراردادند. برای حضارقابل تصورنبود که در قرن ۲۱ هنوز فرقه های مخربی وجوددارند که دراروپا آزادانه مشغول اشائه نظرات خودشان می باشند و حتی از طرف بعضی از نمایندگان اروپا مورد حمایت نیزقرارمی گیرند.

جلسه “آزادی عقیده” مدت یکساعت ونیم بطول انجامید.

در زیر عکسهایی از روند جلسه را ملاحظه می فرمایید:

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقََه رجوی

(پایان)

***

رضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیMassoud and Anne Khodabandeh: Albanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17160

متن سخنرانی آقای عیسی آزاده در اجلاس پارلمان اروپا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ 

پیوند رهایی، دوازدهم مارس ۲۰۱۵:…  بیش از سی سال در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (mek) بودم بعد از سرنگون شدن شاه ایران و ایجاد یک فضای باز سیاسی نشاًت گرفته از پتانسیل انقلاب به امید تحقق آزادی و دموکراسی در ایران و ساختن یک کشور جدید مبتنی برعدالت و رفاه اجتماعی و آزادی و برابری زن و مرد جذب سازمان مجاهدین خلق شدم و به صورت حرفه ای خودم را دراختیار این سازمان …

عیسی آزاده پارلمان اروپا

لینک به منبع

متن سخنرانی آقای عیسی آزاده از اعضا و فرماندهان قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین خلق ایران در اجلاس پارلمان اروپا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵

خانمها و آقایان نمایندگان پارلمان اروپا؛ روز بخیر و با تشکر از دعوت ما به این جلسه پارلمانی و وقتی که در اختیارمان قرار دادید

اینجانب عیسی آزاده که بیش از سی سال در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (mek) بودم بعد از سرنگون شدن شاه ایران و ایجاد یک فضای باز سیاسی نشاًت گرفته از پتانسیل انقلاب به امید تحقق آزادی و دموکراسی در ایران و ساختن یک کشور جدید مبتنی برعدالت و رفاه اجتماعی و آزادی و برابری زن و مرد جذب سازمان مجاهدین خلق شدم و به صورت حرفه ای خودم را دراختیار این سازمان قرار دادم. دو و نیم سال پیش به دنبال انتقال از قرارگاه اشرف به کمپ لیبرتی در بغداد توانستم به کمک هیأت کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد صفوف این سازمان را ترک کنم. در سال ۱۳۵۹ توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران بازداشت و به همراه شش نفر دیگر از دوستانم زندانی شدیم و دوسال را در زندان راور کرمان در دل کویر با کمترین امکانات و سخت ترین شرایط سپری کردم. بعد از ازادی از زندان ؛ سازمان من را رد یابی کرد و با استفاده از کانال های قاچاق من را از کشور خارج نمود . و من مستقیم به بغداد و از انجا به کمپ اشرف منتقل شدم. از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۹۱ در کمپ اشرف بودم یعنی بمدت ۲۴ سال .سپس بر اساس قرارداد نماینده ویژه سازمان ملل در عراق (یونامی ) من در اولین اکیپ به کمپ لیبرتی در نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد منتقل شدم.

خانم ها و آقایان نمایندگان محترم

من بیش از یک سال هم در کمپ لیبرتی بودم و بعنوان مدیر ایمنی در کمپ لیبرتی کار می کردم. من از بدو ورودم به کپ لیبرتی مترصد فرصتی بودم که بتوانم خودم را از اسارت فرقه رجوی رها سازم.تا اینکه در ۲۷ دسامیر ۲۰۱۳ با کمک کمیساریا خودم را از چنگال خونین فرقه رجوی نجات دادم. بعد از یک سال که تحت نظارت صلیب سرخ و کمیساریا در بغداد بودم توانستم با مشقات زیادی خودم را به خاک اروپا برسانم. در طی این مدت هم علیرغم اینکه من در سکوت مطلق و مشغول بازسازی ذهنی و روحی خودم بودم و تحت نظر پزشکان متخصص قرار داشتم این فرقه دست از سرم بر نداشت و با نوشتن چندین فحش نامه و تهمت و افترا دوباره وضعیت روحی من را متزلزل کرد. خوشحالم که امروز در حضور شما این امکان را پیدا کردم که توضیح دهم چرا من و دوستانم از این فرقه جدا شدیم.

خانم ها و آقایان

من بعد از عملیات دیوانه وار فرقه رجوی در سال ۱۳۶۷ مبنی بر حمله به خاک ایران به کمک نیروهای عراقی که بیش از ۱۴۰۰ نفر از همرزمان و دوستانم در آن به قتل رسیدند بنای مخالفتم را با مشی مسلحانه سازمان اعلام کردم و دهان به اعتراض گشودم چرا که این عملیات به غایت کودکانه و باطرحی کاملا خودسرانه توسط شخص آقای رجوی به راه افتاده بود . ولی من خیلی سریع توسط رهبری سازمان سرکوب شدم و صدایم در گلو خفه شد.

در سال ۱۳۷۳ رجوی برای زهر چشم گرفتن از اعضای ناراضی بیش از ۷۰۰ نفر را زندانی و زیر شکنجه و بازجویی های ضد بشری برد و با تهدید و شکنجه و اجبار از همه نفرات اعتراف گرفت که مزدور و نفوذی رژیم ایران هستند. و این برگه های ساختگی مستمسکی بود که افراد را بی محابا شکنجه کنند بطوریکه بیش از ده نفر هم در زیر شکنجه جانشان را از دست دادند. من در آن زمان به عنوان عضو هئیت اجرایی سازمان از این موضوع مطلع شدم و علنا در برابر این موج دستگیری اعتراض کردم که در نتیجه اینجانب را هم دستگیر و زندانی کردند و در طی اسارتم با بدترین شکنجه های روحی و جسمی مواجه شدم.

بعد از چهار ماه مرا به همراه تعدادی از دوستانم به مقر حفاظت شده آقای رجوی بردند و در یک دادگاه که قاضی بازپرس و دادستان و وکیل آن یک نفر یعنی شخص آقای رجوی بود بمدت ده دقیقه بازجویی شدم و من در همان جا در جلوی جمع با صدای بلند در مقابل رجوی اعلام کردم که این اتهام کذب محض است. رجوی لبخندی بر لب زد و گفت نه جرم تو این نیست جرم تو این است که نوشته ای میخواهی از سازمان خارج شوی.

من چند هفته قبل از دستگیری بصورت مکتوب نوشته بودم که دیگر نمی خواهم در این سازمان باشم و میخواهم پی زندگی خودم بروم. این نوشته و اعتراضم به دستگیریهای سال ۷۳ باعث زندانی شدن و شکنجه ام شد ه بود.

در این فرصت کم من می خواهم دلایل انشعابم را از سازمان مجاهدین خلق خیلی مختصر بیان کنم.

یکم. مخالفت با مشی مسلحانه که رجوی معتقد است تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی است. من با هر گونه خشونت و ترور با هر عنوانی که باشد بشدت مخالفم و آنرا بر خلاف اصول و معیار های انسانی می دانم.

دوم.هم سویی و همکاری نظامی و اطلاعاتی آقای رجوی با دیکتاتور سابق عراق صدام حسین در کشتار اکراد و شیعیان معترض که من خودم با چشمان خودم شاهد کشتار اکراد عراقی در شهر ها و شهرک های عراقی طوز خرماطو، سلیمان بگ، خانقین و جلولا و کفری بوده ام.

سوم. راه اندازی خیمه شب بازی تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک و طلاق اجباری.

در سال ۱۳۶۸ رسما توسط شخص آقای رجوی اعلام شد که زنها باید شوهرانشان و مردان هم زنانشان را طلاق دهند. آنها هم که مجرد هستند باید همسری را که در ذهن خود دارند یعنی آرزوی ازدواج را طلاق بدهند و تا ابد خبری از زن یا شوهر نیست.

رجوی عملا از سال ۱۳۶۸ تا کنون همه زنان و مردان را در یک تجرد اجباری قرار داده که این خود منشأ بیماری ها و انحرافات زیادی در بین زنان و مردان این سازمان شده است.

چهارم. دستگیری و شکنجۀ اعضا در زندانهای مخوف رجوی در کمپ سابق اشرف و بعد هم تحویل دادن تعدادی از این اعضا به سازمان اطلاعات رژیم سابق عراق و انتقال آنها به زندان بدنام ابو غریب.

آخر اینکار شنیع رجوی بر خلاف تمام اصول و معیار ها و ارزش ها این سازمان بود.

پنجم. مغزشویی و کنترل ذهن افراد تحت عناوین مختلف. مانند نشست عملیات جاری ؛ نشست دیگ ؛ نشست غسل هفتگی ؛ نشست صفر صفرهفتگی ..نشست صفرصفر ماهانه . . انواع و اقسام گزارش نویسی.

این مکانیزیم دقیقا همان کارکرد کنترل ذهن افراد در فرقه هاست که سازمان هم با همین شیوه و متد ذهن افراد را کنترل می کند بطوریکه توان فکر کردن را از افراد می گیرد.

ششم. قطع ارتباط اعضا با دنیای بیرون.

در فرقه رجوی .اینترنت یک پدیده ناشناخته ای است و مطلقا چیزی تحت عنوان اینترنت برای اعضا وجود ندارد.

داشتن موبایل در فرقه رجوی برای اعضا ممنوع است و هیچ کس هم از اعضای سازمان طرز کار با موبایل را نمی داند. من خودم وقتی از فرقه توسط کمیساریا جدا شدم، وقتی برای اولین بار موبایل را دیدم می ترسیدم به آن دست بزنم .چون در نشست کنترل ذهن به ما گفته بودند که داشتن موبایل حرام است و فرد را فاسد می کند.

روزنامه، رادیو و تلویزین بجز نشریه فرقه و کانال تلویزیونی فرقه مطلقا ممنوع و داشتن آن جرم محسوب میشود.

تعدادی از دوستان خودم صرفا بخاطر داشتن رادیو مورد شدیدترین بازجویی های تشکیلاتی قرار گرفتند.

هفتم. قطع ارتباط با افراد خانواده.

رجوی در چندین سخنرانی علنا اعلام کرده است که هیچ گونه ملاقات خانوادگی وجود ندارد زیرا خانواده ها باعث می شوند که افراد و اعضا یاد خانه و زندگی بیافتند و زمینه خروجشان از سازمان فراهم بیاید. لذا بدترین توهین ها و ناسزاها را نثار خانواده های ما می کرد مثلا می گفت: هر سگ و گربه ای هم پدر و مادر دارد ولی آیا سگ و گربه ای دیده اید که وقتی بزرگ شد سراغ پدر یا مادرش باشد؟ و طوری در نشست های کنترل، ذهن افراد را مسخ کرده اند که همه فکر می کنند خانواده های آنها دشمنان آنها هستند و هر کس هم که خانواده اش برای ملاقات به عراق آمده بود اورا مجبور می کردند که یک مصاحبه تلویزیونی بکند و به خانواده اش فحاشی نماید و به آنها اعلام کند که شما خانواده من نیستید.

هشتم. جلوگیری از خروج اعضا از عراق.

رجوی شبانه روز با روش ها و ترفندهای مختلف تلاش می کند که مانع خروج اعضا از عراق شود. حتی به بیماران دارای بیماریهای صعب العلاج هم اجازه نمی دهد که از کمپ لیبرتی خارج شوند. البته وحشت رجوی علت دارد.. زیرامی ترسد که اعضا وقتی پایشان به دنیای آزاد برسد و با وسایل ارتباطی نوین آشنا شوند و با افراد مختلف در تماس قرار گیرند و دیگر نشست های شستشوی مغزی و کنترل ذهن کارکرد خودشان را از دست داده و افراد از فرقه جدا بشوند.

به همین دلیل الان نزدیک به دوهزار نفر با متوسط سنی ۴۸ در اسارت فرقه رجوی در کمپ لیبرتی هستند. و این افراد با کلکسیونی از بیمار های عجیب و غریب باید تمام وقت در یک کمپ کانکسی عمر خود را سپری کنند. انهم در یک کشورشیعه که هم پیمان جمهوری اسلامی است.

نهم. درخواست فرقۀ رجوی از امریکا مبنی بر تسلیح مجدد آنان… که اکنون آنرا به یک شعار تبدیل کرده اند.

اولا این یک درخواست مضحک و غیر واقعی و در عالم سیاست غیر ممکن است. زیرا دولت عراق فرقه رجوی را یک گروه تروریستی نامگذاری کرده است. و در کجای دنیا چنین رسمی وجود دارد که افراد یک کمپ پناهندگی آن هم موقت را در یک کشور مجهز به سلاحهای سبک و اتوماتیک کنند. جالب این است که رجوی حتی خواستار سلاحهای ضد هوایی برای افراد لیبرتی شده است!

این حرکت رجوی یک ترفند فرقه گرایانه است که می خواهد به این وسیله اذهان اعضا را مغشوش کند. تا کسی به فکر خروج از سازمان نباشد.

دهم. انتقاد ناپذیری رهبری فرقه و نشاندن خودش در جای پیغمبر و امامان. مریم رجوی بارها به ما اعلام کرد ه است که مسعود رجوی فقط به خدا پاسخ گو است و پاسخ گوی افراد نمی باشد هر کس هم غیر از این به مسعود نگاه کند مرتد است. بنابر این، تهمت و افترا وجعل اسناد و پرونده سازی برای افراد ناراضی به کار اصلی این فرقه مبدل شده است و این فرقه در استفاده از امکانات گسترده رسانه ای با خرج پول های هنگفت توان شیطان سازی را دارد.

یازدهم. بی هویت کردن انسانها وبرخورد ابزاری با اعضاء

در سازمان همه اعضا بعنوان دیوار های گوشتی برای حفاظت رجوی هستند. بر اساس منطق فرقه رجوی جان و مال و ناموس و تمام هست و نیست افراد به رهبری تعلق دارد و هیج کس مالک هیج جیز نیست. بنابر این برای محقق کردن این امر خانم رجوی یک دستور العمل داده بود که باید برنامه های بیست و چهار ساعت افراد پر باشد و حتی در طی ۲۴ ساعت یک ساعت هم وقت برای فردی نماند. . بارها این را مطرح کرده است و من با گوش های خودم شنیده ام که باید آنقدر افراد کار کنند تا وقت شب سر به بالش می گذارند مثل آدم های بیهوش بیفتند و فرصتی برای فکر کردن حتی در هنگام استراحت نداشته باشند.

لذا بیگاری کشیدن از افراد تبدیل به یک امر رایج شده است.

در زیر یک نمونه از برنامه های روزانه فرقه را جهت اطلاع می خوانم.

بیدار باش با شیپور ساعت ۵ صبح—– کار فردی و آماده شدن برای صبحانه و رفتن برای کار/۵ تا ۵٫۵ صبح

صبحانه: ۵۰۵ تا ۵٫۴۵ . دستور روز ۵٫۴۵ تا ۶ صبح

کار از ساعت ۶ صبح تا دوازده ظهر —- نهار و تعویض لباس کار ۱۲ تا یک

نشست اجرایی.۱ تا ۲ ———– نشست عملیات جاری (نشست تفتیش عقاید و ذهنها) ۲ تا ۴ – — ورزش ۴ تا ۵ —-نشست دیگ یا جانبی (شکنجۀ روانی افراد با فحاشی و توهین جمعی به او به جرم مخالفت با ضوابط و سیاستهای رهبری و یا اشتباهات در کارش) ۵ تا ۸ ——- شام و اخبار اجباری ۸ تا ۹ شب..نشست غسل هفتگی (بیان فاکتهای جنسی جلوی همکاران فرد تا مورد توهین و تحقیر و تمسخر دیگران قرار بگیرد) ۹ تا ۱۰٫۳۰ . کار فردی از ۱۰۳۰ تا ۱۱ یا ۱۲ شب.

خاموشی یا ساعت خواب با شیپور ساعت ۲۳۰۰ و در برخی قسمتها ساعت ۲۴۰۰٫

هر فرد معمولا یک شب در میان دوساعت هم نگهبانی می دهد

متوسط خواب افراد در ۲۴ ساعت . ۵ ساعت است که در صورت نگهبانی یا هر کار فوری شبانه هم فرصت جبران بی خوابی به فرد داده نمی شود که در این مواقع مجموع ساعات استراحت فرد گاهی فقط ۲ یا ۳ ساعت در روز می شود.

لذا یکی از رویاهای تمام کسانی که اکنون اسیر فرقه هستند یک خواب راحت و بدون شیپور و بدون داد وقال و فریاد برای خواباندن یا بیدار کردن افراد است.

خانم ها و آقایان نماینده

این شمه ای از دلایل مخالفت من با سازمان مجاهدین خلق و انشعاب از این سازمان است.

من می خواهم در اینجا تصریح کنم که هر آنچه خانم مریم رجوی از دموکراسی و آزادی وبرابری زن و مرد می گوید. صرفا یک شعار برای فریب اذهان است.

مریم رجوی هیچ اعتقادی به یک جمهوری سکولار و یک نظام کثرت گرا ندارد. در محتوا او شخص مسعود رجوی را جای خدا قرار داده و اورا ولی امر مسلمین جهان می داند. همان جهان بینی و ایدئولوژی که اکنون در نظام جمهوری اسلامی و نیز گروه تروریستی و جنایتکار داعش هم وجود دارد.

مریم رجوی از بردباری داد سخن می دهد ولی او تحمل یک انتقاد ساده را از یک عضو ویا یک جدا شده ندارد و همه را دشمن خود دانسته و مأمور قتل آنها به دستور همسرش مسعود رجوی است دستوری که خود این فرقه آن را از رسانه هایش با صدای شخص مسعود رجوی پخش کرده است. در حقیقت مریم رجوی می گوید: یا با من یا اینکه همه شما مزدور رژیم ایران هستید.

اما ما معتقدیم که آقای رجوی در سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۴ تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک یک کودتا کرد و تمام معیار ها و ارزش های اولیۀ سازمان را به نفع رهبری بلامنازع خودش تبیین نمود.

لذا ما این سازمان را بعنوان اپوزیسیون به رسمیت نمی شناسیم. و بر اساس نظر سنجی های مختلف، رهبری این سازمان از جمله مریم رجوی فاقد هر گونه حمایت در میان مردم ایران می باشد و بلکه مردم ایران از این سازمان و رهبریش بیزار هستند. این را هر ایرانی که به خارج می آید می گوید و هم چنین ما وقتی از فرقه جدا شدیم و به اینترنت و دنیای آزاد دسترسی پیدا کردیم متوجه شدیم که در نتیجۀ کارکرد های غیر انسانی آقای رجوی این سازمان هیچ پایگاهی در بین ملت ایران ندارد و همه بشدت از اعمال و اندیشه های فرقه گرایانه این سازمان متنفرند.

با تشکر و قدردانی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. بسیار سپاسگزارم.

(پایان)

Another voice of a Free Iran’: Conference

http://youtu.be/Uf_0mTnVZfA

بروکسل فوریه 2015متن بیانیه  “اعلام مواضع اعضای قدیمی و منشعب سازمان مجاهدین خلق ایران”

 آقایان داوود باقروند ارشد، عیسی آزاده  و قربانعلی حسین نژاد، پارلمان اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16896

متن سخنرانی آقای قربانعلی حسین نژاد در پارلمان اروپا

پیوند رهایی،  فرانسه، چهارم مارس ۲۰۱۵:…  آقای حسین نژاد با نشان دادن عکسهای دختر اسیرش در زندان رجوی ساختۀ لیبرتی و دختر دیگرش در ایران و با اشاره به اینکه رهبران فرقۀ رجوی نگذاشته اند دخترش با او وبا دختر دیگرش دیدار کند و نمایندۀ دبیر کل ملل متحد شخصا نامه او به دخترش را به کمپ لیبرتی برده ولی رهبران فرقۀ رجوی مانع گرفتن نامه از سوی دخترش شده اند، خطاب به نمایندگان پارلمان …

قربانعلی حسین نژاد پارلمان اروپا

لینک به منبع

متن سخنرانی آقای قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین در اجلاس پارلمان اروپا در بروکسل

چهارشنبه ۲۵ فوریۀ ۲۰۱۵

آقای حسین نژاد با نشان دادن عکسهای دختر اسیرش در زندان رجوی ساختۀ لیبرتی و دختر دیگرش در ایران و با اشاره به اینکه رهبران فرقۀ رجوی نگذاشته اند دخترش با او وبا دختر دیگرش دیدار کند و نمایندۀ دبیر کل ملل متحد شخصا نامه او به دخترش را به کمپ لیبرتی برده ولی رهبران فرقۀ رجوی مانع گرفتن نامه از سوی دخترش شده اند، خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا گفت: از شما می خواهم که از مریم رجوی بپرسید چرا مانع دیدار و ارتباط خانواده ها با عزیزانشان از جمله پدر با دخترش و دیدار و تماس دو خواهری که در عمرشان همدیگر را ندیده اند می شود؟!..

 

با سلام و سپاسگزاری از نمایندگان محترم پارلمان اروپا بویژه از آقای نیکولای بارکوف نمایندۀ محترم مردم بلغارستان در پارلمان اروپا که با دعوت از ما برای سخنرانی و اظهار نظر در این پارلمان این فرصت را به ما دادند که به نمایندگی از جانب بیش از هزار عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق در این نهاد دموکراسی جهان آزاد صدایی دیگر از یک ایران آزاد باشیم.

خانمها و آقایان نمایندگان پارلمان اروپا؛

اینجانب قربانعلی حسین نژاد که سی سال در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) با پیوستن به آن به امید آزادی و دموکراسی برای میهنم ایران که پایه ها و اصول اولیۀ این سازمان بود حضور داشتم و کاندیدای این سازمان برای نمایندگی پارلمان ایران بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ بودم و دو و نیم سال پیش به دنبال انتقال از قرارگاه اشرف به کمپ لیبرتی در بغداد توانستم به کمک هیأت مانیتورینگ حقوق بشر یونامی صفوف این سازمان را ترک کنم گواهی می دهم و به اطلاع شما و جامعۀ بین المللی می رسانم که این سازمان دیگر سالیان متمادی است که یک سازمان مبارز برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران نیست و رهبری ثابت و لا یتغیر أن یعنی مسعود و مریم رجوی از سی سال پیش تا کنون این سازمان را از اصول و پایه های اولیۀ آن منحرف کرده و آن را به یک فرقه با اعتقادات و اجبارات و تابوهای فکری و ذهنی مغایر با اصول و عرفها و نورمهای انسانی و جهانی تبدیل کرده اند و بدینگونه و با خیانتهای ضد ملی شان پایگاه مردمی این سازمان را در میان مردم ایران در داخل و خارج کشور از میان برده اند.

به عنوان مثال رهبری این سازمان فقط برای حفاظت خودش در عراق و ضمن تلاش و اصرار برای باقی ماندن در آنجا و جلوگیری از فروپاشی تشکیلاتش همچنان از تمام علائق و عواطف و دیدارها و حتی ارتباطات خانوادگی چه با نامه و چه با تلفن و وسایل ارتباطی امروز جهانی در این عصر ارتباطات جلوگیری می کند و در این سازمان تماس افراد با خانواده هایشان و خبر یافتن آنها از همدیگر و استفاده از رسانه ها نه تنها انترنت و تلفن و موبایل و مطبوعات و کانالهای تلویزیونی بلکه حتی داشتن و گوش دادن رادیو و خواندن کتاب و نوشتن آنچه فرد خودش می خواهد هم ممنوع است. وجود این پدیده و فرقه با رهبری و تشکیلاتش و اعمال حاکمیتش بر یک نقطه و موقعیت مکانی که توانسته بیش از ۲ هزار نفر را در آن در دام خود بدون هیچگونه ارتباطی با دنیای بیرون نگهدارد آنهم نه در نقاط دور افتادۀ جهان و دور از انظار جهانیان بلکه در عراق یکی از مهمترین مراکز توجه جهانی و جامعۀ بین المللی مسئولیت بزرگی را مبنی بر نجات افراد این فرقه بر عهدۀ سازمان ملل متحد بعنوان حافظ حقوق افراد انسانی می گذارد.

نمایندگان محترم مردم و جوامع آزاد و دموکراتیک اروپا؛

رهبران فرقۀ (OMPI) حتی مانع دیدار و صحبت من با دختر بزرگم زینب حسین نژاد (۳۶ ساله) که بیست سال پیش سازمان مجاهدین خلق او را در حالیکه فقط ۱۷ سالش بود از فرانسه به عراق و به بخش نظامی خودش فرستاد و در حالیکه هر دو در داخل سازمان و در کمپ اشرف در عراق بودیم تنها سالی یک بار در عید نوروز (عید سنتی اول سال ایرانی – ۲۱ مارس) به مدت فقط یک تا دو ساعت به ما اجازۀ دیدار و صحبت آنهم تحت کنترل و مراقبت می دادند که در عید نوروز سه سال پیش حتی این دیدار را نیز از ما دریغ کردند و اکنون من بیش از چهار سال است که دخترم زینب را که هم اکنون در کمپ لیبرتی بسر می برد ندیده ام و از او هیچ خبری ندارم.

دختر کوچکم که در ایران زندگی می کند توانست به عراق آمده و بعد از سی سال و برای اولین بار با من دیدار کند زیرا من توانسته بودم از صفوف این سازمان بیرون بیایم ولی او نتوانست علیرغم تلاشهای کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت حقوق بشر عراق با خواهرش که در مقر سازمان یعنی کمپ لیبرتی در بغداد می باشد دیدار کند زیرا رهبران این سازمان مسعود رجوی ومریم رجوی دیدارهای خانوادگی را تحریم کرده اند. این دو خواهر ۳۲ و ۳۶ ساله هر گز در عمرشان همدیگر را ندیده اند.

حدود یک ماه پیش آقای مولادیوف نمایندۀ دبیر کل ملل متحد در عراق نامۀ اینجانب به دخترم زینب حسین نژاد در کمپ لیبرتی را برده و ضمن دیدار با او نامه ام را خواسته به دست دخترم بدهد ولی دخترم مسلما به دستور سران فرقۀ رجوی از گرفتن نامۀ من به خودش خودداری کرده است! من می پرسم آیا دختری که نامۀ پدرش را نمی گیرد و با خواهرش که در عمرش او را ندیده است با آنکه در چند قدمی او بوده دیدار نمی کند به اختیار خودش چنین عواطفی طبیعی خانوادگی را پس می زند؟ یا این نتیجۀ تلقینات و مغزشویی و تحمیلات فکری و روانی رهبران این فرقۀ ضد انسانی است؟..

همچنین اینجانب که از بیش از بیست و پنج سال پیش در فرانسه و عراق در بخشهای سیاسی و روابط خارجی سازمان به عنوان مترجم ارشد همۀ نامه ها و بیانیه ها و اسناد و نوشته ها و کتابهای رهبری و اطلاعیه ها و نشریات سازمان کار می کردم از جمله ترجمۀ بسیاری نامه ها و بیانیه ها و حتی مصاحبه های از قبل آماده شده به زبان فارسی!! به علاوۀ بیانیه های جعلی با ادعای امضای میلیونها عراقی!! که تماما به فارسی نوشته می شدند و من آنها را به عربی ترجمه می کردم!!، شاهد دخالتهای روزمرۀ رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) در امور داخلی سیاسی و اجتماعی عراق بودم که بارها از این جهت مورد اعتراض دولت عراق قرار گرفت بویژه در حوادث و بحران اخیر عراق سازمان مجاهدین (OMPI) بارها از گروه بنیادگرای وحشی و تروریستی داعش تحت عنوان عشایر انقلابی یا مردم بپاخاستۀ عراق حمایت کرده است.

خانمها و آقایان نمایندگان پارلمان اروپا؛

باید این واقعیت را بر همگان آشکار ساخت که رهبران سازمان فرقه ای مجاهدین خلق مسعود رجوی و مریم رجوی و دیگر سران این فرقه در عراق و خارجه نه تنها نماینده و سخنگوی ساکنان کمپ لیبرتی نیستند بلکه خود تهدید اصلی آنها می باشند و هر گونه به رسمیت شناختن آنها و گفتگو با آنها همدستی با سران این فرقه در اعمال سرکوب و نقض حقوق و آزادیهای این افراد می باشد. خانواده های دردمند و رنج کشیدۀ این افراد، هم چنان بعد از سالیان دراز از دیدار با عزیزان خود محروم هستند.

حضور مریم رجوی هر از چند گاهی در این نهاد آزادی و دموکراسی اروپا مایۀ تعجب و تأسف ما و همۀ مردم ایران در داخل و خارج کشور می باشد زیرا نه او و نه سازمانش و فرقه اش دیگر هیچگونه پایگاهی در میان مردم ایران ندارند و ماهیت فرقۀ او تفاوت چندانی با ماهیت داعش جز در شعارهای فریبکارانۀ آزادی و دموکراسی که در این پارلمان و مجامعی مانند آن می دهد ندارد بنابراین حضور چنین فردی در این مجامع توهین به سمبلهای آزادی و دموکراسی اروپا می باشد.

من از شما می خواهم که از مریم رجوی بپرسید چرا مانع دیدار و ارتباط خانواده ها با عزیزانشان از جمله پدر با دخترش و دیدار و تماس دو خواهری که در عمرشان همدیگر را ندیده اند می شود؟!.

نمایندگان محترم؛

از شما می خواهیم ضمن تلاش برای متقاعد کردن کشورهایتان که از کشورهای آزاد جهان هستند برای پذیرش ساکنان کمپ لیبرتی به عنوان پناهنده در خاک کشورهایتان بویژه مجروحین و بیماران و نیز آنهاییکه طی دو دهۀ گذشته و یا بیشتر از قبل دارای مدارک اقامت و پناهندگی در کشورهای اروپا و آمریکا می باشند و تعدادشان به نزدیک یک سوم ساکنان بالغ می شود بر فشارهای مشروع و قانونی و بین المللی بر سران (OMPI) برای رها کردن اسرا و گروگانهای این فرقۀ ضد انسانی و آزاد گذاشتن آنان برای تصمیم گیری در مورد زندگی خصوصی شان بیفزایید تا افراد بدون ارتباط با سران این فرقه تک تک به عنوان پناهنده شناخته شوند که از جملۀ مهمترین و مؤثرترین راه کار برای این امر اختصاص دادن محلی در نزدیکی کمپ لیبرتی در عراق و محل اقامت افراد منتقل شده به آلبانی برای خانواده های اسیران این فرقه جهت دیدار با عزیزانشان و اعمال فشار بر سران (OMPI) برای واداشتن آنان به صدور دستور تشکیلاتی جهت دیدار و ارتباط ولو با تلفن و نامۀ افراد با خانواده هایشان و متوقف ساختن تبلیغات و سمپاشی و تهمت زدن علیه خانواده ها و قطع ایجاد فضای منفی علیه عواطف خانوادگی در داخل سازمان و کمپ و در اذهان افراد و امکان دادن به افراد برای استفاده از تلفن و انترنت و رادیو و تلویزیون و روزنامه می باشد چرا که این حق ارتباط با افراد، بسیار بیشتر از اینکه حق رهبران (OMPI)باشد، در درجۀ اول حق ما خانواده های این عزیزان یعنی ساکنان کمپ لیبرتی می باشد. متشکرم.

(پایان)

***

همچنین:

بیانیۀ شماره ۴ (سکوت معنی دار فرقه رجوی در مواجهه با اعلام انشعاب تنی چند از کادرها و فرماندهان ارشد ضمن افشاگریهایشان در پارلمان اروپا)

پیوند رهایی، یازدهم مارس ۲۰۱۴:…  بدنبال اعلام مواضع و انشعاب چند تن از فرماندهان و کادرهای ارشد و قدیمی سازمان مجاهدین خلق و افشاگریهای آنان در سخنرانیها و مصاحبه هایشان در پارلمان اروپا علیه فرقۀ رجوی و رهبری آن و پیوستن بسیاری دیگر از فرماندهان و اعضای ارشد سازمان به آنها و اعلام حمایتشا

توضیح و معنای واقعی اعلام مواضع و انشعاب گروهی از اعضا و کادرهای قدیمی …

پیوند رهایی، ششم مارس ۲۰۱۵:… ما اعلام می کنیم که دوران تشکلهای اینچنینی که تروریسم را تحت نام مبارزه مسلحانه تجویز و بکار میگیرند نه تنها گذشته بلکه تاریخ اینگونه تشکلها نشان داده که نمیتوان یک حاکمیت را با تکیه به تروریسم و خشونت بوجود آورد که منتهی به دمکراسی شود. تمامی تشکلهای اینچنینی آ

ملاقات هیأتی از انجمن «یاران ایران» با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس

انجمن یاران پاریس سفارت آلبانییاران ایران، پاریس، پنجم فوریه ۲۰۱۵:… هیأتی از طرف انجمن «یاران ایران» متشکل از گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق شامل آقایان علیرضا نصر اللهی، قربانعلی حسین نژاد و غفور فتاحیان صبح روز چهارشنبه ۴ فوریه ۲۰۱۵ با مسئولین سفارت آ