شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): يازده مرحله رفرم فکری ليفتون

شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): يازده مرحله رفرم فکری ليفتون

مسعود بنی صدرمسعود بنی صدر، انستیتوی تحقیقات در مورد فرقه های مخرب، بیست و هشتم دسامبر 2013: … من نميتوانم مدعي شوم که شستشوی مغزی ميتواند شما را تبديل به يک زامبي، آدم ماشيني، و يا شي کند؛ اما در مقابل کساني که بکل منکر وجود چنين شيوه هائي هستند، برای وادار کردن آنها به ديدن واقعيتهای انکار ناپذير و پذيرش وجود آنها من نيز اينجا و آنجا از همين حالات برای توصفؾ شستشوی شدگان مغز استفاده کرده ام، منهم …

شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): يازده مرحله رفرم فکری ليفتون

دکتر مسعود بنی صدر
(لینک به فایل های پی دی اف)

شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): يازده مرحله رفرم فکری ليفتون
شستشوی مغزی بخش يازدهم: صيانت نفس و صيانت نسل، دو غريزه طبيعي در خدمت فرقه ها جهت ايجاد احساس گناه
شستشوی مغزی بخش دهم: احساس گناه در خدمت شستشوی مغزی
شستشوی مغزی بخش نهم: استفاده از هیجانات برای تغییر شخصیت قربانیان فرقه ای

شستشوی مغزی بخش هشتم: کنترل رفتار جهت تغییر شخصیت و یا خنثی سازی اثر شخصیت گذشته روی عقاید فرقه ای
شستشوی مغزی بخش هفتم: کنترل احساسات قدیم
شستشوی مغزی بخش ششم: کنترل فکر و یا ذهن مقدمه
شستشوی مغزی بخش پنجم: شتاب دهنده ها در نفوذ و تاثیر گذاری
شستشوی مغزی بخش چهارم: بکار گیری شیوه های نفوذ و تاثیر گذاری
شستشوی مغزی بخش سوم: عضو گیری فرقه های مخرب
شستشوی مغزی بخش دوم: ما کی هستیم و مدل ریاضی جهت فهم شستشوی مغزی
شستشوی مغزی  بخش اول مغز چگونه کار میکند؟ ضعفها و نقاط قوت آن کدامست؟

banisadr

Cult expert Steve Hassan interviews Massoud Banisadr, former member of the terrorist Mojahedin Khalq group (aka Rajavi Cult).


Link to download this video

Massoud Banisadr Steve Hassan Mojahedin Khalq Rajavi cult

همچنین:

جلسه بررسی موانع رهایی از فرقه

۲۰۱۳/۰۹/۲۵ by

مسعود جابانی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۳: … اولین جلسه بررسی موانع و راههای رهایی از فرقه را توانستیم همپای جلسات مشابه و با موضوعات کاربردی دیگری از این دست که در آلمان برگزار شده بود , در هلند نیز با حضور تعدادی از جداشدگان از مجاهدین خلق و نیز […]

چمدان: ‘ضامن نارنجک را کشیدم و از خدا خواستم تمامش کند’

۲۰۱۳/۰۹/۱۲ by

بی بی سی، برنامه چمدان، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  ‘ضامن نارنجک را کشیدم و از خدا خواستم تمامش کند’. آرش صامتی‌پور وقتی ۲۰ ساله بود به همراه خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کالجی در ایالت ویرجینیا مشغول تحصیل بود که با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد. می‌گوید پس از عضویت برای آموزش به […]

کشتار بجای رها شدن خواست کیست؟

۲۰۱۳/۰۹/۰۴ by

کانون وبلانویسان مستقل ایرانی ، چهارم سپتامبر ۲۰۱۳: … اعضایی که میتوانستند در کشور ثالث پناهندگی گرفته وزندگی جدیدی را تجربه کنند به قتلگاه فرستاده شدند اعضایی که برای کشته شدن آماده شده بودندهمگی در عکسها با جلیقه های ضد گلوله و کلاه خود گویی به مصاف دشمن میرفته اند . ما اعضای کانون وبلاگنویسان […]

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters