شستشوی مغزی

شستشوی مغزی

بنیاد خانواده سحر، هفتم اکتبر 2013: …  دکتر مسعود بنی صدر میگوید: “دوستان عزيز، بسياری از جداشدگان از فرقه های مخرب علي رغم اينکه در صحبتهای خود بسيار از فرقه و شستشوی مغزی توسط فرقه سخن ميگويند، اما حتي بعد از گذشت چندين سال جدائي از فرقه هنوز ته دلشان مطمئن نيستند که آيا حضور آنها در فرقه به اختيار خودشان بوده است و يا بنوعي شستشوی مغزی شده و در فرقه به بردگي کشيده شده اند. جهت کمک به …

لینک به منبع

شستشوی مغزی

دکتر مسعود بنی صدر میگوید:

“دوستان عزيز،

بسياری از جداشدگان از فرقه های مخرب علي رغم اينکه در صحبتهای خود بسيار از فرقه و شستشوی مغزی توسط فرقه سخن ميگويند، اما حتي بعد از گذشت چندين سال جدائي از فرقه هنوز ته دلشان مطمئن نيستند که آيا حضور آنها در فرقه به اختيار خودشان بوده است و يا بنوعي شستشوی مغزی شده و در فرقه به بردگي کشيده شده اند.

جهت کمک به جداشدگان از فرقه های مخرب سلسله مقالاتي را به نگارش در آورده ام. در اين مقالات من سعي کرده ام بطور مختلف و با استفاده از آخرين دست آوردهای علمي و تجربي نشان دهم که چرا ما ميگويم افراد جذب شده به فرقه های مخرب به اختيار خود به آنها نپيوسته و مختارانه برده فرقه نشده اند.

شستشوی مغزی بخش اول مغز چگونه کار ميکند؟ ضعفها و نقاط قوت آن کدامست؟

همچنین:
مصاحبه دکتر مسعود بنی صدر با استیو حسن (انگلیسی)


How Fast Can Someone Be ‘Radicalized’?


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

Link to the full description of MKO Logo (pdf file)

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

همچنین:

رجوی و عذر بدتر از گناه

انجمن نجات مرکز مازندران، پنجم اکتبر 2013: … هر چند این شیاد یک روده راست ندارد و تمام حرف های او را باید دروغ فرض کرد مگر آنکه عکس آن ثابت شود ، اما فرض می گیریم که حرف های وی درست بوده باشد و وی در اشرف بود ، بنابراین: وی در این پیام به روشن ترین شکل اعتراف می کند که اعضای سازمان گوشت دم توپ برای حفظ جان او بوده اند . او اعتراف می کند که اگر بخاطر خودش نبود نگه داشتن اشرف ارزشی نداشت و …

انتقاد معاون وزیر خارجه آمریکا از منافقین. اجازه دهید روند انتقال به خارج از عراق پیش رود

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به نقل از اجلاس سنای امریکا، پنجم اکتبر 2013: … وی که در پاسخ به سوالات دو سناتور حامی منافقین سخن می گفت علنا اظهار داشت:” من از رهبری مجاهدين در کمپ و مستقر در پاريس می خواهم تا اجازه دهند اين انتقال پيش برود زيرا تا زمانی که اين انتقال محقق نشود امنيت و سلامت در خطر خواهد بود. ما هر کاری را که از دستمان بر آيد انجام خواهيم داد تا اين افراد در کمپ در امنيت به سر ببرند …

درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول

رجوی و گروگانهاسعید جمالی (هادی افشار)، پژواک ایران، پنجم اکتبر 2013: … دردهه چهل خورشیدی و بعد از سرکوبگریهای نظام شاهنشاهی، چند دانشجوی جوان و پرشور، متأثر از آن اتفاقات، و ایده های اولیه ای که از سایر اشکال مبارزه دریافت کرده بودند تصمیم به شکل دادن به گروهی با هدف “آزادی” مردم ایران از طریق سرنگونی قهر آمیز رژیم حاکم، گرفتند که سالها بعد به آن نام سازمان مجاهدین خلق ایران داده شد. عوامل متعددی در …