شعارهای مضحک رجوی در نیویورک

Follow Share on Tumblrارسال – رحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، دوم اکتبر 2019:… شعارها و خواسته های آنان بود که فارغ از اینکه اصلا بعضی از اینها شدنی هست یا نه، چقدر مضحک بود ! کرسی ایران درسازمان ملل را به مقاومت ایران بدهید! کدام مقاومت ؟ حتما به رجوی و اذنابش؟ خود رجوی … Continue reading شعارهای مضحک رجوی در نیویورک