شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم اکتبر 2020:… مراحل اخراج احسان هم مثل مراحل سرنگونی ست ، آیا احسان برای رجوی ها اینقدرمهم شده که تنه به تنه سرنگونی می ساید و مراحل مختلف را طی میکند؟ داستان اخراج احسان بیدی مثل داستان سرنگونی مراحل مختلف دارد مراحل سرنگونی عبارتند از آماده باش سرنگونی ، انقلاب بخاطرسرنگونی ، تا انقلاب نشود سرنگونی خبری نیست ، سنگرکنی بخاطرسرنگونی ، درختکاری برای سرنگونی ، رابطه با تروریست و آدمخواران بخاطرسرنگونی ، راه گشایی سرنگونی ، هزاراشرف بخاطرسرنگونی ، برق انداختن به ادوات بخاطرسرنگونی ، الا ماشالله اگربنویسم فکرکنم جملات را کنارهم بچینیم دو دورکره زمین را مثل کمربند احاطه میکند. شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی