شعار “زنده باد بهار” احمدی نژاد به بار نشست و رجوی را هم شوکه کرد

شعار “زنده باد بهار” احمدی نژاد به بار نشست و رجوی را هم شوکه کرد

مسعود جابانی، ایران فانوس، بیست و هفتم ژوئن 2013: …  شهردار پاریس از مریم رجوی در این گردهمائی بعنوان رئیس جمهور منتخب نام می برد و خانم لیندا چاوز او را متملقانه نجات دهنده تمامی زنان جهان معرفی می نماید .آنها بخوبی می دانند که مریم رجوی به این تملقات و تعاریف بشدت نیازمند است آقای رجوی بخوبی می داند که پس از بازشدن فضای سیاسی ایران دیگر کشورهای اروپائی نیازی نمی بینند تا با مخالفان به بحث و گفتگو بنشینند …


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

لینک به منبع

اصلا معلوم نیست که چرا اقای احمدی نژاد که عملا طرفدار پروپاقرص زمستان بود، چگونه شعار زنده باد بهار را در آخرین ماه های ریاست جمهوریش بکار برد و اصلا معلوم هم نیست که منظور ایشان از بهار همان بهاری است که سبز است و بلبلان در روی شاخسار درختانش نغمه سرائی می کنند و یا بهاری است که او با ااعتقادات ویژه اش در دنیای خیالی خود به تصویر کشیده است. اما بهر حال هر چه که باشد نیت او در انتخابات به بار نشست و رنگ بهار را اینبار نه رحیم مشائی بلکه روحانی با اکثریت آرا بر سرزمین غبار گرفته مان پاشید.

مردمی که به روحانی رای دادند اینبار آگاهانه می دانستند که چگونه به خودشیفتگان و خودکامگان “نه” بگویند. رای ” نه” مردم تنها سینه تمامیت خواهان درون حکومتی را نشانه نرفت، بلکه فراتر از آن به گروه هائی که خواهان جنگ داخلی به کمک نیروهای خارجی بودند ، نیز مربوط می شد.

رجوی چه هدفی را دنبال می کند؟

برای مجاهدین فشار عمومی، اعدام، حمله نظامی، سنگسار و بایکوت اقتصادی در راستای سرنگونی رژیم! از نعمات خدادادی محسوب می شود.آنان فکر می کنند که هرچه بیشتر رژیم فشارهای بالا را روی مردم اعمال کند آنها بهتر می توانند خود را درجامعه بین المللی بعنوان نجات دهنده بشریت ! معرفی کرده و آنان را سرکیسه کنند

در واقع آنان مایلند تا فضای سیاسی ایران نظامی-امنیتی گردد تا آنان بتوانند به استراتژی مسلحانه خود علیه رژیم، مشروعیت بخشند. آنها تمامی آزادی های صنفی و اجتماعی از هرنوع و میزانی که بدست آید را محصول مبارزه قهرآمیز می دانند و بر این باورند که هرنوع کار عمرانی و آبادانی هم که در کشور صورت پذیرد، نقشه حکومتی برای سرکوب و یا کنترل جنبش های مردمی محسوب می شود. در واقع به نظر آنان هیچکس حق ندارد کوچکترین نقطه سفیدی در پرونده رژیم بیابد. زیرا خود آن نقطه راه به مماشات با رژیم برده و خیانت محض به انقلاب ! محسوب می شود. با این منطق مشخص است که ریاست جمهوری آقای روحانی نه تنها آب پاکی روی دست آنان ریخت، بلکه توانست تمامی شعر و شعارها و تحلیل های سیاسی آنان را مبنی بر عدم شرکت حداکثری مردم و پذیرش مبارزه را با شکست روبرو کند.

انتخاب روحانی توسط مردم علیرغم تمامی محدودیت ها، تنش و از هم پاشیدگی بسیاری از گروه های برانداز و خشونت طلب را به دنبال داشت. زیرا آنان بر این گمان بودند که به دنبال هشت سال سرکوب و ایجاد فضای امنیتی، می تواند فضای عمومی را برای پذیرش یک حمله نظامی و خیزش های مردمی آماده سازد. در همین رابطه می توانید با مراجعه به مقالات و تحلیل های آنان( قبل و بعد از انتخابات ) به میزان تنش ها و از هم پاشیدگی نظرات آنان پی ببرید. در واقع مردم ایران ثابت کردند که به هیچوجه اعتمادی به آلترناتیو های باسمه ای خارج کشوری ندارند و راه حل مشکلات خویش را در همان فضای محدود و فشارهای اجتماعی- اقتصادی پیدا خواهند نمود.

عکس العمل مجاهدین پس از انتخابات

بسیج نیروئی و گردهم آئی مجاهدین در روز 23 ژوئن برای تجلیل از شروع مبارزه مسلحانه در ویلیپنت فرانسه که به برکت پول های بادآورده از صدام و دیگر متحدان اسرائیلی و آمریکائی صورت پذیرفت در واقع می خواست بنوعی موجودیت خویش را در صحنه سیاسی ثابت کند. در مورد چگونگی بسیج نیرو و شوهای تبلیغاتی مجاهدین نظرتان را به گزارش ایران- فانوس جلب می نمایم.

http://iran-fanous.de/middle/2015-Iran%20Fanous-Shekast-24.06.2013.htm

شهردار پاریس از مریم رجوی در این گردهمائی بعنوان رئیس جمهور منتخب نام می برد و خانم لیندا چاوز او را متملقانه نجات دهنده تمامی زنان جهان معرفی می نماید .آنها بخوبی می دانند که مریم رجوی به این تملقات و تعاریف بشدت نیازمند است آقای رجوی بخوبی می داند که پس از بازشدن فضای سیاسی ایران دیگر کشورهای اروپائی نیازی نمی بینند تا با مخالفان به بحث و گفتگو بنشینند.

آنچه که مسلم است مردم ایران بدور از شعر و شعارهای رسواشده و در همان فضای محدود، راهشان را انتخاب نموده اند و تحت هیچ شرایطی زیر بار نسخه های از پیش تعیین شده احزاب و سازمانهای جدا از خلق نخواهند رفت.

مسعود جابانی

همچنین:

ترک مناسبات مجاهدین و الزامات ورود به دنیای آزاد – نگاهی به ورود اسماعیل یغمائی ، روحانی و کریم قصیم و… به دنیای آزاد

2013/06/10

مسعود جابانی، دهم ژوئن ۲۰۱۳: … دوستان گرامی ! مطمئنا  تا کنون  به اندازه کافی  پس از خروجتان از روابط  ، مورد لطف ! مجاهدین  قرار گرفته اید و یا بزودی قرار خواهید گرفت. ولی نکته ای که می خواهم بدان اشاره کنم این است که شما هیچ نیازی ندارید که  ثابت کنید که جاسوس وزارت […]

سالروز زنده یاد هادی شمس حائری

2013/05/31

مسعود جابانی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سی و یکم می ۲۰۱۳: …  هادی با چشمانی باز و منتظر  به دیار ابدی پرکشید کسی چه میداند شاید  او بتواند از  حصار اشرف عبور کند و نصرت و امیر را در آغوش بکشد. کسی چه می داند شاید او توانسته باشد در ضمیر ناخودآگاه امیر واژه […]

تورهای مسافرتی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و تجلیل ۳۰ خرداد، روز اعلام مبارزه مسلحانه

2013/05/31

مسعود جابانی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سی و یکم  می ۲۰۱۳: …  در این رابطه سازمان مجاهدین هرساله برای پرکردن صحنه های نمایش و شوهای تبلیغاتی  خویش در پاریس  از ترفندهای  متنوعی استفاده می کند  تا بتواند  اتوبوس ها را به مقصد پاریس پرنماید. آنان می خواهند که با دادن وعده هائی همچون دادن […]