شعار سیمرغ رهایی رجوی تداوم وطن فروشی و خیانت

Follow Share on Tumblrارسال – علی جهانی، وبلاگ آیینه، هفدهم اکتبر 2019:…  لذا همه شما ملاحظه می فرمایید که با  سیمرغ رهایی نام نهادن روز معرفی مریم عضدانلو به عنوان رئیس جمهور توسط خودش سرکوب را در تشکیلات استالینی اش به اوج رساند و بعدش این مریم خانم را تحت عنوان موشک استراتژیکی به پاریس … Continue reading شعار سیمرغ رهایی رجوی تداوم وطن فروشی و خیانت