شعر بلند رکسانا شام اسبی بنام ” اشرف نامه ” درمورد قلعه مخوف و ضد عفونی شده مزدوران صدام ( اشرف )

شعر بلند رکسانا شام اسبی بنام ” اشرف نامه ” درمورد قلعه مخوف و ضد عفونی شده مزدوران صدام ( اشرف )

اختتام قائله کمپ اشرفالف، مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم سپتامبر 2013: … این شعر را سراینده به خانواده اسیران فرقه رجوی تقدیم نموده که مدت سه سال ونیم درپشت درب این اردوگاه صدام نشان به امید دیدار بستگانشان بست نشینی کردند ولی متاسفانه نه تنها موفق نشدند بلکه با فحش وتوهین وناسزا وبرخورد فیزیکی مزدوران رجوی روبرو شدند _ سقوط اسارتگاه صدامی اشرف به همه خانواده های …  

اختتام قائله کمپ اشرف

لینک به منبع

شعر بلند رکسانا شام اسبی بنام ” اشرف نامه ” درمورد قلعه مخوف و ضد عفونی شده مزدوران صدام ( اشرف )

این شعر را سراینده به خانواده اسیران فرقه رجوی تقدیم نموده که مدت سه سال ونیم درپشت درب این اردوگاه صدام نشان به امید دیدار بستگانشان بست نشینی کردند ولی متاسفانه نه تنها موفق نشدند بلکه با فحش وتوهین وناسزا وبرخورد فیزیکی مزدوران رجوی روبرو شدند _ سقوط اسارتگاه صدامی اشرف به همه خانواده های اسیران بویژه مادر مقاوم ثریا عبد اللهی تهنیت باد

ای ” روح پدر صدام ” به کمک فرزندانت بیا که همگی درنوبت مرگ لحظه شماری می کنند.

شعر بلند ” اشرف نامه ” ……. سراینده رکسانا شام اسبی ( زمزمه پگاه ) 2013/09/15

ای بساروزی که ما بس شور وحالی داشتیم

درمیان قلعه اشرف دکانی داشتیم

سوله وانبار ومخزن پرچم ومیدان مشق

رهبروفرمانده و سرجوخگانی داشتیم

آجر وسیمان وگچ گرز وتبر بیل وگلنگ

تانک وتوپ وموشک وشمشیروداسی داشتیم

بود ارباب کریمی همچنان سید رئیس

ماهیانه بس دلارنفتی و مزد کلانی داشتیم

درمیان یک بیابان کاخ ومعبر ساختیم

مسجد و زندان و مکتب پمپ بنزین ومنار

جاده ومیهمان سرا انبار باروت و غذا

مزرعه میدان سان وبرج وبارو کاشتیم

اسم این بیغوله محصور شد ” شهر شرف “

تپه های چند لایه دور آن اراستیم

سیم های خاردار و میله های بس بلند

ده نماد جنگ و خون مرگ وجنون

ساختیم وبهر آن جان باختیم

ارتش ازاد بی خاصیتی تشکیل شد

سرنگون پیشه کردیم و شرف ها باختیم

بس زمین ها را گرفتیم و مکان افزوده شد

بوته های گوجه و کت های جالیز خیار

بس فراوان درمیان این بیابان کاشتیم

پول مزدوری گرفتیم از رئیس حزب بعث

جاده _ میدان و خیابان ساختیم

” شهر نو ” شد اشرف و معروف شد

مرکز وجولانگه آن جانور مسعود شد

مریم قاجار شد خانم رئیس شهرنو

داد می زد ای فلانی تو بیا .. آن یک برو

می نوشت امشب که باشد پاسدارد انقلاب؟

کی نشیند کی بخوابد کی رود درمستراح

دست می زد برکمرمی گفت من فرمانده ام

درس صاحب منصبی درمکتب خر_1* خوانده ام

من رئیسم صاحب این شهر نو

می دهم از بهر ” چک *_2 گاه از عقب گه از جلو

من تمام دوره ها را دیده ام

زیر هر جنبنده ای خوابیده ام ……………………………………………..

1_ با عرض معذرت ازجناب ” خر” منظور مسعود رجوی است

2_” چک ” _ منظور بررسی وازمایش است

· …………با تشکراز رکسانا شام اسبی ( زمزمه پگاه ) ……… بقیه درمتن آتی 2013/09/16

 ———–

همچنین:

تهدید به انجام عملیات ترور واکنش درد آلود فرقه رجوی نسبت به تخلیه وتحویل اسارتگاه اشرف

2013/09/16 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  کسانی که بابافت تبلیغات فرقه وبا فرهنگ ادبیات رجوی آشنا باشند خوب می دانند تهدید های تروریستی تازه کار خود مسعود رجوی است که این بارازشرم فراوان درنقش ” سخنگوی مجاهدین ” ظاهر شده است ! رجوی که درنهایت بدبختی ودرماندگی قرار […]

نامه به آقای نوری مالکی نخست وزیر محترم عراق درمورد کمپ تخلیه شده عراق نو و متقاضیان پناهندگی در کمپ حریه

2013/09/13 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  از حدود سه هزارنفر ی که درکمپ حریه وجود دارند حدود ۱۰۰ نفر بعلت سوابق تروریستی  تحت حمایت هیجیک از قوانین بین المللی نیستند بنابراین اجازه ندهید این قاتلان مردم ایران وعراق خودرا بعنوتان پناهنده جا زده وار کشور شما تحت نام […]

تاملی برنامه ۱۳۹ فعال مدنی _ سیاسی درباره ادعای فرقه تروریستی رجوی مبنی بر حمله به اشرف

2013/09/05 by

الف .مینو سپهر ، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۳: … دستگاه تبلیغی ودروغزن فرقه تروریستی رجوی درتاریخ دهم شهریور نمایشی راتحت نام  ” حمله به اشرف ” برصحنه برده وادعا کرد نیروهای عرقی درنیمه شب شنبه به بقایای صد نفره اعضای این فرقه درکمپ اشرف با پرتاب خمپاره ” حمله نموده […]