شما مجاهدین شکست خوردید

Follow Share on Tumblrارسال – ایران فانوس، نوزدهم نوامبر 2019:… در پیام شانزدهم نسبت داده شده به رهبری مجاهدین، در لابلای پیام، دو نکته مسخره آمیز به چشم می خورد و مابقی از جنس „انا شریک“ خود را نخود آش کرده و یا اعتراضات اخیر را به خود نسبت داده تا با خرمردرندی زمینه سرکوب … Continue reading شما مجاهدین شکست خوردید