شما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید! (+رجوی، فحاشی در قبال منطق)

شما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید! (+رجوی، فحاشی در قبال منطق)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، ششم اوت 2015:… ما هرچه صبر کرده وخون جگر خوردیم که روزی هم شخص رجوی به صحنه آمده وشکنجه وزندان های اعمال شده درحق اعضایش را درحد فراستی توضیح دهد ، موفقیتی نداشتیم! اما مسئله دراینجاست که این باند انحصار طلب ومحافظه کار، این زندان وشکنجه ها را هم بنفع خود مصادره کرده ودرصدد اعلام …

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

 محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

شما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید!

لینک به منبع

غرض ازنوشتن این یادداشت کوتاه، برخوردی اجمالی است به نوشته ی سیاوش جعفری که با نام ” همنوایی سوته دلان سلطنت ولایت فقیه ” دروبسایت های فرقه ی رجوی منتشر شده است .

باری، برنامه ی رسوای پرگار بی بی سی که درآن یک ساواکی گمنام و دروغگویی بنام فراستی را وارد صحنه کردند که تا صحه ای بر نوشته های بغایت دروغ پرویز ثابتی ( مقام معروف امنیتی شاه ورئیس اداره بدنام سوم ساواک ودرنهایت یک افسر اطلاعاتی اسرائیل) درکتابش بنام دردامگه حادثه ، مطرح کرده گذاشته باشد .

برنامه ای بود ازنوع برنامه های فرقه ی رجوی بود با این فرق مهم که گریزی هم به حقایق میزد که برنامه های تلویزیونی فرقه ی رجوی این مشخصات را ندارد!

فراستی که ازاظهار نظرش درباره ی بهمن تهرانی ( سربازجوی مخوف زندان اوین) که گویا اویک بولتن نویس ساده بوده؟! ، نشان داد که کارمند دون پایه ای در ساواک بوده وراهی به دالان های پرپیچ وخم امنیتی نداشته وتنها برای تایید اظهارات شیطانی پرویز ثابتی – که اینک ازکار در سازمان های اطلاعاتی اسرائیل بازنشسته شده وبه آمریکا مهاجرت کرده- به صحنه آمده بود!

این فراستی بی فراست! لااقل این صداقت راداشت که زوزه ی شلاق های ساخته شده ازسیم کابل بر بدن مبارزان ومخالفان شاه را تایید کند وآپولو ودست بند قپانی را مورد تکذیب قراردهد که این ته صداقت را ما درباند رجوی نمیبینیم!!

ما هرچه صبر کرده وخون جگر خوردیم که روزی هم شخص رجوی به صحنه آمده وشکنجه وزندان های اعمال شده درحق اعضایش را درحد فراستی توضیح دهد ، موفقیتی نداشتیم!

اما مسئله دراینجاست که این باند انحصار طلب ومحافظه کار، این زندان وشکنجه ها را هم بنفع خود مصادره کرده ودرصدد اعلام مالکیت این یکی هم برآمده ومطالبی دراین خصوص منتشر میکند تا مانند فراستی وبدتر ازآن یک سرمایه ی معنوی برای خود درست کند!

باند رجوی که بطور ناحقی خودرا وارث سازمان مجاهدین خلق میداند، میخواهد این تصور را درمردم ایجاد کند که گویا اکثریت اعدام شده ها و… در زمان شاه ، ازآن سازمان مجاهدین بوده وحال آنکه درمیان جان باختگان جنبش چریکی، یک چهارم این جان باختگان مربوط به دو بخش مذهبی وغیر مذهبی آنان بوده وبا این حساب، تلفات تقریبا ده درصدی نهضت چریکی مجاهدین شاخه ی غیر مذهبی را کتمان میکند ومیخواهد هشتاد درصد بقیه را همانند خود سازمان که مصادره اش کرده ، بخود اختصاص دهد!

داشتن رکورد ده درصدی ازدست دادن نیرو برای سازمان مجاهدین سابق، ازنظر نشان داده شدن فعالیت وضدیت با امپریالیزم ، خود افتخار کمی نیست ، اما این افتخار صاحب کسانی که اینک در گروه رجوی گرد آمده وسازمان را به مسلخ برده وازماهیت واهداف اولیه اش تهی ساخته اند، نمیشود که هیچ، بلکه مایه ی ننگ فرقه ی رجوی هم میباشد!

جریانی که التماس میکرد به آمریکا بقبولاند که ترورهای ان زمان منتسب به سازمان مجاهدین خلق – که البته با وجود حسن نیت تمام یک تاکتیک اشتباهی محسوب میشد- مربوط یه بخش چپ این جریان بوده و گروهی از اعضای سازمان که بعد ازانقلاب دور رجوی حلقه زدند، ازاین اتهامات مبری بوده اند!!، دیگر نباید صحبت شهید وشکنجه شده را بنماید!!

خلاصه اینکه آقایان وخانم های اعضای فرقه ی رجوی!

دست ازسر این ده درصدی های شهید در راه مبارزه با امپریالیزم بردارید وبا داشتن دستی دائمی دردست اسرائیل ونئوکان ها ی خونریز، خودرا ” ضد استعمار” و… معرفی نکنید که وقت این حرف ها 34 سالی است که گذشته است ومردم فعلی ایران، سواد واطلاعات بیشتری نسبت به آن زمان ها دارند!

بس لطف کنید که برزحمات ما نیافزایید که حاصلی برای شما ندارد وبدتر اینکه ماها مجبور میشویم چهره ی کریه شما ها را بیشتر افشا کنیم!

وحید

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

فحاشی بجای طرح حرف حساب ، کاری که محمد نیشابوری کرده است!

لینک به منبع

آقای محمد نیشابوری مطلبی تحت عنوان ” رژيم آخوندي با اتمي و بي اتمي سرنكون مي شود ” منتشر کرده که که نوشته هایش کوچکترین همخوانی با متن انتخاب کرده اش ندارد وآنچه که هست، فحاشی بوده و مملو از ادبیات شخص مسعود رجوی!

با وجود اینکه نوشته ی او ارزش بررسی ندارد، اما برای نشان دادن ادبیات رجوی و اینکه چه کسانی به نیابت ازاسرای لیبرتی مقاله مینویسند ، لازم دیده شد که وقتی به بررسی این لاطائلات گونه ، اختصاص داده شود!

محمد نیشابوری در جایی ازاین نوشته آورده است:

” بله نور در دل تاريكيها همانند پتكي بر شقيقه گرگها فرود ميآيد، فرار را بر قرار ترجيح ميدهند و مثل ـ موشي كه از ترس گربه دنبال سوراخي ميگردد ـ ميگريزند تا خود را حقظ كنند… اين نور و آتش شعله ور همانا پايداري و پايمرديهاي اشرفيان است كه گرگ صفتان را به عقب نشيني هاي مفتضحانه يي واميدارد. شعله هاي خشم خلق با پايداري و عزم سترگ اشرفيان درهمآميخته و طنين شعار اشرف نشان «ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم» در هر كوي و برزني، شهر و دياري ناقوس مرگ گرگهاي هار و روبهصفتان مكار را نويد ميدهد “.

اینکه این نور چگونه ساطع میشود وچه کسانی را که گرگ صفت هم هستند به فرار وامیدارد ، برخواننده روشن نیست!

اما منبع نور دراین نوشته که اشرف نشینان سابق واسرای فعلی لیبرتی باشند، روشن است والبته بازهم معلوم نیست که این نور را چگونه ساطع کرده اند که ” گرگ صفتان” را به عقب نشینی واداشته و این عقب نشینی ازکدام جنس بوده که برای اهالی حی وحاضر در داخل ایران روشن نیست؟!

آیا هدفتان توافق اتمی است که چند روزپیش یکی ازسر کردگانتان بنام جعفر زاده تحلیل دیگری ازآن کرد وطی آن معتقد بود که حکومت ایران این بازی را صددرصد بنفع خود تمام کرده است؟!

آقای نیشابوری عزیز!

چرا درمقابل این اظهار نظر آقای جعفر زاده موضعگیری نکرده واین فحاشی ها را برعلیه او انجام ندادید ؟!

اوکه با ارائه این تحلیل جدید ، دست رد بر سینه ی همه ی شما زده ورجوی را به خاک سیاه نشانده است؟!

شما چگونه ازراه دور شعار ” ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم در هر كوي و برزني، شهر و دياري ” شنیدید وما درداخل اثری ازآن ندیدیم؟!

مطمئنید که مغز پریشانتان برگوش میانی تان اثر نکرده تا مثلا صدای وز وز هرمگسی را اینطور تعبیر میکنید؟!

اگر مشکل مغزی وگوشی را انکار کنید ، دجار موقعیت بدی شده و بشما لقب دروغگوی بی شر م خواهند داد!!

تا سخن ازمرادی بنام مسعود رجوی خودشیفته، وطن فروش وخائن به جان ومال وناموس همرزمانش نرود ، نوشته ی این عزیز هم مانند سایز نوشته ها بپایان نمیرسد:

” مسعود و مريم و ياران بلافصل اينان، قهرمانشهر اشرف، سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت بدون حمايت هيچ قدرتي درجهان در برابر گرگ روبهان حاکم بر ايران بيش از توان معمول انساني ايستاده و سنگربه سنگر جنگيده و پيروز و سربلند براي ادامه يک نبرد مقدس ميهني، تواناتر از پيش برجا مانده اند. و اين نيست جز معجزه ايمان و پايداري ايثارگرانه در راه اهدافي که قانون تحول و تکامل برآن صحه ميگذارد”.

شما یکی ازاین سنگرهای فتح شده را بما نشان دهید تا درباره ی صحت وسقم بقیه ی ادعایتان به تفکر وادار شویم!

سازمانی که بعضی ازنویسندگانش بادادن گاف بزرگ اخیر ، فاش ساخته که لااقل از11 سال پیش موفق به جذب نیرو نشده و میزان این توانائی اش را بامرگ ومیرهای طبیعی، فرارها و… که خود مزید برعلت شده، چگونه بدست آورده است؟!

لابد خواهید گفت که با سیر نزولی کمیت، کیفیت بالاتر میرود و خواهید کوشید که بگویید این ادعا هم علمی بوده ومحک خورده است!!

جواب دهید که کدام قانون تحول برموثر ومثبت بودن اقدامات سخیفانه صحه گذاشته است!!

باز میخوانیم:

” اگر جهان در برابر خطر گرگها سود سرشار ميبرد و در عين حال با دودلي چرتکه مياندازد اما مقاومت ايران اهل مسامحه، غفلت يا استخاره نيست. مصمم است که گرگها را نه تنها در ايران بلکه در منطقه و جهان تا پاي انهدامشان تعقيب و تهديد کند. مقاومت ايران تاکنون خيري از دولتمردان صاحب قدرت جهان که نديده هيچ، درگير موانع و تحديدات آنان هم بوده است. اين افتخاربزرگي است که حاميان بينالمللي مقاومت ايران همه از شريفترين شخصيتهاي پارلمانتر و حقوقي و بشردوست و آزاديخواه جهان بوده و هستند “.

این بار ” مماشاتگران ” تبدیل به کل جهان شده اند واین هموطن غیر نرمال ما خود وسازمانش رادرمقابل یک جهان دیده وبه آن اعلام جنگ میدهد !

گویا که وارفتگان فرقه ی رجوی مصمم شده اند که با تمامی جهان درگیر شده وعدالت را درآن برقرار سازند!

عقل وفراست یک گروه مدعی آلترناتوی را می بینید خواننده ی عزیز!

آیا ما بدست این ” عقل کل ” های تیمارستانی به آزادی ، استقلال بیشتر وعدالت اجتماعی خواهیم رسید؟؟!!

سعید

مسعود رجوی و  فروغ جاویدان ابراهیم خدابنده: بسته شدن شکافی دیگر، رجوی در بن بست استراتژیک

کمپ بدنان اشرف تعطیل شدکل اگر طبیب بودی ، سر خود دوا نمودی!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20118

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی (گدایی رجوی از مقامات سعودی در ازای ترور در ایران)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمانجمن نجات، مرکز فارس، دوم اوت ۲۰۱۵:… فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی

فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری این فرقه برای رژیم سابق عراق٬صدام و بعد از آن برای اسراییل و امریکا هم گفته بودیم!

واقعیت اینست که آنچه برای مسعود رجوی مهم است تنها و تنها بقدرت رسیدن در ایران است.او حاضر است تن بهرخفت و خاری دیگر هم بدهد٬اما بتواند در رویای خود و درفردای سرنگونی حکومت ایران٬سهمی داشته باشد. مریم رجوی با پرداخت پولهای کلان به سناتورهای امریکایی و اروپایی و با راه اندازی میتینگ های مختلف در مناسبتهای مختلف٬برآنست که توجه مقامات و دولتمردان غربی را بخود جلب کند تا آنها را هم به بازی بگیرند.اما باز روسیاهی به ذغال خواهد ماند! نفس های شما بعداز توافق ایران با دولتهای غربی٬هرچه بیشتر تنگ تنگتر خواهد شد.شما تمام امیدتان این بود که با به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای٬عرصه برایران تنگ شود.اما خدارا شکر که باهوشیاری دولتمردان کشورمان٬هم شما وهم تمام کسانیکه دل به نابودی ایران و ایرانی خوش کرده بودند٬ روسیاه شدید! براستی که وقاحت و دریدگی را از مرز گذرانده اید! شما از کوچکترین پرنسیبهای اجتماعی و سیاسی هم برخوردار نیستید. دست به دامان هرکس و ناکس میشوید تا بلکه بتوانید برای خود نیمچه مشروعیتی دست و پا کنید. رژیمهایی مانند اسراییل و آل سعود که در دنیا از منفوریت بی مانندی برخوردارند و مردم جهان از آنها بعنوان قاتلین کودکان و مردم کوچه و خیابان یاد میکنند٬اکنون برای شما نقطه امید شده اند و دست به دامانشان شده اید که بشما اجازه دهند که برایشان مزدوری کنید! واقعا شرم برشما باد! رفته اید و با خواهش و تمنا درخواست ملاقات با عربهای دشداشه پوشی داده اید که همزمان که هواپیماهای آنها در حال بمباران وحشیانه مردم یمن هستند٬در کنار رودخانه آفتاب میگیرند وشما درکنار صندلیشان زانو زده اید و درخواست پول میکنید تا مریم خانم(رییس جمهور محترم) بتواند با دلارهای دریافتی٬ برای خود لباس و کفش و کلاه بخرد!ای ننگ و نفرین برشما باد که روی هرچه بی آبرو در جهان است را سفید کردید!

مراد

درخواست برای خراب کاری در ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران، دوم اوت ۲۰۱۵:
http://www.yjc.ir/fa/news/5276551/درخواست-برای-خراب-کاری-در-ایران-فیلم

گدایی سر کرده منافقین از آل سعود برای انجام دادن خرابکاری در ایران در سواحل فرانسه.

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان،گدایی سر کرده منافقین از آل سعود برای انجام دادن خرابکاری در ایران در سواحل فرانسه.

لینک به فیلم

عربستان سعودی رجوی را بی پشتوانه میدانداطلاعات عربستان سعودی: مجاهدین خلق در ایران بی اعتبار و در خارج پر از نفوذی اطلاعات ایران هستند

Judit Neurink: Iranian resistance group MKO to move to Albania (aka Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, …)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمطبوعات عراق (مجاهدین، از تاسیس قرارگاه لجستیکی برای داعش در آلبانی تا آماده باش برای حمله به خانواده ها درعراق)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16474

واین اتفاقات ابدا بنفع فرقه ی رجوی نیست!

طناب صدامصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، شانزدهم فوریه ۲۰۱۵:…  مشکل بزرگ مراجعه به رسانه های رجوی، تحمل تناقض گویی هایشان است که متاسفانه بدون رعایت جنبه های ژرونالیستی قضایا و برعکس نشان دادن این تناقضات بعنوان پیروزی برای خود وشکست محتوم برای حکومت ایران ویا هرکسی که زاویه ای با آن دارند، میبابشد. بموجب تحلیل های این رسانه ها، جریانات و …

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

واین اتفاقات ابدا بنفع فرقه ی رجوی نیست!

۲۷/۱۱/۱۳۹۳ خورشیدی

مشکل بزرگ مراجعه به رسانه های رجوی، تحمل تناقض گویی هایشان است که متاسفانه بدون رعایت جنبه های ژرونالیستی قضایا و برعکس نشان دادن این تناقضات بعنوان پیروزی برای خود وشکست محتوم برای حکومت ایران ویا هرکسی که زاویه ای با آن دارند، میبابشد.

بموجب تحلیل های این رسانه ها، جریانات و وقایع هرچه باشد- حتی درتضاد کامل با هم – درهرصورت بنحو رجوی است!

این نوع تحلیل وارائه ی مسائل چه چیزی را ثابت میکند:

۱- طرف دروغگو بوده ودرپی فریب جریان وافراد خاصی است که به ظن قریب به گمان من ، اسرای لیبرتی عراق ، هدف اصلی این فریب کاری ها میباشند!

۲- تحلیل کننده وعرضه دارنده ی خبر ، وابسته به شخص یا جریانی است که از بیماری خودشیفتگی- شیدائی شخص رهبر بلامنازع رنج میبرد واین خصیصه ضمن اینکه بطور فردی وجود داشته باشد و دارد، به خصوصیات اصلی ” سکتی – رها ازمردمی- فرقه گرایی ” تبدیل میگردد!

۳- البته حالت سوم میتواند ترکیبی از دوحالت اول ودوم باشد که نظر شخص من این است که تحلیل ها و نحوه ی خبر رسانی باند رجوی بیشتر شامل این مورد اخیر میشود وازنوع مرکب اش بشمار میآید!

یعنی هم فریبکاری مورد لحاظ است وهم بیماری روان پریشی درشکل ” افسردگی – شیدائی ” مسعود رجوی دراین موارد عمل کرد دارد والبته نحوه ی سازماندهی ومیزان پایبندی و برعکس آن به پرنسیب های سازمان های سیاسی هم نقش مهمی دراین مسئله بعهده دارند وما میدانیم که چیزی بنام حق انتخاب کردن وانتخاب شدن دراین مجموعه ای که سازمان مجاهدین اش مینامند وجود ندارد وچون اینگونه است ، باوجود عدم رغبت خود به فرقه انگاری این جریان مستبد وتمامی خواه که درشخص اینجانب وجود دارد ، حقیقت فرقوی بودن این جریان را نمیتوان بپوشاند که ازاین بابت مجددا اعلام تاسف میکنم !

باری!

یکی از سرمقاله های اخیر وبسایت رسمی رجوی ها که ” سخن روز” اش میخوانند، مطلبی تحت عنوان : ” دو راهی “افراط و تفریط و بن‌بست ضرب‌الاجل “ آورده است .

ماحصل صغری کبری چیدن های خاص این باند این است که شخصیت های درجه دومی درحکومت ایران که ابتدا با مذاکرات هسته ای مخالف بودند، اینک تغییر موضع داده وبه موافقان نسبی آن پیوسته اند و این نشان میدهد که حکومت خیلی ضعیف شده و دلیل آن هم این است که موضعگیری ها یک کاسه تر شده ورژیم را ازپا درخواهد آورد!

متاسفانه اثر عقل سلیم دراین ” تحلیل گونه” های باند رجوی وجود ندارد که مثلا درک کند که این تغییر مواضع ها ممکن است بنفع کشور ویا حداقل بنفع گروهی ازمردم باشد!

ظاهر امر نشان میدهد که این هموطنان اصحاب نشان ما ، هنوز اخبار تصمیمات بزرگی را نخوانده اند که درراس حکومت وبرای تمشیت هرچه بهتر امور گرفته شده است.

من برای اینکه متهم به دفاع ازاین وآن نگردم، دوخبر نمونه وار را از وبسایت های معروف اپوزیسیون در پشت سرهم میآورم تا خواننده ازعمق دل سوختگی این دشمنان وطن و ” خلق قهرمان” آگاه شده وبراهمیت مثبت وبزرگ تصمیماتی که بنظر رجوی ها «افراط و تفریط» و بن‌بست ضرب‌الاجل ” بنظر می رسد، واقف گردند.

با این توضیح مختصر که این تصمیمات که ذیلا شرح داده میشود، بیانگر آنست که رژیم تمامی تخم مرغ هایش را دریک سبد قرار نداده و فکری جدی هم برای موقعیتی که مذاکرات هسته ای ممکن است با کارشکنی ها ی زیاده طلبان وباج خواهان ، مطلوب نظر و منفعت ما ایرانی ها نباشد، اندیشیده شده ، به یادداشت مختصر خودم خاتمه میدهم!

صابر

رضائی در نماز جمعه تهران: نظارت مجمع مصلحت بر قوای سه گانه جمهوری اسلامی

محسن رضائی فرمانده سپاه در جنگ ایران و عراق و دبیر کنونی مجمع مصلحت نظام سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران بود. او دراین سخنرانی ادعائی را مطرح کرد که جنبه خبری دارد. رضائی گفت:

مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف رهبری مامور نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و دبیرخانه مجمع از سال آینده به صورت جدی این ماموریت را با تهیه گزارش‌هایی از عملکرد قوای سه گانه اجرا خواهد کرد. این گزارش ها در اختیار مقام رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در صورت صلاحدید مردم گذاشته خواهد شد. مجلسی ها، دولتی ها و سایر مسئولان با این مسئله سیاسی برخورد نکنند. دیگر مثل گذشته نمی‌شود عمل کرد، نقشه راه کشور روشن است. نباید از چارچوب سند چشم ‌انداز و برنامه‌های پنج ساله خارج شویم.

ایران بعد از دوره صفویه به مدت سه قرن اقتدار خود را از دست داد و ضعیف شد اما در ۲۲ بهمن سال ۵۷ بار دیگر اقتدارش را به دست آورد و سایه‌هایش را در منطقه گسترانید “.

ونیز:

” قانون انتخابات در مجمع مصلحت : ممنوع شدن مداخله نظامی ها در مراحل مختلف انتخاباتی

مجمع مصلحت نظام در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، روز گذشته (شنبه) ماده ای را به تصویب رساند که براساس آن افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص، حق دخالت ندارند.

در همین جلسه هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به رویدادهای اخیر یمن گفت:

برخی کشورهای غربی در قبال پیروزی حوثی‌ها در کشور یمن سرگرم تحرکاتی منفی اند که چشم‌انداز روشنی را برای آینده این منطقه ترسیم نمی‌کند و نگران کننده است. منطقه دیگر تحمل تنش، خشونت و احتمالاً جنگ تحمیلی دیگری را ندارد و امیدواریم غربی‌ها عاقلانه رفتار کنند تا تشنّج و درگیری‌های جدید دیگری در منطقه ایجاد نشود.

در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر رؤسای قوای مقننه و مجریه و اکثریت اعضاء، وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری، رؤسای کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، معاون اجرایی شورای عالی امنیت ملی و برخی از کارشناسان مربوطه از دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند.

درباره قانون انتخابات، علاوه بر ماده جلوگیری از دخالت نظامی ها در امور انتخاباتی، این اصول نیز تصویب شد:

ـ حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب

ـ پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی

– پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بی‌طرفی در نظارت و اجرا

– اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل “.

***

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

کمپ اشرف فوریه 2015جشن ارتش و سپاه بدر در کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) در پی پاکسازی استان دیالی از تروریستها

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. متقاضیان سلاح از امریکا. حقوق بازنشستگی این افراد را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ (بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

همچنین:

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، اول مارس ۲۰۱۵:…  جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید! شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان

در نقد ” سرسخن ” رسانه رجوی: گرفتن مشروعیت از سناتورهای آمریکائی !

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)،  بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۵:…  با این حساب شما این حرف ها را با ما ” خلق قهرمان” مطرح نمیکنید ویااگر میکنید درحکم تهدید ما ازآن استفاده میکنید و بیشترین کاربرد آن مصرف داخلی- طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان – واستفاده ازآنها بعنوان گوشت دم توپ است! درپایین به قسم�

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۵:…  اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های ۴۰ و۵۰- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل �

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

مریم رجوی علی صفوی تروریسمصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۵:…  قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نف