شهادتهای حسین نژاد در حاشیۀ مقالۀ افشاگرانۀ آقای سعید جمالی و …

شهادتهای حسین نژاد در حاشیۀ مقالۀ افشاگرانۀ آقای سعید جمالی و …

قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، دوازدهم نوامبر 2013: … دروغ وقیحانه و بسیار فریبکارانۀ دیگر رجوی حرفش در مورد گردنبندها می باشد. مریم رجوی در عید نوروز سال 91 به همۀ افراد اشرف یک گردن بند معمولی و نه طلا هدیه کرد که عکس برجسته شدۀ مسعود رجوی را داشت و گفتند همه آن را به گردنشان آویزان کنند که اکثرا چنین نکردند، در حالیکه گردنبندهایی که خانم بتول سلطانی افشا کرده که …

(Women “rewarded” with pendants and robes after sexual ordeal)

لینک به منبع

شهادتهای حسین نژاد در حاشیۀ مقالۀ افشاگرانۀ آقای سعید جمالی

در سایت پژواک ایران در مورد «رقص رهایی» با لینگ زیر:

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-56593.html

و افشاگریهای خانم بتول سلطانی و دیگر اعضای جدا شدۀ شورای رهبری سازمان مجاهدین

ما وقتی اشرف بودیم یکی از نزدیکترین دوستانم که با هم در شاخۀ سیاسی و در یک مقر بودیم در صحبتهایی که مخفیانه با هم می کردیم قبل از اینکه حرفهای خانم بتول سلطانی از بلندگوهای اشرف مبنی بر روابط جنسی رجوی با زنان عضو شورای رهبری پخش شود به شدت مسعود رجوی و مریم رجوی را فحش می داد و می گفت با زن سابقم که عضو شورای رهبری است به طور پنهانی و با شیوه ای که شرح می داد توانستم صحبت کنم که می گفت مسعود رجوی گردنبند طلا به گردن ما انداخته و با ما ازدواج کرده است. من خودم باورم نمی شد ولی وقتی صحبتهای خانم بتول سلطانی را از بلندگو در اشرف شنیدم یقین کردم که درست است. مسعود رجوی دو روز بعد از پخش شدن این نوار بتول سلطانی از بلندگوها یک نشست عمومی در اشرف برگزار کرد و بدون اینکه این حرفهای خانم سلطانی را انکار یا نفی کند فقط به مدت دو ساعت انواع فحشها و تهمتها را با نشان دادن و انداختن عکسهای بی حجابی و عروسی او روی پرده نثار خانم سلطانی کرد بطوریکه خیلی از بچه ها به شدت برانگیخته شده و از نشست بیرون رفتند و می گفتند خوب اگر بیرون رفته دیگر مجاهد نیست بی حجابی یا عروسی او مگر فساد و جنایت است؟ تازه عکس بی حجابی او را که نشان می داد کنار یک مرد بود نمی گفت این مرد چه نسبتی با او دارد و بچه ها می گفتند شاید برادر یا دایی یا عمویش است؟ و اگر هم عروسی کرده خوب در بیرون همه عروسی می کنند… در سال 80 در اولین نشستهای غسل هفتگی (خواندن فاکتهای جنسی جلوی جمع) در قرارگاه پارسیان نزدیک قرارگاه بدیع مهدی ابریشمچی علنا به ما گفت و من خودم در آن نشست بودم و با گوش خودم شنیدم که (عین جملاتش را می نویسم): زنان شما پا جای پای خواهر مریم گذاشته اند یعنی همانطور که خواهر مریم از من طلاق گرفت و با مسعود ازدواج کرد زنان شما هم از شما طلاق گرفته و با مسعود ازدواج کرده اند. در سال 76 نیز کاملا یادم هست و هر گز فراموش نمی کنم وقتی با محمد اقبال در قرارگاه بدیع با هم در روابط در کار تهیه و ترجمۀ نشریۀ مجاهد عربی بودیم و آن موقع بحثهای طلاق الی الابد و بندهای الف و ب و ج وو… به شدت مطرح بود محمد به من گفت (حرفی را که به خودش در نشست انقلاب ردۀ خودشان گفته بودند به من گفت): ببین ما باید زنانمان را ناموس رهبری بدانیم و اوج این رهایی از زن و فکر زن بودن موقعی است که زنمان را در بستر برادر مسعود بدانیم و به من می گفت حتی تو که زنت شهید شده باید در فکر و تصورت او را در بستر برادر تصور کنی و فقط اینطوری از فکر کردن به او رها می شوی من هم می گفتم اصلا چه ضرورتی دارد در بستر او تصور کنم من دیگر از زنی که زنده نیست دست شسته ام اینطوری اگر تصور کنم بیشتر باید به او فکر کنم!!… ولی غافل بودیم و باورمان نمی شد که این اصلا تصور نیست بلکه عملا وجود داشته است.

اما در رابطه با گردنبندهایی که رجوی در پیام دی ماه سال 91 خود در اعتراف ضمنی به درستی افشاگری خانم بتول سلطانی مبنی بر عقد کردن زنان عضو شورای رهبری (با شرح خیانت زنان دو پیامبر نوح و لوط) به آن اشاره کرده باید بگویم:

دروغ وقیحانه و بسیار فریبکارانۀ دیگر رجوی حرفش در مورد گردنبندها می باشد. مریم رجوی در عید نوروز سال 91 به همۀ افراد اشرف یک گردن بند معمولی و نه طلا هدیه کرد که عکس برجسته شدۀ مسعود رجوی را داشت و گفتند همه آن را به گردنشان آویزان کنند که اکثرا چنین نکردند، در حالیکه گردنبندهایی که خانم بتول سلطانی افشا کرده که رجوی آنها را به گردن فقط زنانی از شورای رهبری که به عقد خودش در آورده انداخته است و طلا بوده است مربوط به سالهای دهۀ هفتاد می باشد و خانم بتول سلطانی آن را خیلی قبل از اهدای گردنبند توسط مریم به همۀ افراد اشرف افشا کرد که از یک سال قبل از اهدای آن گردنبندهای مورد نظر رجوی، بلندگوهای اطراف اشرف مرتبا آن را پخش می کردند.

ق. حسین نژاد

پاریس – 20 آبان 92

ghorbanali1329@gmail.com

سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق اصول فکری ثابتی ندارند در شعار چپ گرا و در حیطه عمل راست افراطی هستن

سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق اصول فکری ثابتی ندارند در شعار چپ گرا و در حیطه عمل راست افراطی هستند

همچنین:

الهاشمی .. آخرین برگ برنده سازمان خلق / علی حسین نژاد

2013/11/02 by

سایت البینة، بغداد، دوم نوامبر ۲۰۱۳: …  سازمان تروریستی خلق همچنان به دخالت های خود در امور داخلی عراق ادامه می دهد تا از این طریق آتش تفرقه و فتنه را در میان ارگان های مختلف سیاسی و اجتماعی عراق ایجاد کند. به شخصه هنگامی که مترجم این سازمان بودم شاهد بسیاری از دخالت های […]

نامه ای به نیکولای ملادینوف: از شما می خواهم فقط نامه ام را به دخترم در کمپ لیبرتی برسانید

2013/10/24 by

علی حسین نژاد، کانون قلم، بیست و چهارم اکتبر ۲۰۱۳: … شمارۀ ثبت دخترم زینب حسین نژاد در لیست پناهجویان کمیساریای عالی پناهندگان ۳۵۰ و شمارۀ ثبت اینجانب ۹۲۰ می باشد و هر دو دارای گذرنامۀ پناهندگی فرانسه صادر شده در سال ۱۹۸۸ و کارتهای اقامت و پناهندگی در فرانسه صادر شده در سال ۱۹۸۶هستیم. […]

در نامه ای به اینجانب (حسین نژاد) سیاستمدار برجستۀ عراقی سوء استفادۀ فرقۀ رجوی از نام و موقعیتش را افشا می کند

2013/10/19 by

قربانعلی حسین نژاد، ایران قلم، نوزدهم اکتبر ۲۰۱۳: … بیست و پنج سال پیش در بخش روابط با عراق در سازمان به عنوان مترجم ارشد همۀ نامه ها و بیانیه ها و اسناد و نوشته ها و کتابهای رهبری و اطلاعیه ها و نشریات و سایتهای عربی سازمان کار می کردم از جمله مشخصا در […]

زمینه سازان و جاده صاف کنهای واقعی کشتارها در اشرف و لیبرتی

2013/09/23 by

فربانعلی حسین نژاد، وبلاگ شخصی، پاریس، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۳: …معصومه ملک محمدی که هم اکنون در لیبرتی است و از ۲۰ سال پیش تا کنون مسئول بخش روابط خارجی و در زمان صدام حسین مسئول ارتباط با دولت عراق بود، بعد از سرنگونی صدام حسین نیز همچنان به عنوان مسئول روابط خارجی سازمان […]

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)