شورای ملی مقاومت ایران یا مامورین پولشویی برای مافیای ارتجاعی اسپانیا علیه اتحادیه اروپا ؟

Follow Share on Tumblrارسال – مهرداد ساغرچی، وبلاگ روشنگران و کانون آوا، سوم فرویه 2020:… این هم بخشی دیگرازمطلب مندرج که دریافت پول ازمجاهدین را تایید کردند “به نوشته ال پائیس، این حزب در سال ۲۰۱۳ با یک میلیون یورویی که «شورای ملی مقاومت ایران » پرداخته بود، تاسیس شد. در روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ … Continue reading شورای ملی مقاومت ایران یا مامورین پولشویی برای مافیای ارتجاعی اسپانیا علیه اتحادیه اروپا ؟