شورای ملی مقاومت! شورای ضد ایرانی

شورای ملی مقاومت! شورای ضد ایرانی

علیرضا میرعسگری، کانون آوا، چهاردهم اوت 2013: … جدایی  آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی اولین جدایی از شورا نبود ولی آنچه این جدایی را متمایض می کند شرایط حساس کنونی و عدم حضور مسئول شورای خود ساخته مجاهدین،  مسعود رجوی است که نه تنها پاسخگوی سوالهای افراد مستفعی شورا نیست بلکه با عملکرد متناقض خود سر درگمی و استیصال رهبران این گروه به بن بست رسیده را به نمایش می گذارد. شورای ملی مقاومت ! …

کریم قصیم: پاسخگویی محول به بعد از سرنگونی نمی شود. سرنگونی بهانه نیست. رهبران مجاهدین خلق امروز جواب دهند

لینک به منبع

جدایی آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی اولین جدایی از شورا نبود ولی آنچه این جدایی را متمایض می کند شرایط حساس کنونی و عدم حضور مسئول شورای خود ساخته مجاهدین، مسعود رجوی است که نه تنها پاسخگوی سوالهای افراد مستفعی شورا نیست بلکه با عملکرد متناقض خود سر درگمی و استیصال رهبران این گروه به بن بست رسیده را به نمایش می گذارد.

شورای ملی مقاومت ! در عدم حضور مسئول خود با سراسیمگی واکنش نشان داده و در دو اطلاعیه خود با شیوه همیشگی سعی دارد تا تو پ را در زمین افراد مستعفی انداخته و در سطر آخر اطلاعیه خود از این دو می خواهد که به شورا برگشته و استفعا خود را پس گیرند تا در جلسه بعدی شورا حضور پیدا کرده و توسط دوستان شورایی ! خود اخراج شوند.

این دقیقا همان شیوه سازمان مجاهدین در برخورد با افراد ناراضی و خواهان جدایی از درون پادگان اشرف بود که بعد ا ز زندان وشکنجه فرد را مجبور به امضای برگه اخراج خود می کردند و سالیان جدا شدگان از این فرقه با فریاد رسای خود اقدام به افشاگری آن کردند که متاسفانه در این سالیان با پشتیبانی اعضاء شورا سعی بر خاک پاشیدن بر این واقعیت مسلم شد که اکنون دود آن به چشم خود آقایان می رود.

شورای ملی مقاومت ! در سال 1981 تاسیس شد که به علت حضور دکتر بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران تعدا د زیادی از نیروهای مستقل در بدو امر به این شورا پیوستن ، ولی با مرور زمان و مجموعه تصمیم گیری های مسعود رجوی و بطور خاص پرواز وی به عراق و همکاری نزدیک با نیروهای صدام حسین (در حالی که کشورمان ایران در آن زمان درگیر جنگ با نیروی متخاصم عراقی بود) باعث شد که تعداد زیادی از نیروهای اصلی شورا که اندکی حس وطن پرستی و ایران دوستی در درونشان بود ازاین شورا جدا شده و کم کم این شورا اهمیت و اعتبار خود را در میان نیروهای سیاسی ایرانی از دست داد.

مسعود رجوی در سه دهه گذشته شورا را هر چه بیشتر یک دست کرده و با اعمال غیر دمکراتیک خود باعث شد که افرادی که به نوعی ادعای مستقل بودند می کردند و یا حتی در درون شورا به نوعی ساز مخالف سر می دادند و یا نظر منتقدانه ایی داشتند از درو ن شورا حذف یا با برقراری مستمری برای افراد غیر مجاهد در درون شورا به نوعی آنان را سرسپرده و مجیز گوی سازمان مجاهدین و در راس آن مسعود ومریم رجوی کردند.

عدم اعتراض افراد غیر مجاهد در درون شورا و در راس آن دکتر منوچهر هزارخانی در زمانی که اخراجها و یا مخالفت ها در درون شورا به وجود می آمد ازجمله استفعای آقایان قصیم و روحانی باعث این امر شده که مسئول شورا در سرکوب و ترورشخصیتی افراد ناراضی درون شورا هر چه بیشتر تهاجمی عمل کند وراه را برای عدم پاسخگویی خود باز کند.هرچند عدم موضعگیری دکتر هزاخانی در این شرایط جای تامل دارد.

روابط غیر دمکراتیک در درون سازمان مجاهدین امری بود که سالیان اعضای جداشده از این سازمان نسبت به آن هشدار داده بودند که حال گریبان آقایان در درون شورا را گرفته است.

نقش شورای ملی مقاومت که در ابتدا هدف خود را تشکیل یک دولت سکولار در ایران تعریف میکرد به جاسوسی علیه منافع ملی ایران تنزل پیدا کرده و مطمئنان شورایی که با تکیه بر نیروهای جنگ طلب و ضد ایرانی برای رسیدن به قدرت تلاش می کند هیچ نقشی در آینده ایران زمین نخواهند داشت و جا دارد کسانی که اندکی وجدان و حس وطن پرستی دردرونشان است ساکت ننشینند و به مانند آقایان دکتر قصیم و دکتر روحانی از این سازمان ضد ایرانی خارج گشته و با افشای روابط غیر دمکراتیک درونی شورا اجازه سو استفاده هر چه بیشتر از خود را ندهند .

پاینده باد ایران

علیرضا میرعسگری

همچنین:

آقایان موثقی، ترمادو، میرعسگری و راستگو میهمانان این هفته مردم تی وی

2013/07/28 by

کانون آوا، بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۱۳: … روزجمعه ۲۶ ماه ژوئیه ۲۰۱۳ برابر با چهارم مردادماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن وساعت ۱۸ بوقت آلمان بمدت دوساعت آقایان امیر موثقی، ادوارد ترمادو، علیرضامیرعسگری و علی اکبرراستگو فعالین حقوق بشراز آلمان دررابطه با – انتقال اعضای مجاهدین از عراق به اروپا – روابط درونی شورای […]

حمله به کمپ لیبرتی- بازگشت به کمپ اشرف!  (یک سایت دیگر فرقه رجوی بعد از نقل قول از لابی خودشان خاموش شد)

2013/03/23 by

. علیرضامیرعسگری، کانون آوا، دوازدهم فوریه ۲۰۱۳: … نکته مهم این است که نباید به رجوی اجازه داد از خون ریخته شده افراد برای پیشبرد اهداف خود سواستفاده کند. اعلام مستمر این موضوع که” بازگرداندن سریع ساکنان به اشرف تنها راه جلوگیری از کشتارهای بعدی است.”( به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت! و پیام […]

مجاهدین خلق یا جهادگران سرویس های اطلاعاتی؟!

۲۰۱۳/۰۸/۰۵ by

محمد علوی، آریا ایران، پاریس، پنجم اوت ۲۰۱۳: … بنا به نوشته ها و اظهارات علنی یکی از حامیان گروه رجوی،( “قاضی تدپو”) ، «سازمان مجاهدین خلق سال ها است که با سرویس های اطلاعاتی آمریکا بطور فعالانه کار می کنند!»برخی از نمایندگان کنگره می گویند،یکی از دلایلی که خروج سازمان و شورا را از […]