شورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم مارس 2020:… من با درستی ویا نادرستی این خبر کاری ندارم وفقط سئوالم از شما این است که زمانی که این ویروس با سرمنشآ مشکوک، ” خودی ” وغیر خودی ”  را میکشد ، چرا اعلام کرده بودید که جمهوری اسلامی تعمدا جلوی انتشار این ویروس را نگرفت تا مردم به خیابانها نیآمده ومقدمات ورود مریم به تهران را فراهم نکنند؟ ویروسی که کشورهای پیشرفته هم نتوانسته اند جلوی ورود انرا بگیرند؟ درمیان خسارات بزرگی که این ویروس به ایران زد، ما شاهد بسیج همگانی وسرفرازانه ی  مردم ایران برای مبارزه با این بلیه که خود نقشی دربوجود آمدن آن نداریم، هستیم….. دراین میان من آرزو میکنم که این ویروس سراغ کشور ضعیف آلبانی را نگیرد تا مریم ونوچه هایش ، به بهانه ی قرنطینه ، مختصر رفت وآمد اعضای دربند خود را به شهر وبرای مدت زیاد وغیر لازم ، محدود کنند!  ویروس کرونا در آلبانی – انشاالله که خبر درست نباشد . شورش کرونایی در آلبانی