شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازیرضا مزگی نژاد، نجات یافتگان در آلبانی، چهارم فوریه 2021:… بعد از این که من دست رد به سینه فرقه رجوی زدم و خواسته آنهاراکه از من می خواستند بر علیه دوستان خودم که هم وطن من هستند ورقه بنویسم و آنها را به خواست این فرقه مزدور بخوانم رد کردم؛ چرا که وجدانم قبول نمی کرد که بیایم برعلیه دوستان خودم که سالیان باهم بودیم و نفس به نفس زندگی کردیم، فقط برای رضایت این فرقه و سرانش بی جهت و بی هیچ دلیلی انگ بزنم، بلافاصله من می شوم اسیر جنگی ومزدورو …  بازیی کثیفی که فرقه از آن اینروزهاراه انداخته است و بدین وسیله  با نفرات مثل مهره شطرنج بازی می کند برای این که اگر نیاید نامه بنویسد پولی در کار نیست.  تا دیروز که رجوی می گفت ما اسیر جنگی نداریم از زمانی که سرباز اسیر ما می شود مهمان مااست!و سالیان دراز با این حربه و سواستفاده از آن این نفرات را استثمار میکرد. به شهادت همگان که درون ناپاک  فرقه مجاهدین خلق را دیده و لمس کرده اند بار اصلی و شاید بشود گفت تمام بار اصلی کار درون این تشکیلات جهنمی بر دوش همین افراد بوده وهست و هنوز این نامردمی ادامه دارد. شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی 

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازیآوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیم

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی 

دستگاه  مزدور سازی مجاهدین خلق همچنان فعال است

رضا مزگی نژاد ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 03.02.2021

سلام دوستان عزیزم

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی تمامی ندارد.

رضا مزگی نژاد

آقای رضا مزگی نژاد

بعد از این که من دست رد به سینه فرقه رجوی زدم و خواسته آنهاراکه از من می خواستند بر علیه دوستان خودم که هم وطن من هستند ورقه بنویسم و آنها را به خواست این فرقه مزدور بخوانم رد کردم؛ چرا که وجدانم قبول نمی کرد که بیایم برعلیه دوستان خودم که سالیان باهم بودیم و نفس به نفس زندگی کردیم، فقط برای رضایت این فرقه و سرانش بی جهت و بی هیچ دلیلی انگ بزنم، بلافاصله من می شوم اسیر جنگی ومزدورو …  بازیی کثیفی که فرقه از آن اینروزهاراه انداخته است و بدین وسیله  با نفرات مثل مهره شطرنج بازی می کند برای این که اگر نیاید نامه بنویسد پولی در کار نیست.

تا دیروز که رجوی می گفت ما اسیر جنگی نداریم از زمانی که سرباز اسیر ما می شود مهمان مااست!و سالیان دراز با این حربه و سواستفاده از آن این نفرات را استثمار میکرد. به شهادت همگان که درون ناپاک  فرقه مجرا دیده و لمس کرده اند بار اصلی و شاید بشود گفت تمام بار اصلی کار درون این تشکیلات جهنمی بر دوش همین افراد بوده وهست و هنوز این نامردمی ادامه دارد.!

وقتی این دروغ های فرقه رجوی را می دیدم بعد از ۳۳ سال در تشکیلات فرقه مجاهدین دیگر وجدانم قبول نمی کرد که بخاطر چندرغازپول بیایم برده این فرقه بشوم، آنهم بعد از این که من داشتم زندگی خودم را می کردم.

البته تعجب نکردم چون این طینت و طبیعت فرقه رجوی است که از کاه کوه می سازد. یا همان مثل معروف که کوه موش زایید.

روزی که فرقه نیاز دارد برای این که برای فرقه رجوی جاسوسی کنید مزدبگیرانش را با وعده و وعید به عرش می برد می شوی هوادار و…

ولی وای به روزی که نفر به خواسته فرقه که همان نامه نگاری است تن ندهد؛ دیگر تاریخ مصرفش تمام شده و با مارک اسیر جنگی و این مزدور بود ما می‌دانستیم برچسب های خودشان را می زنندو طوری که کسی که در جریان نامردی های این فرقه نباشد شاید باور کندو یا شاید کسی ازاین شارلاتان بازیها بترسد.

لذا خواستم  به این فرقه رجوی بگویم که هرچه می خواهید برچسب مزدوری و اسیر جنگی به ما جداشدگان بزنید

اما درنظرداشته باشید که زیاد دروغ بگوئید چون از قدیم هم گفته اند که دروغ هرچه بزرگتر بهتر، چون هضمش و درآوردن صحت و سقمش برای شنونده مشکل است بهتر اثر می کند و دروغگومچش گیر نمی افتد.

اما مواظب باشید دستگاه دروغ دانتان از کار نیفتد چون احتمال دارد دستگاه مغزشوی شماهم از کار بی یفتد.!

لینک به منبع

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی

*** 

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازیزوزه شغالان در آلبانی 

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منمتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جدایی-آقای-رضا-مزگی-نژاد-از-سازمان-مجاه/

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین

رضا مزگی نژاد آلبانیرضا مزگی نژاد ، نجات یافتگان در آلبانی، نوزدهم دسامبر 2020:… تا اینکه  محمد سادات دربندی که مسئول زندان مجاهدین در سلیمانیه عراق بود با بلندگو آمد داخل زندان آمد و گفت اگر آزادی می خواهید فقط دریک عملیات نظامی ما به هرمیزان که می توانید شرکت کنید و بعد آزاد خواهید بود. پیرو این موضوع مهدی ابریشمچی هم به نمایندگی از مسعود رجوی همین خط را دنبال می کرد که بعد از یک عملیات شما را آزاد خواهیم کرد و من هم متاسفانه فریب وعده های دروغ و تو خالی انها را خوردم و به آنها پیوستم و بعد از آن  یک عملیات به مدت سی و سال طول کشیده است و الان نیز مرا نمی خواستند آزاد کنند. دراین مسیر متاسفانه 33 سال عمر خودم را دور از وطن ،دوراز خانه و خانواده، و دوراز همه چیز که باید یک انسان داشته باشد، سپری کردم.  نشست های مغزشویی  فرقه مجاهدین که برای کنترل نیرو و بطور مستمر صورت می گرفت، به واقع انسان را آن چنان بی اراده و ذلیل می کرد که جسارت لازم را برای نه گفتن به رجوی از انسان می گرفت. اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی

رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقهرجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی از سال 1366 تا 1399

رجوی جوان های ما را به امید سراب پیر کرد

کمک هزینه پناهندگی ، همچنان ابزار سرکوب در دست رجوی

چرا کمیساریای عالی پناهندگان وظیفه قانونی انسانی و حقوقی خودش را به رجوی واگذار کرده است

رضا مزگی نژاد ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 17.12.2020

من رضا مزگی نژاد متولد 1346 در شهرستان بیرجند که به مدت سی و سه سال ، از 1366 تا 1399 ، عضو  سازمان مجاهدین خلق بوده ام، بطور رسمی جدایی خود را از این فرقه خشونت طلب اعلام می کنم. من اگر چه از قبل از سال 1366 از سازمان مجاهدین شناختی نداشتم، ولی دست سرنوشت و وظیفه سربازی برای میهنم شرایطی را فراهم کرد که سی و سال عمر خود را در این سازمان در مدارهای مختلف تشکیلاتی به فعالیت پرداختم.

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین

آقای رضا مزگی نژاد

همانطور که اشاره کردم من سرباز بودم  و برای نگاهبانی از میهن عزیزم در مقابل تهاجم رژیم صدام حسین در کوه های حاجی عمران در حال خدمت بودم که درتاریخ یکم اذر ماه 1366 سازمان مجاهدین با کمک لجستیکی ارتش صدام حسین به محل پایگاه ما حمله کردند و من به همراه تعدادی دیگر از سربازان اسیر این سازمان شدیم و ماه ها در زندان سازمان در حبس بودیم. در  ایام اسارت فرقه مجاهدین خلق تبلیغات خود را بر روی زندانیان گذاشته بود و  با بخش سخنرانی های رجوی  وعده آزادی می داد.

تا اینکه  محمد سادات دربندی که مسئول زندان مجاهدین در سلیمانیه عراق بود با بلندگو آمد داخل زندان آمد و گفت اگر آزادی می خواهید فقط دریک عملیات نظامی ما به هرمیزان که می توانید شرکت کنید و بعد آزاد خواهید بود. پیرو این موضوع مهدی ابریشمچی هم به نمایندگی از مسعود رجوی همین خط را دنبال می کرد که بعد از یک عملیات شما را آزاد خواهیم کرد و من هم متاسفانه فریب وعده های دروغ و تو خالی انها را خوردم و به آنها پیوستم و بعد از آن  یک عملیات به مدت سی و سال طول کشیده است و الان نیز مرا نمی خواستند آزاد کنند.

اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی

 

دراین مسیر متاسفانه 33 سال عمر خودم را دور از وطن ،دوراز خانه و خانواده، و دوراز همه چیز که باید یک انسان داشته باشد، سپری کردم.  نشست های مغزشویی  فرقه مجاهدین که برای کنترل نیرو و بطور مستمر صورت می گرفت، به واقع انسان را آن چنان بی اراده و ذلیل می کرد که جسارت لازم را برای نه گفتن به رجوی از انسان می گرفت.

رجوی طوری وانمود می کرد که ترک  سازمان مجاهدین، ترک جوهره انسانی می باشد، یعنی با رجوی انسان مجاهد کبیر وفداکار از جان گذشته می شد، و بی رجوی خائن به همه چیز و این را انسان در تاریکخانه رجوی باور می کرد . همچنین پرده آخر رجوی  راه انداختن طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب ایدیوژیک بود که مسیر فرقه گرایی را در این سازمان تکامل بخشید تکامل می بخشید تا جایی که خانواده هم از دیدگاه رجوی مزدور ارتجاع نامیده می شد. اما وجدان و همان جوهر انسانیت آدمی را سرانجام به حرکت وا می دارد، تا به رجوی نه بگوید.

همین چندوقت پیش بود که آقای باقر محمدی از سازمان مجاهدین اعلام جدایی کرد و چون من دوستی دیرینه با باقر داشتم فرقه رجوی از من می خواست که علیه او موضع گیری کنم و او را خائن و مزدور بنامم تا آن را در سایت فرقه مجاهدین منعکس کنند، که چون باقر چنین نبود و من نیز نکردم . تهدید کردند کمک هزینه ماهیانه ام را قطع می کنند، کمک هزینه ای که وظیفه کمیساریای عالی پناهندگان بود که به دست و من و سایرین برساند ولی وظیفه قانونی انسانی و حقوقی خودش را به رجوی داده بود تا او من و سایرین را به کرنش وا دارد. مطلب طولانی شد ولی  پاسخ های مستدل  برای روشنگری وشناخت بیشر فرقه مجاهدین را به آینده محول می کنم.

رضا مزگی نژاد

لینک به منبع

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی

***

همچنین: