شکست تحریم شکست رجوی بود – سوخت به لبنان رسید

شکست تحریم شکست رجوی بود – سوخت به لبنان رسید

شکست تحریم شکست رجوی بود - سوخت به لبنان رسیدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم سپتامبر 2021:… قدرت حزب الله و موشکهایش تثبیت شد درداخل کشوراعتبارزیادی بدست آورد مردم استقبال گستره ای کردند مخالفین داخلی که دوستان رجوی هستند بدجوری درعالم سیاست باختند امریکا واسراییل درسکوت بیسیمی بودند. هیچ حرکتی نتوانستند بکنند. ابرو وهیبت پوشالی جلو چشمان مردم قرارگرفت بعد از  فرارازافغانستان تاثیرات ریختن هیبت بسیاربیشترازقبل خواهد بود. هم میدان وهم دیپلماسی درمنطقه را ازدست داد. شکست تحریم شکست رجوی – سوخت به لبنان رسید 

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خورداتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو 

شکست تحریم شکست رجوی بود – سوخت به لبنان رسید 

سوخت در لبنان رجوی تو سرزنان

شکست تحریم شکست رجوی بود - سوخت به لبنان رسیدر

شکست تحریم شکست رجوی بود – سوخت به لبنان رسید

بعد ازانفجاربندربیروت لبنان بی دولت شد امریکا با عوامل داخلی خود لبنان راتحریم وانواع مشکلات ازجمله سوخت رابوجود اوردند هدف خلع سلاح ونابود کردن حزب الله با ایجاد جنگ داخلی وفروپاشی کشوربود تجارشیعه لبنان ازایران نفت خریدند نصرالله کشتی هاراخاک خود اعلام کرد امروزنفت به لبنان وانبارشد رجوی ها ازاوضاع لبنان برعلیه ایران استفاده وبهره برداری میکردند اما ببینیم چه اتفاقی افتاد وتاثیرات آن چیست؟

تحریم ایران و سوریه و لبنان شکست بخصوص اینکه معامله با پول ملی انجام شده نه با دلار
راه دریایی وزمینی ایران به مدیترانه بازوکریدورتکمیل شد معاملات دیگرهم انجام میشود
ایران میتواند ازاین برگ درمیزمذاکره بادست برترعمل وامریکا عملا نمیتواند ازبرگ تحریم مثل قبل استفاده کند زیرا تحریم شکسته شد

رابطه سوریه و لبنان بعد ده سال مجددا برقرارشد چون امریکا میخواهد ازاردن و مصرگازوبرق ازطریق سوریه به لبنان برساند درنتیجه امریکا و یاران اسد را برسمیت شناخت. قدرت حزب الله وموشکهایش تثبیت شد درداخل کشوراعتبارزیادی بدست اورد مردم استقبال گستره ای کردند مخالفین داخلی که دوستان رجوی هستند بدجوری درعالم سیاست باختند

امریکا واسراییل درسکوت بیسیمی بودند هیچ حرکتی نتوانستند بکنند ابرو وهیبت پوشالی جلو چشمان مردم قرارگرفت بعد فرارازافغانستان تاثیرات ریختن هیبت بسیاربیشترازقبل خواهد بود هم میدان وهم دیپلماسی درمنطقه را ازدست داد

نقطه نظرالوده به ترس اصلاح طلبان که بسیارهمکاری وهم خطی با رجوی داشتند بگل نشست وثابت کرد که بدون قدرت نظامی حرف ازدیپلماسی زدن یاوه ای بیش نیست بسیاربی ابرو شدند

حکومت ایران میگوید ما محورمقاومت هستیم درنتیجه محورمقاومت درمنطقه جایگاه بالایی دربین مردم پیدا کرد وثابت کرد که ازمنافع خود بهرقیمتی دفاع خواهد کرد امریکا واسراییل وعربستان کاملا اچمزشده اند

انتخابات امریکا، هراس رجوی از دور شدن سایه جنگ و تحریم

نتیجه : صحنه سیاسی ونظامی درمنطقه بنفع محورمقاومت تغییرکرد

رجوی استراتژی خودرا روی این سوارکرده بود که ازتضاد ها ومشکلات وتحریم ملتها سو استفاده کند با زندگی دراین شکافها به نتیجه مطلوب خود برسد اینهم نشات گرفته ازتحلیلهای غلط واشتباه رجویست که فکرمیکند اگردرمیزامریکا ویاران درمنطقه بازی کند به نتیجه میرسد ، البته بنده معتقدم چاره ای غیرازدرپیش گرفتن چنین استراتژی ندارد چون هیچ حرف اعتقادی ، سیاسی ، اجتماعی و نظامی برای گفتن ندارد با اویزان شدن به دشمنان میخواهد خودرا زنده نگه دارد تا بگوید منم رستم پهلوان با نگاه به این مسایل حق نداریم بگوییم نفت به لبنان رسید رجوی باید دودسته برسروکله خود بزند ومریم رجوی به سروروی خود چنگ وگیسوان خودرابکند نتیجه تحلیلها واستراتژی غلط همین است بارها نوشتیم رجوی برخلاف تصورت هیچ درک درستی ازتحلیل واستراتژی وسیاست ندارد

لینک به منبع

سرنوشت رجوی عبرت روزگار

شکست تحریم شکست رجوی بود – سوخت به لبنان رسید

***

همچنین:
لینک 

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم می 2020:… به همین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدترازبد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند این گربه های عابد وزاهد مرتضی علی که هرطورولشون کنی چهاردست وپا بزمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیداروهمه گونه حمایت کرد راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟ کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی 

مجاهدین خلق نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند مجاهدین خلق نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

1- کشتی های تحریم شکن دماغ رجوی وعضدانلو رابخاک مالیدند

زمانی که ترامپ ازبرجام خارج شد نوشتم که ایران یا باید صبرکند وچند ده میلیون ایرانی ازگرسنگی کشته بشوند که عملی ضد ملی وضد ایرانی ست ویا اینکه به ان مرحله برسد اقدام به شکستن تحریم کند که با فرستاده کشتی به ونزوئلا دراین راستا اقدام کرد برای اینکه بفهمیم زوجین مجاهد چرا اینقدراشفته وخشمگین ازاین حرکت هستند اول باید ببینیم این حرکت چی بود وچه تاثیری دراینده دارد
درجریان پهباد هیمنه نیروی هوایی ودرعین الاسد هیمنه نیروی زمینی ودرفرستادن کشتی ها انهم با پرچم ایران به ونزوئلا هیمنه نیروی دریایی را شکست وانها را بی ابرو وخواروذلیل کرد یعنی برای پنتاگون هیچ چیزی باقی نموند همان پنتاگونی که رجوی وعضدانلو ازترس ان ازعراق پا به فرارگذاشتند وهم اینکه پرچم سفید وذلت وتسلیم رادربرابرش بلند کرده واشکارا وبدون رودربایستی ومخفی کاری های گذشته بخدمت ان درامدند ودرعراق هرنوع همکاری با ان کردند وبرعلیه ملت ایران دراین مدت چه قدمهایی که برنداشتند

هیمنه سیاسی وابهت امریکا فروریخت وخط جدید ونحوه برخورد را جلو چشم جهانیان قرار داد امریکا ترسید واقدامی نکرد گرچه اگرهم اقدامی میکرد ضربات جانانه نوش جانش میشد

دیوارتحریمها شکست ومحاصره ایکه امریکا مدنظرداشت کارایی خودراازدست داد کشورهای دیگررا شیروبه انها جرات داد تا دیوارتحریمهای خود را درهمکاری با ایران میتوانند نابود کنند حتی روسیه وچین جرات وشهامت انرا نداشتند که جواب یک تحریم امریکا را با تحریم جواب بدهند این عمل شهامت وجسارت واراده ایران را نشان میدهد که دربرابرکسی تسلیم نمیشود رجوی همیشه تبلیغ میکرد اسم امریکا بیاید رژیم مثل بید بخودش میلرزد بارها به رجوی وعضدانلو یاداوری کردم که اخوند هرگزازامریکا نمی ترسد واین تفکرات اشتباه است حال چی دارد که بگوید ؟

رجوی وعضدانلو که تمام هم وغم وحیله ونیرنگهایشون برعلیه ملت ایران را بکاربردند تا ملت ایران را تحریم کنند وبه اسم مبارزه با اخوند جابزنند وهرکثافتکاری را مرتکب شدند تا پنتاگون به ایران حمله وایران را همانند لیبی وافغانستان وعراق ویمن وسوریه کند نتوانستند وحرکت کشتی ها خط خائنانه وضد بشری وضد ایران وایرانی انها را بگل نشاند تمام کارهای دودهه گذشته را دود هوا کرد بله خط تحریم وگرسنه گی دادن بملت تا شاید شورشهای خیابانی شکل بگیرد نابود شد خط حملات هوایی وزمینی ودریایی به کشورشکست خورد بهتراست بگوییم خط تحریم وحملات نظامی امریکا که  رجوی وعضدانلو خواهان ان بودند وتلاشهای بسیارکردند سرش بریده شد وجلو پاهای زوجین ضد ملی درحال پرپرزدن است انقلاب مریم واستراتژی رجوی که باد هوا شده بود با حرکت کشتی ها تاکتیکها هم دود شد وبه هوا رفت

بارها نوشتیم امریکا چه بجنگد وچه نجنگد بازنده خاورمیانه وهژمونی برباد رفته است بعد حرکت کشتی ها امیدوارم امریکا وارد جنگ نشود وواقعیتها را بپذیرد وبدون هزینه وخسارت ، باقی مونده ابروی خود را معامله وخودش تحریمها را بردارد بهترین پیشنهاد به امریکاست کم هزینه وبدون خسارت حال خودش میداند

بهمین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدترازبد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند این گربه های عابد وزاهد مرتضی علی که هرطورولشون کنی چهاردست وپا بزمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیداروهمه گونه حمایت کرد راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟ یک جواب بیشترندارد انهم این است که انها میدانند که درکف خیابون صد نفرهم ازانها درایران دفاع نمیکند بله ازبس مورد تنفرایرانی ها هستند اهای زوجین هواداراست که مشروعیت وقدرت بدست میدهد نه نوکری امریکا ومزدوری صهیونیزم وحمایت ازوهابی وتروریستهای عربستان ایا جایگاهت مشخص شد ؟

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو مثل دارکوب منقاربردرخت میکوبند

رجوی وعضدانلوخیلی دم ازدمکراسی وکثرت گرایی میزنند ودرده ماده کذایی عضدانلو یکی ازمحورهایش کثرت گرایی ست  درهرصحبتی انرا بمیان کشیده ودرباره کثرت وازادی و….نوحه وروضه خونی راه میاندازد میخواهیم ببینیم تا چه حد واقعی ست وچقدردروغ ودغل ودجالیت وعوامفریبی ست دردرون سازمان مجاهدین تا دلتون بخواهد دروغ وریا وحقه بازی وپا گذاشتن برسروروی دیگران وجاسوسی ودیگران را له کردن برای منافع حقیرشخصی رواج دارد ودربیرون هم که برکسی پوشیده نیست ، دردرون خودش کوچکترین مخالفتی را با مشت اهنین وکشاندن طرف مقابل به نشستهای متعد د وخراب کردن وتحقیروشانتاژوزیرمشت ولگد وتف باران گرفته تا بقول قدیمی ها صفحه گذاشتن پشت سرنفرات ولجن مال کردن جواب میداد که همین رویه را هم درباره بیرون ازمناسباتش همیشه بکاربرده است یعنی اینکه تهاجم میکند تا طرف مقابل ترسیده وجا بزند این عمل کاربردی درطی سالیان برایش نان واب فراوان داشته وهمه را واداربه سکوت کرده است وهمچنان ادامه میدهد ولی یک نکته را فراموش کرده ویا خودش را به انراه میزند ویا اینکه ازفهم ان غافل است وانهم این است که دوران عوض شده اگرقبلا چهار تا سیاستمداری مثل فرخ نگهداروبنی صدر وامثالهم طرف حساب بودند وچیزی نمیگفتند امروزه با انبوهی از ادمهایی روبروست که ازدرون خودش بیرون امده ومخالفت میکنند وفرق انها با سایرین دراین است که اولا به زبان وفرهنگ وحرکتهای او کاملا اگاه هستند دوم بسیارپوست کلفت تشریف دارند وانقدرازاین تهمتها واتهامات شنیده  وکتک وتف خورده ولجن مال شده اند که حرفهای بیرون هزاربارساده تروکم اهمیت تراز بلایای درون است ودرباره این مسایل عقب نمیکشند بلکه دک وپوز رجوی وعضدانلو را خرد وخمیر میکنند بهمین دلیل می بینید دربرابرانها مثل موش است وقدرت وجرات نطق کشیدن ندارد ازطرف دیگرتحمل وریختن ان بدرون برایش سم مهلک است برای خلاصی از این دومقوله به کسان دیگری حملات دیوانه وار انجام میدهد بهمن بازرگانی چند وقت پیش مصاحبه ای داشت وحرفهایی درباره رجوی ومجاهدین زد چند ماه است که انها دیوانه شده وازبالاترین مسولین تا پایین ترین را درتلویزیون وسایتها وشبکه های اجتماعی بمیدان اورده تا حرفهای بازرگانی را خنثی کند

وچند روز پیش درسایت رجوی خوندم که فریبا هشت رودی برعلیه انها حرف زده منهم دنبال نکردم چی گفته وبرایم هیچ اهمیتی ندارد که چی گفته است فریبا هشت رودی قبلا عضو شورای دست سازرجوی بود که سالیان قبل جدا شد ورفت وچند روز پیش دوباره سروکله اش پیدا شده است بعد حرفهای هشت رودی رجوی وعضدانلو تمام نیروهای خودش را بسیج کرده ازسایت همبستگی وقلم بدستان وشبکه های اجتماعی را بمیدان اورده وبرعلیه خانم هشت رودی بد وبیراه می نویسند که تا الان هیچ کدام را نخونده ام ببینم چی میگویند فقط تیتر ها را خونده ام هرچه که نوشته باشند از بسیج دیوانه واروغیرمعقول چنین برمی اید که رجوی وعضدانلو وشورای انها بدجوری به تکاپو افتاده ومثل دارکوب منقارخود را به درخت می کوبند

ولی باید بدانند که دارکوبهای رجوی وعضدانلوهرچقدرکه منقارخود را به درخت بکوبند هیچ سودی ندارد زیرا که دارکوبهای پیروپاتال وازکارافتاده شورایی ومجاهد دیگرقدرت انرا ندارند که طوری منقارخود را بکوبند تا درخت سوراخ شود وسروصدای ان درجنگل بپیچد فقط گوشهای خود را ازارمیدهند شاید که روزنامه چنل تاب درازای گرفتن پولهای کلان صدای منقارانها را ضبط وپخش کند وکاربرد دیگری ندارد ازطرف دیگربقیه هم فهمیده اند که این سروصداها ازروی ترس است نه قدرت وترسی از سروصدای لرزان ومنقطع رجوی وعضدانلو ندارند وبیانگر تاب وتحمل رجوی وعضدانلوست که درکثرت گرایی وازادی اندیشه وبیان گوی سبقت را ازهمه گان ربوده وقدرت کوچکترین انتقاد ونقد را ازدست داده وتحمل نمی کنند کمی ارام باشید طرفداران ازادی وکثرت گرا چه اتفاقی افتاده که اینچنین دیوانه شده اید واقعیت این است که خط سیاسی واستراتژیک رجوی وانقلاب ایدئولوژیک مریم عضدانلو به گل نشسته اگرکوچکترین فرصت وزمینه انتقاد را بدهند جروواجرخواهند شد انتقاد دراین زمان جام زهربرای انهاست وبا منقارکوبیدن دارکوبی میخواهند جامهای زهررا ازخود دور کنند ولی دیگرانزمان گذشته زیرا کسانی پیدا شده اند که با نوشتارها وایستادگی وافشا به سایرین دل وجرات داده اند واین موارد روز بروز بیشترخواهد شد وازاین ببعد ما بسیارشاهد دارکوبهایی خواهیم بود که درعصربهاری برتنه درختان منقارمی کوبند ولی انها هرگز نمیتوانند با ایجاسوراخ درتنه ، درخت را بخشکانند

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

***

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجویعلی شیرزاد : رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-لنگ-بستن-رجوی-برای-دشمنان-ایر/

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه 2021:… رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان 

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی ارتش گرسنگان یا آزادیبخش ؟ استراتژی تغار مجاهدین خلق در بعدی جدید

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

شکست تحریم شکست رجوی بود

آقا و خانم رجوی زیرهربیرقی سینه میزنند

وضعیت آقا و خانم رجوی و سازمان مجاهدین و شورای مقاومت آنها برهمگان مشخص است. یک روز زیرعلم تروریسم ، یک روز زیر علم بوش و ترامپ ، روز دیگر زیر علم اسراییل ، اما رجوی همیشه گفته  دمکراتها و اروپا با حاکمیت دینی مماشات میکنند. این حرف جزو دروغهای هزاران باره رجویها ست. واقعیت بیرونی ندارد چرا ؟ برای اینکه همین دمکراتها وقتی مجاهدین را در لیست تروریستی قرار دادند هیچ وقت دفتر آنها در واشنگتن را نبستندم هیچ وقت از ورود آنها به کنگره و سنا و رابطه با سناتورها جلوگیری نکردند. فقط گفتند در خیابونها پول جمع ـوری نکنید و در برابر تمامی کارهای آنها سکوت و همکاری هم کردند. درنهایت این دمکراتها بودند که مجاهدین را از لیست تروریستی خارج و آنها را ازعراق به آلبانی با پول امریکا به هجرت بزرگ کمک کردند پس می بینیم حرف رجوی سر تا پا دروغ و دغل و شیادیست. اروپا هم همین ریل را رفته و در حال ادامه دادن است.

اما رجوی درزمان ترامپ به دمکراتها و اروپا حمله و ازانها میخواست ازسیاست مماشات دست بردارند. سیاستی که رجوی اسم آنرا مماشات میگذارد ضدیت اروپا با ایران وایرانی ها را میگوید. درحقیقت حرف رجوی اینه که چرا آنها اتحاد بین المللی مثل داستان عراق و لیبی ایجاد و به ایران با صد و بیست کشورحمله نمیکنند. میگفت اگراروپا مماشات نکند ما حاکمیت را سریعا سرنگون میکنیم و دلیل سرنگون نشدن مماشات اروپا وامریکاست. البته بنده معتقدم و بارها نوشتم دمکراتها بسیارجانی تراز بقیه هستند و اگر دیده باشید کابینه بایدن تماما صهیونیست  و ضد ایران و جنگ طلب تشریف دارند. ازاینها که بگذریم سایتهای رجوی وهواداران شروع کرده اند شب و روز حرفهای اعضای کابینه بایدن را غرغره کردن و آویزان اروپا شده اند. چی شد مماشات که بد بود. اخ بود. زشت بود. ضد مردمی بود. چوب زیربغل حاکمیت بود. چرا با لنگ اندازی مشمئزکننده شب و روزحرفهای آنها را تکرارمیکند؟ 

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. فکرنمیکنم کسی دردنیا طلبکارتر از رجوی پیدا شود. دلیل اینگونه حرفها از اینجا نشات میگیرد که مماشات را پیش میکشد و زیر کلمه مماشات و تکرار آن در زیر بده بستانهایش را انجام  و به  بهانه جنگ با خمینی زیر قبای آنها رفتن را توجیه و یاوه ها و حرفهای ضد ایرانی آنها را تکرار میکند. اگر از این حرفها نزند که نمیتواند زیرعلم آنها سینه بزند. به همین دلیل تروریسم را ارتش آزاد وعشایرانقلابی میخواند و در مقابل امریکا و اروپا را مماشات گر تا راحت و بدون دغدغه به سینه زنی خود ادامه بدهد. به آقا وخانم رجوی یاد آوری میکنم که خانه از پای بست ویران است. با دوغ آب مالی و نقش و نگار رنگی خانه استوار نمی ماند.

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

شکست تحریم شکست رجوی بود 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-آویزان-هر-کفن/

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفنعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم اکتبر 2020:… یکی ازکارهای همیشگی رجویها آویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد. آنها ورشکسته و درمانده میشوند به آویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند. یک روز قهرمان ملی نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است. یک روز به مرضیه آویزان  و دفتراورا دزدیده  ودرنهایت کفن او را برسروصورت میمالند و یک روز آویزان کفن شجریان میشوند. یک روز مرضیه قناری و بزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد و یک روز مثل قهرمان ملی خود او را ول کرده نان به نرخ روز خورده شجریان را درهنر به آسمان میبرند. سوارقالیچه او را به کهکشان همسایه میفرستند. یک روز کفن کرونایی میپوشند و اشک تمساح میریزند. رجوی آویزان هر کفن .

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی استافشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

رجوی آویزان هر کفن

آقای رجوی وخانم عضدانلو را آویزان ازکفن می بینم

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفن

دراین نوشتاربه دوموضوع به اختصاراشاره میکنم

یکی ازکارهای همیشگی رجویها اویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد انها ورشکسته ودرمانده میشوند به اویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند یک روز قهرمان ملی  نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است یک روز به مرضیه اویزان ودفتراورا دزدیده ودرنهایت کفن اورا برسروصورت میمالند ویک روز اویزان کفن شجریان میشوند یک روز مرضیه قناری وبزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد ویک روز مثل قهرمان ملی خود اورا ول کرده نان بنرخ روز خورده شجریان را درهنربه اسمان میبرند سوارقالیچه  اورابه کهکشان همسایه میفرستند یک روز کفن کرونایی میپوشند واشک تمساح میریزند غافل ازاینکه ملت ایران خود انها را تمساح شریک ادمخواران غربی ووهابی وصهیونیزم میدانند روزی اویزان کفن متعفن وگندیده تروریستها درسوریه وعراق میشوند وروزی اویزان کشته های وهابی درانفجارپالایشگاه توسط یمنی ها وامروزچون پمپئو وترامپ ویاران هنوزکفن ندارند بند تنبان انها را غنیمت شمرده اویزان میشوند سوالی که مطرح است براستی چرا وچه مشگلی رازا انها حل میکند دریک کلام وقتی شکستهای پی درپی میخورند وخود را به درودیوارمیکوبند هرپالانی رادرقواره خود میپندارند ولی خط شکست خورده پیش نمیرود مجبورهستند برای سرخ نگه داشتن صورت به کفنها اویزان شوند که اخرین ان تحریم تسلیحاتی بود که امروز ازهم پاشید درحقیقت کفنها حکم سیلی صورت سرخ کن رادارد که برسروصورت خود مینوازند

 

موضوع دوم کودک یازده ساله ای درایران خود کشی کرده که بنده دلیل ان وهرمصیبت دیگربه ملت را حاکمیت میدانم وباید روزی جوابگوی تمام جنایتهایش باشد اما رجوی انرا علم کرده درصورتی که خودش سابقه طول ودرازی دراین باره دارد اگرما یک خودکشی یا حتی ده نفررا درجمعیت هشتاد میلیونی ایران تقسیم کنیم امارخود کشی یک به هشت میلیون میشود انهم افراد عادی جامعه که احتمالا ازسواد وعلم هم بی بهره وجز اقشارضعیف جامعه هستند وسن وسال انها که بنده میخونم اغلب به سن قانونی هم نرسیده است ولی سوال ازرجوی راستی درجمعیت سه هزارنفری تو دراشرف چند نفرخودکشی و خود سوزی کردند اگرده نفربگیریم که زیادتراست میشود یک به سیصد نفر مقایسه کنید با یک به هشت میلیون چند برابر است میشود چیزی حدود بیست وهفت هزاریعنی امارخود کشی درتشکیلات رجوی بیست وهفت هزاربرابر ایران است این راهم درنظربگیرید که نیروی تشکیلاتی رجوی افراد عادی جامعه نیستند طبق تعاریف رجوی انها گوهران بی بدیل عبورکرده از ف وجیم وکه زنان رابالای سرخود با افتخارپذیرفته وبه تبعیض مثبت ادعایی تن داده اند تا ملت خود را رها کنند ، گلهای سرسبد ملت ایران  اگاه ترین قشرجامعه هشتاد میلیونی تشریف دارند سفید سفید وپاک ورها ازهرگونه تفکرات وخصلتهای استثماری مثل خود رجوی وعضدانلو هستند پس چگونه است چنین افرادی دردرون تشکیلات وحاکمیت رجوی امارخودکشی بیست وهفت هزاربرابر است میشود آقای رجوی و خانم عضدانلو دراینباره روشنگری وتوضیحات لازمه را برای مرم ایران وجهان بدهند وهمه را ازابهام بیرون بیاورند حقیقت اینه همه اینکارها واویزان شدن به کفن بچه یازده ساله واستفاده سیاسی ازان اوج رذالت وپستی وبی حیایی وبی وجدانی ست که ازانقلاب اید ئولوژیک کذایی وضد بشری وسرکوبگربیرون میاید ودوم شکستهای وبن بست استراتژیک که دران گرفتارونه راه پیش دارند ونه راه پس اگرترامپ هم ببازد که بحث دیگری ازدردهای بی درمان رجوی را عیان خواهد کرد که بارها اشاره کردم ، بعد انتخابات به ان خواهم پرداخت

لینک به منبع

رجوی آویزان هر کفن

شکست تحریم شکست رجوی بود 

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین: