شکست جنگ و پیروزی صلح

شکست جنگ و پیروزی صلح

تحریریه ایران فانوس، هفتدهم ژوئن 2013: …  واما دومین شکست رهبری سازمان که اخیراً در ارتباط با شرایط ایران اتفاق افتاد، فروپاشی سیاسی شورا و حذف حداقل چهار تن از سران شورا بود. این شکست نیز به دنبال سالها تحلیل های غلط و امید به جنگ از جانب رهبری مجاهدین بود که حاصلی جز ناامیدی و استیصال به دنبال نداشت. در نتیجه شکست دوم، همچنین می بایست به انبوه روشنگری و افشاگریهایی اشاره کرد که حداقل طی بیست سال …


(Massoud Rajavi and Saddam Hussein)

لینک به منبع

با انتخابات یازدهمین دور ریاست جمهوری ایران و آنچه که اکثریت مردم در ارتباط با تعیین سرنوشت خود از داخل و برای خود رقم زده اند، این می تواند ضمن گشایش سیاسی در داخل و خارج، همچنین یک پیام آشکار به جنگ طلبان داخلی و خارجی نیز باشد.

جدا از جنگ طلبان خارجی، در راس جنگ طلبان داخلی، فرقه مجاهدین قرار داشت. مسعود رجوی رهبری فرقه، از آنجا که از قبل بویی از ماجرا برده بود، در ابتدا و در اردیبهشت ماه امسال یک پیام تسلیم برای رهبران ایران ارسال داشت تا اگر اوضاع امور بر وفق مراد وی پیش نرفت، از قبل چانه زنی کرده و برای حفظ جانش کوشیده باشد. آن چه که در زندان شاه انجام داده بود. اما پس از گذشت چند روز و پس از عدم تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی، رهبری مجاهدین از سر شوق و ذوق شروع به ارسال پیامهای جنگی نموده و برای گرامیداشت 30 خرداد امسال که سالروز آغاز جنگ مسلحانه مجاهدین با جمهوری اسلامی است، سنگ تمام گذاشت.

تا اینجا، تحلیل های مسعود رجوی ادامه همان تحلیل های 32 سال قبل و از طریق عینک جنگ و نفرت بوده که نه تنها رهبری مجاهدین بلکه هر شخصیت سیاسی دیگر نیز با عینک نفرت و منافع شخصی و حزبی، به ماجرا نگاه کند بی شک به اشتباه رفته است.

همان گونه که انتخاب حسن روحانی با بیش از 50% آرای عمومی، یک شوک سیاسی برای کسانی است که اوضاع ایران را از دریچه منافع شخصی و حزبی و تحمیل سرنوشت مردم از طریق فشارهای بیرون، ارزیابی و تحلیل می کردند و امیدشان بیشتر به جنگ و سوریه ای کردن ایران بود.

این یک شکست بزرگ برای تمامیت فرقه مجاهدین به ویژه رهبری آن است که به جد می بایست به فکر چاره ای برای حفظ تتمه سازمان و حفظ رهبری در دوران بدون جنگ، باشد.

واما دومین شکست رهبری سازمان که اخیراً در ارتباط با شرایط ایران اتفاق افتاد، فروپاشی سیاسی شورا و حذف حداقل چهار تن از سران شورا بود. این شکست نیز به دنبال سالها تحلیل های غلط و امید به جنگ از جانب رهبری مجاهدین بود که حاصلی جز ناامیدی و استیصال به دنبال نداشت.

در نتیجه شکست دوم، همچنین می بایست به انبوه روشنگری و افشاگریهایی اشاره کرد که حداقل طی بیست سال اخیر از جانب قربانیان درونی این گروه، به بیرون درز کرده و ضمن تنویر افکار عمومی همچنین حاشیه و جمع هواداران و شورای پوشالی رجوی را در بر گرفت و تاثیر جدی بر آنان گذاشت.

در ابتدای امر، کناره گیری و سپس مخالفت اعضای شورا که طی هفته های اخیر اتفاق افتاد، نتیجه افشاگریهایی بوده که طی سالهای دور و نزدیک، اعضای ناراضی و جداشده از مناسبات بی رحم مجاهدین، به بیرون آورده و به سمع افکار عمومی رسانده بودند.

با دو شکست بزرگی که طی روزهای اخیر برای فرقه و به ویژه رهبری آن اتفاق افتاد، اگرچه آنان به روال و سیاق قبل خواهند کوشید برای حفظ روحیه نیروها بر طبلهای تو خالی پیروزی بکوبند، مجدداً ثابت شد که یک ایدئولوزی و ذهنیتی شکست خورد.

ایدئولوژی فریب و دروغ و جنگ، شکست خورد و همچنین ذهنیت نفرت و فرصت طلبی، ذهنیت طلبکار و خشونت طلب، ذهن استدلالی و حق به جانب، ذهن خودخواه و مغرور و عدم باور به آرمانها و نیازهای مردم، شکست خورد. مردمی که در هر سر فصل و بن بست، خودشان هستند که می بایست با حداقلهای هزینه و با استفاده از فرصت انتخابات، سرنوشت خود را رقم بزنند.

تحریریه ایران فانوس

همچنین:

خانوم من رو ندیدید؟

2013/06/10 by

تحریریه ایران فانوس، دهم ژوئن ۲۰۱۳: …  نگاه رهبر این جریان نسبت به زن، بسیار سخیف تر و حقیرتر از این است. از نگاه مسعود رجوی، زن به مثابه یک پیراهن است و تا روزی تازه است، مریم و فهیمه و مژگان و صدیقه و کبری و صغری هستند، ولی همین که کهنه شد، بدل […]

زوزه کفتاران – اطلاعیه فرقه رجوی (شورای مجاهدین خلق) در مورد طلاقهای اجباری، عقیم کردن ها، مرگهای مشکوک و …

2013/06/08

تحریریه ایران فانوس، هشتم ژوئن ۲۰۱۳: … هم اکنون نزدیک به هزار زن مطلقه در کمپ لیبرتی زندگی می کنند که طبق قوانین اسلامی و قانون اساسی عراق، مجرم هستند. چرا این که آنان اجازه جدا زندگی کردن از همسران شان را ندارند، مگر این که به حکم رهبری مجاهدین و طبق طلاقهای اجباری، آن زنان […]

از پیام تسلیم تا پیام جنگی (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

2013/06/02

تحریریه ایران فانوس، دوم ژوئن ۲۰۱۳: … این پیام آخر ضمن این که با دو پیام فوق در اردیبهشت ماه تناقض آشکار دارد، همچنین با خروج از لیست تروریستی و کار سیاسی و جبهه همبستگی نیز منافات دارد. کسی که غیر از جنگ چیزی در کارنامه و چنته ندارد و غیر از جنگ نمی تواند […]

کتابی که نوشته نشد(قسمت آخر)

2013/05/21

مهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و یکم می ۲۰۱۳: …  به جرئت می توان گفت و نوشت که طی بیست سال اخیر و به ویژه ده سال اخیر که کوس رسوایی رهبران مجاهدین عالمگیر شده است، تنها به تعداد انگشتان دست، نویسندگان و روشنفکران ایرانی بودند که از این نوع استبداد دل شان به درد […]


The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters