شکست رجوی در آلبانی ، وضعیت جداشدگان مجاهدین خلق + مصاحبه

Follow Share on Tumblrارسال – محمد عظیم میش مست و حسن حیرانی، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و یکم ژوئیه 2019:… رجوی گفت کسی هوس جداشدن به سرش نزند چون دیگرنه از کمیساریا نه ازحقوق نه ازاداره رمسا ونه حتی ازاجازه کارخبری هست اگرجداشدید مجبورید گدایی وزباله گردی کنید تا به ای ن ترتیب افراد … Continue reading شکست رجوی در آلبانی ، وضعیت جداشدگان مجاهدین خلق + مصاحبه