شکست سنگین مریم عضدانلو (رجوی) و مجاهدین خلق ایران در پاریس

شکست سنگین مریم عضدانلو (رجوی) و مجاهدین خلق ایران در پاریس

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم فوریه 2019:… مریم عضدانلو (رجوی) با تمام تلاش و تبلیغات و دعوتنامه فقط توانست سه چهارنفر از سیاستمداران قدیمی و فشل و از دور خارج مثل غزالی که چهل سال پیش یکسال نخست وزیر الجزایر بوده را مثل همیشه وارد کند و یا از راستگرایان اروپا مثل ویدال بهره ببرد و موضوعی که جای سوال دارد اینه که از سیاستمداران امریکا و اروپا که در ویلپنت میاورد خبری نبود که نشاندهنده فلاکت واستیصال و درماندگی او بود که حتی دوستان قدیمی اوبه تظاهرات نیامده بودند.

مجاهدین خلق مریم رجوی مزدوران وطن فروشی در پاریس فوریه 2019خیز دیروز مریم رجوی در پاریس  برای عقب نماندن از قائله ورشوی امریکا معکوس عمل کرد 

لینک به منبع

شکست سنگین مریم عضدانلو (رجوی) و مجاهدین خلق ایران در پاریس

همانطورکه درجریان هستید مریم رجوی درراستای بازکردن راه برای شرکت درکنفرانس امریکایی ورشو تظاهراتی که ازیکماه قبل تبلیغات انرا میکرد برگزارکرد وهدفش خودنمایی وبالابردن خود درچشم امریکا بود تا بلکه اورا به کنفرانس راه داده وپمپئو ادمخواراورا به ورشو دعوت کند بنده هم همان روزاعلام کنفرانس ورشو نوشتم که این کنفرانس ازحالا شکست خورده وکودک مرده بدنیا اورد دراین مدت دیدیم که امریکا ولهستان عقب نشینی های زیادی کردند تا بلکه بتوانند جهان را باخود همراه کنند ولی تا به الان حتی اروپا متحد امریکا حاظرنشده است درکنفرانس شرکت کند ودست بدامن مخالفین شده وبا انها عکس میگیرد ومنتطرم تا کنفرانس برگزارشده تا نوشته ای درهمین رابطه وعملکرد مخالفین بنویسم که دراینده خواهم نوشت اما مریم عضدانلوبا تمام تلاش وتبلیغات ودعوتنامه فقط توانست سه چهارنفرازسیاستمداران قدیمی وفشل وازدورخارج مثل غزالی که چهل سال پیش یکسال نخست وزیرالجزایربوده را مثل همیشه وارد کند ویا ازراستگرایان اروپا مثل ویدال بهره ببرد وموضوعی که جای سوال دارد اینه که ازسیاستمداران امریکا واروپا که درویلپنت میاورد خبری نبود که نشاندهنده فلاکت واستیصال ودرماندگی اوبودکه حتی دوستان قدیمی اوبه تظاهرات نیامده بودند ازطرف دیگرتعداد شرکت کنندگان بود که ساندویچ وساندیس خورهای رجوی وپناهندگان خبری نبود وتوانست تعداد کمی پناهنده رادرتظاهرات وارد کندبنده خیلی ازعکسها وکلیپهایی که عضدانلو درسایتها وشبکه های اجتماعیش منتشرکرد رانگاه کردم ومیتوان گفت کمترازهزارنفرراتونست بسیج کند اوکه امارصدهزاررادرتظاهراتهای ویلپنت میداد به امارچند هزاربسنده ونتوانست اماربدهد که بیانگرافلاس ودرماندگیست اگر ساندویچ وساندیس وبیست دلارراهم نمیداد فکرکنم صدنفرهم نمیشد چون اکثرانها پناهنده بودند که بعنوان هوادارمیخواست قالب کند که چون دستش روشده وبه کلک وحقه بازی های او اگاه شده اند دستش برای تبلیغات کلا خالی بود واما دعوت واوردن تروریستها سوریه خود جای سوال دارد انهم زمانی که تروریسم شکست خورده وتمام جهان به شکست تروریسم اذعان میکنند عضدانلو بادعوت ازانها میخواهد بگوید خیرتروریسم شکست نخورده وما میتوانیم همانند انها درایران نقش بازی کنیم ازانجایی که انها نابود شده اند خبرگزاری ها هم هیچ اشاره ای به انها نکردند که لکه ننگ دیگری برپیشانی عضدانلو چسبید بله عضدانلو درمحل استقرارخودش پاریس ضربه بزرگی رادریافت کرد وعضدانلو دریک پیام ازجامعه جهانی بخونید امریکا خواست که حتی یک بشکه نفت نگذارند که به ملت ایران برسد وگفت حتی یک فشنگ هم نباید حاکمیت داشته باشد یعنی خواهان خلع سلاح تمام عیارایران شده ومعلوم نیست اگرسلاح نداشته باشد چگونه ازامنیت خود دفاع کند ویابا تجزیه وتروریسم صادراتی امریکا وعربستان مقابله کند احتمالا ملت باید باچماق با امریکا وعربستان وسایردشمنانش بجنگد همانطورکه ماراباچماق جلوی گلوله وموشک وبمب مالکی فرستاداین درخواست ازامریکا بسیارشنیع وضد ایران وایرانیست درحقیقت به امریکا خط خلع سلاح وبستن مرزرامیدهد تا ملت ایران ازگرسنگی میلیونی بمیرندازاینها که بگذریم این تظاهرات جنبه داخلی هم داشت روزپایان تعهد نزدیک وبا تظاهرات هم نتوانست نیروهای وارفته را سرپا کند وقطعا بعد این تظاهرات وشکست سنگین ودرگل گیرکردن عضدانلو سرعت وحتمیت جدایی ها ابعاد جدیدی پیدا خواهد کرد وعضدانلو با دست خودش سازمانش رابه قتل گاه سیاست برد وبعد خودنمایی پاریس شک نکنید امریکا باادمخوارانش طوردیکری به اونگاه وتنظیم خواهند کرد ومیتوان شکست سیاسی پاریس رابا شکست عملیات فروغ جاویدان مقایسه کرد که درزمان حساس وسرفصل باعث شد کلا تنظیم رابطه عراق فرق کند وازرجوی فاصله بگیرد که عواقب خودش راتا عملیات مروارید داشت حالا تظاهرات پاریس سرفصل بودو این شکست عواقب وخیم سیاسی تشکیلاتی وبین المللی برای عضدانلو رقم زد که از پوشش رسانه ها میشود به ان پی برد

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-و-توهم-سرنگونی-از-آلبانی/

مریم رجوی و توهم سرنگونی از آلبانی

جواد فیروزمند، آریا ایران، یازدهم فوریه ۲۰۱۹:… سازمان مریم رجوی  فقط توانست ۳۰۰ نفر را از سراسر اروپا به پاریس بیاورد که بخش زیادی را شهروندان کشورهای عربی در حال جنگ تشکیل می دادند. بخشی دیگر هم لابی های دست چندم فرانسوی یا اروپایی مجاهدین بودند که بقول جرج مالبرونو نویسنده مشهور فرانسه، برای ۱۲۵۰۰ دلار مواجب در دوران بازنشستگی با مجاهدین همراهی می کنند … 

تظاهرات مجاهدین خلق مریم رجوی در پاریس 2019خیز دیروز مریم رجوی در پاریس  برای عقب نماندن از قائله ورشوی امریکا معکوس عمل کرد

لینک به منبع

مریم رجوی و توهم سرنگونی از آلبانی

جواد فیروزمند آریا ایران پاریس

آقای جواد فیروزمند

بالاخره پس از چند هفته کال کنفرانس و بسیج از کشورهای اروپایی، ۳۰۰ نفر در پاریس گرد هم آمدند تا با عنوان «تظاهرات بزرگ» در کنار گروه های سوری، یمنی، عراقی و افغانی، برای مردم ایران هم آزادی و دموکراسی بخواهند!

این پیش درآمدی بود برای کنفرانس ضد ایرانی لهستان که از پشتیبانی مالی عربستان سعودی برخوردار بوده و قرار است با مدیریت مایک پمپئو برگزار گردد.

شاید از نظر مردم ایران، جای بسی خوشوقتی و مسرت باشد که اپوزیسیون او یک فرقه تروریست، خائن، ضد مردمی و ضد ایرانی می باشد. که در ۴۰ سال گذشته از این گروه، جز رنج و شکنج، تجاوز و ترور و همکاری با دشمن متجاوز بچشم ندیده اند. آنها غوغا سالاری پوپولیستی این گروه در اروپا را بحساب تجاوز به مردم و شراکت در تحریم هایی می گذارند که حاکمان فعلی آمریکا علیه زندگی آنان وضع نموده اند. این تنفر روز افزون مردم ایران نسبت به باند رجوی و بازماندگان وطن فروش و توتالیتر فرقه ای است که سازمان مجاهدین خلق نام دارد.

بله، روز جمعه ۸ فوریه ۲۰۱۹، سازمان رجوی تمام توان خود را بخرج داد تا در پاریس مدعی «تظاهرات بزرگ» ایرانیان برای حمایت از «دموکراسی» مریم رجوی در ایران شود. اما فقط توانست ۳۰۰ نفر را از سراسر اروپا به پاریس بیاورد که بخش زیادی را شهروندان کشورهای عربی در حال جنگ تشکیل می دادند. بخشی دیگر هم لابی های دست چندم فرانسوی یا اروپایی مجاهدین بودند که بقول جرج مالبرونو نویسنده مشهور فرانسه، برای ۱۲۵۰۰ دلار مواجب در دوران بازنشستگی با مجاهدین همراهی می کنند…..

یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ – ۱۰ فوریه ۲۰۱۹
جواد فیروزمند

*** 

فروغ جاویدان جواد فیروزمند محمد حسین سبحانیکنفرانس ضد ایرانی لهستان و تظاهرات باند رجوی در پاریس

فروغ جاویدان جواد فیروزمند محمد حسین سبحانیبررسی تاریخ ۵۳ ساله مجاهدین و خاطراتی از مسعود کشمیری

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/امیر-یغمایی-و-۱۰۰۰-کودکی-که-رجوی-به-گروگ/

امیر یغمایی و ۱۰۰۰ کودکی که رجوی به گروگان گرفت

جواد فیروزمند، آریا ایران، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… از اولین جداشده در تاریخ مجاهدین تا آخرین آن که هر هفته در آلبانی اتفاق می افتد و تعداد آن نزدیک به ۳۰۰۰ تن می باشد، همگی از نسل یا نسل هایی بودند که عشق میهن و مردم خود را در سینه داشته و دارند. اتهام به بخش یا تعدادی از جداشدگان که همیشه تاریخ توسط دستگاه ضد انسانی رجوی تولید و منتشر می گردد … 

امیر یغمایی، کودکان سرباز در مجاهدین خلق فرقه رجویامیر وفا یغمائی از خودش و هزاران کودک وابسته به مجاهدین خلق سخن میگوید

لینک به منبع

امیر یغمایی و ۱۰۰۰ کودکی که رجوی به گروگان گرفت

ویدیوی گفتگوی امیر یغمایی در تلویزیون میهن، از موارد بسیار نادری بود که بالاخره اتفاق افتاد و راز گروگانگیری ۱۰۰۰ تن از کودکان خانواده های اعضای مجاهدین را فاش ساخت.

امیر یغمایی، کسی که در پایگاه های سازمان مجاهدین در فرانسه متولد شد، در کودکی به پایگاه اشرف در عراق اعزام گردید و از نزدیک با سیستم ضد انسانی، کودک کش و مافیای تشکیلات رجوی دست و پنجه نرم کرد.

کسی که مانند ۱۰۰۰ کودک دیگر، در سال ۱۹۹۱ به اجبار از پدر و مادر خود جداشده و آواره کشورهای اروپایی گردید. به دست خانواده های هوادار سازمان سپرده شد تا چند سال بعد مجددا در ۱۴ سالگی بعنوان سرباز رجوی به عراق اعزام شود.

شجاعت امیر یغمایی و گفتار او از این جهت حائز اهمیت است که اکنون او نسبت به سرگذشت خود و آنچه که رجوی بر سر کودکان مجاهدین و مردم ایران وارد نموده، آگاهی و اشراف کامل دارد. او می تواند الگویی برای دیگر کسانی باشد که دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در تشکیلات توتالیتر رجوی گذرانده و سرمشقی بر جوانان ایران زمین باشد. تا فریب بازماندگان سازمان رجوی را نخورند و وارد جنگ شخصی رجوی با دولت ها نشوند.

اهمیت بیان سرگذشت امیر یغمایی در این است که او یکی از هزار نمونه ای است که زبان گشوده و از درد خود و کودکانی می گوید که مریم و مسعود رجوی بنام حقوق بشر و آزادی ایران، هست و نیست شان را در مسیری کاملا غلط و ضد ایرانی به تاراج برد، کودک کشی کرد، زندگی و جوانی شان را در سازمان مخوف مجاهدین قربانی نمود و از این مسیر به سود سرشاری رسید.

سرگذشت آقای امیر یغمایی در کنار سرگذشت غم انگیز پیشینیان و دیگر اعضای جدا شده سازمان که در تمام این سالیان از قربانیان رجوی بودند، مکمل پازلی است که تصویر واضح تری از یک فرقه مخوف، ضد انسانی و ضد ایرانی بنام فرقه مجاهدین را ارائه می دهد.

امید است که سخنان صادقانه آقای امیر یغمایی، راه را بر دیگر دوستان فعلی یا سابق امیر باز نموده و آنان نیز بدون واهمه از مارک ها و القابی که پیشاپیش توسط رهبری سازمان آماده شده، سرگذشت خود با مجاهدین را بگویند و با بازگویی حقایق، خود را با تاریخ مردم ایران پیوند بزنند.

در همین رابطه اما همه امیرها باید بدانند که قضاوت درباره جداشدگان و زندگی نسلی که توسط رجوی به یغما رفت، کار آسانی نیست. بهتر است قضاوت ها به تاریخ و مردم سپرده شود. چرا که بازگویی یا بازتاب القاب تولیدی فرهنگ بغایت ضد انسانی رجوی درباره بخشی از جداشدگان، برای ایجاد ترس یا واهمه ای است که آنان خود تا کنون به همین دلایل سکوت اختیار نموده بودند.

از اولین جداشده در تاریخ مجاهدین تا آخرین آن که هر هفته در آلبانی اتفاق می افتد و تعداد آن نزدیک به ۳۰۰۰ تن می باشد، همگی از نسل یا نسل هایی بودند که عشق میهن و مردم خود را در سینه داشته و دارند. اتهام به بخش یا تعدادی از جداشدگان که همیشه تاریخ توسط دستگاه ضد انسانی رجوی تولید و منتشر می گردد، مسئله ای از امروز یا فردای مردم ایران حل نخواهد کرد و این بازار مکاره ای است که سود اش به جیب رجوی می ریزد. تا امثال امیر ها سکوت اختیار نمایند و از ظلمی که برآنان رفته چیزی نگویند تا مورد غضب رجوی قرار نگیرند. از سرنوشت تلخ خود با مجاهدین بگوییم تا چراغی برای روشن کردن راه و رسم زندگی و مبارزات جوانان امروز ایران باشیم و قضاوت را به مردم ایران و تاریخ بسپاریم!

ضمن قدردانی از این گفتگوی بسیار ارزشمند، لازم است اشاره کنم که سرگذشت تلخ امیر یغمایی، یکی از هزار نمونه ای است که دیگر جداشدگان نیز پیش از او، زوایای تاریک دیگری را بازگو و فاش نموده اند تا قدم نهادن در این مسیر، درخشان تر از پیش، سهل و آسان گردد. اما باند تبهکار رجوی درباره آن سکوت اختیار نموده و با بکارگیری انواع ترورهای اخلاقی، حاضر به پاسخگویی نبوده و نیست.

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ – ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹

جواد فیروزمند

***

نامه ای برای امیر یغمایی، سال ۲۰۱۳

کودکان فرقه

حنیف بالیحنیف بالی نماینده ایرانی تبار جوان در پارلمان سوئد و تجربه اش از سازمان مجاهدین

Somayeh Mohammadi, muxhahedinia 38-vjeçare që akuzon babain si agjent i qeverisë iranianeIranian Mojahedin’s Accusations, Parents’ letter to Xhafaj: The girl is held hostage by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) 

Mahbube_Rubabe_Hamza_Mohammadi_Tirana_Albania_1Mojahedin / The father rejected, the mother’s writes to her daughter: Come out and meet me, I want to see you before I die

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-ابابیل-های-رجوی-و-عضدانلو-بر-سر-خوان/

چرا ابابیل های رجوی و عضدانلو بر سر خواننده امریکایی سجیل نریختند؟

عربستان سعودی مریم رجوی مجاهدین خلق ایران جنایت جنگ خیانتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم فوریه ۲۰۱۹:… چرا رجوی در برابر اینهمه توهین و تحقیرو خاک پاشیدن بچشم مسلمانان و انگشت کردن بچه سلاخ در اعتقادات مذهبی و دینی یش در سکوت است و ابابیلهایش را برای سنگ انداختن بر سر پادشاه عربستان که همان کار ابرهه را انجام میدهد نمیفرستد؟ شاید که پادشاه با پول و طلا پر و بال ابابیلهای سجیل بر منقار رجوی عضدانلو را قیچی و منقار آنها را کوتاه کرده و دیگر نمیتوانند سجیل حمل کنند.

عربستان سعودی مریم رجوی مجاهدین خلق ایران جنایت جنگ خیانتدویچه وله: مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

لینک به منبع

چرا ابابیل های رجوی و عضدانلو بر سر خواننده امریکایی سجیل نریختند؟

همانطور که در مقالات اورشلیم سرزمین خون و جنایت و مکه منبع درآمد تروریسم نوشتم بنده هیچ دل خوشی از آنها ندارم و خواهان تحریم این دو شهر تا زمانی که حاکمیت مردمی دراسرائیل و عربستان برسرکارنیامده  بوده و هستم. ولی رجوی که از ابرهه صحبت میکند و در مکه اهرام می بندد و به این وسیله از درآمد تروریسم دفاع و با اهرام به آن مشروعیت داده و حمایت میکند جواب بدهد بلاخره به قداست مکه ایمان دارد یا نه؟ اگر ندارد پس چرا میرود و اهرام میبندد و صحبت از تارومار لشگر ابرهه میکند. اگردارد چرا از قداست آن بعنوان مدعی اسلام و قران دفاع نمیکند و ازا ین خانه هم برای مطامع سیاسی خود بهره برداری میکند؟ اگرچنین است که این برخورد خاک پاشیدن بچشم خدای خودش است بنده در مقاله قداست اماکن مذهبی نوشتم که برای هیچ مکان مذهبی هیچ گونه قداستی قائل نیستم و آنها را هم خاک و آجر و سنگ مثل ساختمانهای دیگرمیدانم. ولی رجوی مدعی قداست است. پس باید از اعتقادات خود دفاع کند. گر چه قداستهای رجوی بستگی به منافع سیاسی او دارد. هر جا منافعش ایجاد کند میخانه و بت خانه دارای قداست و احترام میشود و هر جا اقتضاء نکند اورشلیم و مکه هم از قداست میافتد. پس مذهب برای رجوی در منافع سیاسی خلاصه میشود که مذهبی باشد یا نه وکلا خدا با منافع سیاسی تعریف و جایگاه پیدا میکند.

داستان از این قراراست که بچه سلاخ ساطور بدست در قروادوارسیاسی بالای منبر محمد ابن عبدالله رقص بوزینه گان راه میاندازد و برای خوش ایند ترامپ و مشروع کردن جنایت و سلاخی کردن منتقدین دستورر قص و آواز خواننده مشهورامریکایی در مکه و شهرهای دیگرعربستان را صادرمیکند. بنده بسیار علاقه به رقص و آواز و شادی دارم ولی هرگز آنرا سیاسی نکرده و در حد خودش از ان استفاده میکنم ولی رفتن خواننده امریکایی و خوندن و رقصیدن بر بالای پشت بام کعبه و بالای قبر محمد پیامبر مسلمانان اولا خاک پاشیدن و توهین و تحقیرمسلمانان جهان است دوما اندام خود خدا وپیامبرش رابلرزه درمیاورد ورعشه به اندام خدا وفرستاده اش میاندازد چرا رجوی دربرابراینهمه توهین وتحقیروخاک پاشیدن بچشم مسلمانان وانگشت کردن بچه سلاخ دراعتقادات مذهبی ودینی یش درسکوت است وابابیلهایش را برای سنگ انداختن برسرپادشاه عربستان که همان کارابرهه را انجام میدهد نمیفرستد شاید که پادشاه باپول وطلا پروبال ابابیلهای سجیل برمنقاررجوی عضدانلو راقیچی ومنقارانها راکوتاه کرده ودیگرنمیتوانند سجیل حمل کنندبله وقتی اعتقاد ومذهب براساس منافع سیاسی تعیین تکلیف میشود پروبال ومنقارقیچی میشود وسکوت جای خود رابه شورش ودفاع ازاعتقادات میدهد ودراین دستگاه خدا هم رنگ ولعاب دلاروطلا بخود میگیرد وخدا وپیغمبروقرانش هم براساس همان رنگها رنگ امیزی وهرساعت برنگی درمیایند

*** 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازییک “فرقه سیاسی” مخالف رژیم ایران، که یک کشور در داخل کشور آلبانی خلق کرده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کانونهای-شورشی-از-منظر-رجوی،-عضدانلو-م/

کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)

کانونهای شورشی مریم رجوی مجاهدنی خلق ایرانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم فوریه ۲۰۱۹:… رجوی با کپی برداری ازقران اسم مقاله اش را ابابیلهای سجیل بر منقار گذاشته است. اولا باید گفت این نوع کپی برداری واسم گذاری و استفاده ازقران دقیقا مثل عمل حاکمیت دینی و آخوندیست …… رجوی بیهوده تلاش میکند با استفاده از چنین اسامی و بازی ؛ اسلام ؛ قران ؛ سر ملت کلاه بگذارد چون ملت ایران دیگر بهایی برای این حرفها قائل نیستند.

کانون های شورشی مریم رجوی مجاهدین خلق ایران کانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه

لینک به منبع

کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)

درسایت رجوی مقاله ای منتشرشده بنام (کانونهای شورشی ابابیلهای سجیل برمنقار) جهت اطلاع درزمانهای قدیم طبق گفته های قران ابرهه ازیمن برای خراب کردن خانه خدا امد وماهم پرندگان را دراسمان که هرکدام سنگ کوچکی برمنفارداشتند روی سرلشگریان ابرهه ریخته وهمه را تارومارکردیم و….این راخلاصه اشاره کردم تا بدانید منظورچیست حالا رجوی با کپی برداری ازقران اسم مقاله اش را ابابیلهای سجیل برمنقارگذاشته است اولا باید گفت این نوع کپی برداری واسم گذاری واستفاده ازقران دقیقا مثل عمل حاکمیت دینی واخوندیست دوما بنده باهرگونه حاکمیت دینی چه اخوند باشد وچه رجوی وعضدانلو چه نتانیاهو یا داعش وطالبان یا پاپ یا بودایی میانمار ویا هندو ویا فاشیسم ونازیسم باشد مخالف ودرکشورخود همیشه ازان بعنوان اسلام سیاسی یاد کرده وکوبیده ام سوما رجوی بیهوده تلاش میکند با استفاده ازچنین اسامی وبازی ؛ اسلام ؛ قران ؛ سرملت کلاه بگذارد چون ملت ایران دیگربهایی برای این حرفها قائل نیستند بلکه دشمنی وضدیت با حاکمیت دینی واستفاده ازالقاب دینی دارند چهارما استفاده ازچنین کلماتی نشانه پرت ودوربودن ازجامعه وفرهنگ کنونی مردم ایران است ورجوی عضدانلو چهل سال است که ازجامعه پرت ودرمالیخولیای خود ساخته عمرخود رادرنجاست تفکرات صدمن یک غازش سپری میکند اما برویم سراصل مطلب

نوشته (حرفهای او را ساده و معمولی میکنم ولی محتوا همان است )کانونهای شورشی مثل پرندگانی هستند که گلهای دهانشان در حکم سنگ دهان ابابیل  که بر سرحاکمیت فرود امده و حاکمیت دینی را سرنگون میکنند ما هم موافق سرنگونی هستیم ولی درشیوه سرنگونی اختلاف داریم حال سوال از رجوی عضدانلو این است چی شده اون زمانی که ما بودیم ارتش ازادی بود و توپ وتانک و آرزوی گرفتن ناو هواپیما بر از امریکا در سر میپروراندی و میخواستی با اینها سرنگون کنی و استراتژی تماما سواربران وسلاح رامرزسرخ مجاهد قلمداد میکردی وقتی امریکا امد بابمب وناو هواپیما بردرخواستی ؛ سلاح شد اخ ؟ وگفتی ما سلاح رادادیم تا صاحب سلاح واسب سوارراحفظ کنیم وتمامی مرزسرخها رازیرپا گذاشتی وحالا دست بدامن ابابیلهای سجیل بردهان شدی بگذریم ازاینکه این ابابیلها اصلا درحدی نیستند که بخواهیم روی انها صحبت کنیم وامیدوارم فردا ابابیلهای کذایی رامجبورنکنی سجیلها راازمنقارشان زمین بی اندازند تاابابیلها مثل ما حفظ شوند ..کانونهای شورشی منظورش همان دوسه نفری هستند ازنیروهای تشکیلاتی که درکوه وکمروغارها ودره های البانی با سروکله بسته مثل دختران معاویه وکلاغهای رنگی باعکس رجوی وعضدانلونمایش اجرا میکنند ومنظورش ازگلهای دهان ابابیل هم عکس رجوی عضدانلوست یعنی میخواهد باعکس رهبر ومعاونش اخوند سرنگون کند تو مگرنبودی که میگفتی تنها راه رهایی جنگ مسلحانه وارتش ازادی باتوپ وتانک است ؟ تومگرنبودی که میگفتی هرکس به ارتش ازادی نپیوسته ودراین راه قدم برنداشته( منظورش نفرات واحزاب سیاسی بود )خائن وعافیت طلب ودنبال زندگی وخزیدن زیرلحاف خانم بچه ودنبال عیاشی درکناررودسن وبالا انداختن یک گیلاس شامپاین است پس چی شد حالا ارتش ازادی راتبدیل به ابابیل وتانک وتوپ راتبدیل به سجیل درتیتر وگل دردرون مقاله کرده ای اشکالی نداردواقعیتها وقوانین سرسخت تکامل ادمی راوقتی جفتک میاندازد وشالتاق پالتاق میکند بدجوری ادب وبه چیزخوری میاندازد درثانی ما که ازابابیلهای رجوی وعضدانلو تنها چیزی که دیدیم منقارالوده به نجاست غرب است ولاغیر ازبس منقارخود راالوده وبرای پاک کردن منقاران رابرزمین سائیده اند شده اند ابابیل منقارکوتاه که منقارشون دیگرقدرت نگه داری گلها راندارند تا برسرحاکمیت دینی ریخته وانراسرنگون کنند ازهمه مهمترما نفهمیدیم چطوریک سازمان میخواهد برسردشمنش گل بریزد این گل رامن نمیگویم خودش درمقاله بارها به ان اشاره میکنداین دشمن توست یا برادرت نکنه برای شورای نگهبان با این مقاله نامه نگاری ومثل دفعه قبل ندامت نامه می فرستی وگل هدیه میکنی  دشمنی که با ریختن گل سرنگون شود دیگه دشمن نیست برادراست

(پایان)

***

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عملیات-جاری-یا-شکنجه-روحی-و-روانی-نیروه/

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها در سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم فوریه ۲۰۱۹:… رجوی بما مردها میگفت نرینه وحشی یعنی ما یک عده مرد هستیم که کارمون در شبانه روز نرینگی و وحشی گریست. یعنی اینکه ما در تمام ثانیه های ۲۴ساعت در حال فکر و غرق در مسایل جنسی هستیم و دنبال هژمونی و برتری و اما زنها برعکس ما مردها نرینه وحشی نبودند بلکه ماد یا مادینه مفعول بودند. درنتیجه آنها میگفتند زبان ماد بخاطر اینکه از مادینگی در بیایند باید به مردها حمله و آنها را تکه تکه کرده تف بیاندازند.

گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استArron Merat: Ex members accuse Maryam Rajavi of coordinating routine sexual abuse

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها( قسمت اول)

در ۵ فوریه ۲۰۱۹ به دست وطنم ایران
لینک به منبع

علی شیرزاد

علی شیرزاد

مردم خیلی سوال میکنند ویا سوالشون هست که عملیات جاری چیست وکارکردش چی بوده است میخواهم دردومقاله کمی به این بپردازم وملت ایران هم کمی با فرهنگ رجوی اشنا وبا ما همزبان شوند تاوقتی چیزی مینویسیم بدون ابهام وسوال براشون براحتی قابل فهم ودرک باشد

عملیات جاری یعنی جنگ روزانه ودقیقه ای با لحظات که درذهن افراد میگذرد لحظاتی که با فرهنگ ودیدگاه رجوی همخوانی ندارد(درقسمت دوم فاکت مینویسم تا بهترقابل درک باشد) عملیات جاری ازچند محورتشکیل میشود فاکت ؛ نقطه اغاز؛ زبان نون درمردها وماد در زنها ؛ واقعیت

فاکت عمل انجام شده ویا درذهن گذشته ؛ نقطه اغاز لحظه ای که درذهنت گذشته ویا با عث عمل شده است ؛ زبان نون یعنی زبان مخالف ؛ واقعیت هم تعریف وتمجید ازرجوی وسازمان

بگذارید کمی به زبان نون بپردازیم چون اصل داستان ودعوا دراینجاست وبدونیم منظوررجوی چیست ودنبال چه چیزی بود

رجوی بما مردها میگفت نرینه وحشی یعنی ما یک عده مرد هستیم که کارمون درشبانه روز نرینگی ووحشی گریست یعنی اینکه ما درتمام ثانیه های ۲۴ساعت درحال فکروغرق درمسایل جنسی هستیم ودنبال هژمونی وبرتری  پس باید ۲۴ساعت خود را بکوبیم واجازه بدهیم دیگران بخصوص زنان درنشست با بیان لحظات ما را بکوبند تا ازفرهنگ وخصلت خمینی دورودرفکررجوی ذوب وهمخوان بشویم واما زنها برعکس ما مردها نرینه وحشی نبودند بلکه ماد یا مادینه مفعول بودند درنتیجه انها میگفتند زبان ماد بخاطراینکه ازمادینگی دربیایند باید به مردها حمله وانها را تکه تکه کرده تف بیاندازند دستورکتک زدن مردها راصادرکنند توهین وتحقیرکنند تا ازمادینگی ومفعول بودن ودختران زینب بودن دربیایند ومریمی بشوند پس میبینیم دعوا چیست وکجاست عملیات جاری ازنظررجوی یعنی جنگ با خصوصیات خمینی گونگی ست که خود را درنرینگی وماده گی نشان میدهد حال معلوم نیست چرا ما مردها نرینه بودیم وطلاق داده وبدون زن ولی رجوی که عاری ازنرینگی وجانشین خداست زن هائی اختیارمیکند ، زنان ، نیروی خودش رابه حرمسرا میبرد ولی نرینه نیست  وزنها مادینه هستند ولی مریم انها را بافرستادن به رختخواب رجوی  میخواهد ازمادینگی ومفعول بودن دربیاورد اینها دقیقا عکس حرفهاست حال ببینیم چرا اینطورمیکرد شما درنظربگیرید زن ومرد در۲۴ساعت وهرثانیه وهردقیقه بخودشون بگویند من نرینه ام من مادینه ام من خمینی هستم من دخترزینب هستم و…… ایا افراد دکوراژه ودیوانه وتوسری خور وتحقیر وکوچک شده ومچاله نمیشوند ایا دیوانه ازنظر روحی وروانی نمیشوند ایا درست کردن شکنجه روحی وروانی نیست ایا کاسه مغزادمها اتاق شکنجه نیست ایا سوال نمیشود چطوره که من بعد ۳۰یا ۴۰ سال درظرف مخالف خمینی زندگی و۲۴ساعت درحال کوبیدن خود ودیگران هستم ولی بیرون نمیایم چرا خیلی میشد دلیل این بود که ذهن ادمها اتاق شکنجه وعملیات جاری ابزارشکنجه افراد بود بهمین دلیل هرگزنمیتوانستند ازان بیرون بیایند این مردها همان گلهای سرسبد وگوهران بی بدیل و… بودند وزنها هم مادینه بزبان عامیانه یعنی خرواسب ماده یعنی مادیان دیگرچی بنویسم رجوی ومریم عضدانلو هرساله روززن باخرجهای هنگفت میگیرند ومیگویند ما طرفداربرابری و…. هستم وجایگاه زن چنین وچنان ولی درعالم واقع وته ذهن رجوی عضدانلو انها خرواسب ماده یا مادیان هستند ومردها هم نرینه وحشی حال فهمیدید تفکرات رجوی درباره نیروها علی رغم تمامی ظاهرسازی ها چیست یک سوال رجوی اینها راازکجا اورد ؟ اگرازمن سوال کنید بخاطراینکه نیرودرچنگ باشد اول باید ازهویت وفکرخالی شده وبعد باالقا ۲۴ ساعته که تو فلان وفلان هستی اوراتحقیروکوچک کرد وبعد خودرابزرگ وقدرت مند نشان داد تا راحت سوارنیروشده هرجا خواستی میتوانی ببری ویا برایت انجام دهد اینها رادقیقا ازتجربه شکنجه های ساواک وزندانهای خمینی استفاده کرد خمینی وساواک زندانی رادرقفس یا قبرمیانداختند واورامجبورمیکردند روزانه صد یا پنجاه باربگوید من سگم وهاپ هاپ کند یا خرم وعرعرکند بعدمدتی کوتاه دیگراززندانی چیزی باقی نمیوند وهرنوع همکاری رامیکرد منتهی رجوی درقفس وقبربزرگتربنام اشرف وبا ابزارعملیات جاری همین ریل رامیرفت ومیروداینکه بنده بارها گفته ام رجوی فرقی با شاه وخمینی نمیکند یکی ازدلایل همین است

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها (قسمت اخر)

در ۶ فوریه ۲۰۱۹ به دست وطنم ایران
لینک به منبع

پروژه سگ دعوای مریم عضدانلو با جداشده ها در محضرخدا

چون رجوی جانشین خدا بود ومریم هم مشاورباتوجه به فوت رجوی مریم جای اورا گرفته وجانشین خدا شده درنتیجه باید پروژه را درمحضرخدا بخواند چون فقط به خدا پاسخگو است

فرق پروژه وعملیات جاری دراین بود که عملیات جاری درباره کارهای روزانه با سه چهارفاکت تمام میشد ولی پروژه درباره یک موضوع ولی درزمانهای مختلف که بعضی ها ده پروژه وهرپروژه مثلا تا پنجاه فاکت یا ده فاکت نوشته میشد

فاکت : وقتی علی شیرزاد  شروع به نوشتن کرد لحظه واو داشتم

نقطه اغاز :گفتم ابرویمان رامیبرد

زبان ماد : گفتم حرفش درسته وما برخورد درستی نکردیم اونفرقدیمی بود ونمی بایست میگذاشتیم میرفت که حالا برعلیه خودمون حرف بزند اگرما هواسمون بود به این نقطه نمیرسیدیم او که اول باما کاری نداشت ما سربه سراوگذاشتیم وسنگ اندازی درپناهندگی او کردیم وبوسیله هواداران اورا لجن مال کردیم وباعث شدیم تابرعلیه ما موضع بگیرد

واقعیت : حرف من حرف خمینیست او درمناسبات حرف خمینی را میزد شعبه سپاه پاسداران بازکرده بود ونیروها را با رفتاروحرفها وعملکردش ازبین میبرد من اسیر افکارخمینی بودم .بارهبرعقیدتی شکاف داشتم اگربارهبری تنظیم میکردم ومنافع اورادرنظرمیگرفتم هرگز نمیبایست اورادردرون سازمان راه میدادم چون خود خمینی امده بود ومناسبات راشخم میزد رهبری ازروزاول گفت علی شیرزاد مزدور خمینی ست ودرایران با وزارت خارجه رابطه داشته وباهماهنگی ولایتی ودستورخمینی دردرون ما نفوذ کرده بود اصلا مادرزاد مزدور بدنیا امده بودولی رهبری چون به یک گرم معتقد بود ازرحم وشفقت ومهربانی بیش ازاندازه اجازه داد درون مناسبات بیاید شاید پاک شده وادم بشود

تعهد :ازاین ببعد دیگه کسی را راه نمیدهم اگر۲۰۰ نفرطبق گفته رهبری انقلاب کرده داشته باشم خمینی را سرنگون میکنم وتعهد میدهم که نفرات را شبانه روزوارد انفلاب کرده نشست شبانه روزی بگذارم غسل را روزانه وعملیات جاری را هرساعت برگذاروخط رهبری راپیش ببرم

فاکت :.وقتی فلانی گفت میخواهم بروم بهم ریختم

نقطه اغاز: ترسیدم برعلیه سازمان حرف بزند

زبان ماد: او که درایران نبود اسیر جنگی بود اورا اوردیم ولی درست تنظیم نکردیم اورا اذیت کردیم ۲۴ساعت او را درهرنشست ومناسبتی اسیرجنگی خواندیم اورا نفر بیرونی حساب کردیم گفتیم اهل مبارزه نیست اورابجای کمک نفربیرونی قلمداد کردیم مقصربودیم

واقعیت : او اصلا مجاهد نبود نفرسپاه پاسداران و در جنگ ضد میهنی شرکت کرده بود اگرداخل مناسبات امد ازهمت بلند وگذشت وعفو ورحمت رهبری بود که درون مناسبات امد بخاطرحقوق بشرواینکه ایرانیها ازاردوگاه خلاص شوند اوردیم شیرهمیشه بیداربه تنهایی خمینی راسرنگون میکرد این من بودم که انها رااوردم رهبری ازروزاول مخالف بود چیزهایی رامیدید که من هزارسال اینده میفهمم ومی بینم من اسرارکردم وانها رااوردم ودستان رهبری رابسته وبااوردن انها نگذاشتم خمینی سرنگون شود  اگراینها نبودند رهبر عقیدتی تا حالا خمینی رانه یکباربلکه هزاربارسرنگون کرده بود و…..

تعهد :دیگرهیچ اسیرجنگی رابه مناسبات راه ندهم

همین حرفهای ثابت وتکراری درهرفاکتی نوشته میشود ازنوشته ها براحتی بی محتوا بودن وسرگرم کردن وخالی کردن نفرات ازهویت خود وجایگزینی شکنجه روحی وروانی وحرفهایی که نفرات بخود میگفتند وپشت سرش تف وچماق وکتک وفحش وحرفهای دیگرنصیب نفرات درنشست میشد وقتی نفرپروژه اش تمام میشد اگردوست نزدیک بود وسوال میکردی الان بعد پروژه چی شدی میگفت هیچی اگریک ذره ادمیت برایم مونده بود ازبین رفت چون انقدراحساس تحقیروکوچک شدن داشتم که بیشترله شدم ولی چکارکنم اگرننویسم زیرفشارمجبورم خودکشی کنم بهتراست همین حرفهای بی سروته رابنویسم وخودراراحت کنم

(پایان)

*** 

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

همچنین:

از “روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو” تا “رقص رهایی مریم رجوی برای ونزولا”ا
۲۰۱۹/۰۱/۳۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… در باره مادرش و سایر زنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا و اطوار در بیاورند و در شورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده و رجوی عضدانلو از آنها راضی باشند. باید گفت این کارها برای ما شناخته شده است. اولا مبارزه برای کشته…


رجوی و عضدانلو می کشند  و بعد تعزیه گردانی میکنند (جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۹
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۹:… هر دو من گفتند سازمان دارد آگاهانه با دست خودش ما را تحویل رژیم میدهد و ما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر و اعدام میشویم . اگرامریکا مخالف است و نمیگذارد چرا ا آنهایی که آمده و مونده اند امریکا حرفی ندارد؟ و چرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده…


رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی
۲۰۱۹/۰۱/۲۸
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی و عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی هستند. اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تار و پود آلترناتیو از هم نمیدرید و از صحنه روزگارحذف نمیشد. همیشه بزرگ کوچک را میخورد و از بین میبرد چرا معنی را خوب میفهمد ولی چاره ای ندارد . درطی سالیان رجوی و عضدانلو…

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو، مجاهدین خلق مریم رجوی، در فرانسه (قسمت اول و پایانی)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۷
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۹:… گفته هدف از بمب گذاری پاک کردن صورت مسئله آلترناتیو بوده. ما نفهمیدیم آلترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل و امریکا و اروپا دراین پنجاه سال در گیر بوده و کانونهای شورشی او در ۱۲۰۰ شهر ایران فعالیت میکنند و لرزه سرنگونی در دل رژیم انداخته اند…


از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۲
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۹:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر…


رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند
۲۰۱۹/۰۱/۲۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و…


سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت
۲۰۱۹/۰۱/۲۰
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری…


رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست
۲۰۱۹/۰۱/۱۸
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودیم و او هم د راوهامات…


بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست (وعده جان بولتون و مجاهدین)ا
۲۰۱۹/۰۱/۱۴
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور…


پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو
۲۰۱۹/۰۱/۱۳
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این…


از کوزه همان تراود که دراوست (وقتی رجوی دست به دامن امثال پرویز خزائی میشود)ا
۲۰۱۹/۰۱/۱۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه ۲۰۱۹:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا…