شکست سکوت و آغاز سقوط (داستان امیر ها در سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

شکست سکوت و آغاز سقوط (داستان امیر ها در سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، چهارم فوریه 2019:… شقاوت و بی رحمی رجوی را بنگر که حتی به مادری که آرزوی کشته شدن فرزندش را داشت اجازۀ ملاقات با این فرزندش را نمی دهد و آنهم امیر که به هیچ وجه در این پانزده سال علیه این فرقه کلامی بهزبان نیاورده بود. براستی چرا رجوی اجازۀ ملاقات به امیر و مادرش را هم نمی دهد؟ مادری که اثبات کرده با تمام وجود در خدمت رجوی است … 

خاطرات امیر یغمایی کودکان سرباز مجاهدین خلق فرقه رجوی ارتش خصوصی صدامامیر وفا یغمائی از سرگذشت تلخ خودش و هزاران نوجوان وابسته به مجاهدین از اشرف تا پایگاه تیف

لینک به منبع 

شکست سکوت و آغاز سقوط

نوشتۀ رضا صادقی جبلی عضو سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

رضا صادقی پارلمان اروپا

آقای رضا صادقی جبلی، پارلمان اروپا

لینک صحبتهای امیر وفا یغمایی را دوستان برایم ارسال کردند و با شنیدن صحبتهای او چندین ده بار ناخود اگاه اشک از چشمانم جاری شد با وجودیکه خودم هم سالها در سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) بودم.

امیر وفا! واقعا که این اسم چقدر برازنده  توست و در تمام کلماتت وفای به عهد و صداقت یک انسان واقعی موج می زند (برای دیدن و شنیدن گواهی های آقای امیر یغمایی اینجا را کلیک کنید) .

روشنگریهای امیر واقعیتهای روزمرۀ بچه ها و نوجوانانی است که با رذالت و دجالیت از احساسات پاک آنها سوء استفاده شد و بطور غیر قانونی و غیر انسانی از کشورهای اروپایی به اسارتگاه اشرف برده شدند که آرزوها و توهمات یک جانی ضد ایرانی را برآورده کنند ولی هیچ کس به فکر آرزوها و احساسات انها نبود حتی مادرانشان، مادرانی که خودشان نیز در اثر شستشوی مغزی توسط رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به جای مادر بودن به فدائیان رجوی تبدیل شدند که آرزوی کشته شدن فرزندانشان را داشتند. شگفتا از این فرقۀ ضد بشر.

جنایت را بنگر که چگونه رهبری این فرقه با زندگی حدود هزار نفر از فرزندان حتی فدائیان خودش بازی کرد؟.

نوجوانانی که اگر در کشورهای اروپایی مانده بودند حتما ادامۀ تحصیل داده و اکنون به سرمایه های گرانبهایی برای آیندۀ ایران زمین و ملتشان تبدیل شده بودند ولی هزار افسوس که رجوی جوانی شان را تباه کرد.

البته خوشبختانه امیر این جوان شجاع با تمام فشارها و مشکلاتی که من هم تا حدود زیادی در جریان آن بودم اکنون خود و زندگی اش را از نو ساخته و مشت محکمی به دهان رجوی زده که می گفت خارج از سازمان شمایان معتاد و در جویها و کنار خیابانها خواهید مرد و اکنون امیر را ببین که با اتمام تحصیلات دانشگاهی خود منتظر فرزندش می باشد و رجوی را ببین که معلوم نیست در کدام چاه و کنار کدام جوبی و یا سوراخ موشی در غیبت کبری بسر می برد تا روزی که این بار بجای امیرها بلکه بولتن ها و جولیانی ها وی را به تهران!! ببرند و البته که این آرزو را به گور خواهد برد اگر تا به حال نمرده باشد (که البته به قول ترکی الفیصل «مرحوم» شده).

داستان امیر و امیرها داستان اسیران اشرف بود که سالیان سال در بدترین شرایط روحی و فیزیکی بسر بردند و جهان از ظلم و ستم رجوی آگاه نشد ولی خوشبختانه در این چند سال بعد از سرنگونی صدام حسین جداشدگان تا آنجاییکه توانستند چهرۀ اهریمنی رجوی را افشا کردند و اکنون بعد از یاسر عزتی نوبت امیر بود که حقایق را با صداقت کامل بیان کند صحبتهایی که قلب و روح هر انسان آزاده ای را تحت تاثیر قرار داد و شقاوت رجوی را هر چه بیشتر بیان کرد.

شقاوت و بی رحمی رجوی را بنگر که حتی به مادری که آرزوی کشته شدن فرزندش را داشت اجازۀ ملاقات با این فرزندش را نمی دهد و آنهم امیر که به هیچ وجه در این پانزده سال علیه این فرقه کلامی به زبان نیاورده بود.

براستی چرا رجوی اجازۀ ملاقات به امیر و مادرش را هم نمی دهد؟ مادری که اثبات کرده با تمام وجود در خدمت رجوی است. پس مارک و تهمت ماموران اطلاعات رژیم بودن به خانواده ها و اجازه ندادن به آنها برای دیدن عزیزانشان صرفا یک ترفند ضد انسانی است برای قطع کامل خانواده از یکدیگر و دنیای ازاد جهت در اسارت نگهداشتن هر چه بیشتر اعضای سازمان تا اینکه راهی بجز ماندن نداشته باشند.

شجاعت امیر در شکستن سکوتش یک حرکت کاملا انسانی است که کمک خواهد کرد که دیگر جداشدگان و مخصوصا «بچه های سازمان» یعنی جوانانی که از کودکی در سازمان بزرگ شده اند هم سکوتشان را شکسته و واقعیت ها را بیان کنند.

رجوی همیشه می گفت دلیل اینکه نمی توانیم رژیم را سرنگون کنیم این است که شمایان از جنس خود خمینی هستید و بایستی با انقلاب مریم خود را از عنصر جنسیت! رها کنید.

براستی آیا دلیل عدم سرنگونی رژیم ما اعضای سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) بودیم و یا در درجه اول شخص رجوی بعنوان رهبر عقیدتی که در سی و چند سال گذشته حتی یکی از تحلیل هایش هم درست از آب در نیامده است؟!

مگر رجوی نمی گفت در آخرالزمان و در سر پل صراط در روز قیامت از هر نفر فقط اسم رهبرش را می پرسند و می گویند بهشت یا جهنم!

چطور میشود انجا فقط اسم رهبر را می پرسند ولی مقصر سرنگون نشدن رژیم، ما باشیم! البته که این مزخرفات را رجوی در نشستهای مغزشویی و صرفا برای ما بهم می بافت.

رجوی همیشه سورۀ کوثر را برایمان می خواند و می گفت خمینی ابتر بود و خواهر مریم کوثر مجاهدین! کوثر مجاهدین را بنگر که این همه فرزندان دارد!!

رجوی حتی نتوانست فرزند خودش را عضوگیری ایدئولوژیک کند و اکنون معلوم شد که کوثر واقعی برادر مسعود نه خواهر مریم بلکه جان بولتن و جولیانی و مایک پمپئو و بن سلاخ بوده اند!.

امبر جان عزیز پیشاپیش تولد فرزندت را تبریک می گویم و سلامتی برای تو و خانوده ات آرزومندم.

رضا جبلی از اعضای سابق فرقۀ رجوی

*** 

نمایشگاه بروکسل باشگاه خبرنگارانبرگزاری نمایشگاه بین المللی عکس در بروکسل

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سرنگونی-رژیم-تا-بیست-و-دوم-بهمن/

سرنگونی رژیم تا ۲۲ بهمن!! (وعده سرنگونی از رجوی و ترکی الفیصل تا بولتون و بهزاد نظیری)ا

رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۹:… در چند روز گذشته اخبار کال کنفرانس بهزاد نظیری از عناصر سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که از داخل مناسبات فرقه  به بیرون درز کرده را خواندم که بیشتر یک غلط کردم گویی بود که البته این بار از زبان برادر بهزاد عنوان می شد. فرقۀ وطن فروش رجوی برای برآورده کردن آرزوی جان بولتن ضد ایرانی سال گذشته ۲۲ بهمن ۹۷ را … 

مریم رجوی مجاهدین خلق جان بولتون سرنگونی 22 بهمنتوّهم بی پایان در نوروز ۹۲

لینک به منبع

سرنگونی رژیم تا ۲۲ بهمن!! (وعده سرنگونی از مریم رجوی و ترکی الفیصل تا جان بولتون و بهزاد نظیری)ا

نوشتۀ رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین

آقای رضا صادقی جبلی

آقای رضا صادقی جبلی

در چند روز گذشته اخبار کال کنفرانس بهزاد نظیری از عناصر سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که از داخل مناسبات فرقه  به بیرون درز کرده را خواندم که بیشتر یک غلط کردم گویی بود که البته این بار از زبان برادر بهزاد عنوان می شد.

فرقۀ وطن فروش رجوی برای برآورده کردن آرزوی جان بولتن ضد ایرانی سال گذشته ۲۲ بهمن ۹۷ را روز سرنگونی رژیم اعلام کرده بود و از اسیران و اعضای فرقه هم تعهد نامه گرفته بود که تا این زمان با فرقه بمانید و اگر نرفتیم ایران میتوانید جدا شوید و دنبال زندگی خود بروید.

البته این اولین باری نبود و نیست که فرقۀ رجوی با دروغ از اعضا تعهد نامه میگرفت و در چهل سال گذشته هر کدام از اعضای فرقه به اندازه یک کتاب تعهد نامه امضا کرده اند ولی سرنگونی به سال بعد موکول شد و تعهد دوباره و هزار باره.

اکنون فقط چند هفته به تاریخ اعلام سرنگونی رژیم مانده ولی از سران تبهکار فرقۀ خبری نیست و برادر بهزاد توسط کال کنفرانس از مرکز عنکبوتی فرقه در اور سورواز بجای سرنگونی شدن رژیم اعلام می کند که در دوران سرنگونی هستیم و فعلا هشت فوریه برای تظاهرات به پاریس بیایید تا بعد ببینیم چه می شود؟! و یادآوری می کند که همانطوریکه برادر بهنام در جمع بندی با شما سال ۲۰۱۸ را بعنوان سال قیام اعلام کردند امسال هم که در شروع سال ۲۰۱۹ هستیم سال آماده باش  و سال پیشروی و سال تحولات بزرگ است و از الآن وارد دوران سرنگونی و آماده باش کامل باید بشویم.

خوب اولا چرا شما را به صحنه فرستاده اند؟ برادر مسعود خوب قابل فهم است که نمی تواند خودش را نشان دهد ولی پس خواهر مریم و برادر شریف! کجا هستند؟ پس چی شد قول سرنگونی در ۲۲ بهمن و اینکه رژیم چهلمین سالگردش را نخواهد دید و خواهر با جولیانی و بولتن در تهران خواهند بود؟!!

بهزاد نظیری ادامه می دهد: «الآن روز هفدهم ژانویه هستیم وقایع را نگاه کنید یک شتاب جدیدی گرفته از تحریم رژیم توسط اتحادیه اروپا تا سفر و صحبتهای وزیر خارجه امریکا که گفت ما به مردم ایران پیوسته و دوران شرمی که امریکا برای خودش بوجود اورده بود به پایان رسیده است. از این سفر بعنوان محاصره منطقه ای رژیم اسم برده میشود”.

خوب جناب برادر مجاهد خلق! شما از محاصره ایران توسط دشمنان قسم خورده این مرز و بوم چنان به وجد آمده اید که قراموش کردید که برادر مسعود مرحوم در سی سال گذشته مجاهدین واستراتژی ارتش ازادیبخش نوین! را تنها راه سرنگونی اعلام کرده بود و بهمین دلیل در این سی سال در بیابانهای عراق مشغول جارو کردن و تنظیف تانک و سلاح بودیم.

اگر قرار بود آمریکا و ؤزیم های ارتجاعی و جنایتکار عربی بروند رژیم را سرنگون کنند پس آنهمه خون های ریخته شده از سال ۶۰ برای چه بود؟

مگر رجوی نمی گفت ما تنها سازمان مستقل جهان هستیم که از هیچ قدرتی کمک نمی گیریم؟

پس برو گم شو امریکایی! و… سر کوچه کمینه مجاهد پر کینه چی شد! که اکنون رئیس سابق سیا و جنگ طلبان امریکایی که مصدق کبیر را سرنگون کردند اکنون دوستان آزادی و مردم ایران شده اند؟

برادر بهزاد چهار دلیل برای تظاهرات روز جمعه هشتم فوریه در پاریس اعلام می کند: «اولین دلیل پیوند با وضعیت داخل کشور و قیام و فعالیتهای کانونهای شورشی! است»! خیلی جالب است که عنوان می کند فعالیتهای کانونهای شورشی را هر روز در سیمای به اصطلاح ازادی مشاهده می کنید! وجالبتر اینکه طبق معمول و به رسم برادر مسعود به منابع داخل رژیم هم استناد می کند و می گوید: “علی ربیعی عنصر اطلاعاتی و شکنجه گر رژیم اخیرا مصاحبه کرده و گفته در دی ماه پارسال در صد و شصت شهر قیام وجود داشته و تا بحال در بهترین حالتش أمار خودمان یعنی صد و چهل و دو شهر اعلام شده بود و ربیعی أدمی نیست که حرفهایش را بی مورد بزند”. آفرین برادر مجاهد! که به قول خودت منبع اطلاعات فرقه یک عنصر اطلاعاتی و شکنجه گر می باشد! که حرفهایش هم واقعی و درست است. یعنی واقعا آفرین! بیخود نیست چهل سال است که تا بحال حتی یکی از تحلیل های رجوی درست از آب در نیامده است.

خوب این مزخرفات البته صرفا برای اعضا و تعداد معدودی از وابستگان فرقه می باشد وگرنه کدام ایرانی است که نداند کانون های شورشی و قیام واقعی در آلبانی و در به اصطلاح اشرف سه وجود دارد که هر روز علیه فرقه و شخص مریم ومسعود در سرویس های بهداشتی شعار نویسی می کنند و بسیاری هم در اولین فرصت فرار کرده و خود را از شر این فرقه خائن و جنایتکار رها می کنند.

دلیل دوم: «سیاسی است؛ ما می خواهیم قبل از اینکه روز دوشنبه یازدهم فوریه رژیم بخواهد رو به دنیا جشن چهلمین سالگردش را بگیرد ما زودتر بعنوان آلترناتیو حرف خودمان را بزنیم و بگوییم نه شاه نه شیخ یعنی همان حرفی که چهل سال است می زنیم و اتفاقا امسال بایستی بیشتر از هر زمانی بگوییم نه شاه نه شیخ و اینکه نماینده آرمانهای همان انقلابی که خمینی بهش خیانت کرد ما هستیم».

چه افتخاری برای فرقۀ رجوی و البته با تشکر از برادر بهزاد که روی نکته خوبی دست گذاشته است یعنی دقیقا همان حرفی که ما جداشدگان در این سالیان زده ایم مبنی براینکه فرقۀ رجوی استحاله پذیر نیست و هرگز به آزادی و دموکراسی معتقد نبوده و نیست. چهل سال است می گویند ایران رجوی رجوی ایران! یعنی دقیقا مثل خاندان آل سعود و این یعنی دیکتاتوری و هیچ ربطی به آرمانهای ملت ایران ندارد آرمانهایی که بر خلاف آرمانهای داعشی شما می باشد و به همین دلیل است که در شوهای فرقه خبری از مردم ایران نیست و به جای آنها سیاهی لشکر خارجی با پرداخت پول می باشد که هر ساله این سیرک ها که پشیزی ارزش ندارد توسط فرقه برگزار شده و نتیجه اش هم این است که رژیم جشن چهل ساگی میگیرد و شما جشن نه شیخ نه شاه.

پس برادر! آن شوهای مسخره همبستگی ملی ایرانیان! چی شد؟ البته که این کال کنفرانس و صحبتها برای داخل فرقه می باشد و قرار نبود که ما علنی کنیم.

یعنی بجای اینکه جواب قول سرنگونی در ۲۲ بهمن را بدهد حالا می گوید خوب سرنگون که نشد لااقل ما پیش دستی کنیم و قبل از اینکه رژیم جشن بگیرد ما تظاهرات بگذاریم که بله ما هنوز می گوییم نه شاه نه شیخ! احسن و صد افرین!

دلیل سوم:  «این هم باز سیاسی است؛ چرا پاریس؟ چرا فرانسه؟ و چرا هشت فوریه؟. دلیلش خیلی روشنه. آنچه در فرانسه رخ داد ما الآن پانزده سال تو فرانسه از همین گردهمایی ها داشتیم که همه شرکت داشتید ولی چرا این آخری ویژگی پیدا کرد؟ چرا هنوز تصاویر آن را توی تلویزیونها نشان می دهند؟ اصلا سابقه نداشت. قبلا همان روز اول نشان می دادند و تمام می شد».

خوب باز هم برادر بهزاد ممنون از اینکه قبول کردی که در این لااقل به گفته خودت پانزده سال شوهای مسخره با دلارهای ارباب وهابی هیچ ارزشی حتی برای نشان دادن هم نداشت و همان روز اول تمام می شد. البته با شناختی که از شمایان دارم بعید نمی دانم که به همین دلیل و به اعتراف خودت و برای اینکه شوی سال گذشته همان روز اول تمام نشود برنامه و سناریوچینی حمله تروریستی را با کمک های برادران وهابی و غیر وهابی هماهنگ کرده باشید.

نطیری ادامه می دهد: «یعنی هدف یک انفجار در گردهمایی همین بود که بتواند صورت مسألۀ آلترناتیو را حذف کند همان کاری که میخواست تو نوروز در آلبانی انجام دهد».

اولا با توجه به اخبار عمومی در رابطه با بستۀ انفجاری، هر عنصر نظامی می داند که آن مقدار مواد و نوع آن هر گز نمی توانست باعث کشتار شود و در ثانی کدام آلترناتیو؟! در ضمن می گوید نوروز و آلبانی! تو ماجرای ادعائی نوروز را اول توضیح بده، کدام عملیات؟ چرا در هیچ رسانه ای خبر آن در همان موقع منتشر نشد؟. اگر منظورت آن دو خبرنگار بازنشسته حدود هفتاد ساله که برای بکتاشی های آلبانی دعوت رسمی شده بودند و اطلاعات دروغی که مریم توسط آمریکایی ها به مقامات آلبانی داد می باشد که خوب آن که با آزاد کردنشان و عذرخواهی رسمی پلیس به یک افتضاح سیاسی برای آلبانی تبدیل شد و مقامات البانی اعلام کردند که دیگر فریب اطلاعات دروغ فرقه را نخواهند خورد و همگی شاهد بودیم که اقای مصطفی محمدی و همسر ایشان سه ماه در تیرانا بودند و فرقه نتوانست هیچ غلطی بکند.

دلیل چهارم: «به نوعی تقویت کنفرانس لهستان است». بالاخره برادر بهزاد جانش در آمد و حرف اصلی را بعد از کلی مزخرفات بیان کرد.

اولا کنفرانسی که قرار است با تظاهرات فرقۀ رجوی تقویت شود از همان ابتدا و قبل از برگزاری شکست خورده است، دلیل آن هم بسیار ساده است. ملت ایران از شما متنفر هستند کما اینکه ایرانیان خارج کشور.

ثانیا این کنفرانس از چه کسانی تشکیل شده و هزینه های آن را چه کسانی می دهد؟. طبق معمول از جنایتکاران و دیکتاتورهای به غایت بدتر از رژیم بسر کردگی وهابیون قصاب عربستان که مخارج کامل آن را می پردازند یعنی همان به اصطلاح ائتلاف کشورهای عربی ضد ایرانی که در رؤیای نابودی فارس ها و عوض کردن نام خلیج همیشه فارس هستند. پس ننگ بر شما فرقۀ وطن فروش و ضد ایرانی که تا مرفق غرق در مستراح وهابیون به سرکردگی بن سلاخ هستید و از آنجا تغذیه میشوید.

البته باز برادر بهزاد ناخواسته حرف ما جداشدگان را اثبات کرد که سالهاست می نویسیم و می گوییم که اصولا مسعود رجوی سالها است دریافته که مورد تنفر مردم ایران است و آنها رژیم را هزار بار به فرقۀ وطن فروش و خائن رجوی ترجیح می دهند فرقه ای  که در جنگ ایران و عراق برای اربابش صدام جاسوسی می کرد و برای موشک زدن به شهرهای ایران به نیروهای دشمن متجاوز گرای می داد و بخشی از ارتش متجاوز او علیه خاک و مردم ایران شده بود.

رجوی از فردای سی خرداد ۱۳۶۰ وعدۀ سرنگونی شش ماهه داد و اینک بعد از چهل سال تحلیل های غیر واقعی و وطن فروشی و جنایت تازه میخواهد در هشت فوریه بر همان سیاستهای جنایتکارانۀ گذشته به قول بهزاد نظیری حتی بیشتر از قبل اصرار ورزد.

رجوی بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران فرمان داد که برویم جلوی سفارت و آن کار گروگانگیری تروریستی را تأیید و تحسین کنیم و اصرار داشت که گروگانهای آمریکایی نباید آزاد شوند یعنی حتما در نهایت اعدام انقلابی شوند! و مهدی ابریشمچی در جلسات دانشگاه شریف در جواب یکی از دانشجویان که پرسید آیا مستشاران آمریکایی را شما ترور کردید جواب داد: «بله با افتخار و البته که ما آنها را به جهنم فرستادیم و بقیۀ آنها را هم خواهیم کشت». اکنون بعد از چهل سال ذلت و خواری و در حالیکه حتی جرأت ظاهر شدن بین فدائیانش را هم ندارد بجای جواب دادن اکنون به کنفرانس لهستان و رئیس سابق سازمان جاسوسی سیا و وزیر امور خارجۀ فعلی آمریکا دخیل بسته است. غافل از اینکه فعلا رئیس خود این آقا یعنی ترامپ هر روز درگیر یک رسوایی و دردسر جدید می باشد و معلوم نیست حتی بتواند تا پایان دورۀ ریاست جمهوری بماند حالا اگر این آقای جاسوس سابق می تواند کاری بکند اول کاری برای نگه داشتن رئیس خود انجام دهد تا در ضمن خودش هم بیکار نشود و بعد از کنفرانس قاتلان بین المللی در لهستان برای رجوی برنامۀ جدید وطن فروشی و ماموریت های جدیدش را ابلاغ کند.

هموطنان عزیزم

امروز بیشتر از هر زمان دیگری دشمنان تاریخی این مرز و بوم در حال نقشه کشیدن برای نابودی سرزمین مادریمان و این بهترین و زیباترین وطن هستند و امروز رجوی بعنوان مجری این نقشه های شوم از طرف این دشمنان ایران زمین استخدام و تغذیۀ مالی و سیاسی می شود. مخالف جمهوری اسلامی بودن دلیل برای تبرئۀ فرقۀ رجوی از وطن فروشی نیست بلکه بایستی جلوی این فرقه تبهکار ایستاد. از همۀ هم وطنان آزاده ام درخواست می کنم این سیاستهای ضد ایرانی فرقه رجوی را محکوم کنند.

زنده و پاینده باد ایران عزیز

رضا جبلی

۲۵ ژانویه ۲۰۱۹

۵ بهمن ۱۳۹۷

***  

مجاهدین خلق مریم رجوی و سرنگونیسرنگونی ؛ استراتژی یا وسیله فریب اعضا 

عملیات مشترک موساد و مجاهدین خلق در ترور اساتید دانشگاههای ایران

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/بی-بی-سی-فارسی-و-برنامۀ-پرگار-در-مورد-فر/

بی بی سی فارسی و برنامۀ پرگار در مورد فرقۀ رجوی (نیازی به نظر سنجی در ایران نیست. در همین خارج کشور نظر سنجی می کردید)ا

 reza sadeghiرضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۸:…  البته بنده به جناب آقای کریمی و بی بی سی و آقای رفیع زاده پیشنهاد میکنم که برای روشن شدن حمایت مردم ایران از فرقه رجوی نیاز نیست نبودن امکان نظرسنجی در داخل ایران را بهانه کنید. از همین اروپا و آمریکا این نظرسنجی را شروع کنید تا ببینید آیا کسی از ایرانیان مقیم خارج از این فرقه حمایت … 

آریو بررزن پیروزنیا: شکستن رکورد وقاحت توسط مجاهدین خلق بدلیل سکوت ماست
(نفوذ تروریسم به قلب کنگره امریکا تحت لوای “نوروز”؟!)ا 

لینک به منبع

عتابی در خطاب به بی بی سی فارسی و برنامۀ پرگار در مورد فرقۀ رجوی

نوشتۀ رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

«مجید رفیع زاده متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۸۰ (مصادف با ۴ دی ماه ۱۳۵۹) یک دانشمند و سیاستمدار آمریکایی، محقق، استاد دانشگاه هاروارد، تحلیلگر سیاس

متن بالا از ویکی‌ پدیا، دانشنامهٔ آزاد کپی شده است که معرف آقای مجید رفیع زاده مهمان برنامه پرگار در بخش فارسی بی بی سی در هفته گذشته می باشد.ی و متخصص و مفسر سیاستهای خارجی آمریکا و خاورمیانه است. او اصالتاً اهل ایران و سوریه است رئیس شورای بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه است ,به عنوان مشاور رئیس جمهور امریکا خدمت کرده است، و یکی از اعضای هیئت مدیره Harvard International Review ازHarvard International Relations Council در دانشگاه هاروارد است. از وی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص و برجسته ایرانی-آمریکایی یاد می‌شود. او یک روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر، عضو ارشد نفی خشونت بین‌الملل، عضو هیئت مشاوران بین‌المللی مرکز مطالعات پیشرفته انرژی تأسیس شده به وسیلهUSAID و عضو پروژه خاورمیانه‌ای خلیج ۲۰۰۰ مدرسه امور عام و بین‌المللی دانشگاه کلمبیا است. رفیع زاده به عنوان سفیر و نماینده شورای ملی ایرانی آمریکایی در واشینگتن خدمت کرده‌است. از وی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص و برجسته ایرانی-آمریکایی یاد می‌شود. او یک روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر، عضو ارشد نفی خشونت بین‌الملل، عضو هیئت مشاوران بین‌المللی مرکز مطالعات پیشرفته انرژی تأسیس شده به وسیلهUSAID و عضو پروژه خاورمیانه‌ای خلیج ۲۰۰۰ مدرسه امور عام و بین‌المللی دانشگاه کلمبیا است. به عنوان سفیر و نماینده شورای ملی ایرانی آمریکایی در واشینگتن خدمت کرده‌است. به عنوان فارغ‌التحصیل هاروارد مدارک دیگری نیز از دانشگاه‌هایی همچون کالیفرنیا سنتاباربارا دارد. او دارای دکترا در امور دولتی و بین‌الملل، فوق لیسانس در مطالعات بین‌المللی و جهانی، فوق لیسانس در ژورنالیسم و ارتباطات، فوق لیسانس در زبان‌شناسی و تدریس و لیسانس در زبان‌شناسی است».

لطفا به عناوین و شغلهای این جناب کمی دقت کنید و فیلم برنامه پرگار و شیوه ارائه به اصطلاح تحقیقات و استدلال های ایشان را هم ببینید. آیا واقعا این عناوین و مشاغل این جناب با شیوه صحبت کردن و ارائه تحقیقات ایشان سازگاری دارد؟

آیا ایشان حتی یک سند و مدرک و یا اسامی کسانی را که مورد تحقیق قرار گرفته اند ارائه می دهد؟

آیا ایشان که مرتب از تحقیقاتشان صحبت میکنند حتی یک مورد مشخص که نشانگر یک بررسی علمی و منطبق بر امار و اسامی نفرات باشد ارائه می دهد؟ فقط می گوید من تحقیق کرده ام!! بدون هیچ ذکر منبعی!! این را که هر کودکی هم می تواند بگوید.

 ایشان می گوید که بر اساس مدرک، تجزیه و تحلیل میکند و به اسناد و مدارکی که وجود دارد نگاه می کند! اما هیچکدام را نشان نمی دهد یا به آنها و مشخصات آنها اشاره ای هم نمی کند. خوب شما طبق کدام سند و نظر سنجی گفتید که خانوادهای اعدام شدگان این سازمان برایشان پول ارسال میکنند و از این سازمان حمایت می کنند؟ مگر شما چند ثانیه قبلتر نگفتید هیچ گونه امکان نظرسنجی در ایران وجود ندارد؟

 البته ایشان در همان چند دقیقه اول چند سوتی و اعتراف هم کردند که از توجه اقای کریمی آگاهانه و یا نا آگاهانه مخفی ماند. ایشان گفتند در سال گذشته به گردهمایی پاریس رفتند “البته با خرج خودشان ” این یعنی اقای رفیع زاده خواستند رد گم کنند که پول رفتن ایشان را مثل بقیه افراد فرقه نداده و خودشان پرداخت کرده اند!! که به طور ضمنی یعنی هزینه های بقیۀ افراد را سازمان پرداخت کرده است!!… دوم اینکه ایشان نه تاریخ تظاهرات و نه حتی اسم آن سیاسمتدار امریکایی را نمی دانست که از وی نقل قول کرد که ” این گردهمایی از گردهمایی های حزب دموکرات و جمهوریخواه هم بیشتر است”. این شیوه تحقیق مبتنی بر سند و مدرک است که مرتب تکرار می کردید؟؟

 در ضمن جناب رفیع زاده شما که خودتان رأسا در این گردهمایی شرکت داشتید چرا از دیگران نقل قول می کنید؟ مگر تحلیل و نظر شما برا اساس تحقیق نیست؟ خوب بالاخره آمار این گردهمایی ده هزار نفر بود یا ده ها هزار نفر! لطقا یک فیلم از تحقیقات خود و کسانیکه با آنها مصاحبه کردید و ایرانیان سرشناس و دکتر و دانشمند که در این شو شرکت داشتند را منتشر کنید تا ما هم ببینیم چرا که افرادی که ما دیدیم همه غیر ایرانی بودند.

 با عرض پوزش شما حتی با بودن در یک گردهمایی قدرت دادن یک آمار درست را ندارید آن وقت مدعی پژوهشگری با سند و مدرک هم می شوید!!.

 بنده بعنوان یک عضو سابق این فرقه که در تظاهرات سی خرداد گلوله خورده و زخمی شده ام و پنج سال در زندان رژیم منجمله دو سال انفرادی بوده ام و در کانادا و آمریکا برای فرقه فعالیت می کرده ام از بسیاری از شیوه های جذب سیاستمداران و منابع مالی این فرقه به خوبی آگاه هستم. لطفا برای ادامه تحقیقات خود با این جانب هم تماس بگیرید تا با سند و مدرک پروسۀ چهل سال گذشتۀ فرقه را برایتان توضیح دهم و حتی بهتر این است که بی بی سی و آقای کریمی برای روشن شدن هر چه بهتر و بیشتر این موضوع و برای اینکه عدالت را رعایت کنید یک برنامه و میزگرد بگذارید تا بنده بعنوان یک عضو سابق و با توجه به اطلاعات موثقی که دارم و با حضور آقای رفیع زاده این موضوع را روشن کرده و نتیجه گیری را به قضاوت ملت ایران واگذار کنیم.

 البته بنده به جناب آقای کریمی و بی بی سی و آقای رفیع زاده پیشنهاد میکنم که برای روشن شدن حمایت مردم ایران از فرقه رجوی نیاز نیست نبودن امکان نظرسنجی در داخل ایران را بهانه کنید. از همین اروپا و آمریکا این نظرسنجی را شروع کنید تا ببینید آیا کسی از ایرانیان مقیم خارج از این فرقه حمایت می کند؟ و یا می توانستید قسمت کامنت برنامه تان را باز بگذارید تا می دیدید ایرانیان آزاده و وطن پرست چه کامنت هایی برایتان می گذاشتند و آنرا بعنوان نظرسنجی و مدرک خدمت اقای رفیع زاده می دادید.

 برای روشن شدن بهتر موضوع دو مثال میزنم:

 کنسرت خانم مرضیه در لوس انجلس در سال هفتاد و شش که من خودم آنجا بودم و با توجه به اینکه حدود دو میلیون ایرانی در امریکا زندگی می کنند سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) حدود دو هزار نفر توانست بیاورد و آنهم تعداد زیادی ازاروپا و کانادا آمده بودند که من خودم هم تعداد زیادی از دوستانم را که هوادار هم نبودند آوردم که آنها هم فقط به دلیل مجانی بودن و پرداخت تمامی هزینه از طرف فرقه، به این کنسرت آمدند.

 بنده بعنوان کسی که هم در کانادا و هم در آمریکا با فرقه بودم به شما اطمینان می دهم که هیچ ایرانی سرشناسی نه تنها در این دو کشور بلکه اساسا در هیچ کشور دیگری از این فرقه حمایت نمی کند. جناب اقای کریمی به چه دلیل وقتی آقای رفیع زاده گفتند خیلی از ایرانیان سرشناس دکتر و استاد دانشگاه به این فرقه کمک می کنند از ایشان نپرسیدید اسامی فقط یک نفر از این استادان دانشگاه را اعلام کنید؟ دیگر در امریکا که ترس از اعدام وجود ندارد. در ضمن چرا یکی از این استادان دانشگاه و دکترهای سرشناس ایرانی در این گردهمایی ها هر گز شرکت و یا سخنرانی نکرده اند؟ و یا نپرسیدید که خود آقای رفیع زاده که می گوید هر فرد پناهندۀ عادی که تازه از ایران آمده (و به قول شما که گفتید زبان هم بلد نیست تا کار کند) در ماه هزار دلار کمک می کند!!! خود ایشان با اینهمه سمت و شغل پردرآمدی که دارد چقدر به فرقۀ رجوی کمک می کند؟ نکند قضیه بر عکس است که واقعیت هم همین است و آقای رفیع زاده عمدا آن را کتمان کرد.

جناب اقای کریمی و مدیران بی بی سی فارسی!

 آیا بهتر نبود برای روشن شدن حقیقت از کسانی در این برنامه استفاده میشد که خود سند و مدرک زنده هستند و سالیان سال در این فرقه بوده اند و از منابع مالی و شیوه های کاری آن به خوبی آگاهند؟

 اگر بی بی سی فارسی واقعا متعهد به اصول و قواعد دموکراتیک می باشد بایستی برای شفافیت هر چه بیشتر، حق ما اعضای سابق این فرقه را هم رعایت نماید تا در یک برنامه ما هم بعنوان کسانیکه سالها قبل از تولد آقای رفیع زاده با سازمان بوده ایم بتوانیم واقعیتها را بازگو کنیم.

رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

*** 

دیدار اعضای سابق مجاهدین خلق فرقه رجوی ا پارلمان اروپادیدار هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی با نمایندۀ پارلمان اروپا از پرتقال در بروکسل

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat 

همچنین: