شکست فضاحت بار فرقه تروریستی رجوی در ویلپنت پاریس

شکست فضاحت بار فرقه تروریستی رجوی در ویلپنت پاریس

سید امیر موثقی، کانون آوا، هفتم ژوئیه 2013: … آخر مگر همه و همه که از شما میگویند وصل به وزارت اطلاعات ایران هستند؟  واگر که این چنین باشد پس اطلاعات ایران با ید که از سی ای ای قوی ترو پرو پا قرص تر باشد که از همه جای دنیا آدم هارا استخدام میکند تا بر علیه شمایان فتنه انگیزی کنند. آری اگر من خودم به شخصه دردرون تشکیلات شما از خدا بی خبران سالیان سال اسیر نبودم شاید برایم جای شک و شبهه باقی میگذاشت اما امروز که خود …

Rajavi Mojahedin Khalq American terrorist lobby


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

لینک به منبع

فرقه تروریستی رجوی در روز اول تیر92 مصادف با 22 ژوئن 2013 در پاریس دست به یک شوی مسخره زد که نه تنهاموجب انزجار تمامی ایرانیان خارج از کشوربلکه موجب به تمسخر کشیده شدن و به طنز گرفتن توسط میهمانان اجاره ای هم شد. گند کار آنقدر بالا گرفت گه فرقه تروریستی رجوی با دستپاچگی تمام و با بهم ریختگی سراسیمه به صحنه آمد و با رادیو فردا مصاحبه کرد و جالب اینجاست که فردی که مخاطب صحبت با رادیو فردا بود محدثین بود ونه قبادی و طرف انقدر هول بود که نمی‌دانست به نعل بزند یا به دیوار. بدلیل اینکه هردو محکم به خودش بر میگردد. امروز فرقه رجوی با تمام قوا سعی بر آن دارد که این گردهمائی مسخره را که با پولهای کلان برنامه‌ریزی و تهیه دیده شده بود به شکلی جلوه دهد که همه این افرادی که به این شوی مسخره آمده‌اند ایرانی هستند و همه خواهان سر نگونی بلا درنگ ولایت فقیه هستند و خواهان به حکومت رسیدن این فرقه در ایران، غافل ازاینکه این فرقه خودش سراپا بر اصل خیانت و دجالیت و عوام فریبیپایه گذاری شده است. آری با جمع کردن انبوه انسانهایی که فقط برای گشت و گذاروسفر به پاریس به تور این فرقه افتاده اند، حالا دم بر می آورند و سخن از بی‌کفایتی ها و دجال بازی‌های این فرقه بر زبان می آورند و بعد هم این فرقه با تمام گستاخی میگوید که این‌ها از طرف وزارت اطلاعات ایران سازماندهی شده‌اند تا به ما انگ بزنند. آخر یکی نیست به این از خدا بیخبران بگوید هر کس که جدا می‌شود اطلاعاتی است و هرکس که لب می گشاید برعلیه شما اطلاعاتی است؟ هرکس که به پاریس برای گردش می‌آید و از دروغهای شما به تریبونهای آزاد میگوید اطلاعاتی است؟

آخر مگر همه و همه که از شما میگویند وصل به وزارت اطلاعات ایران هستند؟ واگر که این چنین باشد پس اطلاعات ایران با ید که از سی ای ای قوی ترو پرو پا قرص تر باشد که از همه جای دنیا آدم هارا استخدام میکند تا بر علیه شمایان فتنه انگیزی کنند. آری اگر من خودم به شخصه دردرون تشکیلات شما از خدا بی خبران سالیان سال اسیر نبودم شاید برایم جای شک و شبهه باقی میگذاشت اما امروز که خود با تمام وجودم فرقه گرائی شما را لمس کرده‌ام میتوانم به جرأت بگویم که چقدر پوچ و بی‌محتوا هستید و سر سوزنی وجه انقلابی گری و مردم خواهی ندارید.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

همچنین:

نامه سر گشاده به مسئول دیدبان حقوق بشردر آلمان آقای ونسل میچالسکی

2013/06/29 by

سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۳: … آیا شما خبر از مرگهای مشکوک در درون این فرقه دارید؟ آیا میدانید که این فرقه عقب افتاده تروریستی چه بر سر زنان در درون تشکیلات فرقه گرایانه اش آورده است؟ آیا میدانید که چرا و به چه دلیل این فرقه در خارج از […]

درود و سپاس برتمامی انسانهایی که به رجوی نه گفتند و راه حق را از باطل جدا ساختند

2013/06/08 by

سید امیر موثقی، کانون آوا، هشتم ژوئن ۲۰۱۳: … امروز زمانی که داشتم متن استعفا نامه این عزیزان را میخواندم خاطره ای از دوران عراق و در ده ۷۰ به یادم آمد که خانم متین دفتری و آقای متین دفتری از شورای رجوی استعفا دادند. در آن زمان که دوران روی کار آمدن آقای خاتمی […]

راه اندازی تیمهای شکار پناه جویان بی‌دفاع توسط مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در سرتاسر اروپا برای برگذاری مراسم ویلپنت درپاریس

2013/06/01 by

سید امیر موثقی، کانون آوا، اول ژوئن ۲۰۱۳: …  این انسانهای بی‌گناه را از قومیتهای مختلف گول میزنند و برای سیاهی لشکر در ویلپین نیرو جمع آوری میکنند. فارغ از اینکه این نیرو ها ترک باشند و عرب زبان و افغان و سیاه و سفید فرقی ندارد. باید به گفته مریم قجر در یک نشست […]


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )